Publikacje z bazy Bibliografia Publikacji Pracowników, Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

http://bg.au.poznan.pl/bibliografia/

Publikacje z bazy Bibliografia Pracowników UM w Poznaniu
http://150.254.179.40/bazy/publikacje/

 
2002
Krejpcio Zbigniew, Wójciak Rafał W.: The influence of Al3+ ions on pepsin and trypsin activity in vitro. Polish Journal of Environmental Studies 2002, 11(3) s. 251-254
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Wójciak Rafał W., Krejpcio Zbigniew: Assessment of the content of selected bioelements in the hair of children with infantile cerebral palsy (paralysis cerebralis infantilis). Trace Elements and Electrolytes 2002, 19(3) s. 133-137
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

2004
Gambling Lorraine, Andersen Henriette S., Czopek Alicja, Wójciak Rafał W., Krejpcio Zbigniew, McArdle Harry J.: Effect of timing of iron supplementation on maternal and neonatal growth and iron status of iron-deficient pregnant rats.
Journal of Physiology 2004, 561(1) s. 195–203
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Wójciak Rafał W., Krejpcio Zbigniew, Człapka-Matyasik Magdalena, Jeszka Jan: Comparison of the hair bioelements in vegeterian and non-vegeterian women. Trace Elements and Electrolytes 2004, 21(3) s. 141-144
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

2005
Józefiak Damian, Krejpcio Zbigniew, Trojanowska Krystyna, Wójciak Rafał W., Tubacka Małgorzata, Śmigiel-Papińska Danuta, Rutkowski Andrzej: Effect dietary inulin on microbial ecosystem and concentrations of volatile fatty acids in rat’s caecum. Journal of Animal and Feed Sciences 2005, 14(1) s. 171-178
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

2010
Krejpcio Zbigniew, Wójciak Rafał W.: The selected iron management parameters in STZ-induced diabetic rats. Trace Elements and Electrolytes 2010, 27(3) s. 115-118
(afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)