2018
Mruczyk Kinga, Mizgier Małgorzata, Cisek-Woźniak Angelika, Wójciak Rafał: The occurrence of zearaleone in food and its effect on fertility disorders. Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa 2018, 11(1) s. 415-424
http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/pmn_38_tekst.pdf
8 pkt. Lista "B" MNiSW;


Mruczyk K., Cisek-Woźniak A., Mizgier M., Wójciak R.: Obecność zearaleonu w żywności i jej wpływ na patogenezę nowotworów złośliwych. I Krajowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, Olsztyn,  13-14.06.2018 r. Abstrakt.


Mizgier M., Jarząbek-Bielecka G., Mruczyk K, Cisek-Woźniak A.: Rola otyłości i czynników środowiskowych, takich jak dieta i aktywność fizyczna w etiopatogenezie zaburzeń płodności. I Krajowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, Olsztyn, 13-14.06.2018 r. Abstrakt.


Cisek-Woźniak Angelika, Wójciak Rafał Wojciech, Mruczyk Kinga, Mizgier Małgorzata : The impact of pollution on the mental health of the population. Journal of Medical Science 2018, 87(3) Peer-reviewed Article.
http://jms.ump.edu.pl/index.php/JMS/article/view/284
10 pkt. Lista "B" MNiSW

2019
Mizgier Małgorzata, Jarząbek-Bielecka Grażyna, Mruczyk Kinga, Cisek-Woźniak Angelika: Maternal diet and gestational diabetes mellitus development. 6th International Conference on Nutrition & Growth, March 7-9, 2019 Valencia, Spain. Abstracts book, s. 308. Poster.
http://2019.nutrition-growth.kenes.com/Documents/NGC%202019%20-%20Abstract%20book.pdf


Wójciak Rafał W., Cisek-Woźniak Angelika, Tomczak Ewa: The characteristic of dietary supplementation among elderly women. Journal of Medical Science 2019, 88(1) s. 26-33. DOI.org/10.20883/jms.270
http://jms.ump.edu.pl/index.php/JMS/article/view/270
10 pkt. Lista "B" MNiSW