Publikacje z bazy Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

 Publikacje z bazy Bibliografia publikacji pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

2012
Faliszewski Stanisław, Stryła Wanda, Pogorzała Adam M.: Test oceny funkcjonalnej u osób po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego, (w:) Rehabilitacja Medyczna, pod red. W. Stryły, A. M. Pogorzały, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 357 – 372. [MNiSW = 4 pkt.]
4 pkt. rozdział

Stryła Wanda, Pogorzała Adam M., Faliszewski Stanisław: Mózgowe porażenie dziecięce – kompleksowa rehabilitacja, (w:) Rehabilitacja Medyczna, pod red. W. Stryły, A. M. Pogorzały, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 373 – 387. [MNiSW = 4 pkt.]
4 pkt. rozdział

2017
Kuczma Monika, Szmyt Marta, Faliszewski Stanisław, Agnieszka Filarecka, Kuczma Waldemar: Wykorzystanie metody Anatomy Trains wg Toma Myersa w zespole bólowym "kolano skoczka". W: Choroby XXI wieku – wyzwania w pracy fizjoterapeuty. Red. nauk. Marzena Podgórska. Gdańsk: Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku 2017, s. 65-72.
ISBN 978‒83‒948732‒0‒2
5 pkt. rozdział