2002
Naczk M., Twardowska M., Brzenczek W., Garbolewski K.: Próg przemian beztlenowych uzyskiwany przez piłkarzy wodnych w testach ergometrycznych podczas pracy kończynami górnymi i dolnymi. W: Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych. Poznań: AWF 2002, s. 131-136. X Konferencja Naukowa, Poznań 23 maja 2002.
3 pkt. rozdział.

2003
Jaskólska A., Naczk M., Adach Z., Kisiel K., Brzenczek W., Jaskólski A.: Wpływ właściwości kurczliwych mięśni na szybkość narastania siły i relaksacji podczas maksymalnego skurczu dowolnego. Wychow. Fiz. Sport 2003, 47 (1) s. 31-43
2 pkt. Lista KBN ; IC 3,32
 
Jaskólska A., Naczk M., Adach Z., Kisiel K., Brzenczek W., Jaskólski A.: The influence of muscle contractile properties on force development and relaxation during maximal voluntary contraction. Wychow. Fiz. Sport 2003, 47 (1) s. 45-56
 
2004
Naczk M., Garbolewski K., Adach Z.: Przydatność wybranych prób laboratoryjnych do oceny wydolności tlenowej piłkarzy wodnych – juniorów. Wychow. Fiz. Sport 2004, 48 (3) s. 231-234
2 pkt. Lista KBN ; IC 3,72
 
Naczk M., Garbolewski K., Adach Z.: Cycle ergometer tests for determining aerobic capacity of junior water polo players. Wychow. Fiz. Sport 2004, 48 (3) s. 235-237
 
2005
Naczk Alicja, Naczk Mariusz, Adach Zdzisław, Żurek Piotr, Miśko Jarosław: Poziom wydolności anaerobowo-fosfagenowej sprinterów oceniany testem ergometrycznym. W: Problemy badawcze w lekkoatletyce : monografia. Pod red. nauk. Pawła Kowalskiego. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2005, s. 111-116
6 pkt. rozdział 
 
Naczk M
., Żurek P., Naczk A., Adach Z.: Poziom wydolności anaerobowej-fosfagenowej dzieci trenujących piłkę siatkową. Med. Sportiva 2005, 9 (2) supl. s. S106. XXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Wrocław 2005. Streszczenia.
 
Naczk M., Żurek P., Naczk A., Adach Z.: Level of anaerobic-phosphagenic efficiency in children volleyball players. Med. Sportiva 2005, 9 (2) supl. s. S154. XXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Wrocław 2005. Streszczenia.
 
Naczk Mariusz, Żurek Piotr, Brzenczek Wioletta, Adach Zdzisław: The changes in anaerobic-phosphagenic efficiency occurring in middle-aged men at a five-year interval. Studies in Physical Culture and Tourism 2005, 12 (1) s. 31-35
4 pkt. ; IC 5,13 
 
2006
Naczk Mariusz, Żurek Piotr, Naczk Alicja, Adach Zdzisław: Wydolność anaerobowa – fosfagenowa dzieci trenujących siatkówkę. Wychow. Fiz. Sport 2006, 50 (2) s. 119-121
 
Naczk Mariusz, Żurek Piotr, Naczk Alicja, Adach Zdzisław: Anaerobic-phosphagenic capacity of adolescent volleyball players. Wychow. Fiz. Sport 2006, 50 (2) s. 123-124
4 pkt. ; IC 3,72
 
2007
Naczk Mariusz, Adach Zdzisław, Brzenczek-Owczarzak Wioletta: Comparison of rate of force development of elbow and knee flexors. Human Movement 2007, 8 (2) s. 120-123
9 pkt. Lista MNiSW ; IC 5,68
 
Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Adach Zdzisław: Influence of heavy weight training on phosphagenic – anaerobic capacity in disabled prominent weightlifters. Studies in Physical Culture and Tourism 2007, 14 (2) s. 131-135
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 4,65
 
Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Naczk Alicja, Naczk Mariusz, Kowalski Marek, Arlet Jarosław: Estimation of one-year rowing training efficacy on the basis of aerobik capacity changes. Studies in Physical Culture and Tourism 2007, 14, suppl. s. 235-239
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 4,65
 
Brzenczek-Owczarzak W., Naczk A., Naczk M., Kowalski M., Arlet J.: Ocena skuteczności treningu w zakresie zmian wydolności tlenowej wioślarzy w rocznym cyklu treningowym. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych : XV Konferencja Naukowa, Poznań, 24 maja 2007 r. : streszczenia. - [Poznań : Wydaw. AWF], 2007
 
2008
Naczk Mariusz: (praca doktorska) Narastanie siły i relaksacja w mięśniach zginaczach oraz prostownikach stawów łokciowego i kolanowego podczas dowolnych skurczów izometrycznych u młodych mężczyzn. Gorzów Wlkp.: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim 2008. Promotor: dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach
 
2009
Zembroń-Łacny Agnieszka, Naczk Mariusz: Nauka o sporcie – natura, wychowanie, kultura. XIV Kongres Europejskiego Towarzystwa Nauk o Sporcie (ECSS) Oslo, 24-27.06.2009. Sport Wyczynowy 2009, 47(3) s. 136-149
2 pkt. Lista MNiSW ; IC 3,76
 
Naczk Mariusz
: Trening siłowy dla młodych sportowców. Sport Wyczynowy: 2009, 47 (4) s. 121-134
2 pkt. Lista MNiSW ; IC 3,76
 
Zajadacz Bernard, Skarpańska – Stejnborn Anna, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Juszkiewicz Artur, Naczk Mariusz, Adach Zdzisław: The influence of physical exercise on alterations in concentration of neuropeptide Y, leptin and other selected hormonal and metabolic parameters in sportspeople. Biology of Sport  2009, 26 (4). pp. 310-324
13 pkt. Lista MNiSW ; IF 0,051 ; IC 9,76
 
Naczk Mariusz
: Układ krążenia. W: Fizjologia pracy i wypoczynku : ćwiczenia. Pod red. Zdzisława Adacha. Sulechów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa [2009], s. 38-46
(Skrypty dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja)
 
Naczk Mariusz: Zmysły. W: Ćwiczenia z fizjologii ogólnej i fizjologii wysiłku fizycznego. Pod red. Zdzisława Adacha. Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego 2009, s. 29-45. (Seria: Skrypty Nr 151)
 
2010
Bezulska Anna, Naczk Mariusz: Self-evaluation of young men’s efficiency based on exercise parameters. Studies in Physical Culture and Tourism 2010, 17(2) s. 111-121
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 5,14
 
Zembroń-Łacny A., Naczk M., Gajewski M., Ostapiuk-Karolczuk J., Dziewiecka H., Kasperska A., Szyszka K.: Changes of muscle-derived cytokines in relation to thiol redox status and reactive oxygen and nitrogen species. Physiological Research 2010, 59(6) s. 945-951
27 pkt. Lista MNiSW ; IF 1,646 ; IC 20,99
 
Naczk Mariusz
, Naczk Alicja, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Adach Zdzisław: Relationship between maximal rate of force development and maximal voluntary contraction. Studies in Physical Culture and Tourism 2010, 17(4) s. 301-306
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 5,14

2011
Adach Zdzisław, Naczk Mariusz: Podstawy treningu fizycznego. W: Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Red. nauk. Jan Górski. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2011, s. 86-121
3 pkt. rozdział

Naczk Mariusz, Jaworski Łukasz, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Adach Zdzisław: Muscle strenght in physically active and inactive prisoners. Studies in Physical Culture & Tourism 2011, 18(3), s. 219-223.
6 pkt. Lista MNiSW ;  IC 5,14
 
2012
Ostapiuk-Karolczuk Joanna, Zembroń-Łacny Agnieszka, Naczk Mariusz, Gajewski Michał, Kasperska Anna, Dziewiecka Hanna, Szyszka Kazimierz: Cytokines and cellular inflammatory sequence in non-athletes after prolonged exercise. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2012, 52(5):563-568
25 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 0,730

Kalina K., Gajewski M., Naczk M., Ostapiuk-Karolczuk J., Zembroń-Łacny A.: Wysiłek ekscentryczny indukuje generację tlenku azotu. Medycyna Sportowa 2012, 28, suppl. 1, s. 25. 75 lat Polskiej Medycyny Sportowej 1937-2012 : Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Poznań, 18-20 października 2012 r. : program i streszczenia

2013
Zembroń-Łacny Agnieszka, Gajewski Michał, Naczk Mariusz, Dziewiecka Hanna, Siatkowski Idzi: Physical activity and alpha-lipoic acid modulate inflammatory response through changes in thiol redox status. Journal of Physiology and Biochemistry 2013, 69(3) s. 397-404
20 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 2,496
 
Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Naczk Mariusz, Arlet Jarosław, Forjasz Justyna, Jędrzejczak Tomasz, Adach Zdzisław: Estimation of the efficacy of inertial training in older women. Journal of Aging and Physical Activity 2013, 21(4) s. 433-443
25 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 1,411

Zembroń-Łacny Agnieszka, Gajewski Michał, Naczk Mariusz, Siatkowski Idzi: Effect of shiitake (Lentinus edodes) extract on antioxidant and inflammatory response to prolonged eccentric exercise. Journal of Physiology and Pharmacology 2013, 64(2) s. 249-254
20 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 2,720

Bezulska A., Naczk M., Adach Z., Arlet J., Celichowski J.: The correlations of  proprioception-related parameters in two generations of men. Acta Neurobiologiae Experimentalis 2013, 73 Suppl. 1, s. 30. Poster. 11th  International Congress of Polish Neuroscience Society, Poznan, Poland September 15-17, 2013. Abstract.
15 pkt. konferencja indeksowana w WoS

2014
Morawin Barbara,, Turowski Dariusz, Naczk Mariusz, Siatkowski Idzi, Zembroń-Łacny Agnieszka: The combination of α-lipoic acid intake with eccentric exercise modulates erythropoietin release. Biology of Sport 2014, 31(3) s. 179-185
15 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 0,789 ; IC 12,12


Naczk Mariusz, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Naczk Alicja, Adach Zdzisław: Training effectiveness of the Inertial Training and Measurement System. Journal of Human Kinetics 2014, 44 s. 19-28
15 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 1,029

2015
Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Adach Zdzisław: Inertial training: from the oldest devices to the newest Cyklotren technology. Trends in Sport Sciences 2015, 22(4) s.191-196
9 pkt. Lista "B" MNiSW
 
2016
Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Adach Zdzisław: Efficacy of inertial training in elbow joint muscles: influence of different movement velocities. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2016, 56(3) s. 223-231
20 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 1,215
 
Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Adach Zdzisław: Impact of inertial training on strength and power performance in young active men. Journal of Strength and Conditioning Research 2016, 30(8) s. 2107-2113; doi: 10.1097/JSC.0000000000000217;
30 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 2,060


2017

(Red.) Zielona gospodarka to zdrowie i jakość życia : przegląd badań i wdrożeń w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Pod red. Andrzeja Jędrczaka, Mariusza Naczka, Sylwii Myszograj. Gorzów Wlkp.: Lubuska Sieć Innowacji 2017, 211 s. ISBN 978-83-946380-0-9
5 pkt. redakcja monografii

Arlet Jarosław, Naczk Mariusz, Adach Zdzisław, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Gramza Piotr: Trenażer inercyjny jako przykład odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczeństwa konsumpcji w zakresie poprawy sprawności fizycznej. W: Zielona gospodarka to zdrowie i jakość życia : przegląd badań i wdrożeń w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Pod red. Andrzeja Jędrczaka, Mariusza Naczka, Sylwii Myszograj. Gorzów Wlkp.: Lubuska Sieć Innowacji 2017, s. 145-173. ISBN 978-83-946380-0-9
5 pkt. rozdział
1 arkusz wydaw.

Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Adach Zdzisław, Forjasz Justyna, Jędrzejczak Tomasz, Arlet Jarosław, Brzenczek-Owczarzak Wioletta: Trening inercyjny jako forma profilaktyki przeciążeń narządu ruchu u niepełnosprawnych kobiet. W: Zielona gospodarka to zdrowie i jakość życia : przegląd badań i wdrożeń w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Pod red. Andrzeja Jędrczaka, Mariusza Naczka, Sylwii Myszograj. Gorzów Wlkp.: Lubuska Sieć Innowacji 2017, s. 175-186. ISBN 978-83-946380-0-9
5 pkt. rozdział
0,5 arkusza wydaw.


Naczk Mariusz, Łopaciński Artur, Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Arlet Jarosław, Naczk Alicja, Adach Zdzisław: Influence of short-term inertial training on swimming performance in young swimmers. European Journal of Sport Science 2017, 17(4) s. 369-377. DOI: 10.1080/17461391.2016.1241304;
25 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 2,576


2018
Bezulska Anna, Naczk Mariusz, Adach Zdzisław, Arlet Jarosław, Celichowski Jan: Sense of extension force and angle of the knee joint are correlated between two generations of men. Journal of Sports Sciences 2018, 36(5) s. 565-570. doi: 10.1080/02640414.2017.1324204.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02640414.2017.1324204
35 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 2,733