2001
Jeszka Jan, Człapka-Matyasik Magdalena, Kostrzewa-Tarnowska Aleksandra: Energy balance and body composition of obese children during body weight reduction programme conducted in sanatorium. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2001, 51(2) s. 81-85
Afiliacja Akademia Rolnicza w Poznaniu
2 pkt. KBN


2003
Kostrzewa-Tarnowska Aleksandra
, Jeszka Jan: Energy balance and body composition factors in adolescent ballet school students and matched controls. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2003, 53(3) s. 71-75
Afiliacja Akademia Rolnicza w Poznaniu
6 pkt. KBN

 

Bajerska-Jarzębowska Joanna, Jeszka Jan, Kostrzewa-Tarnowska Aleksandra: Ocena sposobu żywienia, stanu odżywienia, wydatków energetycznych związanych z obciążeniem treningowym oraz bilansu energetycznego młodzieży uprawiającej piłkę nożną. Medycyna Sportowa 2003, 19(1) s.16-21
Afiliacja Akademia Rolnicza w Poznaniu
2 pkt. KBN


Zielke Małgorzata, Kostrzewa-Tarnowska Aleksandra, Jeszka Jan: Ocena skuteczności terapii odchudzającej prowadzonej w ośrodku rekreacyjnym. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2003, 30(3/4) s. 721-725
Afiliacja Akademia Rolnicza w Poznaniu
2. pkt. KBN
2004
Jeszka Jan, Bajerska-Jarzębowska Joanna, Człapka-Matyasik Magdalena, Kostrzewa-Tarnowska Aleksandra: Factor analysis of the hygienic lifestyle related to nutritional status of free living people. Polish Journal of Environmental Studies 2004, 13 Suppl. 2, Part 1. s. 166-171
Afiliacja Akademia Rolnicza w Poznaniu


Człapka-Matyasik M., Kostrzewa-Tarnowska A., Jeszka J., Pelowska J.: Poziom i struktura spożycia tłuszczów i witamin antyoksydacyjnych wśród pacjentów ze zdiagnozowaną niedokrwienną chorobą serca. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2004, 31 supl. 1, cz. 1, s. 121-122. Streszczenie.
Afiliacja Akademia Rolnicza w Poznaniu


Kostrzewa-Tarnowska A., Człapka-Matyasik M.: Ocena spożycia wybranych biopierwiastków w racjach pokarmowych kobiet z nowotworem piersi. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2004, 31 supl. 1, cz. 1, s. 256-257. Streszczenie.
Afiliacja Akademia Rolnicza w Poznaniu


2005
Kostrzewa-Tarnowska A
., Jeszka J., Walkowiak J., Bajerska-Jarzębowska J.: Podaż naturalnych antyoksydantów w diecie a potencjał oksydoredukcyjny kobiet z nowotworem piersi i zagrożonych tą chorobą. W: Żywność, żywienie - nowe wyzwania : Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne, Białystok, 23-25 VI 2005 : streszczenia referatów i plakatów. Red. Maria H. Borawska, Renata Markiewicz. Białystok: Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Sympozjum Bromatologicznego "Żywność, żywienie – nowe wyzwania" 2005, s. 68. Streszczenie.
Afiliacja Akademia Rolnicza w Poznaniu2006
Kałużny Łukasz, Człapka-Matyasik Magdalena, Kostrzewa-Tarnowska Aleksandra, Cichy Wojciech: The nutritional density of adolescent's diets with diagnosed phenylketonuria. Polish Journal of Environmental Studies 2006, 15(5B) cz. 2 s. 689-691
Afiliacja Akademia Rolnicza w Poznaniu
10 pkt. Lista MNiSW ; IF 0,353


Kostrzewa-Tarnowska Aleksandra, Człapka-Matyasik Magdalena, Walkowiak Jarosław M., Jeszka Jan: The effect of controlled legume consumption on breast cancer risk in postmenopausal women - pilot study. Polish Journal of Environmental Studies 2006, 15(2B) cz. 4 s. 1268-1271.
Uwagi: International Nałęczów Scientific Symposium "Environmental Sources of Health Hazards", 25-27 May 2006.
Afiliacja Akademia Rolnicza w Poznaniu
10 pkt. Lista MNiSW ; IF 0,353Kostrzewa-Tarnowska A., Człapka-Matyasik M., Walkowiak J., Jeszka J.: The association between distribution and content of body fat and breast cancer risk in postmenopausal women. Obesity Reviews 2006, 7 suppl. 2, s. 184. Posters. 10th International Congress on Obesity, 3-8 September 2006, Sydney, Australia. Streszczenie.
Afiliacja Akademia Rolnicza w PoznaniuCzłapka-Matyasik M., Kostrzewa-Tarnowska A., Kaczmarek J., Jeszka J.: The relationship between anthropometric parameters, nutritional value of diets and antioxidant capacity in overweight and obese cardiovascular patients.
Obesity Reviews 2006, 7 suppl. 2, s. 265. Posters. 10th International Congress on Obesity, 3-8 September 2006, Sydney, Australia. Streszczenie.
Afiliacja Akademia Rolnicza w PoznaniuKaczmarek J., Człapka-Matyasik M., Kostrzewa-Tarnowska A., Rybczyńska M., Jeszka J.: Influence of diet rich in broccoli on oxidative status of blood in patients with ischemic heart disease - pilot study. Acta Biochimica Polonica 2006, 53 suppl. 1, s. 45. Streszczenie.
Uwagi: 41st Meeting of the Polish Biochemical Society, Białystok, 12-15 September 2006.
Afiliacja Akademia Rolnicza w Poznaniu


Człapka-Matyasik M., Kostrzewa-Tarnowska A., Kaczmarek J., Jeszka J.: Red beetroot juice decreases oxidative stress in patients with ischemic heart disease - pilot study. W: Międzynarodowe Nałęczowskie Sympozjum Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych". Nałęczów, 25-27 V 2006. Lublin: Akademia Medyczna [2006], s. 277. Streszczenie.
Afiliacja Akademia Rolnicza w Poznaniu


Człapka-Matyasik M., Kostrzewa-Tarnowska A., Bajerska-Jarzębowska J., Jeszka J.: Gęstość odżywcza racji pokarmowych i sposób żywienia się pacjentów jako czynnik ryzyka wystąpienia ostrych zespołów wieńcowych. W: Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego : II Konferencja Naukowa, Warszawa, 16-17.11.2006 r., Materiały konferencyjne. Warszawa: Wydawnictwo SGGW [2006], s. 37. Streszczenie.
Afiliacja Akademia Rolnicza w Poznaniu


Kostrzewa-Tarnowska A., Człapka-Matyasik M., Jeszka J.: Poziom oraz struktura spożycia tłuszczów i wybranych antyoksydantów w racjach pokarmowych kobiet zagrożonych nowotworem piersi. W: Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego : II Konferencja Naukowa, Warszawa, 16-17.11.2006 r., Materiały konferencyjne.
Warszawa: Wydawnictwo SGGW [2006], s. 39. Streszczenie.
Afiliacja Akademia Rolnicza w Poznaniu2007
Kostrzewa-Tarnowska Aleksandra
: Chemoprewencja nowotworów hormonozależnych za pomocą przeciwutleniaczy. W: Przeciwutleniacze w żywności : aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne / Pr. zbior. pod red. Włodzimierza Grajka. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007, s. 295-305. ISBN: 978-83-204-3277-0
Afiliacja Akademia Rolnicza w Poznaniu
3 pkt. rozdziałCzłapka-Matyasik M., Kostrzewa-Tarnowska A.: Czy chrupki buraczane mogą zapobiegać niedokrwiennej chorobie serca? W: Naturalne przeciwutleniacze: od surowca do organizmu : Konferencja Naukowa, Poznań, 29-30.01.2007 r. Poznań : [Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego], 2007, s. 12-13
ISBN: 978-83-7160-443-0. Streszczenie.
Afiliacja Akademia Rolnicza w PoznaniuKostrzewa-Tarnowska A., Człapka-Matyasik M.: Właściwości przeciwnowotworowe roślin strączkowych w prewencji nowotworów. W: Naturalne przeciwutleniacze: od surowca do organizmu : Konferencja Naukowa, Poznań, 29-30.01.2007 r. Poznań : [Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego], 2007, s. 14-15. ISBN: 978-83-7160-443-0. Streszczenie.
Afiliacja Akademia Rolnicza w PoznaniuBajerska J., Jeszka J., Kostrzewa-Tarnowska A., Gramza-Michałowska A., Człapka-Matyasik M.: The effect of Pu-erh tea supplementation on body composition in freestyle wrestling and rowing athletes. W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych : II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, 26 - 28 kwietnia 2007, Kazimierz Dolny. T. 2. [B.m.] : [b.w.], [2007], s. 253. Streszczenie.
Afiliacja Akademia Rolnicza w PoznaniuCzłapka-Matyasik M., Kaczmarek J., Bajerska J., Kostrzewa-Tarnowska A., Jeszka J.: Increasing of antioxidant status due to nutritional habits modification of women suffered from ischaemic heart disease. W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych : II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, 26 - 28 kwietnia 2007, Kazimierz Dolny. T. 2. [B.m.] : [b.w.], [2007], s. 264. Streszczenie.
Afiliacja Akademia Rolnicza w Poznaniu2009
Człapka-Matyasik Magdalena, Kostrzewa-Tarnowska Aleksandra, Bajerska Joanna: Potencjał antyoksydacyjny racji pokarmowych pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami układu krążenia. Żywność Nauka Technologia Jakość 2009, 4 (65) s. 312-319
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
4 pkt. Lista MNiSW

 


Kostrzewa-Tarnowska Aleksandra
, Człapka-Matyasik Magdalena, Bajerska Joanna: Zaburzenia odżywiania u pływaczek synchronicznych. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2009, 36(2) s. 331-335
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2 pkt. Lista MNiSWBajerska Joanna, Jeszka Jan, Człapka-Matyasik Magdalena, Kostrzewa-Tarnowska Aleksandra: Czy suplementacja L-karnityną sprzyja poprawie wydolności fizycznej sportowców? Żywienie Człowieka i Metabolizm 2009, 36(1) s. 118-123
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2 pkt. Lista MNiSWKostrzewa-Tarnowska A., Człapka-Matyasik M., Jeszka J., Bajerska J., Walkowiak J.: The influence of the low-energy diet on estrogen metabolism and breast cancer risk. Obesity Facts 2009, 2 suppl. 2 s. 83-84. 17th European Congress on Obesity ECO2009, Amsterdam, The Netherlands, 6-9 May 2009. Streszczenie.
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuCzłapka-Matyasik M., Kostrzewa-Tarnowska A., Bajerska J., Kaczmarek J., Jeszka J.: Effect of red beetroot products consumption on the Total plasma status antioxidant capacity in diagnosed obese ischemic heart diseases subjects. Obesity Facts 2009, 2 suppl. 2 s. 168-169. 17th European Congress on Obesity ECO2009, Amsterdam, The Netherlands, 6-9 May 2009. Streszczenie.
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuBajerska J., Szkudlarz-Mildner S., Jeszka J. Kostrzewa-Tarnowska A., Człapka-Matyasik M.: Antioxidant properties and sensory profiles of rye breads fortified of green tea extract. Annals of Nutrition and Metabolism 2009, 55 suppl. 1, s. 239. 19th International Congress of Nutrition. October 4-9, 2009, Bangkok, Thailand. Streszczenie.
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuCzłapka-Matyasik M., Kostrzewa-Tarnowska A., Bajerska J.: The consumption of the increased antioxidants potenitial controlled diet might improve the antioxidant capacity of the human serum patients suffered from ischemic heart thesis. Annals of Nutrition and Metabolism 2009, 55 suppl. 1, s. 281. 19th International Congress of Nutrition. October 4-9, 2009, Bangkok, Thailand. Streszczenie.
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuKostrzewa-Tarnowska A., Człapka-Matyasik M., Bajerska J., Walkowiak J.: The change of antioxidant status due to the nutritional habits modification of women with hormone-dependent cancers. Annals of Nutrition and Metabolism 2009, 55 suppl. 1, s. 287-288. 19th International Congress of Nutrition. October 4-9, 2009, Bangkok, Thailand. Streszczenie.
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuCzłapka-Matyasik M., Kostrzewa-Tarnowska A., Bajerska J., Karczmarek J.: Ocena potencjału przeciwutleniającego diety pacjentów z zespołem metabolicznym. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2009, 5(3) s. 161-162. Streszczenie.
Uwagi: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Szczecin, 15-17 X 2009 r.
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuKostrzewa-Tarnowska A., Człapka-Matyasik M., Bajerska J., Walkowiak J.: Czy terapia odchudzająca wpływa na metabolizm estrogenów i ryzyko raka piersi u kobiet zagrożonych tą chorobą? Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2009, 5(3) s. 167-168. Streszczenie.
Uwagi: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Szczecin, 15-17 X 2009 r.
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuKałużny Ł., Kostrzewa-Tarnowska A., Kaźmierczak A., Cichy W.: The analysis of daily nutritional ratio of PKU children in breastfeeding period. Molecular Genetics and Metabolism 2009, 98(1-2), s. 118. 11th International Congress of Inborn Errors of Metabolism, August 29-September 2, 2009, San Diego, California, USA. Streszczenie.
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu2010
Bajerska Joanna, Jeszka Jan, Kostrzewa Tarnowska Aleksandra, Człapka-Matyasik Magdalena: The effect of green and oolong tea extracts supplementation on body composition in wrestlers. Pakistan Journal of Nutrition 2010, 9(7) s. 696-702
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuBajerska J., Jeszka J., Tubacka M., Człapka-Matyasik M., Woźniewicz M., Drzymała-Czyż S., Walkowiak J., Kostrzewa-Tarnowska A.: Effect of green tea extract on body mass and adipose tissue in rats fed a high fat diet. Obesity Reviews 2010, 11 suppl. 1, s. 110. Posters. 11th International Congress on Obesity, 11-15 July 2010, Stockholm, Sweden. Streszczenie.

Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuKostrzewa-Tarnowska A., Człapka-Matyasik M., Jeszka J., Bajerska J., Walkowiak J., Woźniewicz M.: Long-term low-energy diet modulate blood cholesterol concentrations and estrogen metabolism associated with breast cancer risk. Obesity Reviews 2010, 11 suppl. 1, s. 291-292. Posters. 11th International Congress on Obesity, 11-15 July 2010, Stockholm, Sweden. Streszczenie.

Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuWoźniewicz M., Bajerska J., Jeszka J., Człapka-Matyasik M., Kostrzewa-Tarnowska A.: Dietary patterns among high school students differingin physical activity and body weight status. Obesity Reviews 2010, 11 suppl. 1, s. 340. Posters. 11th International Congress on Obesity, 11-15 July 2010, Stockholm, Sweden. Streszczenie.
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Człapka-Matyasik M., Bajerska J., Kostrzewa-Tarnowska A., Kaczmarek J., Jeszka J., Woźniewicz M.: Influence of diet rich in broccoli on blood antioxidativecapacity obese women with ischemic heart disease. Obesity Reviews 2010, 11 suppl. 1, s. 366. Posters. 11th International Congress on Obesity, 11-15 July 2010, Stockholm, Sweden. Streszczenie.
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu2011
Człapka-Matyasik Magdalena, Fejfer Małgorzata, Gramza-Michałowska Anna, Kostrzewa-Tarnowska Aleksandra, Jeszka Jan: Właściwości antyrodnikowe wybranych soków owocowych dostępnych na rynku polskim.
Problemy Higieny i Epidemiologii 2011, 92(4) s. 991-993
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
6 pkt. Lista "B" MNiSW2013
Człapka-Matyasik Magdalena, Wądołowska Lidia, Fejfer Małgorzata, Kostrzewa-Tarnowska Aleksandra: Częstotliwość spożycia wybranych grup żywności przez starsze kobiety w aspekcie stanu odżywienia ocenianego kwestionariuszem MNA. W: Nauka o żywieniu człowieka : osiągnięcia i  wyzwania. Pod red. Dominiki Guzek i Dominiki Głąbskiej. Warszawa : Wydawnictwo SGGW 2013, s. 122-129
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
4 pkt. rozdziałKostrzewa-Tarnowska Aleksandra, Człapka-Matysik Magdalena, Straburzyńska Agnieszka, Godlewski Dariusz, Chmurzyńska Agata: Efektywność zwyczajowego spożycia fitoestrogenów w normalizacji symptomów wypadowych, a polimorfizm genu receptora estrogenowego alfa. W: Nauka o żywieniu człowieka : osiągnięcia i wyzwania. Pod red. Dominiki Guzek i Dominiki Głąbskiej. Warszawa : Wydawnictwo SGGW 2013, s. 450-456
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
4 pkt. rozdziałGramza-Michałowska A., Skrety J., Hoduńska J., Kobus-Cisowska J., Kmiecik D., Korczak J., Sidor A., Człapka-Matyasik M., Kostrzewa-Tarnowska A., Hes M.: Designing of food products enriched with tea (Camellia sinensis L.) extracts assigned for obese individuals. W: 8th Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition : Health promotion through food and nutrition: integrated science and art approaches. 9-12 June, 2013, Tokyo Bay Maihama Hotel Club Resort, Tokyo, Japan. Proceedings and abstracts. [B.m.] : [b.w.], [2013], s. 131. Streszczenie.
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Kostrzewa-Tarnowska A., Człapka-Matyasik M., Gramza-Michałowska A., Chmurzyńska A., Godlewski D.: Phytoestrogenic dietotherapy in women with estradiol alfa receptor encoding gene polymorphism. W: 8th Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition : Health promotion through food and nutrition: integrated science and art approaches. 9-12 June, 2013, Tokyo Bay Maihama Hotel Club Resort, Tokyo, Japan. Proceedings and abstracts. [B.m.] : [b.w.], [2013], s. 170. Streszczenie.
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Człapka-Matyasik M., Kostrzewa-Tarnowska A., Fejfer M., Mierkiewicz J., Gramza-Michałowska A., Jeszka J.: Assessment of dietary deficiency in hematopoietic factors and malnourished risk in the group of elderly women
W: 8th Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition : Health promotion through food and nutrition: integrated science and art approaches. 9-12 June, 2013, Tokyo Bay Maihama Hotel Club Resort, Tokyo, Japan. Proceedings and abstracts. [B.m.] : [b.w.], [2013], s. 187. Streszczenie.
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuKostrzewa-Tarnowska A., Człapka-Matyasik M., Gramza-Michałowska A., Mierkiewicz J., Fejfer M.: Bioactive food implementation in hypertension dietotherapy. W: 8th Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition : Health promotion through food and nutrition: integrated science and art approaches. 9-12 June, 2013, Tokyo Bay Maihama Hotel Club Resort, Tokyo, Japan. Proceedings and abstracts. [B.m.] : [b.w.], [2013], s. 202. Streszczenie.
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuCzłapka-Matyasik M., Gramza-Michałowska A., Kostrzewa-Tarnowska A., Mierkiewicz J., Fejfer M.: Nutritional habits and limited mobility in the aspect of obesity and overweight in children and adolescents. W: 8th Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition : Health promotion through food and nutrition: integrated science and art approaches. 9-12 June, 2013, Tokyo Bay Maihama Hotel Club Resort, Tokyo, Japan. Proceedings and abstracts. [B.m.] : [b.w.], [2013], s. 225. Streszczenie.
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuKostrzewa-Tarnowska A., Człapka-Matyasik M., Fejfer M., Mierkiewicz J., Jeszka J,: The effect of selected bioactive food compounds implementation in long‑term dietetic therapy in patients with obesity. Annals of Nutrition and Metabolism 2013, 63 suppl. 1, s. 1612. 20th International Congress of Nutrition, September 15–20, 2013 Granada, Spain. Streszczenie.
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuCzłapka-Matyasik M., Kostrzewa-Tarnowska A., Fejfer M., Mierkiewicz J., Jeszka J.,: Modulating role of Morus alba leaves on the glycemic index and glycemic load of selected food products – bioactive food project. Annals of Nutrition and Metabolism 2013, 63 suppl. 1, s. 1707. 20th International Congress of Nutrition, September 15–20, 2013 Granada, Spain. Streszczenie.
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuCzłapka-Matyasik M., Kostrzewa-Tarnowska A., Mierkiewicz J., Fejfer M., Jeszka J.: The estimation of antioxidant capacity in daily dietary intake of the patients with 2 type diabetes mellitus - pilot study. Annals of Nutrition and Metabolism 2013, 63 suppl. 1, s. 1707. 20th International Congress of Nutrition, September 15–20, 2013 Granada, Spain. Streszczenie.
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuKostrzewa-Tarnowska A.; Człapka-Matysik M.; Fejfer M.; Mierkiewicz J.; Walkowiak J.: The impact of the natural phytoestrogenic dietotherapy on sex hormone metabolism in menopausal women and risk of breast cancer. Annals of Nutrition and Metabolism 2013, 63 suppl. 1, s. 1711-1712. 20th International Congress of Nutrition, September 15–20, 2013 Granada, Spain. Streszczenie.
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu2014
Kostrzewa-Tarnowska A
., Człapka-Matyasik M., Mierkiewicz J.: The impact of nutritional habits on body mass and fetal development in young women. Obesity Reviews 2014, 15 suppl. 2, s. 80. 12th International Congress on Obesity, 17‐20 March 2014, Kuala Lumpur, Malaysia. Streszczenie.
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuKostrzewa-Tarnowska A., Człapka-Matyasik M., Mierkiewicz J., Fejfer M., Jeszka J.: Antioxidant-rich weight reduction dietotherapyinfluence on sex hormones metabolism. Obesity Reviews 2014, 15 suppl. 2, s. 86. 12th International Congress on Obesity, 17‐20 March 2014, Kuala Lumpur, Malaysia. Streszczenie.
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuCzłapka-Matyasik M., Kostrzewa-Tarnowska A., Mierkiewicz J., Fejfer M., Jeszka J.: The effectiveness of bioactive food components inreducing the glycemic index of food products rich in carbohydrates. Obesity Reviews 2014, 15 suppl. 2, s. 196. 12th International Congress on Obesity, 17‐20 March 2014, Kuala Lumpur, Malaysia. Streszczenie.
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu2015
Kostrzewa-Tarnowska Aleksandra
, Człapka-Matyasik Magdalena, Walkowiak Jarosław, Godlewski Dariusz: Effect of phytoestrogen intake in the diet on lipid and sex hormone metabolism in menopausal women, and increased risk of breast cancer. Journal of Pre-Clinical and Clinical Research 2015, 9(2) s. 129-132
Afiliacja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
10 pkt. Lista "B" MNiSW