Prace magisterskie obronione w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
 
Rok akademicki 1999/2000 (obrona 2000)
 
Abramska Małgorzata: Urlopowe formy aktywności kobiet. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Maria Kwilecka
 
Adamczyk Edyta: Psychomotoryczny mechanizm utonięć – jego przyczyny i profilaktyka. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
 
Augustyniak Barnaba: Analiza sprawności pływackiej studentek AWF w Gorzowie Wlkp. kształcących się dwoma odmiennymi programami nauczania. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Jacek Stasiak
 
Baczyńska Beata: Charakterystyka morfologiczna wioślarzy Kadry Narodowej Juniorów. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Maria Wójtowicz
 
Barański Andrzej: Przebieg relaksacji mięśni zginaczy w zależności od szybkości skurczu. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Zdzisław Adach
 
Bartosińska Edyta: Miejsce aktywności ruchowej w życiu młodzieży szkół średnich w Gubinie. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Benke Marta: Walory turystyczno – rekreacyjne miejscowości Leśna i okolic w województwie dolnośląskim. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Adam Wójtowicz
 
Bielik Julita: Struktura i uwarunkowania „czucia belki” u uprawiających skok w dal i trójskok. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
 
Blatkiewicz Marek: Pomniki przyrody miasta Drezdenka w dydaktyce i nauczaniu dzieci i młodzieży. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Ludwik Lipnicki
 
Błotnicki Łukasz: Organizacja i zarządzanie szkołą na przykładzie Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie w latach 1999 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Marek Szczerbiński
 
Bok Mariusz: Organizacja i zarządzanie szkołą na przykładzie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Hanki Sawickiej w Międzychodzie w latach 1998 – 1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Marek Szczerbiński
 
Borecka Izabella: Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa w Jarocinie. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Maria Wójtowicz
 
Borowiec Anna: Sprawność fizyczna ogólna i specjalna wybranych grup chłopców 14-15 – letnich Szkoły Podstawowej Nr 3 w Świebodzicach. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Butor Agnieszka: Estetyczne walory sportu zapaśniczego kobiet w świetle badań ankietowych. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Chłopek Magdalena: Działalność klubu szachowego MKS „Wicher” na Ziemi Zbąszyńskiej w latach 1976 – 1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Choroszkiewicz Agnieszka: Rozwój lekkoatletyki w Strzelcach Kraj. w latach 1980 – 1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Tomasz Jurek
 
Czajka Sylwia: Rozwój sportu w Jastrowie w latach 1976 – 1996. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Tomasz Jurek
 
Czajkowska Monika: Poziom wybranych zdolności motorycznych dzieci 11 – letnich uczęszczających na zajęcia z pływania z Polski i z Niemiec. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Jacek Stasiak
 
Czum Agnieszka: Aktywność kulturalna studentów Instytutu Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Michał Kaniowski
 
Ćmiel Tomasz: Działalność sekcji kajakowej KS „Darzbór” Szczecinek w latach 1980 – 1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Doś Jacek: Geneza i działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy w latach 1975-2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Dudkiewicz Edward: Rozwój sprawności fizycznej żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w okresie szkolenia podstawowego i specjalistycznego. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Maria Wójtowicz
 
Dupla Marcin: Uczestnictwo kobiet w rekreacji fizycznej na tle wybranych uwarunkowań. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Donata Woitas – Ślubowska
 
Dziewic Mariusz: Analiza indywidualnych i zespołowych działań techniczno – taktycznych uczestników Piłkarskich Mistrzostw Świata. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Aleksander Stuła
 
Gałązka Grzegorz: Zadania zawodu menedżera sportu w opinii studentów Instytutu Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Gąsiorowska Anna: Walory turystyczno – krajoznawcze Bieszczadów. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Adam Wójtowicz
 
Gornow Tomasz: Wpływ zmiany długości mięśni szkieletowych na przebieg narastania siły podczas zginania w stawie łokciowym. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Artur Jaskólski
 
Groszkowska Mirosława: Sprawność psychofizyczna kobiet w 26 i 29-dniowym cyklu menstruacyjnym. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Maria Kwilecka
 
Hanczarek Dariusz: Rozwój i działalność klubu sportowego AZS – AWF Gorzów w latach 1996 – 1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Hołownia Marta: Wysklepienie stopy w oparciu o badania rodzin wielopokoleniowych. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Irena Nadolska – Ćwikła
 
Hudoba Dariusz: Rozwój sportu w Szklarskiej Porębie w latach 1946-1996. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Iwiński Łukasz: Uczestnictwo mężczyzn w rekrecji fizycznej na tle wybranych uwarunkowań. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Donata Woitas – Ślubowska
 
Jachnowiec Piotr: Zjawisko uzależnienia od alkoholu i narkotyków wśród młodzieży na przykładzie wybranych średnich szkół Koszalina. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Jakubiak Donata: Aktywność ruchowa matek i ich dzieci w środowisku miejskim i wiejskim województwa wielkopolskiego. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Jakubów Joanna: "Czucie wózka" , jego struktura i uwarunkowania u osób niepełnosprawnych. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
 
Janiak Anna: Sprawność psychofizyczna na tle 29 i 31-dniowego cyklu menstruacyjnego. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Maria Kwilecka
 
Jankowski Radosław: Wpływ zmian długości mięśni na szybkość narastania maksymalnej siły izometrycznej podczas ruchu prostowania w stawie łokciowym. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Anna Jaskólska
 
Jankowski Robert: Dynamika zmian sprawności specjalnej u koszykarzy różnego wieku. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Aleksander Stuła
 
Januszonek Marek: Poziom wiedzy z przepisów gry wśród koszykarek i koszykarzy różnego wieku. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Jaroszyńska Arleta: Aktywność ruchowa policjantów województwa zachodniopomorskiego. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Maria Nowak
 
Jasianek Krzysztof: Organizacja i zarządzanie Szkołą Podstawową Nr 1 w Barlinku w latach 1999/2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Marek Szczerbiński
 
Jasińska Lidia: Zmiany składu ciała w cyklu menstruacyjnym. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Maria Wójtowicz
 
Kaczmarek Arkadiusz: Wpływ zmiany kąta na szybkość relaksacji zginaczy stawu łokciowego po maksymalnym skurczu izometrycznym. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Artur Jaskólski
 
Kalinowski Artur: Organizacja i zarządzanie klubem sportowym w latach 1993 – 1999 na przykładzie Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Baszta” Bytów. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Marek Szczerbiński
 
Karbowiak Arkadiusz: Rozwój piłki siatkowej kobiet w Złotowie w latach 1975 – 1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Karpiński Marcin: Czas reakcji prostej u dziewcząt i chłopców wybranej szkoły podstawowej w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Irena Nadolska – Ćwikła
 
Kaźmierczak Jarosław: Środki ochrony osobistej dzieci i młodzieży na rowerze, deskorolce i łyżworolkach w mieście Żory. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Piotr Gajewski
 
Kieloch Daria: Próg przemian beztlenowych w kontroli treningu piłkarzy wodnych. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Kiendyś Tomasz: Zastosowanie step – testu YMCA w ocenie i porównanie wydolności fizycznej młodych mężczyzn z wybranych wyższych uczelni w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Rafał Pakuła
 
Kilian Marcin: Organizacja i zarządzanie Szkołą Podstawową Nr 2 w Misinie w latach 1998 – 1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Marek Szczerbiński
 
Klisiewicz Małgorzata: Stan zdolności motorycznych w 28-dniowym cyklu menstruacyjnym. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Maria Kwilecka
 
Kniaziewicz Jerzy: Rozwój kultury fizycznej w Drezdenku w latach 1980 – 1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Tomasz Jurek
 
Kocińska Beata: Rozwój sprawności fizycznej dzieci w wieku 12 – 15 lat w Szkole Podstawowej w Dolsku. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Konopka Patrycja: Wykorzystanie naturalnych walorów przyrody dla potrzeb czynnej rekreacji. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Ludwik Lipnicki
 
Korda Katarzyna: Rozwój działalności Kołobrzeskiego Międzyszkolnego Klubu Lekkoatletycznego „Sztorm” Kołobrzeg od 1982 do 2000 roku. Gorzów Wlkp.: IWF 2000. 135 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Kordy Tomasz: Geneza i działalność Klubu Sportowego "Noteć" Czarnków w latach 1945-1989. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Korkuś Agnieszka: Trasy turystyczne Środkowego Nadodrza z uwzględnieniem walorów krajoznawczych i obiektów zamkowych. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Adam Wójtowicz
 
Korzycka Beata: Świadomość prozdrowotna młodzieży. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Kos Małgorzata: „Czucie postawy łuczniczej”, jego znaczenie, struktura i uwarunkowania w opinii wysoko zaawansowanych zawodników. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
 
Kosińska Dorota: Sposoby wykorzystania czasu wolnego przez młodzież ze wsi i z miasta. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Michał Kaniowski
 
Kowalewski Tomasz: Ocena działań defensywno – ofensywnych wybranych zespołów uczestniczących w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej Francja – 1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Aleksander Stuła
 
Kozajda Hubert: Zajęcia sportowe i poza sportowe w procesie resocjalizacji więźniów na przykładzie Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Kozber Daniel: Kinetyka rozwoju zdolności koordynacyjnych u młodych piłkarzy nożnych. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Aleksander Stuła
 
Kozik Sebastian: Geneza i rozwój LKS „Brzozovia” w Brzozowie w latach 1990 – 1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Krawczak Antoni: Wędkarstwo sportowe w Nadnoteckim Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile w latach 1975-1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Królak Robert: Analiza gry Reprezentacji Polski oraz jej przeciwników w eliminacjach do Mistrzostw Europy EURO 2000 na podstawie zmodyfikowanej metody Cervenjakova. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Aleksander Stuła
 
Kruk Mariusz: Rozwój badmintona w woj. gorzowskim w latach 1990 – 1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Krystek Izabela: Sport w Lesznie w latach 1996 – 1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Kuczyński Paweł: Analiza zależności między uprawianiem przez kobiety sportu wyczynowego a paleniem tytoniu i jego wybranymi uwarunkowaniami. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Donata Woitas – Ślubowska
 
Kwiatkowski Artur: Charakterystyka poziomu rozwoju i sprawności fizycznej dziewcząt i chłopców z klas V-VIII ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Maria Wójtowicz
 
Kwiręg Katarzyna: Porównanie poziomu wybranych zdolności motorycznych dzieci 11 – letnich uprawiających pływanie w klubie sportowym „Wodnik” Śrem a rówieśnikami nieuprawiającymi pływania. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Jacek Stasiak
 
Laskowski Krzysztof: Geneza i rozwój Gorzowskiego Klubu Sportowego „Gorzovia” w latach 1990 – 1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Tomasz Jurek
 
Latoszek Agnieszka: Rozwój sportowego wędkarstwa w woj. gorzowskim w latach 1975 – 1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Lejman Maja: Rozwój cech motorycznych uczniów LO i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Łodzi. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Maria Kwilecka
 
Lewkowicz Zbigniew: Trasy turystyczne miasta Gorzowa Wlkp. w ocenie niepełnosprawnych z dysfunkcją kończyn dolnych. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Adam Wójtowicz
 
Lisik Ewa: Możliwości wykorzystania walorów Załęczańskiego Parku Krajobrazowego dla celów dydaktyki, kultury fizycznej, rekreacji i turystyki. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Ludwik Lipnicki
 
Ludwiczak Małgorzata: Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowym Tomyślu. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Maria Wójtowicz
 
Łangowski Mariusz: Ocena poziomu wytrzymałości specjalnej piłkarzy seniorów K. P. „Piast” Człuchów. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Aleksander Stuła
 
Maciąg Jacek: „Czucie piłki i czucie wody” u piłkarzy wodnych o różnym stopniu zaawansowania. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
 
Malinowski Tomasz: "Czucie wody" – jego struktura i uwarunkowania u zawodniczek i zawodników wioślarstwa różnego poziomu zaawansowania. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
 
Małysz Mariusz: Organizacja i zarządzanie szkołą na przykładzie Szkoły Podstawowej w Ostrowcu w latach 1999 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Marek Szczerbiński
 
Marchewka Tomasz: Poziom wiedzy taktycznej zawodników grupy zaawansowanej karate shotokan w świetle badań ankietowych. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Marfiewicz Aleksandra: Ocena wybranych cech sprawności fizycznej uczennic z Zespołu Szkół Rolniczych w Słubicach. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Markowski Rafał: Organizacja i zarządzanie szkołą na przykładzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gorzowie Wlkp. w latach 1999 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Marek Szczerbiński
 
Markwitz Krzysztof: Zjawisko niedozwolonego dopingu w świetle prasy sportowej i społeczno – kulturalnej w latach 1997 – 1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Grażyna Sopalak
 
Marszewski Marcin: Dzieje Bractwa Kurkowego w Kościanie do 1930 roku. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Mazurczak Maciej: „Czucie przeciwnika”, jego struktura i uwarunkowania u zaawansowanych zawodników uprawiających karate kyokushinkai. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
 
Mazurek Danuta: Życie i kariera sportowa Iwony Nabożnej. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Michajlidu Olga: Rozwój koszykówki żeńskiej w Zgorzelcu w latach 1977 – 1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Tomasz Jurek
 
Mielnik Liliana: Wysklepienie stóp młodzieży gorzowskich szkół średnich w aspekcie budowy somatycznej. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Irena Nadolska – Ćwikła
 
Mierzwiak Paweł: Zmiany poziomu koordynacji ruchowej seniorów Gorzowskiego Klubu Piłkarskiego w półrocznym cyklu treningowym. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Minkwitz Marek: Rozwój sportu w Gryfinie w latach 1989 – 1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Leonard Nowak
 
Miś Jarosław: Rozwój sportu wyczynowego w Krośnie Odrzańskim w latach 1945-1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Moroz Jacek: Analiza jakościowa indywidualnego sposobu żywienia oraz stanu i źródeł wiedzy o żywieniu mężczyzn ćwiczących w klubach fitness. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Donata Woitas – Ślubowska
 
Mrozewski Mariusz: Organizacja i zarządzanie szkoła na przykładzie Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale w latach 1999 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Marek Szczerbiński
 
Murzyn Katarzyna: Walory turystyczno – krajoznawcze Olsztyna. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Adam Wójtowicz
 
Musiał Edward: Podstawy rozwoju kultury fizycznej na terenie woj. gorzowskiego w latach 1975-1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Musiał Kamila: Formy zagospodarowania czasu wolnego młodzieży licealnej w wieku 14 – 19 lat. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Naczk Mariusz: Zróżnicowanie parametrów okresu narastania siły w zależności od wielkości maksymalnego gradientu narastania. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Zdzisław Adach
 
Niedzielski Mariusz: Wpływ ćwiczeń wytrzymałościowych na wydolność fizyczną uczniów Szkoły Podstawowej Nr 7 w Kłodzku. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Szyszka
 
Niezgoda Tomasz: Możliwości wykorzystania Jeziora Trzesiecko dla rozwoju sportu, turystyki i rekreacji w rejonie miasta Szczecinka. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Ludwik Lipnicki
 
Nowak Jacek: Analiza działań ofensywno – defensywnych czołowych zespołów uczestniczących w finałach MŚ USA `94 i Francji `98. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Aleksander Stuła
 
Nowakowski Janusz: Główne ośrodki sportowo-rekreacyjne w Poznaniu. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Maria Kwilecka
 
Osińska Małgorzata: Motywacja dzieci i młodzieży do uprawiania sportu /na przykładzie zawodników klubów sportowych/. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Mirosława Kołakowska – Kiełbasiewicz
 
Ossowska Izabela: Przydatnośc wiedzy psychologicznej i pedagogicznej w pracy nauczyciela wychowania fizycznego. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Mirosława Kołakowska – Kiełbasiewicz
 
Ostrycharczyk Magdalena: Dziełalność Klubu Sportowego „Sokół” w Szamocinie w latach 1980 – 1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Leonard Nowak
 
Padurek Katarzyna: Gazeta „Sport” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej (1993 – 1994). Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Panasiuk Adrian: Poziom rozwoju fizycznego i wybranych zdolności motorycznych 13 – letnich uczniów Gimnazjum Nr 1 i 14 – letnich uczniów Szkoły Nr 2 w Olkuszu. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Panasiuk Małgorzata: Zastosowanie testu YMCA do oceny wydolności fizycznej starszych kobiet z różnych środowisk społecznych. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Patyk Artur: Działalność sekcji koszykówki KS „Noteć” Inowrocław w latach 1990 – 1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Tomasz Jurek
 
Pawelec Konrad: Geneza i rozwój klubu jeździeckiego „Skarb” w Kozienicach w latach 1951 – 1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Pawłowski Marcin: Analiza i porównanie rozwoju fizycznego oraz wybranych zdolności motorycznych dzieci klas VI, VII i VIII SP Nr 2 w Międzychodzie. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Maria Kwilecka
 
Pawłowski Wojciech: Badanie wybranych zdolności motorycznych i celności ruchu młodzieży miejskiej i wiejskiej z Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych i Elektronicznych w Zgorzelcu. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Paziaczko Sylwia: Kultura fizyczna w Wałczu w latach 1976 – 1996. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Tomasz Jurek
 
Pikuła Ewa: Geneza i rozwój Zespołu Artystycznego „Buziaki” w latach 1979 – 1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Pioś Adrian: Elementy techniki gry zespołowej (piłka siatkowa). Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Piotrowska Magdalena: Zmiany wybranych u kobiet pod wpływem regularnych ćwiczeń rekreacyjnych. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Maria Wójtowicz
 
Piotrowski Arnold: Sprawność fizyczna 18 – letnich uczniów szkół o zróżnicowanym profilu kształcenia. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Piotrowski Rafał: Organizacja i zarządzanie szkołą podstawową na przykładzie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim w latach 1999 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Marek Szczerbiński
 
Pliszka Katarzyna: Życie i działalność Jerzego Opary. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Płochocki Bogdan: Rytm dobowy zdolności motorycznej strażaków jednostki ratowniczo-gaśniczej w Świebodzinie. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Maria Kwilecka
 
Podhajna Katarzyna: Poziom zainteresowania i motywy wyboru gry zespołowej u trzynastoletnich dziewcząt. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Aleksander Stuła
 
Polak Małgorzata: Gimnastyka korekcyjna w rozwoju dziecka w szkole podstawowej. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Mirosława Kołakowska – Kiełbasiewicz
 
Poloczek Agnieszka: Analiza działań technicznych prawo i leworęcznych wysoko zaawansowanych siatkarzy. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
 
Pomorska Magdalena: Dominująca kończyna przy atakowaniu płotków w biegu na 400 m u czołowych zawodniczek i zawodników Mistrzostw Świata w Sewilli w 1999 r. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
 
Poniedziałek Jacek: Organizacja i zarządzanie szkołą na przykładzie Zespołu Szkół w Strzelcach Kraj. w latach 1998/99. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Marek Szczerbiński
 
Posadzy Mariusz: Wpływ koordynacji ruchowej na efektywność gry młodych piłkarzy nożnych. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Aleksander Stuła
 
Prządka Andrzej: Wpływ długości mięśnia na relaksację po maksymalnym, izometrycznym skurczu dowolnym podczas ruchu prostowania w stawie łokciowym. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Anna Jaskólska
 
Puluj Renata: Historia Biegu Piastów w latach 1976-2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Rachański Aleksander: Badania celności ruchu w zespołach męskich i żeńskich o zróżnicowanym wieku. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Rerek Tomasz: Poziom wybranych zdolności motorycznych dzieci uczących się pływać w świetle zjawiska dymorfizmu płciowego. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła
 
Ręboch Jacek: Celność rzutów 11-15 – letnich uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim w rytmie tygodniowym. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Radny Ilona: Życie i kariera sportowa Macieja Czyżowicza. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Rokita Andrzej: Poziom wybranego elementu koordynacji ruchowej u uprawiających sportowy taniec turniejowy różnego zaawansowania. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
 
Roszak Marcin: Stan rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej dzieci w wieku 10-15 lat ze Szkoły Podstawowej w Drezdenku. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Sławomir Drozdowski
 
Rożnowska Katarzyna: Aktywność ruchowa a styl życia mężczyzn na przykładzie mieszkańców Piły. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Maria Nowak
 
Rucioch Paweł: Tendencje rozwojowe w piłce nożnej na podstawie obserwacji Mistrzostw Świata 1990 – 1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Aleksander Stuła
 
Rusynko Adam: Geneza i rozwój „Centrum Sportowego Głogowski „Triathlon” w Głogowie w latach 1992 – 1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Leonard Nowak
 
Rybacki Damian: Ocena specjalistycznych i motorycznych działań bramkarzy na Mistrzostwach Świata Francja `98. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Aleksander Stuła
 
Rynkiewicz Karolina: Struktura i uwarunkowania „czucia broni” u zawodników i zawodniczek uprawiających różne szermierki. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
 
Rzeszutek Anna: Geneza i rozwój piłki nożnej KS „Garbarnia” w Lesznie Górnym w latach 1976 – 1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Seremet Wioletta: Agresja jako jeden z przejawów trudności wychowawczych (w opinii nauczycieli). Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Mirosława Kołakowska – Kiełbasiewicz
 
Sierbin Lucyna: Oferta rekreacyjno – turystyczna miasta i gminy Międzyrzecz. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Sierzchuła Artur: Organizacja i zarządzanie szkołą na przykładzie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią w latach 1999 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Marek Szczerbiński
 
Skorupa Aneta: Aspiracje i dążenia edukacyjne młodzieży wiejskiej a wpływ środowiska rodzinnego na przykładzie uczniów szkół podstawowych gminy Aleksandrów w województwie lubelskim. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Słoma Michał: Geneza i rozwój Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Krajna” Sepólno Kraj. w latach 1936 – 1998. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Leonard Nowak
 
Smuga Marianna: Motywacja uprawiania sportu w opinii młodzieży miasta Piły. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Sobczak Tomasz: Geneza i rozwój Uczniowskich Klubów Sportowych we Włocławku w latach 1995 – 1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Sobolewski Marcin: Rozwój motoryczny w ontogenezie i wybrane fragmenty kariery sportowej zawodników leworęcznych. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
 
Solarek Roman: Dzieje Bractwa Kurkowego w Gnieźnie. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Tomasz Jurek
 
Sroka Rafał: Zarządzanie i organizacja szkoły podstawowej na przykładzie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnkowie w latach 1998 – 1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Marek Szczerbiński
 
Stechnij Wojciech: Biochemiczna kontrola procesu treningowego młodych wioślarzy – członków Kadry Narodowej PZTW oraz zawodników K.S. AZS – AWF Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Stefański Tomasz: Wpływ wybranych zdolności koordynacyjnych na poziom techniki gry mężczyzn uprawiających piłkę nożną. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński
 
Stępień Dariusz: Życie i kariera sportowa Ryszarda Tomczyka. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Strynowicz Marzena: Zróżnicowanie typologiczne zawodników i zawodniczek uprawiających karate shotokan w świetle systemu A. Wankego. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Maria Wójtowicz
 
Styczeń Izabela: Aktywność ruchowa w rodzinie na przykładzie mieszkanek Szczecinka. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Maria Nowak
 
Szałęga Jacek: Rytm tygodniowy dokładności strzału na bramkę piłkarzy nożnych zawodników ŁKS Łęknica. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Szmańda Michał: Analiza i metodyka ćwiczeń w nauczaniu techniki gry piłki siatkowej. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Michał Kaniowski
 
Sztuczka Danuta: Sprawność psychofizyczna na tle 23 i 30-dniowego cyklu menstruacyjnego. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Maria Kwilecka
 
Szuszkiewicz Kamil: Środki ochrony osobistej dzieci i młodzieży w jeździe na rowerze, deskorolce i łyżworolkach na terenie miasta Jastrzębie – Zdrój. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Piotr Gajewski
 
Szymankowska Anna: Rozwój piłki nożnej kobiet w Gorzowie Wlkp. w latach 1991 – 1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Tomasz Jurek
 
Szymankowska Sylwia: Charakterystyka morfologiczna młodych tenisistów ziemnych. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Maria Wójtowicz
 
Szymikowska Marzena: Ocena wybranych cech sprawności fizycznej i trafności rzutu 15, 16, 17 – letnich uczniów LO w Zgorzelcu. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Maria Kwilecka
 
Śpiewak Elżbieta: Życie i działalność sportowa Pawła Grzybickiego. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Tarka Andrzej: Rozwój i osiągnięcia szkolnych klubów sportowych w gminie Zelów. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Tarkowska Urszula: Rozwój cech motorycznych dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Koszalinie na podstawie testu Zuchory. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Tomczyk Hanna: „Czucie piłki”, jego struktura i uwarunkowania u uprawiających koszykówkę różnego poziomu zaawansowania. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
 
Trembecki Mariusz: Zróżnicowanie stanu rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej kandydatek na studia stacjonarne do Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunek wychowania fizycznego i fizjoterapii w roku 1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Sławomir Drozdowski
 
Trzeciak Magdalena: Próba oceny i porównania rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów 15 – 18 – letnich I LO we Włodawie. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Maria Kwilecka
 
Turkowski Tomasz: Działalność Szkolnego Związku Sportowego w województwie zielonogórskim w latach 1975-1989. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Twardowska Małgorzata: Ocena efektów wdrożenia w wybranej klasie pierwszej „Programu edukacji do zdrowia jamy ustnej w szkole podstawowej”. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Donata Woitas – Ślubowska
 
Walczak Małgorzata: Symetria i asymetria w wykonaniu elementów z obrotami u czołowych zawodników świata w akrobatyce sportowej. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
 
Wawrzyniak Marek: Geneza i rozwój Wojskowego Klubu Sportowego „Sobieski” w Żaganiu w latach 1991 – 2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Wawrzyńczak Zbigniew: Zachowania zdrowotne uczniów Szkoły Podstawowej w Noskowie. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Danuta Godlewska
 
Wieczorek Grzegorz: Działalność sekcji bokserskiej KS "Gwardia" Wrocław w latach 1945-1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Wieruszewski Marcin: Ocena efektywności gry piłkarzy wybranych zespołów europejskich. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Aleksander Stuła
 
Wierzbicka Olga: Próba określenia ewentualnego wpływu hormonów wydzielanych w fazach cyklu menstruacyjnego na wydolność aerobową i anaerobową u kobiet trenujących piłkę nożną. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Barbara Nieścieruk – Szafrańska
 
Wierzbicki Remigiusz: Geneza i rozwój Międzynarodowych Biegów Przełajowych "O Puchar Wyzwolenia Stalagu VIII C" w Żaganiu. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Winiarski Mariusz: Geneza i działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Klubu Sportowego "Pogoń" we Wschowie w latach 1975-2000. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Wiśniewski Artur: Symetria i asymetria wykonania strzałów na bramkę podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 1998 roku. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
 
Worach Aleksandra: Charakterystyka morfologiczna wioślarek zawodniczek Kadry Narodowej PZTW. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Maria Wójtowicz
 
Woźniak Edyta: Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiet uprawiających sport wyczynowo i nietrenujących (w świetle badań ankietowych). Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Donata Woitas – Ślubowska
 
Woźniak Karolina: Stan wiedzy nauczycieli szkół publicznych o kształceniu dzieci niepełnosprawnych. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Woźny Łukasz: Próba określenia ewentualnych związków między wynikami testów specjalistycznych i testu laboratoryjnego u zawodniczek trenujących piłkę nożną. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: ………

Zając Przemysław: Geneza i rozwój sekcji lekkoatletyki Wojskowego Klubu Sportowego "Zawisza" Bydgoszcz w latach 1952-1996. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Tomasz Jurek

Zawadzki Piotr: Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia mężczyzn uprawiających sport wyczynowy i nietrenujących (w świetle badań ankietowych). Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: ………

Zbiorczyk Anna: Siła i dokładność siłowa u studentek AWF w wysiłkach o optymalnym oraz maksymalnym charakterze a koordynacja ruchowa. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: ………

Zbroszczyk Agnieszka: Możliwości wykorzystania do celów turystyki i rekreacji walorów naturalnych Miastka i okolic. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: ………

Zdun Barbara: Charakterystyka morfologiczna dzieci z zespołem Downa. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr Maria Wójtowicz

Ziemba Artur: Celność kończyn górnych i dolnych u 15-18 – letnich uczniów LO w Zgorzelcu. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: ………

Ziółkowski Adam: Ocena efektywności gry w piłkę nożną zespołów biorących udział w finałach Mistrzostw Świata France '98. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: ………

Żegota Jarosław: Porównanie rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej kandydatów na studia do Akademii Wychowania Fizycznego na kierunek wychowania fizycznego i fizjoterapii w Poznaniu w 1999 r. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: dr hab. Sławomir Drozdowski

Żurawik Waldemar: Geneza i rozwój MZKS "Start" w Miastku w latach 1985-1999. Gorzów Wlkp.: IWF 2000.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj