Publikacje z bazy Bibliografia publikacji pracowników Collegium Medicum w Bydgoszczy

2017
Filarecka Agnieszka, Kuczma Monika, Kuczma Waldemar: Uszkodzenia struktur mózgowych jako przyczyna zachowań pacjenta po incydencie naczyniowym. W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Innowacyjna Fizjoterapia – neurologia, pediatria, sport" Lublin, 22-23 kwietnia 2017r. : abstrakty. Red. Monika Maciąg, Beata A. Nowak. Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL 2017, s. 74-75. ISBN 978-83-65272-53-9
(Streszczenie)