1995
Tomczak Marzena: Organizacja studiów a wyczynowe uprawianie sportu. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Poznań: AWF 1995, s. 76. III Środowiskowa Konferencja, Poznań 25 maja 1995. Streszczenia.
 
1996
Botwina Ryszard, Sadzik Anna, Tomczak Marzena: Z zagadnień patologii życia społecznego i sportu. Gorzów Wlkp.: PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp. 1996, 66 s.
18 pkt. autorstwo monografii

2001
Tomczak Marzena
: Wpływ trenera na powstawanie negatywnych zachowań sportowców. W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Cz. 1. Pod red. Tadeusza Mieczkowskiego. Szczecin: Uniw. Szczec. Inst. Kult. Fiz. 2001, s. 119-125
3 pkt. rozdział

2002
Tomczak Marzena: Oczekiwania zawodników wobec korzyści wynikających z wyczynowego uprawiania sportu. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 7. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2002, s. 275–280
3 pkt. rozdział

2004
Tomczak Marzena: (Praca doktorska) Zjawiska patologii sportu w świadomości społecznej. Promotor: dr hab. Bogdan Jan Kunicki. Poznań: AWF 2004.

Tomczak Marzena: Współczesny sport wyczynowy w opinii studentów AWF. W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Pod red. Tadeusza Mieczkowskiego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński Inst. Kult. Fiz. 2004, s. 317-321
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
2006
Tomczak Marzena, Radzińska Mariola: Doping a absolutyzacja wyniku w sporcie = Doping and absolutization of achievement in sport. Medicina Sportiva 2006, 10 (3) supl. s. S353-S356. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Dozwolone i niedozwolone wspomaganie w sporcie”, Wrocław 2-3 czerwca 2006.
4 pkt. Lista MNiI ; IC 5,89
 
2009
Radzińska Mariola, Tomczak Marzena: Pedagogiczne aspekty kształtowania samooceny zawodnika jako element skutecznego wspomagania w sporcie. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Pod red. Tadeusza Wojtkowiaka. Poznań: AWF 2009, s. 170. XVI Konferencja Naukowa Poznań, 5 czerwca 2008 r. [Streszczenie]
 
Tomczak Marzena: Płeć a zachowania agresywne w sporcie. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Pod red. Tadeusza Wojtkowiaka. Poznań: AWF 2009, s. 173. XVI Konferencja Naukowa Poznań, 5 czerwca 2008 r. [Streszczenie]

2012
Tomczak Marzena: Patologie współczesnego sportu. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego 2012, 193 s. (Monografie ; Nr 403) ISBN 978-83-61414-62-9
20 pkt. autorstwo monografii

Tomczak Marzena, Hornowska Elżbieta: Stan optymalnego zaangażowania (flow) a style radzenia sobie w sytuacjach stresowych u osób uprawiających sport. Wychowanie Fizyczne i Sport 2012, 57(2) s. 111-118
4 pkt. Lista”B” MNiSW

Tomczak Marzena: Radzenie sobie ze stresem a samoocena i lokalizacja kontroli u kobiet i mężczyzn uprawiających sport. W: Kobieta we współczesnym społeczeństwie. Red. nauk. Joanna Mazur-Łuczak. Gorzów Wlkp.: Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu 2012, s. 191-215
4 pkt. rozdział

2014
Tomczak Marzena, Radzińska Mariola: Aktywność fizyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym czynnikiem dobrostanu psychicznego i fizycznego w cyklu życia. W: Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Pod red. Leonarda Nowaka i Anatola Skrypko. Gorzów Wlkp.: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 2014, s. 28-39
4 pkt. rozdział

Radzińska Mariola, Tomczak Marzena: Zasada fair play jako wartość moralna w edukacji wczesnoszkolnej. W: Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Pod red. Leonarda Nowaka i Anatola Skrypko. Gorzów Wlkp.: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 2014, s. 40-50
4 pkt. rozdział

Radzińska Mariola, Tomczak Marzena, Nowak Maria Alicja: Znaczenie wychowania fizycznego w rozwoju dziecka w późnym dzieciństwie. W: Historyczne i współczesne aspekty kształcenia dzieci i młodzieży. Pod red. Bogumiły Walak. Gorzów Wlkp.: Wydaw. Naukowe PWSZ 2014, s. 153-163
4 pkt. rozdział