Prace magisterskie/licencjackie obronione w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
 
Rok akademicki 2004/2005 (obrona 2005)
 
Adamowicz Dariusz: Rola Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 40 s.
Promotor: dr Piotr Grochowski
 
Andrzejewski Tomasz: Protosportowe walki wręcz. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 60 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Arciuch Henryk: Doping w świetle badań piłkarzy ręcznych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 126 s.
Promotor: dr Rafał Pakuła
 
Athenstadt Arkadiusz: Analiza działalności ofensywnych wybranych drużyn piłkarskich uczestniczących w rozgrywkach ligi hiszpańskiej w sezonie 2004/2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 20 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Amchewicz Anna: Działalność Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Toruniu w latach 1957-1999. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 100 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak
 
Babiarz Piotr: Reprezentacja Polski w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej 1938-1986. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 101 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Baczmański Damian: Charakterystyka i rozwój lecznictwa uzdrowiskowego na przykładzie Kudowy Zdrój. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 87 s.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Bagladzis-Kloc Agnieszka: Miasto przygraniczne a rozwój zjawisk patologicznych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 109 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak
 
Banasiak Małgorzata: Skolioza kręgosłupa badanie i leczenie na podstawie nowoczesnych danych literaturowych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 50 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz
 
Bałuszek Piotr: Działalność i osiągnięcia sportowe organizacji szachowych w Żaganiu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 130 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański
 
Bednarz Michał: Życie i kariera sportowa Władysława Kozakiewicza. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 52 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Bojko Adam: Powstanie i rozwój Gminnego Klubu Sportowego w Bledzewie w latach 1945-2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 106 s.
Promotor:
 
Borysewicz Elżbieta: Życie i działalność sportowa Jerzego Skarżyskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 119 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Borzęcki Tomasz: Powstanie i działalność klubu sportów walki na terenie miasta Dąbrowa Górnicza do 2004 roku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 123 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek
 
Bożek Marcin: Walory przyrodnicze gminy Kłodawa. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 37 s.
Promotor: dr Piotr Grochowski
 
Bruder Piotr: Życie i działalność sportowa Stanisława Marudy. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 65 s.
Promotor: dr Renata Urban
 
Brzeskot Paweł: Dynamika rozwoju sprawności fizycznej i wydolności u młodych piłkarzy nożnych MKS “Polonia” Nowy Tomyśl. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 49 s.
Promotor: dr hab. prof AWF Aleksander Stuła
 
Butrynowska Agnieszka: Życie i kariera sportowa Wojciecha Mickunasa. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 91 s.
Promotor: dr Renata Urban
 
Cholewa Paweł: Forma wiązana w treningu siatkarskim. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 36 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Chruściński Robert: Dynamika cech osobowości w warunkach izolacji arktycznej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 161 s.
Promotor:
 
Cichocki Jarosław: Przygotowanie zawodnika do biegu maratońskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 22 s.
Promotor: dr Henryk Kłos
 
Cielepa Mariusz: Sporty i sztuki walki w Zielonej Górze w latach 1945-2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 121 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański
 
Czołgoszewski Rafał: Porównanie wydolności aerobowej chłopców trenujących i nietrenujących w wieku 12 lat. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 48 s.
Promotor: dr Rafał Pakuła
 
Deka Grzegorz: Kultura fizyczna w Lubsku w latach 1975-2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 90 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek
 
Deka Joanna: Znaczenie walorów Parku Krajobrazowego “Łuk Mużakowa” dla celów turystyki, rekreacji i edukacji ekologicznej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 61 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Dziadul Robert: Powstanie i działalność Klubu Sportowego “Promień” w Żarach w latach 1946-1970. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005.
76 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Feliksiak Dominika: Zjawisko dopingu wśród uczestników rekreacyjnej formy sportowej – siłowni w Międzyrzeczu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka
 
Furlepa Michał: Analiza działań ofensywnych i defensywnych piłkarzy Realu Madryt w rozgrywkach Ligi Mistrzów w sezonie 2003/2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 71 s.
Promotor: dr hab. prof AWF Aleksander Stuła
 
Furmankiewicz Piotr: Znaczenie koordynacji ruchowej w grze w piłkę nożną. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 44 s.
Promotor: dr Henryk Kłos
 
Furmankiewicz Robert: Możliwości wykorzystania walorów przyrodniczo-krajoznawczych dla sportu i rekreacji w mieście i gminie Borne Sulinowo. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 112 s.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Gałuszewski Rafał: Organizacja i zarządzanie Szkołą Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim w roku szkolnym 2003/2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005.
Promotor: dr hab. prof AWF Marek Szczerbiński
 
Gapiński Krzysztof: Organizacja i zarządzanie jednostką oświatową na przykładzie Szkoły Podstawowej im. Marii Curie Skłodowskiej w Szczepanowie w roku szkolnym 2003/2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 57 s.
Promotor: dr hab. prof AWF Marek Szczerbiński
 
Głab Kamil: Walory przyrodnicze powiatu kraśnickiego wykorzystane w turystyce i rekreacji. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 52 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Gościniak Joanna: Wypalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych i średnich w Złotowie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 85 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka
 
Górak Marcin: Rekreacyjne zainteresowania dzieci i młodzieży w czasie wolnym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 105 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka
 
Graba Rafał: Poziom sprawności fizycznej ogólnej młodzieży o różnym poziomie aktywności fizycznej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005.
45 s.
Promotor: dr Jan Łojewski
 
Grzesiak Hubert: Aktualny stan drzewostanu oraz walory kulturowe „Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy” w Dobrzycy. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 113 s.
Promotor: dr Piotr Grochowski
 
Harasimowicz Andrzej: Modyfikacja gier i zabaw z elementami lekkoatletycznymi stosowanych w szkoleniu początkujących piłkarzy ręcznych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 74 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek
 
Haściło Iga: Znaczenie walorów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego dla turystyki, rekreacji i edukacji ekologicznej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 109 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Hoffmann Artur: Struktura obciążeń treningowych siatkarzy wysokokwalifikowanych w rocznym cyklu szkolenia. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 57 s.
Promotor: dr hab. prof AWF Aleksander Stuła
 
Hoffmann Dagmara: Zmiany w rozwoju fizycznym i motorycznym dziewcząt trenujących siatkówkę w wieku 13 – 15 lat. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 51 s.
Promotor: dr Jan Łojewski
 
Horbacz Marita: Wysokość i masa ciała a wysklepienie stopy u dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 60 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka
 
Huptas Monika: Zjawiska patologii społecznej wśród uczniów gimnazjum w środowisku wiejskim. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 51 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak
 
Hutyra Witold: Kompetencje zawodowe trenera a efektywność jego pracy szkoleniowej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 129 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska
 
Ignatowicz Radosław: Krzesiński Park Krajobrazowy jego znaczenie dla turystyki i edukacji ekologicznej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 57 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Jacków Waldemar: Życie i kariera sportowa Władysława Komara. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 60 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Jasińska Dorota: Ocena i porównanie sprawności fizycznej 10 – 11-letnich chłopców w rocznym cyklu edukacyjnym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 38 s.
Promotor: dr Rafał Pakuła
 
Jasiński Adam: Podstawowe nauczanie pływania. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 34 s.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła
 
Jopek Dominik: Gry i zabawy oraz ćwiczenia w formie zabawowej kształtujące poszczególne elementy techniki gry w unihokeja. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 41 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Juńczyk Piotr: Historia biegów maratońskich na nowożytnych igrzyskach olimpijskich. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 69 s.
Promotor: dr Renata Urban
 
Kala Krzysztof: Ocena i porównanie wydolności aerobowej dziewcząt i chłopców w wieku 14 – 15 lat. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005.
39 s.
Promotor: dr Rafał Pakuła
 
Kalemba Robert: Historia ludowego klubu sportowego „Korona” w Bukowcu w latach 1923-2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 96 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek
 
Kapuściński Bartosz: Rozwój ruchu sportowego na Ziemi Lubuskiej i w Nowej Soli w latach 1945-1975. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 94 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański
 
Karalus Agata: Wydolność fizyczna oraz czas reakcji psychomotorycznej zawodników uprawiających strzelectwo sportowe. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 51 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Kasperczak Magdalena: Wykorzystanie gier i zabaw ruchowych w ferie zimowe. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 52 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Kifert Marcin: Rekreacja czasu wolnego jako podstawowe wyzwanie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 59 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka
 
Kleczkowski Michał: Organizacja i zarządzanie Szkołą Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałczu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 72 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Kloc Grzegorz: Powstanie i rozwój zawodów psich zaprzęgów w Polsce w latach 1991-2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 152 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Kloc Maciej: Zastosowanie sprzętu ABC: bojki SP-1 w ratownictwie wodnym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 31 s.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła
 
Kluj Marcin: Propozycje zastosowania formy wiązanej w szkoleniu siatkarzy. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 46 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Kolpy Błażej: Zastosowanie ćwiczeń techniczno-taktycznych oraz fragmentów gry w nauczaniu początkowym taktyki zespołowej w siatkówce. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 79 s.
Promotor: dr Jan Łojewski
 
Kołodziejczak Grzegorz: Powstanie i działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarocinie w latach 1973-2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 99 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Kondratowicz Marcin: Poszukiwanie zależności pomiędzy budową morfologiczną stóp a szybkością u sprinterów kadry narodowej Polski. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 70 s.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła
 
Kondratowicz Wojciech: Analiza obciążeń treningowych w rocznym cyklu szkoleniowym zawodników z klasą mistrzowską międzynarodową w rzucie młotem. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 88 s.
Promotor: dr Dariusz Niemczyn
 
Konieczny Radosław: „Panorama Leszczyńska” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w Lesznie w latach 2002-2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 102 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Konopiński Mariusz: Organizacja i zarządzanie jednostką oświatową na przykładzie Gimnazjum Nr 2 im. PCK w Kruszwicy w roku szkolnym 2003/2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 71 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Kopaczewski Dariusz: Wychowanie fizyczne i sport w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Pierwszego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Jarocinie w latach 1968-2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 64 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak
 
Kopeć Krzysztof: Wpływ ćwiczeń korekcyjnych na boczne skrzywienie kręgosłupa u dzieci ze Szkoły Podstawowej w Przecławiu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 76 s.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Deskur (USzcz.)
 
Koprowski Dariusz: Organizacja i zarządzanie placówką oświatową na przykładzie Szkoły Podstawowej w Osieku w roku szkolnym 2003/2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 68 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Kordel Inga: Wpływ czynników środowiskowych na wiek dojrzewania dziewcząt. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 57 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka
 
Kordos Alicja: Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Soli w latach 1985-2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005.
61 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Koszak Leszek: Zachowania zdrowotne uczniów Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 65 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska
 
Kośmider Lech: Substancje psychoaktywne w środowisku młodzieży Gimnazjum Publicznego w Mieścisku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 102 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska
 
Kotapski Jarosław: „Wiadomości Gąbińskie” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w Gubinie w latach 1992-96. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 135 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Kowalczyk Agnieszka: Motywacja mężczyzn do aktywności fizycznej w czasie wolnym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 76 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka
 
Kowalczyk Maciej: Masutatsu Oyama – twórca i nauczyciel karate Kyokuskiu (1923-1993). Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 87 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Kowalski Przemysław: Życie i działalność społeczna Ryszarda Kulczyckiego w latach 1941-1991. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 70 s.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński
 
Koziorowicz Kamil: Geneza i działalność sekcji koszykówki Klubu Sportowego „Spójnia” w Stargardzie Szczecińskim w latach 1953-1980. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 63 s.
Promotor: dr Renata Urban
 
Kozłowski Krzysztof: Struktura obciążeń treningowych mistrzyni olimpijskiej w rzucie młotem w rocznym cyklu treningowym 1999/2000. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 77 s.
Promotor: dr Jarosław Miśko
 
Krasoń Bartosz: Zabawowe formy gier i zabaw ruchowych w nauczaniu podstaw techniki sportowej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005.
144 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka
 
Kryczkiewicz Anna: Rozwój Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Zew” Świebodzin w latach 1957-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 85 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek
 
Krynicki Robert: Organizacja i zarządzanie Szkołą Podstawową Nr 3 w Żninie w roku szkolnym 2003/2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 68 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Ksycki Robert: Piłka wodna w opinii trenera Ryszarda Łuczaka. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 86 s.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła
 
Kubiak Aneta: Wpływ wiedzy komputerowej na świadomość młodego człowieka. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 59 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak
 
Kublik Maciej: Charakterystyka taktyki gry piłkarzy nożnych AC Milan w sezonie 2003/2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 79 s.
Promotor: dr hab. prof AWF Aleksander Stuła
 
Kucharczyk Karol: Problematyka sportu wyczynowego w Polsce na łamach wybranych czasopism w latach 1989-2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 97 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek
 
Kucharczyk Magdalena: Struktura organizacyjna i programy zajęć w klubie Fitness. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 151 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Kucharczyk Małgorzata: Elementy ćwiczeń fitness w treningu zapaśniczym kobiet. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 71 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Kuczer Krzysztof: Proponowane ćwiczenia do zbiórki w ataku i obronie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 20 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Kulczycka Agnieszka: Oferta sportowo-rekreacyjna miasta i gminy Nowogród Bobrzański. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 76 s.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Kuleszyński Jacek: Otyłość wśród dzieci w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 65 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz
 
Kuśmierski Przemysław: Dysfunkcje kręgosłupa – analiza bibliografii bazy danych Polskiej Bibliografii Lekarskiej z lat 1990-2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 69 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz
 
Kuźniacki Bartosz: Geneza i działalność Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Unia” w Gniewkowie w latach 1933-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 246 s.
Promotor: dr Renata Urban
 
Kwiryng Lidia: Rozwój kultury fizycznej w XI Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy w latach 1992-2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 81 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak
 
Leszczyński Tomasz: Analiza taktyki gry piłkarzy nożnych „Groclin Dyskobolii” SSA Grodzisk Wielkopolski w systemie gry 1-4-4-2. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 49 s.
Promotor: dr hab. prof AWF Aleksander Stuła
 
Lubawy Daniel: Organizacja i zarządzanie Szkołą Podstawową w Królikowie w roku szkolnym 2003/2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 87 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Łapiński Marcin: Gry i zabawy w nauczaniu i doskonaleniu elementów techniczno-taktycznych w piłce nożnej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 58 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński
 
Łapiński Tomasz: Ocena efektywności gry piłkarzy wybranych zespołów Mistrzostw Europy – Portugalia 2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 70 s.
Promotor: dr hab. prof AWF Aleksander Stuła
 
Łogożny Dariusz: Działalność klubów sportowych na terenie miasta Gubina w latach 1976-2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 257 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Łuczyk Ksenia: Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 98 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka
 
Łudzisz Waldemar: Oferta sportowo-turystyczna miasta i gminy Słubice. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 96 s.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Łukaszewicz Edyta: Model rodziny w świadomości piłkarzy trenujących w Klubie Kujawiak-Hydrobudowa Włocławek. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 77 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak
 
Łukaszewski Adam: Wydolność tlenowa dziewcząt i chłopców w wieku 11-12 lat. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 34 s.
Promotor: dr Rafał Pakuła
 
Maciejaszek Magdalena: Aktywność fizyczna i preferowane formy rekreacji nauczycieli różnych specjalności oraz uczniów klas profilowanych w Złotowie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 226 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka
 
Maćkowski Maciej: Ocena wydolności aerobowej młodych piłkarzy nożnych klubu WKS Zawisza Bydgoszcz. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 32 s.
Promotor: dr Rafał Pakuła
 
Majdan Łukasz: Dynamika rozwoju fizycznego i sprawności ogólnej i specjalnej młodych piłkarzy nożnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 44 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Aleksander Stuła
 
Malecha Piotr: Dynamika rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej ogólnej dzieci w wieku 7-8 lat. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005.
50 s.
Promotor: dr Jan Łojewski
 
Maliszewski Piotr: Historia Klubu Płetwonurków „Rafa” z Piły w latach 1994-2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 49 s.
Promotor: dr Renata Urban
 
Marianowski Tomasz: Funkcjonowanie Centralnego Ośrodka Sportu i Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 66 s.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Mencel Beata: Powstanie i rozwój Klubu Sportowego „Admira” w Gorzowie Wlkp. w latach 1953-2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 179 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Merda Tomasz: Działalność sportowa i turystyczna Leona Świtalskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 62 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Miarka Sebastian: Walory przyrodnicze i turystyczno-krajoznawcze gminy Nowa Sól. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 35 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Midloch Paweł: Kształtowanie się obciążeń treningowych w rocznym cyklu treningowym kanadyjkarzy kadry olimpijskiej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 54 s.
Promotor: dr hab. Tadeusz Rynkiewicz
 
Mirecka Aneta: Uwarunkowania uczestnictwa młodzieży w formach wypoczynku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 49 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Mrozek Marcin: Uczenie się i nauczanie czynności ruchowych dzieci na przykładzie uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Małomicach. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 33 s.
Promotor: dr Michał Bajdziński
 
Mulkowski Waldemar: Porównanie poziomu aktywności fizycznej dzieci z Żagania i Tomaszowa oraz różnych państw. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 26 s.
Promotor: dr Michał Bajdziński
 
Murawska Kamila: Powstanie i działalność Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” w Janowcu Wlkp. w latach 1925-2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 94 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak
 
Nowak Marcin: Koncepcja ośrodka gimnastyki rekreacyjno-usprawniającej (na przykładzie klubu „Atletic” w Gorzowie Wlkp.). Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 105 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Ojczenasz Jacek: Ocena skuteczności i udział rzutów do kosza u koszykarzy MGOKSiR. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 45 s.
Promotor: dr Jan Łojewski
 
Olejnik Krzysztof: Motoryczne umiejętności 12-letnich uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wieżycach i Nr 2 w Gubinie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 80 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Olender Emilia: Rekreacyjne zabawy i gry ruchowe z piłką w wodzie i w plenerze. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 39 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Pakosz Katarzyna: Społeczne i zdrowotne funkcje „Uzdrowiska Cieplice” Spółka z o. o. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 139 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak
 
Patuła Janusz: Walory przyrodnicze i architektoniczne powiatu chełmińskiego do wykorzystania w agroturystyce. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 109 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki
 
Pawłowski Maciej: System Krav maga jako środek obronności indywidualnej w walce wręcz. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 83 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Peno Tomasz: Wspomaganie psychofizyczne stosowane w procesie szkolenia zapaśników. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 78 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Piec Anna: Test Coopera w ocenie wydolności tlenowej zawodniczek trenujących piłkę nożną. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 29 s.
Promotor: dr Barbara Nieścieruk-Szafrańska
 
Pietsch Katarzyna: Analiza wybranych cech motorycznych i rozwoju fizycznego a wady postawy ciała dziewcząt w wieku 15-16 lat z uwzględnieniem środowiska społecznego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 88 s.
Promotor: dr Jan Łojewski
 
Piotrowska Agnieszka: Wpływ wysiłku fizycznego na stężenie 2,3 bifosfoglicerynianu w krwinkach czerwonych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 30 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Plata Jacek: Działalność Chojnickiego Klubu Żeglarskiego w III Rzeczpospolitej w latach 1989-2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 139 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Pluta Ryszard: Życie i kariera sportowa Stanisława Ożoga. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 154 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek
 
Pociecha Dariusz: Przykładowe zestawy ćwiczeń w początkowym etapie nauczania pływania. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 78 s.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła
 
Poczynek Łukasz: Powstanie i działalność sekcji piłki ręcznej kobiet w Międzyszkolnym Klubie Sportowym „Sokół” Żary w latach 1977-2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 85 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek
 
Podstawski Marcin: Życie i działalność sportowa Zenona Burzawy. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 72 s.
Promotor: dr Renata Urban
 
Podraza Remigiusz: Walory turystyczno-kulturalno-rozrywkowe istnienia parków w dużych ośrodkach miejskich na przykładzie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 83 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki
 
Połom Rafał: Organizacja i zarządzanie Szkołą Podstawową Nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku w roku szkolnym 2004/2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 73 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Półka Piotr: Zachowania zdrowotne uczniów gimnazjum w Kiełczygłowie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 51 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska
 
Primel Ryszard: Badanie wpływu środowiska na sprawność motoryczną dzieci 11-letnich. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 101 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka
 
Ptak Wiktor: Gry i zabawy w szkoleniu piłkarzy nożnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 183 s.
Promotor: dr hab. prof AWF Aleksander Stuła
 
Puchalski Sebastian: Wpływ wybranych zdolności szybkościowych na technikę i skuteczność gry młodych piłkarzy nożnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 43 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński
 
Rak Justyna: Czas wolny wybranej grupy społecznej na przykładzie młodzieży gimnazjalnej w Głogowie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 79 s.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Ratajczyk Łukasz: Sprawność fizyczna uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pleszewie – przedział wiekowy 11 – 13 lat. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 91 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka
 
Rembacz Joanna: Forma wiązana w nauczaniu koszykówki. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 48 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Rodak Agnieszka: Życie i kariera sportowa Tadeusz Ślusarskiego (1950 – 1998). Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 94 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek
 
Rolbiecki Wojciech: Walory turystyczne gminy Czersk ze zwróceniem uwagi na obiekty przyrody. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 64 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki
 
Ronkiewicz Bartosz: Działalność Bydgoskiego Klubu Karate Bushi-do w latach 1994-2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 117 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak
 
Rożnowski Maciej: Rozwój sportu wyczynowego w Bełchatowie w latach 1930-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 99 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Różycki Jerzy: Rytm sezonowy sprawności fizycznej dwunastoletnich uczniów Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 81 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Rutka Dorota: Capoeira jako forma ekspresji ruchowej w kręgu kultury latynoskiej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 102 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Sadzikowski Marcin: Rozwój lekkoatletyki w Lubinie w latach 1945-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 58 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Sieniawski Mirosław: Porównanie i ocena wydolności fizycznej uczniów szkół średnich i studentów za pomocą testu YMCA. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 43 s.
Promotor: dr Rafał Pakuła
 
Skorupa Joanna: Sprawność fizyczna ogólna 14-letnich dziewcząt z Gimnazjum Nr 3 w Żarach. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 57 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka
 
Skrzypczyńska Renata: Uwarunkowania aktywności ruchowej młodzieży ponadgimnazjalnej w czasie wolnym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 63 s.
Promotor: dr Ryszard Turko
 
Sławiński Krzysztof: Rozwój wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych studentów wychowania fizycznego Akademii Bydgoskiej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 47 s.
Promotor: dr Jan Łojewski
 
Słowiński Dariusz: Rozwój olimpiad specjalnych na świecie i w Polsce w latach 1963-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 101 s.
Promotor: dr Renata Urban
 
Smaruj Bartosz: Zarys historii płetwonurkowania sportowego w Polsce w latach 1970-2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 148 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann
 
Smoliński Krzysztof: Ocena wydolności fizycznej żołnierzy zasadniczej służby wojskowej z zastosowaniem testu YMCA. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 48 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Smoliński Marek: Stężenie całkowitego glutationu i produktów peroksydacji lipidów u mężczyzn w wieku 30-60 lat uprawiających biegi długodystansowe. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 38 s.
Promotor: dr Agnieszka Zembroń-Łacny
 
Sonnenberg Piotr: Trasy biegu na orientację na tle walorów przyrodniczych gminy Luzino. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 63 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki
 
Sowa Anna: Ocena i porównanie sprawności fizycznej młodych piłkarzy nożnych w półrocznym cyklu treningowym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 39 s.
Promotor: dr Rafał Pakuła
 
Stanikowski Roman: Działalność uczniowskich klubów sportowych w Wałczu w latach 1994-2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 160 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Staniszewska Agata: Walory przyrodnicze i krajobrazowe doliny Ilanki dla turystyki, rekreacji i edukacji ekologicznej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 68 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Stasierska Hanna: Wychowawczy i osobotwórczy wpływ tańca na rozwój dzieci i młodzieży. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 118 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska
 
Stempień Jarosław: Poziom sprawności specjalnej uczniów szkoły wiejskiej na przykładzie Szkoły Podstawowej w Ogardach. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 44 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek
 
Sypniewski Jarosław: Działalność Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego „Nadodrze” w Powodowie w latach 1990-2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 90 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek
 
Szary Jakub: Organizacja i zarządzanie Zespołem Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie w roku szkolnym 2003/2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 98 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Szczepaniak Paweł: Rola okresu przejściowego w półrocznym cyklu przygotowań piłkarzy nożnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 19 s.
Promotor: dr Henryk Kłos
 
Szczerek Sebastian: Ocena predyspozycji szybkościowych lub wytrzymałościowych u młodych 12-13-letnich chłopców. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 56 s.
Promotor: dr hab. prof AWF Aleksander Stuła
 
Szewczuk Piotr: Przyrodnicze walory Wysoczyzny Świeckiej oraz możliwości ich wykorzystania do celów rekreacyjnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 84 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki
 
Szewczyk Anna: Znaczenie porostów w ocenie stanu czystości powietrza na przykładzie miasta Gorzowa. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 78 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki
 
Szymaniak Wojciech: Ocena mięśnia brzuchatego łydki u zawodników LKS „Lubusz” Słubice w wieku 17-19 lat. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 54 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz
 
Ściebura Anna: Rozwój Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Juvenia” Puszczykowi w latach 1973-2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 106 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek
 
Śmiech Łukasz: Rozgrywający w siatkówce – mózgiem drużyny. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 48 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Świderski Sławomir: Problem dopingu w świadomości moralnej sportowców trenujących w klubach sportowych w mieście Pile. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 104 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak
 
Święcińska Magdalena: Działalność Klubu Wioślarskiego “Gopło” Kruszwica w latach 1961-2001. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 106 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak
 
Święciński Marcin: Działalność Sekcji Wioślarskiej w Ełku w latach 1963-2003. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 75 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak
 
Świgoń Małgorzata: Aqua Fitness – charakterystyka i wskazówki metodyczne. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 58 s.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła
 
Tokarczyk Agnieszka: Dynamika rozwoju sprawności fizycznej ogólnej młodzieży w wieku 12-14 lat. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 52 s.
Promotor: dr Jan Łojewski
 
Topa Sławomir: „Gazeta Chojeńska” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w latach 1999-2002. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 58 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj
 
Trawka Marcin: Rozwój piłki siatkowej w Sulechowie w latach 1945-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 85 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek
 
Tresenberg Piotr: Walory przyrodnicze, kulturowe, edukacyjne gminy Bytnica i Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 64 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Urbański Hubert: Zainteresowania sportowe i rekreacyjne uczniów szkół w Chocianowie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 90 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki
 
Wakatinakis Janis: Sprawność fizyczna piłkarzy w porównaniu do ich rówieśników nietrenujących w wieku 17-18 lat. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 69 s.
Promotor: dr hab. prof AWF Aleksander Stuła
 
Wawrzyniak Tomasz: Teoretyczne rozważania nad szybkością w procesie treningu pływaka. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 46 s.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła
 
Wawrzynowicz Dominik: Ochrona środowiska gminy Wolsztyn. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 69 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Wiktorowski Jarosław: Sport w gminie Barcin w latach 1904-2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 117 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak
 
Witkowska Beata: Charakterystyka pływania długodystansowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 63 s.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła
 
Witkowski Damian: Organizacja i zarządzanie Technikum Hotelarskim w Toruniu w roku szkolnym 2003/2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 74 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Wojewoda Karol: Makrofauna rzeki Bukówki jako wyznacznik czystości wody. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 52 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Woliński Paweł: Elementy sportów walki w ćwiczeniach fitness. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 87 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Wołodzik Piotr: Biologiczna ocena czystości rzeki Postomii. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 32 s.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow
 
Woźniak Grzegorz: Poziom sprawności fizycznej ogólnej dwunastoletnich dzieci o różnym poziomie aktywności fizycznej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 53 s.
Promotor: dr Jan Łojewski
 
Wójcik Arkadiusz: Organizacja i zarządzanie Szkołą Podstawową Nr 5 w Łukowie w roku szkolnym 1994/1995. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 64 s.
Promotor: dr hab. prof AWF Marek Szczerbiński
 
Wójcik Krystian: Program działalności i kompetencje trenera indywidualnego na przykładzie zajęć sportowo-rekreacyjnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 84 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Wydmuszek Tomasz: Ocena wydolności fizycznej młodzieży trenującej i nietrenującej z zastosowaniem testu YMCA. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 50 s.
Promotor: dr Barbara Sobańska
 
Zawadzki Marcin: Znajomość przepisów gry piłkarzy nożnych uczestniczących w różnych poziomach rozgrywek. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 40 s.
Promotor: dr Michał Bajdziński
 
Zegan Robert: Historia Klubu Sportowego „Nadwiślanin” Chełmno w latach 1949-2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 175 s.
Promotor: dr Renata Urban
 
Zieliński Krzysztof: Propozycje norm rozwojowych dla uczniów uprawiających wioślarstwo. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 57 s.
Promotor:
 
Zowczak Grzegorz: Organizacja i zarządzanie Szkołą Podstawową w Łęknicy w roku szkolnym 2001/2002. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 90 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński
 
Żeligowski Paweł: Ocena predyspozycji szybkościowych lub wytrzymałościowych u 12, 13-letnich chłopców za pomocą testu „Sprint versus Endurance”. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 55 s.
Promotor: dr Jan Łojewski
 
Żołna Artur: Fitness – ćwiczenia siłowe wykorzystywane w treningu zapaśniczym mężczyzn. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 149 s.
Promotor: dr Piotr Godlewski
 
Żuchowska Magdalena: Zabawy i gry ruchowe preferowane przez dzieci w wieku przedszkolnym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2005. 131 s.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kwilecka