Prace magisterskie obronione w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
 
Rok akademicki 2003/2004 (obrona 2004)
 
Adamczyk Daniel: Budowa ciała i sprawność fizyczna siatkarzy z klubu sportowego MKS MDK Trzcianka. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 55 s.
Promotor: dr Maria Wójtowicz
 
Adamska Marta: Rozwój kolarstwa w województwie wałbrzyskim w latach 1975/1998. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 123 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek
 
Araszewski Michał: Działalność Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Toruniu w latach 1976 – 1998. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 131 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Arendt Przemysław: Analiza struktury atakowania zespołów angielskich występujących w Lidze Mistrzów w sezonie 2003 – 2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 70 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński
 
Atras Radosław: Zaburzenia procesu lateralizacji a trudności w nauce dzieci klas I – III. 97 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska
 
Augustyniak Krzysztof: Organizacja i zarządzanie Gimnazjum w Brójcach w roku szkolnym 2001/2002. 79 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński
 
Augustyński Michał: Walory rejonu dolnej Drawy dla turystyki i rekreacji w gminie Krzyż. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 42 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Bagladzis Pandeli: Rozwój zapasów na ziemi zgorzeleckiej w latach 1998 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 121 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Bajurna Małgorzata: Przejawy nierówności społecznych w odczuciu pracowników oświaty aktywnych i pasywnych ruchowo. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 63 s.
Promotor: dr Maria Nowak
 
Banaś Leszek: Ocena porównawcza stanu czystości rzeki Lubszy. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 45 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow.
 
Bania Łukasz: Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna chłopców klas I i IV w LO Nr 1 w Toruniu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 40 s.
Promotor: dr Maria Wójtowicz
 
Barłóg Łukasz: Geneza i rozwój Towarzystwa Sportowego „Sparta” Gubin w latach 1993 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 99 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak
 
Bartnicki Damian: Analiza skuteczności technik brazylijskiego jiu – jitsu w walce wręcz. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 105 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Bernolak Magdalena: Ocena przygotowania sprawnościowego młodych koszykarek AZS PWSZ w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 59 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła
 
Biedrzycka Joanna: Porównanie i ocena sprawności fizycznej uczniów klasy sportowej i niesportowej, uczęszczających do Gimnazjum Nr 1 w Polkowicach. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 57 s.
Promotor: dr Rafał Pakuła
 
Biegun Tomasz: Psychospołeczne mechanizmy wchodzenia na drogę przestępczą nieletnich. Analiza akt sadowych z lat 2000 – 2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 182 s.
Promotor: dr Ryszard Botwina
 
Bielak Andrzej: Walory turystyczno – krajoznawcze Świeradowa Zdroju i okolic na zajęciach terenowych dla szkoły podstawowej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 75 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki
 
Bienussa Mateusz: Baza sportowo – rekreacyjna miasta Ostrowiec Św. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 44 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Boruk Maksymilian: Zainteresowania rekreacyjne mieszkańców Gryfic. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 75s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka
 
Bójko Paweł: Charakterystyka budowy ciała piłkarzy nożnych z uwzględnieniem miejsc zajmowanych na boisku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 89 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Bukowski Daniel: Kryteria ocen z wychowania fizycznego w aspekcie wysiłku ucznia wkładanego w lekcje na przykładzie Szkoły Podstawowej w Chocianowie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 61 s.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Buksztynowicz Karol: Rozwój karate khyokushinkai na Ziemi Lubuskiej w latach 1994 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 88s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Burda Mariusz: Działalność Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Bydgoszczy w latach 1990 – 2000. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004.
117 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Chałupka Dariusz: Walory przyrody Parku Krajobrazowego „Chełmy” i ocena czystości powietrza na podstawie flory porostów. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 61 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki
 
Chiliński Radosław: Geneza i rozwój Klubu Sportowego „Orzeł Biały” Wałcz w latach 1946 – 2002. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 94 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek
 
Chmiel Magdalena: Współczynnik pro – antyoksydacyjny w krwinkach czerwonych wioślarzy; wpływ wit. E. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 42 s.
Promotor: dr Agnieszka Zembroń – Łacny
 
Chmielewski Maciej: Analiza porównawcza obciążeń treningowych okresu przygotowawczego letniego i zimowego sezonu 2003/2004 III ligowej drużyny piłkarskiej PKS „Obra” Kościan. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 81 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Chuda Kinga: Postawy i poglądy zawodników wobec istnienia dopingu w sporcie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 200 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka
 
Ciepły Bartłomiej: Organizacja i zarządzanie jednostką oświatową na przykładzie Gimnazjum Nr 20 w Krakowie w roku szkolnym 2002/2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 66 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński
 
Cieśla Marek: Negocjacje i metody wywierania wpływu na ludzi. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 121 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska
 
Cygan Rafał: Poszukiwanie współzależności przyrostu masy mięśniowej o „czucia” ciężaru u kulturystów. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 64 s.
Promotor: dr Michał Bajdziński
 
Czyrniański Jarosław: Kultura fizyczna i sport w środowisku policji w mieście Gorzowie w latach 2000 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 52 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak
 
Czyżniewska Agnieszka: Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym WC metodą Vojty i NDT – Bobath. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 78 s.
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Szyszka
 
Dawidowicz Przemysław: Zmiany stężenia tioli i aktywności erytropoetyny. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 37 s.
Promotor: dr Agnieszka Zembroń – Łacny
 
Demianiuk Tomasz: Niemiecki system identyfikacji i szkolenia talentów piłkarskich na tle systemu polskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 207 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła
 
Denis Krzysztof: Kultura fizyczna na terenie miasta Kołobrzegu w III Rzeczypospolitej /1989 – 2003/. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004.
368 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Długosz Adam: Rozwój Klubu Sportowego „AZS – Częstochowa” w Częstochowie w latach 1945 – 2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 93 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Dobrzański Jarosław: Porosty jako bioindykatory stanu sanitarnego powietrza w polderze południowym Parku Narodowego „Ujście Warty”. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 62 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki
 
Duchnowska Monika: Drzewa i krzewy obiektów sportowych Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 40 s.
Promotor: dr Piotr Grochowski
 
Dudziński Jarosław: Zjawisko dopingu farmakologicznego w kulturystyce amatorskiej w opinii młodzieży. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 62 s.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Dunaj Bernadeta: Wypalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Witnicy. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 124 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka
 
Dziuba Krzysztof: Analiza sposobów zdobywania bramek przez piłkarzy nożnych w ligach europejskich w sezonie rozgrywkowym 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 50 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński
 
Filipek Danuta: Rozwój Zakładowego Klubu Sportowego „Budowlani” w Murzynowie w latach 1948 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 143 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek
 
Fillinger Przemysław: Wpływ wybranych zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych na skuteczność grupy piłkarzy nożnych o niskim stopniu zaawansowania sportowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 46 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński
 
Forbotko Kinga: Forma zabawowa w szkoleniu siatkarzy.Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 113 s.
Promotor: dr Jan Łojewski
 
Fryca Tomasz: Ocena mięśnia czterogłowego uda /musculus quadriceps femoris/ u piłkarek nożnych ZTKKF „Stilon” w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 50 s.
Promotor: dr Eleonora Sikora
 
Gadziński Tomasz: Dynamika rozwoju sprawności fizycznej specjalnej młodych piłkarzy nożnych Zawiszy Bydgoszcz. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 66 s.
Promotor: dr Michał Bajdziński
 
Gajek Dawid: Porosty nadrzewne północnej części Krzesińskiego Parku Krajobrazowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 44 s.
Promotor:
 
Gajewska Justyna: Próg przemian beztlenowych w kontroli treningu młodych wioślarzy. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 46 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Garbarek Piotr: Działalność Klubu Sportowego JKS „Jarota” Jarocin w latach 1990 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 112 s.
Promotor: dr Maria Nowak
 
Gill Marcin: Odnowa biologiczna i suplementacja w całorocznym cyklu treningowym sprintera. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 75 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński
 
Girzyński Jarosław: Powstanie i działalność KS „Granica” przy Morskim Oddziale Straży Granicznej w latach 1996 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 65 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Gnitecki Maciej: Zdolności szybkościowe i koordynacyjne .......      Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 50 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła
 
Gołębiowski Michał: Zróżnicowanie typologiczne zawodników uprawiających biegi średnie w świetle systemu A. Wankego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 33 s.
Promotor: dr Maria Wójtowicz
 
Gorajewski Marcin: Centralny Ośrodek Sportu. Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 54 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Gorgolik Tomasz: Rozwój wędkarstwa sportowego w województwie zielonogórskim w latach 1954 – 1975. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 109 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Gornow Jacek: Wpływ promocji Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. St. Staszica w Gubinie na wyniki naboru uczniów do klas I w roku szkolnym 2003/2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 73 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Grabias Radosław: Analiza wyrzutów z linii bocznej na przykładzie wybranych spotkań polskiej ekstraklasy. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 34 s.
Promotor: dr Jan Łojewski
 
Grabowska Anna: Kształtowanie się wysklepienia stóp wśród dzieci mieszkających w Pile i w Tarnówce. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 160 s.
Promotor: dr Irena Nadolska – Ćwikła
 
Gradowski Piotr: Wybrane obiekty chronione i inne atrakcje turystyczne Tucholskiego Parku Krajobrazowego i jego okolic. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 53 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki
 
Grzywniak Krzysztof: Organizacja i zarządzanie jednostką oświatową na przykładzie Gimnazjum Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim w roku szkolnym 1999/2000. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 79 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński
 
Gutowski Paweł: Rozwój i działalność klubu sportowego „Polmo” Kożuchów w latach 1946 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004.
121 s.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński
 
Guzowski Rafał: Powstanie i działalność Górniczego Klubu Sportowego „Górnik” w Łęcznej w latach 1979 – 2000. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 72 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Hryniewicz Adrian: Powstanie i działalnośc ludowego klubu sportowego „Mieszko” w Mieszkowicach w latach 1945 – 2000. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 125 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak
 
Hyżyk Artur: Wpływ działania Pleszewskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Narkomanii na rozwój zainteresowań. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 63 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński
 
Ilnicki Krzysztof: Ocena biologiczna rzeki Kłodawki i jeziora Grabino oraz ich walory turystyczne. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 49 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Ilnicki Tomasz: Organizacja i zarządzanie Zespołem Szkół Budowlanych im. Macieja Nowickiego w Głogowie w r. szkolnym 1999/2000. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 80 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński
 
Iwańska Ewa: Udział środowiska lekarskiego w formach aktywności fizycznej piłkarskich dzieci i młodzieży. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 111 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka
 
Jabłoński Piotr: „Dziennik Wschodni” w Lublinie jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w latach 1999 – 2001. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 73 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Jakubowski Tomasz: Ocena postawy ciała młodzieży w drugim okresie krytycznym posturogenezy na podstawie przebadanych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 55 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Zajadacz
 
Janas Milena: Walory przyrodnicze okolic Wałcza i ich wykorzystanie do treningu sportowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 75 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki
 
Jankowski Piotr: Analiza porównawcza okresu przygotowawczego letniego i zimowego IV ligowej drużyny piłkarskiej „Polonia Chodzież” do sezonu 2003/2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 63 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Jankowski Rafał: Uwarunkowania rozwoju turystyki na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 116 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak
 
Janusz Przemysław: Rola Kolejowego Klubu Sportowego „Syrena” w środowisku lokalnym i jego wpływ na integrację mieszkańców Zbąszynka. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 60 s.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Jańczak Dorota: Organizacja i zarządzanie szkołą na podstawie Szkoły Podstawowej Nr 7 w Szczecinku w roku szkołnym 2002/2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 84 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński
 
Jasińska Joanna: Próg przemian anaerobowych w kontroli treningu młodych wioślarek. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 54 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Jastreb Cezary: Organizacja i zarządzanie Szkołą Podstawową Nr 5 w Białogardzie w roku szkolnym 2001/2002. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 63 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński
 
Jaśkiewicz Przemysław: Wpływ wysiłku i wspomagania v – acetyzocysteiną na stężenie glutationu i aktywność v – glutamylotransferazy glutationowej we krwi. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 36 s.
Promotor: dr Agnieszka Zembroń – Łacny
 
Jaworski Michał: Zabawy i gry ruchowe pomocne w opanowaniu techniki biegu na 110 m przez płotki. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 74 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Juchnio Izabela: Wpływ zjawiska dysleksji wśród młodzieży (uczniów Gimnazjum w Kargowej) na poziom ich sprawności motorycznej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 81 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska
 
Kaczmarek Marcin: Organizacja i zarządzanie Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj. w r. szkolnym 2002/2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 69 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński
 
Kaczmarek Radosław: Geneza i działalność klubu żużlowego w Zielonej Górze w latach 1974 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 122 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Kamiński Przemysław: Wizualizacja i muzykoterapia w obniżaniu agresji i neurotyzmu u dzieci trudnych i w treningu sportowym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 99 s.
Promtor: dr Ryszard Botwina
 
Karmelita Monika: Rozwój sportu wyczynowego w Kołobrzegu w latach 1989 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 120 s.
Promotor: dr Renata Urban
 
Karwat Zdzisław: Współpraca szkoły ze środowiskiem w ramach koncepcji wychowania przez ruch i do koncepcji ruchowej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 84 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska
 
Kasprzak Agata: Kultura fizyczna w działalności hufca ZHP Krotoszyn w latach 1998 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 86 s.
Promotor: prof. dr hab. Bogdan J. Kunicki
 
Kasprzak Monika: Przyrodnicze walory Gminy Zwierzyn i jej okolic w zrównoważonym rozwoju mezoregionu Pojezierza Dobiegniewskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 84 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Kawka Arkadiusz: Porosty nadrzewne w okolicach zakładu cementowo – wapienniczego na terenie gminy Barcin. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 54 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki
 
Kirpa Krzysztof: Działalność WOPR w powiecie chodzieskim w latach 1962 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 104 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Klaczyński Wiesław: Biologiczna ocena czystości rzeki Prosny na podstawie występowania mikrofauny. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 36 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Klimek Katarzyna: Aktywność sportowo – rekreacyjna mieszkańców Gryfina. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 97 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Kmieć Adam: Rozwój Klubu Sportowego „Goplania” Inowrocław w latach 1921 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 122 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Kociszewski Damian: Działalność sportowo – wychowawcza Inowrocławskiego Klubu Sportowego Karate w latach 1986 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 41 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak
 
Kocuj Daniel: Powstanie, działalność i osiągnięcia sportowe Autonomicznej Sekcji Piłki Nożnej „Miedź” Legnica w latach 1971 – 2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 52 s.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Kolanek Zdzisław: Organizacja i zarządzanie jednostką oświatową na przykładzie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim w roku szkolnym 2001/2002. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004.. 71 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński
 
Kołodziejek Alicja: Postawy grupy rówieśniczej wobec osób niepełnosprawnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 127 s. N
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Kopciowska Ewa: Stan bazy rekreacyjno – sportowej miasta Gubin i jej wykorzystanie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 68 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Kopcza Andrzej: Ocena biometrii stóp młodzieży Beskidu Niskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 101 s.
Promotor: dr Irena Nadolska – Ćwikła
 
Koralewski Krystian: Turystyka w Świnoujściu (05.05. 1945 – 01. 05. 2004). Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 321 s.
Promotor: dr Maria Nowak
 
Korytkowski Przemysław: Preferowane formy rekreacji przez zawodników i osoby nietrenujące. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 108 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Korzeniowski Wojciech: Sport osób niepełnosprawnych w Gorzowie Wlkp. w latach 1976 – 2000. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 96 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak
 
Kosiński Krystian: Ocena walorów przyrodniczych rzeki Odry i Bóbr, oraz miasta i gminy Krosno Odrzańskie dla potrzeb rekreacji. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 45 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Kostrzewa Nina: Geneza i działalność Miejskiego Klubu Sportowego „Start” Lublin w latach 1953 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 131 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak
 
Kotkowska Anna: Stres jako element życia studentów Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 98 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska
 
Kotula Katarzyna: Powszechność i dostępność substancji psychoaktywnych wśród studentów I roku Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 71 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska
 
Kowalczyk Wojciech: Ocena czystości wody w Jeziorze Wełtyńskim dla celów turystyki i rekreacji. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 58 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Kowalewski Paweł: Lubuski Klub Biegacza im. Bronisława Malinowskiego w Gorzowie Wlkp. w latach 1982 – 2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 124 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Kozak Mirosław: Działalność Okręgowego Związku Zapaśniczego w Lublinie w III Rzeczypospolitej (1989 – 2003). Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 91 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Kraśniewicz Karol: Przyrodnicze walory Elbląga dla sportu i rekreacji młodzieży szkolnej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 44 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Krupa Wojciech: Projekt ścieżki zdrowia w Moryniu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 66 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki
 
Kruszelnicki Jacek: Zróżnicowanie typologiczne kandydatów na studia wychowania fizycznego w roku akademickim 2003/2004 w Gorzowie Wlkp. w świetle systemu A. Wankego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 66 s.
Promotor: dr Maria Wójtowicz
 
Książczak Robert: Rozwój Ludowego Klubu Szachowego „ZPD” Jasień w latach 1994 – 2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 116 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek
 
Ksokowska Hanna: Analiza wybranych aspektów stylu życia studentów I i IV roku Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 84 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska
 
Kubiak Andrzej: Geneza i rozwój międzynarodowych zawodów dla weteranów w zapasach w latach 1992 – 2001. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 60 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Kukuła Anna: Organizacja i zarządzanie Zespołem Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. w r. akadem. 2002/2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004.80 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński
 
Kuncik Tomasz: Rozwój sportu w województwie lubuskim w latach 1998 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 95 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek
 
Kuppe Monika: Kształtowanie się pojęć dobra i zła u młodych dzieci szkolnych trenujących i nietrenujących. Mechanizmy zmian postaw. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 122 s.
Promotor: dr Ryszard Botwina
 
Kurczewski Robert: „Gazeta Pomorska” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w latach 2000 – 2002. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 122 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Kus Agnieszka: Życie i kariera braci Fliników. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 66 s.
Promotor: dr Renata Urban
 
Landyszkowski Sławomir: Zainteresowania młodzieży szkolnej grami zespołowymi. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 47 s.
Promotor: dr Michał Bajdziński
 
Leboda Agnieszka: Indywidualne i zespołowe formy rekreacji w plenerze. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 83 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka
 
Leboda Dariusz: Reaktywacja i działalność Bydgoskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w latach 1945 – 1976. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 115 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Lechowski Krzysztof: Analiza porównawcza dwóch zimowych okresów przygotowawczych piłkarzy nożnych średniozaawansowanych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 73 s.
Promotor: dr Jan Łojewski
 
Lenarcik Bartosz: Historia rzutu oszczepem w Polsce w latach 1945 – 1989. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 125 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Lesiecki Krzysztof: Aspekty etyczne tenisa ziemnego w małym mieście. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 56 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak
 
Lesiuk Jacek: Życie i działalność Zygmunta Walczaka w latach 1936 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 122 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Leszko Michał: Organizacja i zarządzanie małą placówką oświatową na przykładzie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. J. Korczaka w Sokołowsku w r. szkolnym 2003/2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 68 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński
 
Lisowski Tomasz: Wpływ letniego okresu przygotowawczego na rozwój techniki i wytrzymałości specjalnej u piłkarzy nożnych niskozaawansowanych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 60 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński
 
Litwiniec Hanna: Ocena zdolności anaerobowej – fosfagenowej kobiet przy użyciu testów ergometrycznych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 25 s.
Promotor: dr hab. Zdzisław Adach
 
Litz Bartosz: Organizacja i zarządzanie Zespołem Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim w roku szkolnym 2002/2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 96 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński
 
Lorens Aleksandra: Problem równości kobiet i mężczyzn w różnych dziedzinach życia społecznego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004.
164 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska
 
Lorens Marcin: Zróżnicowanie budowy somatycznej siatkarzy klubu STS „Olimpia” Sulęcin z uwzględnieniem zajmowanej pozycji na boisku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 86 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Łabuś Maciej: Geneza i rozwój sportu motocyklowego na ziemi bydgoskiej w latach 1920 – 1939. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004.
101 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Łukawski Zbigniew: Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chodzieży. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 78 s.
Promotor: dr Maria Wójtowicz
 
Łyskawińska Grażyna: Analiza porównawcza sprawności fizycznej dzieci niepełnosprawnych umysłowo z ich zdrowymi rówieśnikami. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 88 s.
Promotor: dr Michał Bajdziński
 
Maćkowski Jacek: Organizacja i zarządzanie Szkołą Podstawową w Więcborku w roku szkolnym 2001/2002. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 84 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński
 
Markowski Marcin: Działalność Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile w latach 1992 – 2002. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 101 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Materna Agnieszka: Rodzina patologiczna jako źródło trudności wychowawczych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 126 s.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Mendel Łukasz: Formy spędzania czasu wolnego w wybranej grupie uczniów Zespołu Szkół w Wapnie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 45 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Mielcarek Przemysław: Uwarunkowania środowiskowe występowania narkomanii. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 79 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak
 
Mielnik Aleksandra: Poszukiwanie zależności pomiędzy wysklepieniem stóp a siłą eksplozywną u żołnierzy służby zasadniczej z Koszalina. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 55 s.
Promotor: dr Irena Nadolska – Ćwikła
 
Mik Arkadiusz: Ocena stanu zazielenienia obiektu sportowego MOSiR w Pabianicach. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 49 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Mróz Adrian: Wychowanie fizyczne i sport w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie w latach 1975 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 75 s.
Promotor: dr Maria Nowak
 
Nadolski Grzegorz: Ocena wydolności fizycznej funkcjonariuszy Plutonu Specjalnego Straży Granicznej, z zastosowaniem step - testu YMCA. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 45 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Nalewaj Paweł: Walory turystyczne rzeki Kłodawki i jeziora Bukowiec. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 55s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Narzekała Mariusz: Ocena predyspozycji szybkościowych lub wytrzymałościowych u młodych 12 – 13 letnich dziewcząt ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulechowie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 77 s.
Promotor: dr Michał Bajdziński
 
Niemiec Kinga: Antropometria stopy podchorążych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 93 s.
Promotor: dr Irena Nadolska – Ćwikła
 
Niewiadomska Małgorzata: Rozwój obiektów sportowych w Żarach w latach 1945 – 2000. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 78 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Nowaczyk Mateusz: Analiza gry bramkarza na podstawie wybranych spotkań Bundesligi w sezonie 2003 – 2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 65 s.
Promotor: dr Jan Łojewski
 
Nowakowska Joanna: Analiza sprawności pływackiej studentek Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. rozpoczynających naukę w latach 1991, 1995, 2001. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 39 s.
Promotor: dr Jacek Stasiak
 
Nowakowski Jarosław: Powstanie i rozwój Związku Bokserskiego w woj. zachodniopomorskim w III Rzeczypospolitej (1989 – 2003). Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 107 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Odwrot Joanna: Organizacja i zarządzanie placówką szkolną na przykładzie Gimnazjum Nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku w roku szkolnym 2002/2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 70 s. N
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński
 
Oleksy Marcin: Wychowanie fizyczne i sport szkolny w Buku w latach 1945 – 2002. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 105 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak
 
Olszewski Piotr: Roczny cykl szkolenia kajakarzy wysokokwalifikowanych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 62 s.
Promotor: dr Michał Bajdziński
 
Osiński Paweł: Dynamika rozwoju sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej u młodych koszykarek UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 97 s.
Promotor: dr Michał Bajdziński
 
Osuch Ewelina: Motywy uczenia się młodzieży szkół licealnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 72 s.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Pacan Norbert: Walory przyrodnicze Chojny i okolic oraz możliwość ich wykorzystania w turystyce i rekreacji. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 64 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki
 
Paczków Marek: Metoda nauczania technik sumo. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 82 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Pabiszczak Iwona: Wpływ rodziny rozbitej na rozwój dziecka. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 117 s.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Pańczuk Krystian: Biologiczna ocena czystości wód Jeziora Myśliborskiego na podstawie występowania mikrofauny. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 41 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Pawelski Szymon: Walory przyrodnicze powietu wolsztyńskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 39 s.
Promotor: dr Piotr Grochowski
 
Pewiński Zbigniew: Zainteresowania aktywnością ruchową oraz siatkówką uczniów klas II i III w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Wałbrzychu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 52 s.
Promotor: dr Jan Łojewski
 
Pietruszka Marcin: Wpływ gry w piłkę ręczną na sprawność fizyczną ogólną jej uczestników. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 78 s.
Promotor: dr Jan Łojewski
 
Pietrzak Jakub: Działalność i organizacja Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów w latach 1906 – 2000. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 98 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Płóciennik Joanna: Wybrane uwarunkowania pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela wychowania fizycznego w opinii różnych grup. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 119 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska
 
Płuciennik Marcin: Ocena czystości wód Mierzęckiej Strugi i jeziora Osiek na podstawie występowania fauny wskaźnikowej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 65 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Podolska Monika: Stosunek różnych grup społecznych do wybranych kwestii moralnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 133 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska
 
Popiela Michał: Propozycje gier i zabaw ruchowych w szkoleniu podstawowym młodych piłkarzy nożnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 62 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła
 
Popławski Adrian: Ocena skuteczności gry obronnej piłkarskiej reprezentacji Polski w wybranych meczach międzypaństwowych w latach 2001 – 2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 51 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński
 
Posmyk Paweł: Życie i działalność sportowa Kazimierza Deyny. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 100 s.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński
 
Potaźnik Bogumił: Gry i zabawy ruchowe w szkoleniu piłkarskim. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 129 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła
 
Praska Iwona: Ocena i porównanie sprawności fizycznej uczniów ze szkół gimnazjalnych za pomocą Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 63 s.
Promotor: dr Rafał Pakuła
 
Przyborowski Michał: Wpływ inteligencji i wybranych zdolności koordynacyjnych na skuteczność gry młodych piłkarzy nożnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 50 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński
 
Przybylak Adrian: Wpływ wybranych czynników społeczno – ekonomicznych na wyniki egzaminu gimnazjalnego młodzieży powiatu choszczeńskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 80 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska
 
Putek Sylwester: Wysklepienie stopy, a wysokość i masa ciała dzieci ze środowiska miejskiego i wiejskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 69 s.
Promotor: dr Irena Nadolska – Ćwikła
 
Rapińczuk Justyna: Ocena czystości jeziora Trzesiecko na podstawie zooplanktonów dla celów turystyki i rekreacji. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 44 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Ratajczak Artur: Dzieje Klubu Sportowego „Sokół” Dąbrówka Wielkopolska w latach 1923 – 2000. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 76 s.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Ratajczak Dariusz: Analiza wyboru oraz zasad trenowania w siatkówce plażowej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 62 s.
Promotor: dr Jan Łojewski
 
Rączewski Jan: Analiza sposobów zdobywania bramek przez piłkarzy nożnych w pierwszej lidze oraz ligi niemieckiej w sezonie rozgrywkowym 2003/2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 41 s.
Promotor: dr Jan Łojewski
 
Reetz Agnieszka: Analiza porównawcza wybranych zdolności motorycznych a wady postawy ciała u chłopców w wieku 11 – 12 lat. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 73 s.
Promotor: dr Michał Bajdziński
 
Rudzki Paweł: Organizacja i zarządzanie Gimnazjum Nr 1 w Brześciu Kujawskim w roku szkolnym 2003/2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 101 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński
 
Rutz Sabina: Życie i działalność Gerarda Podolskiego w latach 1929 – 1989. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 95 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Rządowski Wojciech: Charakterystyka rozwoju fizycznego i cech motorycznych młodych zapaśników (młodzików) w stylu klasycznym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 60 s. N
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka
 
Rzun Radosław: Analiza stałych fragmentów gry w wybranych meczach ligi niemieckiej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 48 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Sabiłło Marcin: Propozycje gier i zabaw stosowane w nauczaniu i doskonaleniu elementów technicznych w piłce nożnej oraz piłce siatkowej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 40 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Sadowska Aleksandra: Świadomość uczniów na temat stylu życia i ich zachowań sprzyjających zdrowiu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 60 s.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Serczyk Ryszard: Propozycje gier i zabaw w szkoleniu piłkarskim. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 64 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła
 
Siciński Jacek: Biologiczna ocena czystości rzeki Warty na podstawie występowania makrofauny. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 41 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Słomiński Paweł: Rozwój sportu w województwie gorzowskim w latach 1990 – 1998. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 89 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek
 
Słonka Sławomir: Poziom rozwoju cech motorycznych u piłkarzy nożnych w zależności od pozycji zajmowanej na boisku na przykładzie zawodników drużyn amatorskich. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 97 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka
 
Smyk Karol: Ocena walorów przyrodniczych rzeki Odry i Bóbr oraz miasta i gminy Krosno Odrzańskie dla potrzeb sportu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 51 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Smoliga Jakub: Organizacja i zarządzanie publicznym Gimnazjum w Dobiegniewie w roku szkolnym 2001/2002. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 48 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński
 
Soliński Mikołaj: Znaczenie stałych fragmentów gry, na przykładzie wybranych meczów Piłkarskiej Ligi Mistrzów w edycji 2003/2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 62 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński
 
Sperzyńska Joanna: Geneza i rozwój Klubu Sportowego „Krotosz” w Krotoszynie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 87 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Sroczyński Paweł: Rozwój Lubuskiego Klubu Sportowego „Lumel” Zielona Góra w latach 1992 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 105 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Stachowicz Tomasz: Życie i kariera sportowa Jerzego Krawczyka. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 67 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak
 
Stańczuk Marcin: Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci z klas od IV do VI w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Skwierzynie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 57 s.
Promotor: dr Maria Wójtowicz
 
Stańko Karolina: Wpływ okresu przygotowawczego na zmiany poziomu zdolności kondycyjnych zespołu koszykówki kobiet „AZS - PWSZ” Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 107 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Stasik Małgorzata: Żeglarstwo jako forma rekreacji, turystyki usportowionej i rehabilitacji ruchowej w Polsce. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 107 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Stawisiński Paweł: Ocena czystości dolnego odcinka rzeki Wieprzy w Sławnie jako środowiska ryb łososiowatych i rola rzeki w rekreacji wędkarskiej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 37 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Stępień Piotr: Piotr Stępień – moja kariera sportowa i praca trenerska 1976 – 2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 103 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Struski Jakub: Wizualizacja jako metoda wspomagania w nauczaniu pływania na etapie początkowym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 103 s.
Promotor: dr Ryszard Botwina
 
Stryczek Elżbieta: Geneza i działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej w latach 1993 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 103 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Strzelecki Dariusz: Model szkolenia technik samoobrony w Straży Granicznej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 76 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Stupka Paweł: Wpływ kopalni węgla kamiennego „Brzeszcze” na stan środowiska naturalnego w gminie Brzeszcz. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 62 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Suchocki Maciej: Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. w latach 1975 – 2002. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 74 s.
Promotor: dr Maria Nowak
 
Suchodolski Robert: Historia skoku wzwyż w Polsce w latach 1945 – 1989. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 112 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Szabarowski Marek: Działalność Okręgowego Związku Zapaśniczego we Wrocławiu w III Rzeczypospolitej 1989 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 119 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Szamszur Michał: Pierwsza pomoc w świadomości dzieci i młodzieży szkolnej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 120 s.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Szczambura Mariusz: Historia Zespołu Tanecznego „Nowinka” ze Skwierzyny w latach 1988 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004.
90 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Szczepaniak Maciej: Początek i rozwój karate Shotokan w Kaliszu w latach 1978 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 101 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Szemberska Anna: Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci w wieku 10 – 12 lat ze wsi Łopatki i Wiewiórczyn oraz miasta Łask. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 82 s.
Promotor: dr Maria Wójtowicz
 
Szmigiel Bartłomiej: Porównanie sprawności fizycznej i motorycznej chłopców i dziewcząt trenujących i nietrenujących w Zespole Szkół w Bukowicach. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 75 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Szmuc Anna: Zróżnicowanie typologiczne siatkarek w świetle systemu A. Wankego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 34 s.
Promotor: dr Maria Wójtowicz
 
Szubert Magdalena: Diagnoza organizacji i funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Złotowie w roku 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 50 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński
 
Szurek Adrian: Zapasy w powiecie gorlickim w latach 1975 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 98 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak
 
Szymańska Małgorzata: Określenie rzetelności testu szybkości kończyny górnej prawej i lewej u kobiet i mężczyzn. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 74 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka
 
Szymczyk Paweł: Biologiczna ocena jakości wód jeziora Łubice na podstawie występowania makrofauny. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 44 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Szymków Tomasz: Organizacja i zarządzanie Szkołą Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie w r. szkolnym 2001/2002. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 66 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński
 
Ścisły Łukasz: System Kravmaga jako czynnik podwyższania umiejętności utylitarnych w obronności indywidualnej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 74 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Śliwa Tomasz: Ocena wydolności fizycznej 18 – letnich piłkarzy nożnych i uczniów z zastosowaniem testu YMCA. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 55 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Śmieszek Katarzyna: Zróżnicowanie typologiczne dzieci klas IV – VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. H. Sienkiewicza w Ostrowcu Św. w świetle systemu typologicznego A. Wankego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004.
31 s.
Promotor: dr Maria Wójtowicz
 
Świejkowska Marta: Wychowanie fizyczne i sport w I LO w Ostrowie Wlkp. w latach 1945 – 1989. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 156 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak
 
Tabaka Joanna: Rozwój Miejskiego Klubu Sportowego „Spójnia” Ośno Lubuskie w latach 1972 – 2002. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 106 s.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński
 
Telus Maria: Organizacja i funkcjonowanie wychowania fizycznego i sportu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Leona Kruczkowskiego w Skwierzynie w r. szkolnym 2001/2002. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 76 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński
 
Tokarczyk Piotr: Wychowanie fizyczne i sport w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie w latach 1986 – 2002. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 76 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak
 
Topoliński Ireneusz: Wpływ wysiłku fizycznego i wspomagania tauryną na poziom uszkodzenia lipidów w osoczu krwi. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 32 s.
Promotor: dr Agnieszka Zembroń – Łacny
 
Tyma Mirosław: Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna młodzieży w wieku 15 – 18 lat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 123 s.
Promotor: dr Maria Wójtowicz
 
Urban Robert: Porównanie zmian wybranych parametrów fizjologicznych u 12 – letnich dziewcząt i chłopców po obciążeniu wytrzymałościowym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 39 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Urbaniak Joanna: Organizacja i zarządzanie szkołą na przykładzie Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie w r. szkolnym 2001/2002. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 74 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński
 
Usel Katarzyna: Życie i działalność trenerska Grzegorza Kaczmarka. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 67 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Wawrzyniak Tomasz: Piłka nożna jako forma rekreacji. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 73 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Wiatr Adam: Analiza oraz porównanie indywidualnych okołodobowych zdolności psychofizycznych u zapaśników i pracowników firmy „Tyco”. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 63 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka
 
Wiączek Maja: Ocena walorów Gminy Goleniów dla celów rekreacyjno – turystycznych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 120 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Wieczorek Konrad: Analiza zawartości treści o tematyce sportowej na łamach „Gazety Wyborczej” w latach 1998 – 2000. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 89 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak
 
Wiedro Krzysztof: Wykorzystanie walorów miasta i gminy Krajenka dla turystyki. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 62 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki
 
Wiśniewska Małgorzata: Dynamika procesów integracyjnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 141 s.
Promotor: dr Ryszard Botwina
 
Witkowska Edyta: Testowanie umiejętności ruchowych kończyn górnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 97 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka
 
Włodarczyk Jarosław: Organizacja i zarządzanie Gimnazjum w Pomianowie w latach 2000 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004.
143 s.
Promotor: prof. dr hab. Marek Szczerbiński
 
Wojcieszak Krzysztof: Biologiczna ocena odcinka rzeki Warty na terenie Koła i okolicach. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 50 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Wojtanowska Marta: Stan aktywności psychofizycznej w okresach intensywnego treningu oraz w spoczynku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 147 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka
 
Wojtczak Tomasz: Walory turystyczne gminy Złotoryja i możliwość ich wykorzystywania w turystyce i rekreacji. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 87 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki
 
Woźna Emilia: „Tygodnik Tucholski” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w latach 1996 - 2000. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 103 s.
Promotor: dr Renata Urban
 
Woźniak Anna: Samoocena stanu zdrowia oraz występowanie uzależnień wśród studentów AWF. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 65 s.
Promotor: dr Piotr Gajewski
 
Wróblewski Łukasz: Życie i kariera sportowa Lecha Piaseckiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 211 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Wysoczańska Diana: Ocena i efektywność gry piłkarek i piłkarzy wysokokwalifikowanych na podstawie Finałów Mistrzostw Świata 2002 i 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 135 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła
 
Zajac Justyna: Wpływ zdolności koordynacyjnych i szybkościowych na efektywność gry u piłkarek nożnych wysokokwalifikowanych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 45 s.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Stuła
 
Zając Marek: Powstanie i rozwój Uczniowskich Klubów Sportowych na Ziemi Chełmskiej w latach 1994 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 182 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Zawadzki Włodzimierz: Włodzimierz Zawadzki – moja kariera sportowa i trening zapaśniczy 1980 – 2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 48 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Zbaraszczuk Tomasz: Rozwój sportu w województwie zielonogórskim w latach 1990 – 1998. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 58 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek
 
Zielińska Anna: Analiza porównawcza sprawności fizycznej jedenastoletnich dziewcząt ze szkół o różnej bazie sportowej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 59 s.
Promotor: dr Michał Bajdziński
 
Ziemiński Michał: Działalność Okręgowego Związku Piłki Nożnej we Włocławku w latach 1976 – 1989. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 68 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Zimmerman Łukasz: Porosty jako bioindykatory stanu sanitarnego powietrza w polderze północnym Parku Narodowego „Ujście Warty”. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 67 s.
Promotor: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki
 
Zimny Patryk: Sport żużlowy na łamach tygodnika „Ziemia Gorzowska” w latach 1994 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 62 s.
Promotor: dr Ryszard Botwina
 
Żmuda Sławomir: Ocena czystości jeziora Trzęsieckiego na podstawie występowania makrofauny. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004.
56 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Żugaj Michał: Działalność Klubu Sportowego „Astoria” w Bydgoszczy w latach 1945 – 2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 134 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Żukotyński Tomir: Stopień zanieczyszczenia powietrza w Grudziądzu wykazany metodą lichenoindykacji. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 49 s.
Promotor: dr Piotr Grochowski
 
Żurawski Rafał: Ocena czystości wód zbiornika Gołuchowskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2004. 64 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow