2005
Adach Zdzisław, Latour Ewa, Tomaszewski Włodzimierz: Zastosowanie goniometrii akcelerometrycznej do oceny zgięcia kręgosłupa. Chir. Narz. Ruchu 2005, 70 (4) s. 275-278
5 pkt. Lista MNiI ; IC 6,02


2006
Latour Ewa: Funkcjonalna elektrostymulacja i jej zastosowanie w rehabilitacji neurologicznej = Functional electrostimulation and its using in neurorehabilitation. Ortop. Traumatol. Rehab. 2006, 8 (6) s. 593-601
5 pkt. Lista MNiI ; IC 6,71


2007
Zajadacz Bernard, Latour Ewa, Wójciak Piotr: Wady postawy ciała a problemy współczesnej szkoły = Faulty postures and a contemporary school problem. W: Aktywność fizyczna w profilaktyce zdrowia. Red. Karina Słonka, Mariusz Migała. Opole: Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 2007, s. 148-153. V Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki, Głuchołazy 11-12 maja 2007.
3 pkt. rozdział


2008
Zajadacz Bernard, Latour Ewa, Wójciak Piotr: Przykurcz zginaczy stawu biodrowego u dzieci w wieku 10 – 12 lat. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 12. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2008, s. 389-394
3 pkt. rozdział


2011
Latour Ewa, Latour Marek, Arlet Jarosław, Adach Zdzisław, Bohatyrewicz Andrzej: Gait functional assessment: Spatio-temporal analysis and classification of barefoot plantar pressure in a group of 11 – 12-year-old children. Gait & Posture 2011, 34(3), s. 415-420
32 pkt. Lista MNiSW ; IF 2.123


2017
Latour Ewa, Arlet Jarosław, Gramza Piotr, Latour Marek, Dworak Lechosław, Bohatyrewicz Andrzej: Pedobarografia: metoda analizy chodu wspierająca indywidualizację konstrukcji wyrobów obuwniczych. W: Zielona gospodarka to zdrowie i jakość życia : przegląd badań i wdrożeń w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Pod red. Andrzeja Jędrczaka, Mariusza Naczka, Sylwii Myszograj. Gorzów Wlkp.: Lubuska Sieć Innowacji 2017, s. 187-211. ISBN 978-83-946380-0-9
5 pkt. rozdział
1 arkusz wydaw.


2018
Urbaniak A., Basta P., Ast K., Wołoszyn A., Kuriańska – Wołoszyn J., Latour E., Skarpańska – Stejnborn A.: The impact of supplementation with pomegranate fruit (Punica granatum L.) juice on selected antioxidant parameters and markers of iron metabolism in rowers. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2018, 15, July 24, s. 1-9. DOI 10.1186/s12970-018-0241-z [on-line]
https://jissn.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12970-018-0241-z

25 pkt. Lista "A" MNiSW ; IF 3,841


2019
Skarpańska-Stejnborn Anna, Basta Piotr, Trzeciak Jerzy, Kafkas Ebru, Latour Ewa, Cieślicka Mirosława: Effect of intense physical exercise on hepcidin levels and selected parameters of iron metabolism in two different trial of training. Science & Sports 2019, 34(3), e167—e174. DOI: 10.1016/j.scispo.2018.08.012
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0765159718303575?token=D4091831739C17FA79045772CB244629CA6E9FD138E5A309F1FE87CEDA8352CA82B72EBF582637A70FD1A376A0EDF4EB
40 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ; IF 0,684