1996
Pieczyński Przemysław: Ćwierćwiecze z Akademią. Gorzowskie Wiadomości Samorządowe 1996 nr 3, s. 28-30.
 
Pieczyński Przemysław: Działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Paryżu w latach 1901- 1940. W: Działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Rzeszów: PTNKF Oddz. w Rzeszowie 1996, s. 141-147
3 pkt. rozdział
 
Szafkowski Zbigniew, Pieczyński Przemysław: Jubileusz XXV-lecia. Biul. Inf. AWF Poznań 1996, (2) s. 27-30
 
Pieczyński Przemysław: Piłka nożna kobiet w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1984 - 1995. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 2. Pod red. Leonarda Szymańskiego i Zbigniewa Schwarzera. Wrocław: AWF 1996, s. 271-275. Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej Chycina 1995.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
Pieczyński Przemysław: Sokolstwo polskie w północnej Francji 1910 – 1940. W: Z dziejów Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”. Praca zbior. pod red. Zdzisława Pawluczuka. Gdańsk: AWF 1996, s. 69-74
3 pkt. rozdział
 
1997
Pieczyński Przemysław: Wyjazdy młodzieży polonijnej z Francji do Polski w latach 1945–1991. W: Polonia we Francji : wybrane zagadnienia. Gorzów: PTNKF Oddz. w Gorzowie 1997, s. 45–50
3 pkt. rozdział
 
1998
Pieczyński Przemysław: Organisatorische Entwicklung der polnischen Sokolbewegung in Frankreich, Belgien und Holland in den Jahren 1901 – 1940. W: Sokol jeho vznik, vývoj a význam. Praha: [b. w.], 1998 s. 173–178. Mezinárodni konference, Praha záři 1997. Sbornik přispěvků.
 
Grzybowski Tomasz, Pieczyński Przemysław: Rozwój piłki siatkowej w Gorzowie Wlkp. w latach 1945–1997. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 3. Pod red. Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Hist. KF, IWF poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 1998, s. 139–144. VI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej Chycina 1997.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
Pieczyński Przemysław: Związek Sokołów - Jeńców Polaków we Francji [1917 - 1919]. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 3. Pod red. Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Hist. KF, IWF poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 1998, s. 236-239. VI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej Chycina 1997.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
1999
Gaj Jerzy, Pieczyński Przemysław, Urban Renata: Sport w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. W: Zarys historii sportu w Polsce [1867-1996]. Pod red. Jerzego Gaja i Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja KF 1999, s. 205–260
3 pkt. rozdział
 
Pieczyński Przemysław, Płaczek Janusz: Działalność rekreacyjna i sportowa Zakładowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Stilon". W: Rekreacja ruchowa. Społeczne oczekiwania i strategie rozwoju. Pod red. nauk. Iwony Kiełbasiewicz - Drozdowskiej, Mariana Marcinkowskiego, Wiesława Siwińskiego. Poznań: Wydaw. Wyż. Szk. Ofic. im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu 1999, s. 201-205
 
Pieczyński Przemysław: Les voyages de la jeunesse d`origine Polonaise de France en Pologne dans les années 1945 - 1991. W: La protection des Polonais en France, problèmes d`integration et d`assimilation. [Ed.] Edmond Gogolewski. Lille: Université Charles - de - Gaulle 1999, s. 217–222
3 pkt. rozdział w jęz. innym niż ang.
 
2000
Pieczyński Przemysław: „Narodowiec” jako informator, propagator i organizator polonijnej kultury fizycznej we Francji w latach 1924 – 1939. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 4. Pod red. Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.: PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp., IWF poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 2000, s. 337–340. VII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej – Chycina 1999.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
2002
Pieczyński Przemysław: (Praca doktorska) Polonijna kultura fizyczna w północnej Francji w latach 1910-1940. Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann. Poznań: AWF 2002.
 
Pieczyński Przemysław: Baza sportowa polonijnej kultury fizycznej na terenie północnej Francji w latach 1910 – 1940. W: Studia z dziejów kultury fizycznej. Księga wydana z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Bernarda Woltmanna. Pod red. Tomasza Jurka. Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Hist. Kult. Fiz., IKF w Gorzowie Wlkp. 2002, s. 499–503
3 pkt. rozdział
 
Pieczyński Przemysław, Urban Renata: Dyskusja. W: Przeobrażenia w systemie kultury fizycznej po 1989 roku w Polsce i w Niemczech. Pod red. Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.: IWF poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp. 2002, s. 155–164
 
Pieczyński Przemysław: Polskie organizacje sportowe na terenie północnej Francji w latach 1910–1940. W: Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej. Pod red. Ryszarda Wasztyla. Kraków: AWF 2002, s. 189-197. (Zesz. Nauk.; 85 – wyd. spec.)
3 pkt. rozdział
 
Pieczyński Przemysław: Stowarzyszenia młodzieżowe działające w zakresie kultury fizycznej na terenie północnej Francji (1910–1940). W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 5. Prace Nauk. Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Pod red. Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Hist. KF i Oddz. w Gorzowie Wlkp., IWF poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 2002, s. 583–589
3 pkt. rozdział
 
Pieczyński Przemysław: Turystyka polonijna z Francji do Polski w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W: Ze studiów nad polskim dziedzictwem w świecie. Księga dedykowana Profesorowi Edmondowi Gogolewskiemu. Pod red. Leonarda Nowaka i Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wlkp.: IKF w Gorzowie Wlkp., Światowa Rada Badań nad Polonią 2002, s. 293–300
3 pkt. rozdział
 
2003
Pieczyński Przemysław: Polonijna kultura fizyczna w północnej Francji w latach 1910–1940. W: Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej. T. 1. Historia kultury fizycznej (studia i szkice). Red. nauk. Tadeusz Rychta, Jerzy Chełmecki. Warszawa: PTNKF Sekcja Historii Kultury Fizycznej 2003, s. 143–146
 
2004
Pieczyński Przemysław: Działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Francji do wybuchu I wojny światowej. W: Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Zakopanem. Kraków: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 2004, s. 115–124. Konferencja Naukowa, Kraków – Zakopane 11–13 czerwca 2004 r.
3 pkt. rozdział
 
Pieczyński Przemysław: Ogólnopolska Konferencja w Rzeszowie: Początki rozwoju sportu, dyscyplin sportowych i działalności klubów sportowych w Polsce. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF 2004, (2) s. 19
 
Pieczyński Przemysław: Stan i perspektywy badań nad polonijną kulturą fizyczną w Europie Zachodniej do roku 1940. (Wybrane zagadnienia). W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 6. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Pod red. Leonarda Nowaka. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp. 2004, s. 507–511
 
2005
Pieczyński Przemysław: Początki piłki siatkowej na ziemi lubuskiej w latach 1945-1975. W: Z dziejów kultury fizycznej w Polsce. Pod red. Stanisława Zaborniaka. Rzeszów: Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego 2005, s. 227-232
6 pkt. rozdział
 
Pieczyński Przemysław: Rola kultury fizycznej w kształtowaniu polskości we Francji na przykładzie działalności TG „Sokół” w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W: 120 lat Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie. Kraków: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 2005, s. 69–75
6 pkt. rozdział
 
Pieczyński Przemysław: (Sprawozdania z konferencji naukowych w 2005 r.) Sympozjum Naukowe: 120 lat Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF 2005, (3) s. 18
 
Pieczyński Przemysław: Wybrane zagadnienia sportu polonijnego we Francji w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W: Sport polonijny wczoraj i dziś. Red. nauk. Jerzy Chełmecki. Warszawa: Zakł. Hist. Kult. Fiz. i Olimp. AWF w Warszawie; Stow.„Wspólnota Polska” Oddz. Warszawski 2005, s. 81-85
 
Pieczyński Przemysław: (Sprawozdania z konferencji naukowych w drugiej połowie 2005 r.) X ogólnopolska konferencja naukowa: „Najnowsza historia kultury fizycznej Polski i Polonii”. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF 2005, (4) s. 14-15
 
2006
Pieczyński Przemysław: Ruch turystyczny z Francji do Polski w okresie XX-lecia międzywojennego. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 7. Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Pod red. Leonarda Nowaka. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2006, s. 629-637
6 pkt. rozdział
 
Pieczyński Przemysław: Uczelniany Klub Olimpijczyka Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. w latach 1996-2006. W: Ruch olimpijski na Pomorzu Zachodnim. Pod red. Jerzego Eidera. Szczecin: Uniw. Szczec. 2006, s. 113-116. (Rozprawy i Studia T. 643)
 
2007
Pieczyński Przemysław: Polonijna kultura fizyczna w północnej Francji w latach 1910-1940. W: Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej : księga wydana z okazji 75. rocznicy urodzin profesora Bernarda Woltmanna. Praca zbior. pod red. Tomasza Jurka, Kazimierza Obodyńskiego i Stanisława Zaborniaka. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2007, s. 148-154
3 pkt. rozdział
 
Pieczyński Przemysław: Rugby. W: 100 lat Klubu Sportowego „Posnania” 1907-2007. Pod red. Bernarda Woltmanna i Macieja Łuczaka. Poznań: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Historii KF 2007, s. 201-208
3 pkt. rozdział
 
Pieczyński Przemysław: Sport motorowodny. W: 100 lat Klubu Sportowego „Posnania” 1907-2007. Pod red. Bernarda Woltmanna i Macieja Łuczaka. Poznań: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Historii KF 2007, s. 297-303
3 pkt. rozdział
 
Szafkowski Zbigniew, Kowalczyk Artur, Pieczyński Przemysław, Walczak Agnieszka, Kobendza Ryszard: Gorzowscy olimpijczycy. W: Ruch olimpijski na ziemi gorzowskiej. Praca zbior. pod red. Bernarda Woltmanna i Renaty Urban. Gorzów Wlkp.: Lubuska Rada Olimpijska, PTNKF Sekcja Historii Oddział w Gorzowie Wlkp., ZWKF AWF w Gorzowie Wlkp. 2007, s. 91-173
3 pkt. rozdział
 
Pieczyński Przemysław: Indeks olimpijczyków. W: Ruch olimpijski na ziemi gorzowskiej. Praca zbior. pod red. Bernarda Woltmanna i Renaty Urban. Gorzów Wlkp.: Lubuska Rada Olimpijska, PTNKF Sekcja Historii Oddział w Gorzowie Wlkp., ZWKF AWF w Gorzowie Wlkp. 2007, s. 225-226
 
Pieczyński Przemysław: Sprawozdania z konferencji w 2007 r. XI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej. Letnia Szkoła Historyków Kultury Fizycznej. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF 2007, (7) s. 14-15
 
Pieczyński Przemysław, Zaborniak Stanisław: Działalność i osiągnięcia w zakresie turystyki i sportu. W: Z dziejów Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego 1957-2007. Pod red. Bernarda Woltmanna. Warszawa: Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego 2007, s. 59-95
3 pkt. rozdział
 
Pieczyński Przemysław: Propagowanie idei olimpijskiej na przykładzie działalności SKS „Jantar” Racot w latach 1982-2007. W: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Wychowanie patriotyczne przez sport. T. 2. Red. nauk. Jerzy Chełmecki. Warszawa: AWF, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja „Centrum Edukacji Olimpijskiej” 2007, s. 127-134
3 pkt. rozdział
 
2008
Pieczyński Przemysław: Działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Europie Zachodniej na przykładzie Zachodnioeuropejskiego Związku Sokolego. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 8. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Pod red. Leonarda Nowaka. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2008, s. 801-814
3 pkt. rozdział
 
Pieczyński Przemysław: (Recenzja) Z tradycji kultury fizycznej w Polsce po II wojnie światowej. Pod red. Stanisława Zaborniaka, Marcina Obodyńskiego. Rzeszów 2008. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF 2008, (8) s. 24
 
2009
Pieczyński Przemysław: Rozwój maratonu w Dębnie w latach 1999-2006. W: Z tradycji lekkoatletyki w Polsce (1919 – 2009) : in memoriam braci Freyerów – Alfreda (1901-1927) i Bronisława (1906-1944). Pod red. Stanisława Zaborniaka. Tarnobrzeg: Wydaw. Sztafeta 2009, s. 154-168
3 pkt. rozdział
 
Pieczyński Przemysław: Turystyka polonijna z Francji do Polski w latach 1919 - 1939. W: Z dziejów turystyki i sportu w Polsce. Pod red. Tomasza Jurka, Kazimierza Obodyńskiego, Stanisława Zaborniaka. Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009, s. 221-231
3 pkt. rozdział
 
Pieczyński Przemysław: (Recenzja) Leonard Nowak (red.): Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Tom VIII. Gorzów Wlkp. 2008, ss. 441. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF 2009, (10) s. 30
 
Pieczyński Przemysław: A supranational activity of the Shooting Federation “Strzelec” in France during the twenty years of interwar. W: Transnational aspects of European sport history : proceedings of the 13th CESH Congress Gorzów Wlkp., Poland. Eds. Tomasz Jurek, Stephan Wassong. Gorzów Wlkp.: [s. n.] 2009, s. 65-76
7 pkt. rozdział w jęz. ang.
 
Pieczyński Przemysław: From the history of Polonian physical culture in France during the interwar period. W: Szkice z historii sportu i sprawności fizycznej. Pod red. Jerzego Urniaża. Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego 2009, s. 23-35
7 pkt. rozdział w jęz. ang.
 
2010
Pieczyński Przemysław: Z dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na terenie Francji do 1918 roku. W: Szkice z działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1867 – 2006). Pod red. Stanisława Zaborniaka i Pawła Króla. Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2010, s. 164-181
3 pkt. rozdział
 
Pieczyński Przemysław, Tabaczek-Bejster Iwona: Legal act and the organization of Polish Swimming Federation (1922 – 1939). W:  Physical education and sport in the time of the partitions and the Second Republic. Ed. by Leonard Nowak. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2010, s. 187-203. (From the most recent history of physical culture in Poland. Vol. 9. [Part 1.])
7 pkt. rozdział w jęz. ang.
 
 
(Red.) From the history of Poles physical culture in the years 1890 - 2009. Ed. by Przemysław Pieczyński. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2010, 139 s. (From the most recent history of physical culture in Poland. Vol. 9. [Part 4.])
5 pkt. redakcja monografii w jęz. ang.
 

Pieczyński Przemysław: From the history of Poles physical culture in Belge, Holland and Luxemburg during the interwar period. W: From the history of Poles physical culture in the years 1890-2009. Ed. by Przemysław Pieczyński. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2010, s. 41-52. (From the most recent history of physical culture in Poland. Vol. 9. [Part 4.])
7 pkt. rozdział w jęz. ang.

Pieczyński Przemysław, Zaborniak Stanisław: Athletics at First Olympics of Poles from Abroad and the Free City of Gdansk (Warsaw, 1 - 8 August 1934). W: From the history of Poles physical culture in the years 1890-2009. Ed. by Przemysław Pieczyński. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2010, s. 105-123. (From the most recent history of physical culture in Poland. Vol. 9. [Part 4.])
7 pkt. rozdział w jęz. ang.

Woltmann Bernard, Urban Renata, Pieczyński Przemysław, Woltmann-Żebrowska Małgorzata: Zjazdy polonijnych działaczy PKOl w latach 1989-2009. W: Światowe Sejmiki działaczy polonijnych Polskiego Komitetu Olimpijskiego w latach 1989-2009. Pod red. Bernarda Woltmanna. Warszawa: Polski Komitet Olimpijski 2010, s. 107-156
3 pkt. rozdział 

Pieczyński Przemysław: Boxen in jüdischen Sportvereinen in Polen 1919-1939. W: Jüdischer Sport und jüdische Gesellschaft = Jewish sport and jewish community. Redaktion Toni Niewerth, Tomasz Jurek, Wolf-Dieter Mattausch. Berlin; Gorzów Wlkp.: Haus der Wannsee-Konferenz, Gedenk- und Bildungsstätte; AWF w Poznaniu Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej 2010, s. 191-197
3 pkt. rozdział w jęz innym niż ang.
 
Pieczyński Przemysław: Turystyka polonijna z Francji do Polski w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W: Turystyka polonijna : zarys problemu. Red. nauk. Witold Rybczyński. Warszawa: AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna 2010, s. 251-263
3 pkt. rozdział
 
2011
Pieczyński Przemysław, Tabaczek-Bejster Iwona: Z dziejów piłki wodnej w Polsce do 1939 roku. W: Z dziejów kultury fizycznej Polski oraz wybranych regionów i mniejszości narodowych. Pod red. Jerzego Dżerenia. Płock: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica ; Wydawnictwo Naukowe NOVUM 2011, s. 207-216
3 pkt. rozdział

2012
Pieczyński Przemysław: Rozwój lekkoatletyki w ośrodkach polonijnych Francji w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W: Społeczno-kulturowe studia z kultury fizycznej. Pod red. Kazimierza Obodyńskiego, Pawła Króla, Wojciecha Bajorka. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski 2012, s. 154-163
4 pkt. rozdział

(Red.) Kultura fizyczna w Polsce Ludowej i w Trzeciej Rzeczypospolitej. Pod red. Leonarda Nowaka, Przemysława Pieczyńskiego, Renaty Urban. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2012, 417 s.  (Seria: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce ; 10, cz. 2). ISBN 978-83-930278-5-9
4 pkt. redakcja monografii

Pieczyński Przemysław: From the history of Poles physical culture in Switzerland during the interwar period. W: Z dziejów turystyki w Polsce i polonijnej kultury fizycznej. Pod red. Artura Kowalczyka, Leonarda Nowaka, Renaty Urban. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2012, s. 113-121. (Seria: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce ; 10, cz. 3)
5 pkt. rozdział w jęz. ang.

2013
Pieczyński Przemysław: From the history of Poles physical culture in France in the years 1901 – 1940. Gorzów Wlkp.: Sekcja Historii PTNKF ; Przemysław Pieczyński 2013, 244 s. ISBN 978-83-932053-7-0
25 pkt. autorstwo monografii w jęz. ang.

Pieczyński Przemysław: Polonijna kultura fizyczna w Zachodniej Europie w latach 1889 – 1940. Warszawa: Sekcja Historii PTNKF ; Przemysław Pieczyński 2013, 249 s. ISBN 978-83-930278-6-6
20 pkt. autorstwo monografii

Pieczyński Przemysław: Gorzowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej w latach 1999-2013. Gorzów Wlkp.: AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wlkp. ; Lubuska Rada Olimpijska w Gorzowie Wlkp. 2013, 155 s. ISBN 978-83-932053-6-3
20 pkt. autorstwo monografii

2014
Pieczyński Przemysław, Tabaczek-Bejster Iwona: Olimpijskie turnieje w piłkę wodną (1900-2012) – ewolucja dyscypliny. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 11. Pod red. Leonarda Nowaka, Renaty Urban. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2014, s. 375-382
4 pkt. rozdział

2016
Pieczyński Przemysław: Z dziejów piłki siatkowej plażowej w Polsce (1996-2012). W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 12, cz. 3 : Kultura fizyczna w Polsce Ludowej i w Trzeciej Rzeczypospolitej. Pod red. Tomasza Jurka, Renaty Urban. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 2016, s. 17-27. ISBN 978-83-944834-1-8
4 pkt. rozdział
 
Jurek Tomasz, Pieczyński Przemysław: 45-lecie Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. (1971-2016). Gorzów Wielkopolski: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 2016, 239 s. ISBN 978-83-944834-3-2
10 ark. wydaw.