Publikacje z bazy Bibliografia Pracowników UM w Poznaniu
http://150.254.179.40/bazy/publikacje/

Publikacje z bazy Bibliografia Publikacji Pracowników, Uczestników Studiów Doktoranckich i Emerytowanych Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
http://bg.au.poznan.pl/bibliografia/

2013
Mizgier Małgorzata, Mruczyk Kinga: Wpływ stylu życia na zapobieganie oraz leczenie cukrzycy typu 2. W: Gospodarka globalna, technologia, społeczeństwo. Red. Elżbieta Gołembska. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 2013, s. 316-322. (Studia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; nr 12). ISBN: 978-83-7417-761-0
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
4 pkt. rozdział


Mruczyk Kinga, Mizgier Małgorzata: „Dopalacze” – zagrożenie XXI wieku. W: Gospodarka globalna, technologia, społeczeństwo. Red. Elżbieta Gołembska. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 2013, s. 323-330. (Studia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; nr 12). ISBN: 978-83-7417-761-0
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
4 pkt. rozdział

2015
Mizgier Małgorzata, Jarząbek-Bielecka Grażyna, Mruczyk Kinga: Postawa prozdrowotna dziewcząt w okresie prokreacyjnym w aspekcie profilaktyki otyłości, zaburzeń płodności i powikłań położniczych - doniesienie wstępne.
W: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością - Czy otyłość ma płeć? Białystok, 17-19 września 2015 r. [Białystok, 2015] s. 88-89. Streszczenia.
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)


Mizgier M., Jarząbek-Bielecka G., Mruczyk K.: Health-conscious attitudes of girls in the reproductive age in terms of obesity prevention, fertility and obstetric complications - preliminary report. W: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością - Czy otyłość ma płeć?, 17-19 września 2015 r. Białystok, Polska. Abstrakt.
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)


2016
Mruczyk K., Mizgier M.: Czynniki ryzyka, prewencja i leczenie zespołu metabolicznego. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Bezpieczeństwo Zdrowotne –Ujęcie interdyscyplinarne. pt.: „Bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń -zdrowie, życie, dorastanie i starzenie się”, 13-15.04.2016r., Giżycko, Polska. Abstrakt.


Mizgier Małgorzata, Mruczyk Kinga: Effect of improper diet and psychoactive substances use during pregnancy. W: Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne : bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń - zdrowe życie, dorastanie i starzenie się. T. 2. Red. nauk. Kinga Mruczyk, Adam Pytliński. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu 2016, s. …
4 pkt. rozdział
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)


Jarząbek-Bielecka Grażyna, Pisarska-Krawczyk Magdalena, Kędzia Witold, Mizgier Małgorzata, Friebe Zbigniew: Pochwica organiczna a wrodzone wady rozwojowe. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2016, 70, s. 556-561
https://phmd.pl/resources/html/article/details?id=142393
15 pkt. Lista "A" MNiSW; IF 0,690
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)


2017
Mizgier M
., Mruczyk K, Jarząbek-Bielecka G., Jeszka J.. Tytuł: Eating habits of young women and the risk of fertility problems w: 4th International Conference on Nutrition & Growth. Amsterdam, the Netherrlands, March 2-4, 2017. Abstracts.

Mruczyk K., Wójciak R., Mizgier M.: Występowanie alternatywnych form odżywiania u kobiet w ciąży. X Jubileuszowa Konferencja Naukowa pt. Higiena żywności i żywienia podstawą zdrowia, Biała Podlaska, 12-15 września 2017 r. Abstrakt.

Mizgier Małgorzata, Mruczyk Kinga., Jarząbek-Bielecka Grażyna, Jeszka Jan: Nutritional habits of the selected group of students and the risk of infertility. 10th European Federation Assiociations of Dieticians (EFAD) Conference. Rotterdam, the Netherrlands, September 29-30, 2017. Abstracts.

Jarząbek-Bielecka Grażyna, Pisarska-Krawczyk Magdalena, Mizgier Małgorzata, Kędzia Witold: Ocena wiedzy 17-letnich pacjentek na temat samokontroli gruczołów sutkowych - propozycja schematu nauki samokontroli gruczołów sutkowych. Endokrynologia Pediatryczna 2017, 16(3) s. 177-186. DOI: 10.18544/EP-01.16.03.1673
http://www.endokrynologiapediatryczna.pl/contents/files/a_1673.pdf
9 pkt. Lista "B" MNiSW

Jarząbek-Bielecka Grażyna, Pisarska-Krawczyk Magdalena, Mizgier Małgorzata, Szłyk Ewa, Sinica Mikołaj, Kędzia Witold, Wilczak Maciej: Problem diagnostyki gruczołów sutkowych w ginekologii wieku rozwojowego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2017, 4(53) s. 516–519. DOI: 0.20883/ppnoz.2017.70
http://www.przeglad.amp.edu.pl/uploads/2017/4/4_53_2017.pdf

7 pkt. Lista "B" MNiSW


2018
Mruczyk K., Cisek-Woźniak A., Mizgier M., Wójciak R.: Obecność zearaleonu w żywności i jej wpływ na patogenezę nowotworów złośliwych. I Krajowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, 13-14.06.2018 r. Abstrakt.


Mizgier M., Jarząbek-Bieleckia G., Mruczyk K, Cisek-Woźniak A.: Rola otyłości i czynników środowiskowych, takich jak dieta i aktywność fizyczna w etiopatogenezie zaburzeń płodności. I Krajowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, 13-14.06.2018 r. Abstrakt.


Mizgier Małgorzata, Mruczyk Kinga, Jarząbek-Bielecka Grażyna, Jeszka Jan: The impact of physical activity during pregnancy on maternal weight and obstetric outcomes. Ginekologia Polska 2018, 89(2) s. 80–88. DOI: 10.5603/GP.a2018.0014
https://journals.viamedica.pl/ginekologia_polska/article/download/GP.a2018.0014/43302
15 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 0,747


Mruczyk Kinga, Mizgier Małgorzata, Cisek-Woźniak Angelika, Wójciak Rafał: The occurrence of zearaleone in food and its effect on fertility disorders. Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa 2018, 11(1) s. 415-424
http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/pmn_38_tekst.pdf
8 pkt. Lista "B" MNiSW;


Cisek-Woźniak Angelika, Wójciak Rafał Wojciech, Mruczyk Kinga, Mizgier Małgorzata: The impact of pollution on the mental health of the population. Journal of Medical Science 2018, 87(3) Peer-reviewed Article.
http://jms.ump.edu.pl/index.php/JMS/article/view/284
10 pkt. Lista "B" MNiSW


Mizgier Małgorzata, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Mruczyk Kinga: Dietary intervention or vitamin and mineral supplementation during pregnancy? Obstetrics and Gynecology 2018, 2 s. 41. World Congress on Gynecology, Obstetrics & Reproductive Health, July 16-17, 2018 Bangkok, Thailand. Poster.
https://www.gavinpublishers.com/admin/assets/article_procedurepdfart/1535443644article_pdf176298982.pdf


Jarząbek-Bielecka Grażyna, Mizgier Małgorzata, Mojs Ewa, Rutz Anna, Jarząbek Maksymilian, Jarząbek Zuzanna, Sowińska-Przepiera Elżbieta, Niedzielska Mirela, Kędzia Witold: Ausgewählte psychologische-etische und sexualprobleme in der kinder- und jugendgynäkologie. Journal of Medical Science 2018, 87(3) s. 154-157. DOI: https://doi.org/10.20883/jms.300
http://www.jms.ump.edu.pl/index.php/JMS/article/view/300/398

10 pkt. Lista "B" MNiSW


Jarząbek-Bielecka Grażyna, Mizgier Małgorzata, Kędzia Witold, Radomski Dariusz, Sowińska-Przepiera Elżbieta: Partners sexual dysfunctions as problems in gynecological praxis — a case of men libido disorder associated with rare endocrine disruption (Addison’s disease).  XXXIII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników "Zdrowa kobieta naszym celem i przyszłością". Warszawa, 13-15 września 2018 r. [B.m. : "Via Medica", 2018], s. 24. Streszczenia.
http://www.kongresptgp.pl/files/kongresptgp/2018/streszczenie.pdf


Drejza Michalina, Jarząbek-Bielecka Grażyna, Mizgier Małgorzata, Kędzia Witold, Radomski Dariusz, Sowińska-Przepiera Elżbieta: Analysis of menstrual cycle and its associations with diet and physical activity patterns among adolescent girls in Greater Poland. XXXIII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników "Zdrowa kobieta naszym celem i przyszłością". Warszawa, 13-15 września 2018 r. [B.m. : "Via Medica", 2018], s. 25. Streszczenia.
http://www.kongresptgp.pl/files/kongresptgp/2018/streszczenie.pdf


2019
Mizgier Małgorzata, Jarząbek-Bielecka Grażyna, Mruczyk Kinga, Cisek-Woźniak Angelika: Maternal diet and gestational diabetes mellitus development. 6th International Conference on Nutrition & Growth, March 7-9, 2019 Valencia, Spain. Abstracts book, s. 308. Poster.
http://2019.nutrition-growth.kenes.com/Documents/NGC%202019%20-%20Abstract%20book.pdf


Mizgier Małgorzata, Jarząbek-Bielecka Grażyna, Mruczyk Kinga: Maternal diet and gestational diabetes mellitus development. Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine 2019 Mar 28:1-10. doi: 10.1080/14767058.2019.1598364. [Epub ahead of print]
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14767058.2019.1598364
70 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ; IF 1,569Mizgier Małgorzata, Jarząbek-Bielecka Grażyna: Korzyści i zagrożenia stosowania diet wegetariańskich podczas ciąży. Forum Położnictwa i Ginekologii 2019, nr 44 (Luty 2019) s. 43-46, bibliogr. abstr. streszcz. p-ISSN: 2084-011X


Jarząbek-Bielecka Grażyna, Mizgier Małgorzata, Kędzia Witold: … Not only a sexuological problem. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology 2019, 46(3) s. 353-355. DOI: 10.12891/ceog4656.2019.
40 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ; IF 0,170


Mizgier Małgorzata, Jarząbek-Bielecka Grażyna, Mruczyk Kinga, Kędzia Witold: Comparison of dietary behaviour of a selected student population as regards their influence on fertility. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology 2019, 46(3) s. 450-457. DOI: 10.12891/ceog4637.2019.
40 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ; IF 0,170


Jarząbek-Bielecka Grażyna, Mizgier Małgorzata, Kędzia Witold: Partners sexual dysfunctions as problems in gynecological praxis - a case of men libido disorder associated with rare endocrine disruption (Addison's disease). Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology 2019, 46(3) s. 487-488. DOI: 10.12891/ceog4681.2019.
40 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ; IF 0,170


Mizgier Małgorzata, Jarząbek-Bielecka Grażyna, Jakubek Ewa, Kędzia Witold: The relationship between body mass index, body composition and premenstrual syndrome prevalence in girls. Ginekologia Polska 2019, 90(5) s. 256–261. DOI: 10.5603/GP.2019.0048.
https://journals.viamedica.pl/ginekologia_polska/article/view/GP.2019.0048/48436
40 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ; IF 0,747