Publikacje z bazy Bibliografia Publikacji Pracowników, Uczestników Studiów Doktoranckich i Emerytowanych Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
http://bg.au.poznan.pl/bibliografia/

2012
Mruczyk Kinga
: Badania poziomów pozostałości pestycydów w roślinnych produktach spożywczych pochodzących z terenu województwa lubuskiego. Nauka Przyroda Technologie 2012, 6 (2) #19 [on-line]
5 pkt. Lista "B" MNiSW
(afiliacja
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)


Mruczyk Kinga, Jeszka Jan: Ocena poziomu zanieczyszczeń mikotoksynami wybranych produktów spożywczych z terenu województwa lubuskiego. XXII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne "Żywność i żywienie w XXI wieku - wyzwania i nadzieje" : Wisła, 5-7 września 2012, Streszczenia referatów i plakatów. [B.m.] : Komitet Organizacyjny XXII Ogólnopolskiego Sympozjum Bromatologicznego, [2012], s. 69
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)


Mruczyk Kinga
, Jeszka Jan: "Dopalacze" - substancje niebezpieczne. W: Zdrowie w perspektywie pedagogicznej. / red. nauk. Danuta Umiastowska, Jolanta Gebreselassie. - Gorzów Wielkopolski : PWSZ, 2012. - s. 83-96
4 pkt. rozdział
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)Mruczyk Kinga: Evaluation levels of mycotoxins contamination in selected food products in Wielkopolska province. 7th conference of The World Mycotoxin Forum® and XIIIth IUPAC International Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins, 5–9 November 2012, Rotterdam, The Netherlands. Final programme & abstracts of lectures and posters s. 126-127
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)


Mruczyk Kinga: Comparison of mycotoxin contamination levels in organic food products and conventional food products in Lubuskie province in Poland. 7th conference of The World Mycotoxin Forum® and XIIIth IUPAC International Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins, 5–9 November 2012, Rotterdam, The Netherlands. Final programme & abstracts of lectures and posters s. 127
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)


2013
Mizgier Małgorzata, Mruczyk Kinga: Wpływ stylu życia na zapobieganie oraz leczenie cukrzycy typu 2. W: Gospodarka globalna, technologia, społeczeństwo. Red. Elżbieta Gołembska. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 2013, s. 316-322. (Studia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; nr 12). ISBN: 978-83-7417-761-0
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
4 pkt. rozdział

Mruczyk Kinga, Mizgier Małgorzata: „Dopalacze” – zagrożenie XXI wieku. W: Gospodarka globalna, technologia, społeczeństwo. Red. Elżbieta Gołembska. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 2013, s. 323-330. (Studia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; nr 12). ISBN: 978-83-7417-761-0
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
4 pkt. rozdział


Mruczyk Kinga, Jeszka Jan: Porównanie zawartości ochratoksyny A (OTA) i zearalenonu (ZEA) w produktach zbożowych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych. Nauka Przyroda Technologie 2013, t. 7, z. 3, art. 48, [Dokument elektroniczny]
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_48.pdf
6 pkt. Lista "B" MNiSW
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)


Mruczyk Kinga, Jeszka Jan: Assessment of deoxynivalenol (DON) contamination of cereal grain and cereals collected from organic and conventional cultivations.
Tytuł równoległy: Ocena poziomu zanieczyszczeń deoksyniwalenolem (DON) produktów zbożowych i zbóż z upraw ekologicznych i konwencjonalnych.
Journal of Ecology and Health 2013, 17(2) (96), s. 72-75
http://www.wsew.edu.pl/uploaded/journal/2 2013/Assessment of deoxynivalenol (DON) contamination.pdf
5 pkt. Lista "B" MNiSW
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)


Mruczyk Kinga, Jeszka Jan: Ocena poziomu zanieczyszczeń mikotoksynami wybranych produktów spożywczych z terenu województwa lubuskiego.
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2013, 46(1) s. 89-95
http://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2013/1/BR 1-2013 - s. 89-095.pdf
5 pkt. Lista "B" MNiSW
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)


2014
Mruczyk Kinga
, Durkalec-Michalski Krzysztof, Jeszka Jan, Lipińska Joanna, Stefański Zbigniew: Chemical analysis of substitute drugs of abuse - "legal highs" from Lubuskie province, Poland. Journal of Medical Science 2014, 80(2) s.101-107
5 pkt. Lista "B" MNiSW
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)


Mruczyk Kinga, Jeszka Jan: Zagrożenia zdrowotne wynikające z konsumpcji żywności zanieczyszczonej wybranymi mikotoksynami. W: Ekologiczne konteksty warunków życia i ich uwarunkowania / Pr. zbior. pod red. Urszuli Kontny i Henryka Jaskóleckiego. Mysłowice : Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Kardynała Augusta Hlonda, 2014, s. 115-125
4 pkt. rozdział
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)


Mruczyk K.: Ocena zanieczyszczeń mikotoksynami wybranych produktów spożywczych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo Zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne” pod hasłem „Podmioty, środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych” 17-19 września 2014,  Świerklaniec, Polska. Abstrakt.
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

2015
Mizgier Małgorzata, Jarząbek-Bielecka Grażyna, Mruczyk Kinga: Postawa prozdrowotna dziewcząt w okresie prokreacyjnym w aspekcie profilaktyki otyłości, zaburzeń płodności i powikłań położniczych - doniesienie wstępne.
V Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością - Czy otyłość ma płeć? Białystok, 17-19 września 2015 r. [Białystok, 2015] s. 88-89. Streszczenia.
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)


Mruczyk Kinga: Mikotoksyny - zagrożenie dla ludzi i zwierząt. W: Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne. Podmioty, środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych. T. 1. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu 2015, s. 153-165
4 pkt. rozdział
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)


Mizgier M., Jarząbek-Bielecka G., Mruczyk K.: Health-conscious attitudes of girls in the reproductive age in terms of obesity prevention, fertility and obstetric complications - preliminary report. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością - Czy otyłość ma płeć?, 17-19 września 2015 r. Białystok, Polska. Abstrakt.
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)


2016
Mruczyk K
., Mizgier M.: Czynniki ryzyka, prewencja i leczenie zespołu metabolicznego. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Bezpieczeństwo Zdrowotne –Ujęcie interdyscyplinarne. pt.: „Bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń -zdrowie, życie, dorastanie i starzenie się”, 13-15.04.2016r., Giżycko, Polska. Abstrakt.


(Red.) Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne : bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń - zdrowe życie, dorastanie i starzenie się. T. 2. Red. nauk. Kinga Mruczyk, Adam Pytliński.
Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu 2016, 331 s. ISBN 978-83-65096-49-4
4 pkt. reakcja monografii

Mizgier Małgorzata, Mruczyk Kinga: Effect of improper diet and psychoactive substances use during pregnancy. W: Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne : bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń - zdrowe życie, dorastanie i starzenie się. T. 2. Red. nauk. Kinga Mruczyk, Adam Pytliński. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu 2016, s. …
4 pkt. rozdział

2017
Mizgier M., Mruczyk K, Jarząbek-Bielecka G., Jeszka J.. Tytuł: Eating habits of young women and the risk of fertility problems w: 4th International Conference on Nutrition & Growth. Amsterdam, the Netherrlands, March 2-4, 2017. Abstracts.

Mruczyk K., Wójciak R., Mizgier M.: Występowanie alternatywnych form odżywiania u kobiet w ciąży. X Jubileuszowa Konferencja Naukowa pt. Higiena żywności i żywienia podstawą zdrowia, Biała Podlaska, 12-15 września 2017 r. Abstrakt.

Wójciak R., Tomczak E., Mruczyk K.: The assessment of nutritional habits in eating disorders elderly woman. X Jubileuszowa Konferencja Naukowa pt. Higiena żywności i żywienia podstawą zdrowia, Biała Podlaska, 12-15 września 2017 r. Abstrakt.

Mizgier Małgorzata, Mruczyk Kinga, Jarząbek-Bielecka Grażyna, Jeszka Jan: Nutritional habits of the selected group of students and the risk of infertility. 10th European Federation Assiociations of Dieticians (EFAD) Conference. Rotterdam, the Netherrlands, September 29-30, 2017. Abstracts.


2018
Mruczyk K
., Cisek-Woźniak A., Mizgier M., Wójciak R.: Obecność zearaleonu w żywności i jej wpływ na patogenezę nowotworów złośliwych. I Krajowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, 13-14.06.2018 r. Abstrakt.


Mizgier M., Jarząbek-Bielecka G., Mruczyk K, Cisek-Woźniak A.: Rola otyłości i czynników środowiskowych, takich jak dieta i aktywność fizyczna w etiopatogenezie zaburzeń płodności. I Krajowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, 13-14.06.2018 r. Abstrakt.


Mizgier Małgorzata, Mruczyk Kinga, Jarząbek-Bielecka Grażyna, Jeszka Jan: The impact of physical activity during pregnancy on maternal weight and obstetric outcomes. Ginekologia Polska 2018, 89(2) s. 80–88. DOI: 10.5603/GP.a2018.0014
https://journals.viamedica.pl/ginekologia_polska/article/download/GP.a2018.0014/43302
15 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 0,747


Mruczyk Kinga, Mizgier Małgorzata, Cisek-Woźniak Angelika, Wójciak Rafał: The occurrence of zearaleone in food and its effect on fertility disorders. Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa 2018, 11(1) s. 415-424
http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/pmn_38_tekst.pdf
8 pkt. Lista "B" MNiSW


Cisek-Woźniak Angelika, Wójciak Rafał Wojciech, Mruczyk Kinga, Mizgier Małgorzata : The impact of pollution on the mental health of the population. Journal of Medical Science 2018, 87(3) Peer-reviewed Article.
http://jms.ump.edu.pl/index.php/JMS/article/view/284
10 pkt. Lista "B" MNiSW

 

Mizgier Małgorzata, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Mruczyk Kinga: Dietary intervention or vitamin and mineral supplementation during pregnancy? Obstetrics and Gynecology 2018, 2 s. 41. World Congress on Gynecology, Obstetrics & Reproductive Health, July 16-17, 2018 Bangkok, Thailand. Poster.
https://www.gavinpublishers.com/admin/assets/article_procedurepdfart/1535443644article_pdf176298982.pdf

 

2019
Mizgier Małgorzata, Jarząbek-Bielecka Grażyna, Mruczyk Kinga, Cisek-Woźniak Angelika: Maternal diet and gestational diabetes mellitus development. 6th International Conference on Nutrition & Growth, March 7-9, 2019 Valencia, Spain. Abstracts book, s. 308. Poster.
http://2019.nutrition-growth.kenes.com/Documents/NGC%202019%20-%20Abstract%20book.pdf


Mizgier Małgorzata, Jarząbek-Bielecka Grażyna, Mruczyk Kinga: Maternal diet and gestational diabetes mellitus development. Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine 2019 Mar 28:1-10. doi: 10.1080/14767058.2019.1598364. [Epub ahead of print]
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14767058.2019.1598364
70 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ; IF 1,569


Mizgier Małgorzata, Jarząbek-Bielecka Grażyna, Mruczyk Kinga, Kędzia Witold: Comparison of dietary behaviour of a selected student population as regards their influence on fertility. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology 2019, 46(3) s. 450-457. DOI: 10.12891/ceog4637.2019.
40 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ; IF 0,170