Publikacje z bazy Bibliografia Publikacji Pracowników, Uczestników Studiów Doktoranckich i Emerytowanych Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
http://bg.au.poznan.pl/bibliografia/

2012
Mruczyk Kinga: Badania poziomów pozostałości pestycydów w roślinnych produktach spożywczych pochodzących z terenu województwa lubuskiego. Nauka Przyroda Technologie 2012, 6 (2) #19 [on-line]
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

2013
Mizgier Małgorzata, Mruczyk Kinga: Wpływ stylu życia na zapobieganie oraz leczenie cukrzycy typu 2. W: Gospodarka globalna, technologia, społeczeństwo. Red. Elżbieta Gołembska. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 2013, s. 316-322.
(Studia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; nr 12). ISBN: 978-83-7417-761-0
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Mruczyk Kinga, Mizgier Małgorzata: „Dopalacze” – zagrożenie XXI wieku. W: Gospodarka globalna, technologia, społeczeństwo. Red. Elżbieta Gołembska. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 2013, s. 323-330.
(Studia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; nr 12)
ISBN: 978-83-7417-761-0
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

2015
Mizgier Małgorzata, Jarząbek-Bielecka Grażyna, Mruczyk Kinga: Postawa prozdrowotna dziewcząt w okresie prokreacyjnym w aspekcie profilaktyki otyłości, zaburzeń płodności i powikłań położniczych - doniesienie wstępne.
W: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością - Czy otyłość ma płeć? Białystok, 17-19 września 2015 r. [Białystok, 2015] s. 88-89. Streszczenia.
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

2018
Mizgier Małgorzata, Mruczyk Kinga, Jarząbek-Bielecka Grażyna, Jeszka Jan: The impact of physical activity during pregnancy on maternal weight and obstetric outcomes. Ginekologia Polska 2018, 89(2) s. 80–88. DOI: 10.5603/GP.a2018.0014
https://journals.viamedica.pl/ginekologia_polska/article/download/GP.a2018.0014/43302
15 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 0,576