2004
Ostapiuk Joanna, Piotrowicz Ryszard, Klimaszyk Piotr: The effect of physico-chemical properties of water on the distribution and composition of ciliates (Ciliata) in the pelagial of lakes. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 2004, 1 s. 168-173
(afiliacja UAM Poznań)
4 pkt.
 
Nagengast Barbara, Ostapiuk Joanna: Roślinność wodna i bagienna drobnych zbiorników śródpolnych okolic Tarnowa Podgórnego. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 2004, 363, Bot. 7 s. 209-229
(afiliacja UAM Poznań)
1 pkt.
 
2008
Zembroń-Łacny Agnieszka, Ostapiuk Joanna, Słowińska-Lisowska Małgorzata, Witkowski Kazimierz, Szyszka Kazimierz: Pro – antioxidant ratio in healthy men exposed to muscle – damaging resistance exercise. Journal of Physiology and Biochemistry 2008, 64 (1) s. 27-36
15 pkt. Lista MNiSW ; IF 1,172
 
Zembroń-Łacny Agnieszka, Ostapiuk-Karolczuk Joanna: Udział cytokin w metabolizmie mięśni szkieletowych. Sport Wyczynowy 2008, 46 (10-12) s. 95-107
2 pkt. Lista MNiSW ; IC 3,76

2009
Zembroń-Łacny Agnieszka, Ostapiuk Joanna, Szyszka Kazimierz: Effects of sulphur-containing compounds on plasma redox status in muscle-damaging exercise. Chinese Journal of Physiology 2009, 52(5) s. 289-294
13 pkt. Lista MNiSW ; IF 0,698
 
2010
Zembroń-Łacny Agnieszka, Naczk M., Gajewski M., Ostapiuk-Karolczuk J., Dziewiecka H., Kasperska A., Szyszka K.: Changes of muscle-derived cytokines in relation to thiol redox status and reactive oxygen and nitrogen species. Physiological Research 2010, 59(6) s. 945-951
27 pkt. Lista MNiSW ; IF 1,646 ; IC 20,99

Dziewiecka Hanna, Zembroń-Łacny Agnieszka, Kasperska Anna, Ostapiuk-Karolczuk Joanna: Nutritional status and oxidative stress markers in young physically active men. W: Public health in education. Ed. by Zofia Kubińska. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2010, s. 361-369
7 pkt. rozdział w jęz. ang.

2011
Zembroń-Łacny Agnieszka, Kasperska Anna, Ostapiuk-Karolczuk Joanna: Aktualny stan wiedzy na temat RONS i wysiłku fizycznego. Medycyna Sportowa 2011, 27(4) s. 261-271
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 5,92

Ostapiuk-Karolczuk J., Zembroń-Łacny A., Kasperska A., Żurek P., Hübner-Woźniak E.: Zewnątrzkomórkowe sygnały aktywności komórek satelitarnych u sportowców. Medycyna Sportowa 2011, 27, suppl. 2, s. 23. XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej „Medycyna w sporcie i aktywności fizycznej”, Bydgoszcz, 13-15 października 2011 r. : program/ streszczenia.

2012
Zembroń-Łacny Agnieszka, Krzywański Jarosław, Ostapiuk –Karolczuk Joanna, Kasperska Anna: Komórkowe i molekularne mechanizmy regeneracji i reorganizacji mięśni szkieletowych. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2012, 14(1) s. 1-11
8 pkt. Lista MNiSW ; IC 7,53

Ostapiuk-Karolczuk Joanna, Zembroń-Łacny Agnieszka, Naczk Mariusz, Gajewski Michał, Kasperska Anna, Dziewiecka Hanna, Szyszka Kazimierz: Cytokines and cellular inflammatory sequence in non-athletes after prolonged exercise. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2012, 52(5):563-568
25 pkt. Lista MNiSW ; IF 0,730

Kasperska A., Mikulski T., Ziemann E., Grzywacz T., Ostapiuk-Karolczuk J., Zembroń-Łacny A.: Generacja tlenku azotu po zastosowaniu treningu hipoksycznego u zapaśników w stylu klasycznym. Medycyna Sportowa 2012, 28, suppl. 1, s. 18. 75 lat Polskiej Medycyny Sportowej 1937-2012 : Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Poznań, 18-20 października 2012 r. : program i streszczenia

Ostapiuk-Karolczuk J., Rynkiewicz M., Kasperska A., Rynkiewicz T., Zembroń-Łacny A.: Wpływ treningu wytrzymałościowego na poziom cytokin prozapalnych i markerów przemęczenia u kanadyjkarzy. Medycyna Sportowa 2012, 28, suppl. 1, s. 21-22. 75 lat Polskiej Medycyny Sportowej 1937-2012 : Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Poznań, 18-20 października 2012 r. : program i streszczenia

Kalina K., Gajewski M., Naczk M., Ostapiuk-Karolczuk J., Zembroń-Łacny A.: Wysiłek ekscentryczny indukuje generację tlenku azotu. Medycyna Sportowa 2012, 28, suppl. 1, s. 25. 75 lat Polskiej Medycyny Sportowej 1937-2012 : Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Poznań, 18-20 października 2012 r. : program i streszczenia

Kasperska A., Ostapiuk-Karolczuk J., Żurek P., Wolny R., Hübner-Woźniak E., Zembroń-Łacny A.: Regenerative potential of skeletal muscle in elite greco-roman wrestlers. W: 17th [Seventeenth] Annual Congress of the European College of Sport Science, 4-7th July ECSS Bruges 2012 - Belgium : book of abstracts / ed. by R. Meeusen [i in.]. - Bruges : European College of Sport Science, 2012, S. 336-337. p-ISBN: 978-90902686-8-2

Ostapiuk-Karolczuk J., Kasperska A., Żurek P., Dziubek-Rogowska W., Dąbrowska G., Rynkiewicz M., Rynkiewicz T., Zembroń-Łacny A.: Inflammation and loss of muscle function in elderly. W: 17th [Seventeenth] Annual Congress of the European College of Sport Science, 4-7th July ECSS Bruges 2012 - Belgium : book of abstracts / ed. by R. Meeusen [i in.]. - Bruges : European College of Sport Science, 2012, S. 382. p-ISBN: 978-90902686-8-2

Zembroń-Łacny A., Słowińska-Lisowska M., Kopeć W., Ostapiuk-Karolczuk J., Kasperska A., Rynkiewicz M., Rynkiewicz T.: Pro-antioxidant response to incremental exercise after ingestion of anserine and carnosine. W: 17th [Seventeenth] Annual Congress of the European College of Sport Science, 4-7th July ECSS Bruges 2012 - Belgium : book of abstracts / ed. by R. Meeusen [i in.]. - Bruges : European College of Sport Science, 2012, S. 582-583. p-ISBN: 978-90902686-8-2

2015
Ostapiuk-Karolczuk Joanna, Kasperska Anna, Botwina Ryszard: Is there a relationship between inflammation and depression in athletes? Trends in Sport Sciences 2015, 22(3) s. 113-123
9 pkt. Lista “B” MNiSW ; IC 5,88

Botwina Ryszard, Stadnik Małgorzata, Ostapiuk-Karolczuk Joanna: Ruchowo-behawioralna próba terapii dziecka z zespołem Downa. Metody i przebieg nauki liter (1). W: Stymulowanie rozwoju osób niepełnosprawnych poprzez dostosowaną aktywność ruchową. Studia z dostosowanej aktywności ruchowej. T. 3. Red. nauk. Magdalena Koper, Anna Nadolska, Jacek Wieczorek. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego 2015, s. 119-126. (Seria: Monografie Nr 440) ISBN 978-83-64747-04-5
4 pkt. rozdział

Botwina Ryszard, Stadnik Małgorzata, Ostapiuk-Karolczuk Joanna: Ruchowo-behawioralna próba terapii dziecka z zespołem Downa. Metody wykorzystywane w nauce syntezy liter i analizy wyrazów oraz w nauce pływania (2). W: Stymulowanie rozwoju osób niepełnosprawnych poprzez dostosowaną aktywność ruchową. Studia z dostosowanej aktywności ruchowej. T. 3. Red. nauk. Magdalena Koper, Anna Nadolska, Jacek Wieczorek. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego 2015, s. 127-136. (Seria: Monografie Nr 440) ISBN 978-83-64747-04-5
4 pkt. rozdział

Botwina Ryszard, Krupa Aleksandra, Ostapiuk-Karolczuk Joanna: Autyzm u dzieci. Eksperyment z diagnozą i metodami pracy. W: Stymulowanie rozwoju osób niepełnosprawnych poprzez dostosowaną aktywność ruchową. Studia z dostosowanej aktywności ruchowej. T. 3. Red. nauk. Magdalena Koper, Anna Nadolska, Jacek Wieczorek. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego 2015, s. 137-147. (Seria: Monografie Nr 440) ISBN 978-83-64747-04-5
4 pkt. rozdział

Ostapiuk-Karolczuk Joanna, Botwina Ryszard: Jak wykorzystać psychobiologiczny mechanizm zespołu stresu pourazowego w jego terapii. W: Profilaktyka wojny. Pod red. Aliny Bernadetty Jagiełłowicz. Wrocław: Wydaw. „Akademia Pióra” ; Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 2015, s. 205-221. ISBN 978-83-943544-0-4
4 pkt. rozdział

2017
Botwina Ryszard, Strzelecka Weronika, Ostapiuk-Karolczuk Joanna: Potrzeba bliskości a poziom lęku na przykładzie dzieci zdrowych i ze świadomością choroby nowotworowej. W: Revolucja : o potrzebie transformacji współczesnego człowieka. Pod red. nauk. Aliny Bernadetty Jagiełłowicz. Wrocław: Wydaw. „Akademia Pióra” ; Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 2017, s. 125-150. ISBN 978-83-943544-6-6
5 pkt. rozdział
0,7 arkusza wydaw.

 
Ostapiuk-Karolczuk Joanna, Kasperska Anna, Botwina Ryszard: Inflammatory markers and neuropeptides characteristic of Parkinson's disease and their response to visualization and suggestion based mind-body therapy. Acta Neuropsychologica 2017, 15(4) s. 443-456