2006
Markiewicz Dorota: Rodzinne konsekwencje emigracji zarobkowej. W: Migracja zarobkowa Polaków w Unii Europejskiej – mobilność bez granic. Praca zbiorowa pod red. nauk. Zdzisława Wołka. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski; Wojewódzki Urząd Pracy 2006, s. 180-183. ISBN 978-83-91671-26-9

Markiewicz Dorota: Poradnictwo zawodowe w akademickich biurach karier. Pedagogika Pracy 2006, 48 s. 66-69. ISSN 0239-7757
2 pkt. MNiI
(afiliacja Uniwersytet Zielonogórski)


2007
Pilecka Dorota: Instytucjonalne poradnictwo zawodowe na przykładzie Gorzowa Wielkopolskiego. Rocznik Lubuski 2007, 33 cz. 1, s. 259-270
6 pkt. MNiSW

2008
Pilecka Dorota: Poradnictwo zawodowe na odległość. Możliwości i ograniczenia. W: Być doradcą! : doświadczenia i refleksje. Pod red. nauk. Elżbiety Siarkiewicz i Bożeny Wojtasik. Wrocław: Wydaw. Nauk. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 2008, s. 214-219. ISBN 978-83-89518-70-5
3 pkt. rozdział
(afiliacja Platforma Pracy Labour Ant w Zielonej Górze)