Aktualności

Od 3 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.

Biblioteka czynna

od
poniedziałku  do piątku
w godz. 1000 - 1400

W soboty nieczynna
Od 1.10.2015 dostęp do baz EBSCO z komputerów spoza sieci uczelnianej jest możliwy tylko przez serwer PROXY.
Formularz zgłoszenia wypełnia się w Bibliotece ZWKF.