2017
Rosicka Katarzyna, Mierzejewska-Krzyżowska Barbara: Elastografia ultrasonograficzna w klinicznej diagnostyce obrazowej oraz w badaniach naukowych. W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Innowacyjna Fizjoterapia – neurologia, pediatria, sport" Lublin, 22-23 kwietnia 2017r. : abstrakty. Red. Monika Maciąg, Beata A. Nowak. Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL 2017, s. 29-30. ISBN 978-83-65272-53-9
(Streszczenie)