2003
Basta Piotr: Sterowanie łodzią i sternicy. W: Wioślarstwo. Pod red. Mariana Henniga. Warszawa: Polski Związek Towarzystw Wioślarskich 2003, s. 233-236 

2005
Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Skarpańska-Stejnborn Anna, Basta Piotr, Horoszkiewicz-Hassan Małgorzata: Oxidative stress induced by physical exercise-the protective effect of natural vegetal flavonoids. Herba Pol. 2005, 51 suppl.1, s. 61-62 
3 pkt. inne czasopismo recenzowane w jęz. ang. ; IC 3,72

Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Skarpańska-Stejnborn A., Deskur E., Basta P., Horoszkiewicz-Hassan M.: The influence of chokeberry juice supplementation on the reduction of oxidative stress resulting from an incremental rowing ergometer exercise. Int. J. Sport Nutr. 2005, 15 (1) s. 48-58 
20 pkt. Lista MNiSW; IF 0,968

Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Skarpańska-Stejnborn Anna, Basta Piotr: Stres oksydacyjny indukowany wysiłkiem fizycznym – ochronny wpływ naturalnych flawonoidów roślinnych. Med. Sport. 2005, 21 (3) s. 216-217. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Żywienie – Ruch – Zdrowie", Poznań, Jezioro Malta 16 – 18 czerwca 2005 r. Streszczenia 

Skarpańska-Stejnborn A., Pilaczyńska-Szcześniak Ł., Deskur-Śmielecka E., Basta P.: The influence of maximal exercise on the blond antioxidant status in professional rowers: supplementation with Vitis vinifera preparation. Current Topics in Pharmacology 2005, 9 (2) s. 117-123 
6 pkt.

Basta Piotr
: (Praca doktorska) Suplementacja kreatyną a parametry stresu oksydacyjnego indukowanego wysiłkiem fizycznym na przykładzie standardowego testu wioślarskiego. Promotor: prof. dr hab. Łucja Pilaczyńska-Szcześniak. Poznań: AWF 2005. 


2006
Basta Piotr
, Skarpańska-Stejnborn Anna, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja: Creatine supplementation and parameters of exercise-induced oxidative stress after a standard rowing test. Studies in Physical Culture and Tourism 2006, 13 (1) s. 17-23 
4 pkt. Lista MNiSW ; IC 5,13

Skarpańska-Stejnborn Anna, Basta Piotr, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja: The influence of supplementation with the black currant (Ribes nigrum) extract on selected prooxidative-antioxidative balance parameters in rowers. Studies in Physical Culture and Tourism 2006, 13 (2) s. 51-58 
4 pkt. Lista MNiSW; IC 5,13

Basta P., Skarpańska-Stejnborn A.: Changes in aerobic power and parameters of oxidative stress induced by physical effort, illustrated by standard rowing test in the annual training cycle. Med. Sportiva 2006, 10 (1-2) supl. s. S53-S54. International Congress of Polish Society of Sports Medicine Medicina Sportiva 2006. Abstracts. 

Basta P., Skarpańska-Stejnborn A.: Zmiany mocy progowej oraz parametrów stresu oksydacyjnego indukowanych wysiłkiem fizycznym na przykładzie standardowego testu wioślarskiego w rocznym cyklu treningowym. Med. Sportiva 2006, 10 (1-2) supl. s. S143-S144. International Congress of Polish Society of Sports Medicine Medicina Sportiva 2006. Abstracts. 

Skarpańska-Stejnborn A., Basta P., Pilaczyńska-Szcześniak Ł.: Effect of supplementation with the preparation of black currant (Ribes nigrum) on the selected parameters of prooxitative-antioxidative balance in rowers. Med. Sportiva 2006, 10 (1-2) supl. s. S53-S54. International Congress of Polish Society of Sports Medicine Medicina Sportiva 2006. Abstracts. 

Skarpańska-Stejnborn A., Basta P., Pilaczyńska-Szcześniak Ł.: Wpływ suplementacji preparatem z czarnej porzeczki (Ribes nigrum) na wybrane parametry równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej u wioślarzy. Med. Sportiva 2006, 10 (1-2) supl. s. S195-S196. International Congress of Polish Society of Sports Medicine Medicina Sportiva 2006. Abstracts. 

2008
Skarpańska-Stejnborn Anna, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Basta Piotr, Deskur-Śmielecka Ewa, Horoszkiewicz-Hassan Małgorzata: The influence of supplementation with artichoke (Cynara scolymus L.) extract on selected redox parameters in rowers. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2008, 18 (3) s. 313-327 
20 pkt. Lista MNiSW ; IF 1,438

Basta Piotr, Skarpańska-Stejnborn Anna, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja: Influence of annual training cycle on threshold power and reaction of blood antioxidative stress indices during a standard rowing test. Human Movement 2008, 9 (1) s. 41-45
4 pkt. Lista MNiSW; IC 5,68

2009
Skarpańska-Stejnborn Anna, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Basta Piotr, Deskur-Śmielecka Ewa: The influence of supplementation with Rhodiola rosea L. extract on selected redox parameters in professional rowers. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2009, 19(2) s. 186-199

27 pkt. Lista MNiSW ; IF 1,229 ; IC 20,40

Skarpańska-Stejnborn Anna, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Basta Piotr, Adach Zdzisław: Changes in prooxidative-antioxidative balance in rowers following ergometric exercise test of maximal intensity. Studies in Physical Culture and Tourism 2009, 16 (4) s. 361-367
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 4.99

2010
Skarpańska-Stejnborn Anna, Basta Piotr , Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Horoszkiewicz-Hassan Małgorzata: Black grape extract supplementation attenuates blood oxidative stress in response to acute exercise. Biology of Sport 2010; 27(1):41-46

13 pkt. Lista MNiSW ; IF 0,150 ; IC 10,11

Skarpańska-Stejnborn Anna, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Basta Piotr, Forjasz Justyna, Arlet Jarosław: Effects of supplementation with Neptune Krill Oil (Euphasia Superba) on selected redox parameters and pro-inflammatory markers in athletes during exhaustive exercise. Journal of Human Kinetics 2010, 25 s. 49-57
13 pkt. Lista MNiSW ; IF 0,321 ; IC 9,00

2011
Skarpańska-Stejnborn Anna, Pilaczyńska-Szczęśniak Łucja, Basta Piotr, Deskur-Śmielecka Ewa, Woitas-Ślubowska Donata,  Adach Zdzisław: Effects of oral supplementation with plant superoxide dismutase extract on selected redox parameters and an inflammatory marker in a 2,000-m rowing-ergometer test. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2011, 21(2) s. 124-134

27 pkt. Lista MNiSW ; IF 2,010 ; IC 20,40

Basta Piotr, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Skarpańska-Stejnborn Anna, Arlet Jarosław: Anabolic/catabolic index (T/C ratio) in blood of elite rowers in selected periods of an annual training cycle. Studies in Physical Culture & Tourism 2011, 18(3), s. 205-212
6 pkt Lista MNiSW ; IC 4,94

2013

Basta Piotr, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Woitas-Ślubowska Donata, Skarpańska-Stejnborn Anna: Influence of Aloe arborescens Mill. Extract on selected parameters of prooxidant-antioxidant equilibrium and cytokine synthesis in rowers. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2013, 23(4) s. 388-398
25 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 1,982; IC 28,29

2014
Skarpańska-Stejnborn Anna, Basta Piotr, Sadowska Justyna, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja: Effect of supplementation with chokeberry juice on the inflammatory status and markers of iron metabolism in rowers. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2014, 11(1):48 [eCollection 2014].
25 pkt. Lista “A” MNiSW ; IF 1,908
 
 
2015
Skarpańska-Stejnborn Anna, Basta Piotr, Trzeciak Jerzy, Szcześniak-Pilaczyńska Łucja: Effect of intense physical exercise on hepcidin levels and selected parameters of iron metabolism in rowing athletes. European Journal of Applied Physiology 2015, 115(2) s. 345-351
30 pkt. Lista “A” MNiSW ; IF 2,328
 
 
2017
Skarpańska-Stejnborn Anna, Basta Piotr, Trzeciak Jerzy, Michalska Alicja, Karkas Emin M., Woitas-Ślubowska Donata: Effects of cranberry (Vaccinum macrocarpon) supplementation on iron status and inflammatory markers in rowers. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2017, 14, Feb 28, s. 1-10. DOI: 10.1186/s12970-017-0165-z. [eCollection 2017]
25 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 2,066


2018
Juszkiewicz Artur, Basta Piotr, Petriczko Elżbieta, Machaliński Bogusław, Trzeciak Jerzy, Łuczkowska Karolina, Skarpańska-Stejnborn Anna: An attempt to induce an immunomodulatory effect in rowers with spirulina extract. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2018, 15, Feb 20, s. 1-12. DOI: 10.1186/s12970-018-0213-3 [on-line]
25 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 2,066
https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-018-0213-3