Publikacje z bazy Bibliografia publikacji pracowników Collegium Medicum w Bydgoszczy

2017
Filarecka Agnieszka, Kuczma Monika, Kuczma Waldemar: Uszkodzenia struktur mózgowych jako przyczyna zachowań pacjenta po incydencie naczyniowym. W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Innowacyjna Fizjoterapia – neurologia, pediatria, sport" Lublin, 22-23 kwietnia 2017r. : abstrakty. Red. Monika Maciąg, Beata A. Nowak. Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL 2017, s. 74-75. ISBN 978-83-65272-53-9
(Streszczenie)

Kuczma Monika, Filarecka Agnieszka, Kuczma Waldemar: Wykorzystanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u dorosłych pacjentów z obwodowym uszkodzeniem nerwów. W: Postępowanie fizjoterapeutyczne – wybrane aspekty. Red. Mariola Janiszewska, Beata A. Nowak. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL 2017, s. 188-194. ISBN 978-83-65598-69-1
5 pkt. rozdział

Kuczma Monika, Szmyt Marta, Faliszewski Stanisław, Agnieszka Filarecka, Kuczma Waldemar: Wykorzystanie metody Anatomy Trains wg Toma Myersa w zespole bólowym "kolano skoczka". W: Choroby XXI wieku – wyzwania w pracy fizjoterapeuty. Red. nauk. Marzena Podgórska. Gdańsk: Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku 2017, s. 65-72. ISBN 978‒83‒948732‒0‒2
5 pkt. rozdział

Filarecka Agnieszka, Kuczma Monika, Kuczma Waldemar: Rehabilitacja pacjenta poprzez pozycjonowanie i transfery. W: Choroby XXI wieku – wyzwania w pracy fizjoterapeuty. Red. nauk. Marzena Podgórska. Gdańsk: Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku 2017, s. 84-92. ISBN 978‒83‒948732‒0‒2
5 pkt. rozdział

Kuczma Monika, Wolniak Joanna, Filarecka Agnieszka, Kuczma Waldemar: Przywracanie sprawności kończyny górnej po udarze mózgu. W: Choroby XXI wieku – wyzwania w pracy fizjoterapeuty. Red. nauk. Marzena Podgórska. Gdańsk: Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku 2017, s. 147-167. ISBN 978‒83‒948732‒0‒2
5 pkt. rozdział

Filarecka Agnieszka, Kuczma Monika, Kuczma Waldemar: Wykorzystanie metody PNF w rehabilitacji kobiet po mastektomii. W: Choroby XXI wieku – wyzwania w pracy fizjoterapeuty. Red. nauk. Marzena Podgórska. Gdańsk: Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku 2017, s. 189-214. ISBN 978‒83‒948732‒0‒2
5 pkt. rozdział

Lewandowska Anna, Ratuszek-Sadowska Dorota, Hoffman Jarosław, Hoffman  Anetta, Kuczma Monika, Ostrowska Iwona, Hagner Wojciech: Częstotliwość występowania choroby Osgooda-Schlattera u młodzieży trenującej piłkę nożną. Journal of Education, Health and Sport 2017, 7(7) s. 950-958. DOI.org/10.5281/zenodo.970185
http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4838
7 pkt. Lista "B" MNiSW

Hoffman Jarosław, Lewandowska Anna, Ratuszek-Sadowska Dorota, Hoffman Anetta, Kuczma Monika, Landowski Paweł, Hagner-Derengowska Magdalena: Wzorzec biegowy i jego znaczenie w uprawianiu biegów długodystansowych. Journal of Education, Health and Sport 2017, 7(7) s. 969-977. DOI.org/10.5281/zenodo.972964
http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4899 
7 pkt. Lista "B" MNiSW

Lewandowska Anna, Ratuszek-Sadowska Dorota, Hoffman Jarosław, Hoffman Anetta, Kuczma Monika, Rojek Johanna, Hagner Wojciech: Epidemiologia, rehabilitacja i profilaktyka skręcenia stawu skokowego u koszykarzy. Journal of Education, Health and Sport 2017, 7(8) s. 847-854. DOI.org/10.5281/zenodo.893458
http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4834
7 pkt. Lista "B" MNiSW

Lewandowska Anna, Ratuszek-Sadowska Dorota, Hoffman Jarosław, Hoffman Anetta, Kuczma Monika, Landowski Leszek, Hagner Wojciech: Czynniki ryzyka i najczęstsze urazy narządu ruchu u osób uprawiających biegi długodystansowe. Journal of Education, Health and Sport 2017, 7(8) s. 855-877. DOI.org/10.5281/zenodo.893517
http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4835
7 pkt. Lista "B" MNiSW

Lewandowska Anna, Ratuszek-Sadowska Dorota, Kuczma Monika, Porzych Piotr, Stępowska Justyna, Kowalski Mikołaj, Hagner-Derengowska Magdalena:  The use of selected physiotherapeutic procedures in a patient after post-traumatic skin transplantation in the area of the lower leg and foot - case report. Journal of Education, Health and Sport 2017, 7(9) s. 341-348. DOI.org/10.5281/zenodo.998294
http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4898
7 pkt. Lista "B" MNiSW