Publikacje z bazy
Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

2013
Gajewska Ewa, Sobieska Magdalena, Kaczmarek Elżbieta, Suwalska Aleksandra, Steinborn Barbara: Achieving motor development milestones at the age of three months may determine, but does not guarantee, proper further development. The Scientific World Journal 2013, DOI: 10.1155/2013/354218; article ID 354218, 11 s. e-ISSN 1537-744X
30 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 1,219
(afiliacja UMed Poznań)

 
2015
Gajewska Ewa, Sobieska Magdalena, Moczko Jerzy, Kuklińska Anna, Laudańska-Krzemińska Ida, Osiński Wiesław: Independent reaching of the sitting position depends on the motor performance in the 3rd month of life. European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2015, 19(2) s. 201-208. p-ISSN 1128-3602, e-ISSN 2284-0729
15 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF  1,575
(afiliacja UMed Poznań)


Gajewska Ewa, Barańska Ewa, Sobieska Magdalena, Moczko Jerzy: Motor performance in the third, not the second month, predicts further motor development. Journal of Motor Behavior 2015, 47(3) s. 246-255. DOI: 10.1080/00222895.2014.974495, p-ISSN: 0022-2895, e-ISSN: 1940-1027
20 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 1,573
(afiliacja UMed Poznań)


Gajewska Ewa, Sobieska Magdalena: Qualitative elements of early motor development that influence reaching of the erect posture. A prospective cohort study. Infant Behavior & Development 2015, 39 s. 124-130. DOI: 10.1016/j.infbeh.2015.02.005, p-ISSN: 0163-6383
20 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 1,515
(afiliacja UMed Poznań)2016
Poprawska Ewa, Gajewska Ewa, Kluczyński Andrzej, Pietrzak Marek, Sobieska Magdalena: Support is the reliable indicator of global motor performance in a one-month-old child. Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS 2016, 16 s. 7-22
6 pkt. Lista "B" MNiSW ; IC 6,21

https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/113030.pdf
 

Gajewska Ewa: Rehabilitacja, usprawnianie – sukcesy i porażki. VII Forum Neurologii Dziecięcej - Sukcesy w neurologii dziecięcej, Poznań 7-8 października 2016 r. [Wykład].
 

Sobieska Magdalena, Laudańska-Krzemińska Ida, Walczak Aleksandra, Klimas Nela, Kroll Paweł, Gajewska Ewa: Acute phase proteins disturbances indicate uncompensated obesity declining physical fitness. European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2016, 20(11) s. 2382-2388. p-ISSN 1128-3602, e-ISSN 2284-0729
15 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF  1,575
(afiliacja UMed Poznań)Kroll Paweł, Gajewska Ewa, Zachwieja Jacek, Sobieska Magdalena, Mańkowski Przemysław: An evaluation of the efficacy of selective alpha-blockers in the treatment of children with neurogenic bladder dysfunction - preliminary findings. International Journal of Environmental Research and  Public Health 2016, 13(3) ID: 321 s. [1-8], DOI: 10.3390/ijerph13030321. p-ISSN: 1660-4601
30 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 2.035
(afiliacja UMed Poznań)Surowińska Joanna, Stępień Agnieszka, Gajewska Ewa: Noworodek z wrodzonymi przykurczami wielostawowymi (arthrogryposis multiplex congenita). Analiza Przypadków w Pediatrii 2016, (4) s. 37-42
 
 
 
Strzelecki Wojciech, Cylkowska-Nowak Mirosława, Klatkiewicz Anna, Gajewska Ewa: Metodologia badań oceniających wpływ terapii. W: Zrozumieć by wspierać : model wieloprofilowej terapii w oddziale opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym. Red. Irena Majer, Barbara Krzywda, Katarzyna Judek, Monika Szymanowicz. Poznań: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu 2016, s. 25-32. ISBN 978-83-94881-0-0
5 pkt. rozdział
 
 
 
Cylkowska-Nowak Mirosława, Strzelecki Wojciech, Dobaczewski Jędrzej, Gajewska Ewa, Klatkiewicz Anna: Ocena wpływu wieloprofilowej terapii osób niesamodzielnych, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych w oddziale opiekuńczo-psychiatrycznym : Wpływ hortikuloterapii z elementami arteterapii. W: Zrozumieć by wspierać : model wieloprofilowej terapii w oddziale opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym. Red. Irena Majer, Barbara Krzywda, Katarzyna Judek, Monika Szymanowicz. Poznań: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu 2016, s. 33-48. ISBN 978-83-94881-0-0
5 pkt. rozdział
 
 
 
Strzelecki Wojciech, Cylkowska-Nowak Mirosława, Dobaczewski Jędrzej, Klatkiewicz Anna, Gajewska Ewa: Ocena wpływu wieloprofilowej terapii osób niesamodzielnych, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych w oddziale opiekuńczo-psychiatrycznym : Wpływ muzykoterapii. W: Zrozumieć by wspierać : model wieloprofilowej terapii w oddziale opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym. Red. Irena Majer, Barbara Krzywda, Katarzyna Judek, Monika Szymanowicz. Poznań: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu 2016, s. 49-69. ISBN 978-83-94881-0-0
5 pkt. rozdział
 
 
 
Klatkiewicz Anna, Cylkowska-Nowak Mirosława, Strzelecki Wojciech, Gajewska Ewa, Dobaczewski Jędrzej: Ocena wpływu wieloprofilowej terapii osób niesamodzielnych, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych w oddziale opiekuńczo-psychiatrycznym : Wpływ terapii przez teatr. W: Zrozumieć by wspierać : model wieloprofilowej terapii w oddziale opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym. Red. Irena Majer, Barbara Krzywda, Katarzyna Judek, Monika Szymanowicz. Poznań: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu 2016, s. 70-97. ISBN 978-83-94881-0-0
5 pkt. rozdział
 
 
 
Gajewska Ewa, Cylkowska-Nowak Mirosława, Strzelecki Wojciech, Klatkiewicz Anna, Dobaczewski Jędrzej: Ocena wpływu wieloprofilowej terapii osób niesamodzielnych, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych w oddziale opiekuńczo-psychiatrycznym : Wpływ dogoterapii. W: Zrozumieć by wspierać : model wieloprofilowej terapii w oddziale opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym. Red. Irena Majer, Barbara Krzywda, Katarzyna Judek, Monika Szymanowicz. Poznań: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu 2016, s. 98-110. ISBN 978-83-94881-0-0
5 pkt. rozdział
 
 
 
Cylkowska-Nowak Mirosława, Strzelecki Wojciech, Gajewska Ewa, Dobaczewski Jędrzej, Klatkiewicz Anna: Ocena wpływu wieloprofilowej terapii osób niesamodzielnych, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych w oddziale opiekuńczo-psychiatrycznym : Wpływ fizjoterapii i zajęć rekreacyjnych. W: Zrozumieć by wspierać : model wieloprofilowej terapii w oddziale opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym. Red. Irena Majer, Barbara Krzywda, Katarzyna Judek, Monika Szymanowicz. Poznań: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu 2016, s. 111-121. ISBN 978-83-94881-0-0
5 pkt. rozdział
 
 
 
Cylkowska-Nowak Mirosława, Strzelecki Wojciech, Gajewska Ewa: Ocena wpływu wieloprofilowej terapii osób niesamodzielnych, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych w oddziale opiekuńczo-psychiatrycznym : Analiza wyników badań sprawności fizycznej uczestników programów. W: Zrozumieć by wspierać : model wieloprofilowej terapii w oddziale opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym. Red. Irena Majer, Barbara Krzywda, Katarzyna Judek, Monika Szymanowicz. Poznań: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu 2016, s. 122-134. ISBN 978-83-94881-0-0
5 pkt. rozdział
 
 
 
2017
Gajewska Ewa: Fizjoterapia w chorobach nerwowo-mięśniowych. I Forum Terapii Pacjentów z Chorobami Nerwowo-Mięśniowymi. Aktualny stan wiedzy. Poznań, 28-29 kwietnia 2017r. [wykład]
 
 

Gajewska Ewa: Metoda Vojty i metoda Bobath – razem czy osobno, a może je połączyć? Konferencja "Rehabilitacja noworodków i niemowląt". Poznań, 27 maja 2017r. [wykład]
http://www.rehabilitacja2017.pl/

 

Kaluga Elżbieta, Gajewska Ewa, Kostiukow Anna, Sobieska Magdalena, Cylkowska-Nowak Mirosława, Samborski Włodzimierz, Rostkowska Elżbieta: Movement coordination disorders in men with psychic diseases or mental impairment. Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion-IRONS 2017, 20 s. 7–19. DOI: 10.19271/IRONS-00046–2017–20.
6 pkt. Lista "B" MNiSW;  ICV 98.60

http://ironsjournal.org/wp-content/uploads/2017/10/Kaluga-i-wsp.-.pdf

 

Kroll Paweł, Gajewska Ewa, Zachwieja Jacek, Ostalska-Nowicka Danuta, Micker Maciej, Jankowski Andrzej: Continent catheterizable conduits in pediatric urology : one-center experience. Advances in Clinical and Experimental Medicine 2017, 26(7) s.1107–1112
15 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 1,179
http://www.advances.umed.wroc.pl/en/article/2017/26/7/1107/