1989
Adach Jolanta: Gry i zabawy ruchowe w upowszechnianiu kultury fizycznej. Życie Szkoły 1989, (3) s. 179-182
 
1990
Adach Zdzisław, Adach Jolanta, Jaskólska Anna, Jaskólski Artur, Szafrańska Barbara: Wpływ wydolności beztlenowej na wynik sportowy 13–14-letnich chłopców uprawiających pływanie sportowe. W: Fizjologiczne wskaźniki obciążenia wysiłkiem fizycznym w sporcie i pracy. Konferencja naukowa. Poznań: AWF 1990, s. 109–118. (Seria Monografie Nr 274)
3 pkt. rozdział
 
Adach Zdzisław, Adach Jolanta: Wydolność fizyczna piłkarzy – ocena testem pulsacyjnym. Sport Wyczynowy 1990, (5–6) s. 30-33
 
1991
Starosta Włodzimierz, Starischka Stepan, Adach Zdzisław, Adach Jolanta, Bajdziński Michał, Dębczyńska Iwona, Kos Henryk, Radzińska Mariola: Próba ustalenia niektórych uwarunkowań rozwoju koordynacji ruchowej w treningu. W: Raport Instytutu Sportu. Warszawa: Instytut Sportu 1991, s. 11, 57
 
Adach Zdzisław, Adach Jolanta, Lenart Ireneusz: Znaczenie wydolności anaerobowej oraz momentów siły kończyn górnych w osiąganiu wyniku pływackiego u 13–14-letnich zawodniczek. W: V Sympozjum Teoretyczne podstawy treningu sportowego w pływaniu, Poznań 20 grudnia 1989 r. Poznań: AWF 1991, s. 5-11. (Seria Monografie Nr 288)
3 pkt. rozdział
 
1992
Starosta Włodzimierz, Adach Zdzisław, Adach Jolanta, Bajdziński Michał, Dębczyńska Iwona, Kos Henryk, Radzińska Mariola: Wpływ zróżnicowanego obciążenia fizycznego na koordynację ruchową u zaawansowanych piłkarzy. Kult. Fiz. 1992, 46 (5-6) s. 18-21
0,5 pkt. KBN
 
Adach Zdzisław, Adach Jolanta: Ocena skutków intensywnego treningu pływackiego u dziewcząt 12–13-letnich = Estimation of the intense swimming training effects in girls of 12–13 years. W: International Conference „Exercise and Health”, Gdańsk November 12-13, 1992. Conference Materials. Ed. Józef Drabik. Gdańsk: Academy of Physical Education 1992, s. 97-106
3 pkt. rozdział
 
Adach Jolanta, Adach Zdzisław: Kształtowanie się wydolności aerobowej i anaerobowej u 11–12-letnich dziewcząt i chłopców trenujących pływanie. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 1992, z. 40(1991) s. 101-107
1 pkt. KBN
 
Adach Jolanta, Adach Zdzisław: Wpływ treningu piłkarskiego na poziom wydolności aerobowej i anaerobowej piłkarzy nożnych. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 1992, z. 40(1991) s. 109-116
1 pkt. KBN
 
1993
Adach Zdzisław, Adach Jolanta: Wpływ siły ciągu i wybranych parametrów czynnościowych na szybkość pływania na krótkich dystansach. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 1993, z. 41(1992) s. 19-26
1 pkt. KBN
 
Starosta W., Adach J., Adach Z., Bajdziński M., Dębczyńska I., Kos H., Radzińska M.: The influence of different exercise tests on movement coordination level in advanced soccer players. W: Science and Football: Proceedings of the Second World Congress of Science and Football, Eindhoven, Netherlands, 22nd-25th May 1991. Eds. by Jan Clarys, Thomas Reilly, Alie Stibbe. London : Spon 1993, s. 265-272
3 pkt. wydawnictwa zbiorowe typu proceedings
 
1994
Adach Zdzisław, Adach Jolanta, Nieścieruk - Szafrańska Barbara: Ocena wpływu treningu pływackiego na próg przemian anaerobowych ustalany metodą nieinwazyjną. Medycyna Sportowa 1994 (32) s. 17-18
2 pkt. KBN
 
Adach Zdzisław, Adach Jolanta, Nieścieruk - Szafrańska Barbara: Ocena wpływu treningu pływackiego na próg przemian anaerobowych ustalany metodą nieinwazyjną. Medycyna Sportowa 1994 (34) s. 22-33
2 pkt. KBN
 
Adach Zdzisław, Adach Jolanta, Nieścieruk - Szafrańska Barbara: The changes of anaerobic and aerobic efficiency for 12–13 aged girls practising swimming. W: Sport Kinetics `93. Ed. Wiesław Osiński, Włodzimierz Starosta. Poznań ; Warszawa: AWF, Instytut Sportu 1994, s. 539-543. Proceedings of the 3rd International Conference.
3 pkt. wydawnictwa zbiorowe typu proceedings
 
1995
Adach Jolanta, Adach Zdzisław: Changes of anaerobic capacity in 11–13 year old children trained for swimming. W: Physical Education and Sports of Children and Youth. Ed. L`udovit Komadel. Bratislava: Slovak Scientific Society for Physical Education and Sports ; Faculty of Physical Education and Sports Comenius University 1995, s. 310-314. Proceedings of International Conference held in Bratislava Slovakia, August 13 - 16 1995.
3 pkt. wydawnictwa zbiorowe typu proceedings
 
1998
Adach Jolanta: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci spędzających wakacje w mieście. W: Rola administracji rządowej i samorządu terytorialnego w promocji rekreacji ruchowej. Praca zbior. pod red. Iwony Kiełbasiewicz -Drozdowskiej, Mariana Marcinkowskiego, Wiesława Siwińskiego. Poznań: Wyż. Szk. Ofic. im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu 1998, s. 355-358
 
Adach Jolanta Anna: (Praca doktorska) Dwuletnie badania poziomu wybranych parametrów wydolności aerobowej i anaerobowej oraz momentów siły mięśni nóg u 12-14 letnich dzieci obojga płci uprawiających pływanie i piłkę siatkową. Promotor: dr hab. Artur Jaskólski. Poznań: AWF 1998.
 
1999
Adach Jolanta: Formy realizacji imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci sprawnych inaczej. W: Rekreacja ruchowa. Społeczne oczekiwania i strategie rozwoju. Praca zbior. pod red. nauk. Iwony Kiełbasiewicz - Drozdowskiej, Mariana Marcinkowskiego, Wiesława Osinskiego. Poznań: Wydaw. Wyż. Szk. Ofic. im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu 1999, s. 219-222
 
2001
Adach Jolanta: Pigułka zdrowia dla pracowników służby zdrowia. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 6. Red. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2001, s. 101-104
 
Adach Jolanta: Piłka plażowa w letni weekend dla każdego. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 6. Red. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2001, s. 284-287
 
2002
Adach Jolanta: Aktywność ruchowa żołnierzy wczoraj, dziś, jutro... W: Kultura fizyczna w wojsku w dobie przemian. Pod red. Marka Sokołowskiego. Poznań: Wydaw. Wyż. Szk. Ofic. im. Stefana Czarnieckiego 2002, s. 251-258
3 pkt. rozdział
 
2003
Adach Jolanta: Aktywność ruchowa żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. W: Aktywność ruchowa, edukacja i zdrowie w (kon)tekstach proobronnych = Physical activity, education and health in pro–defense contexts. Pod red. Mariana Marcinkowskiego i Marka Sokołowskiego. Poznań: AWF 2003, s. 232-237
3 pkt. rozdział
 
Adach Jolanta: Uwarunkowania udziału mężczyzn w rozgrywkach Ligi Amatorskiej Siatkówki. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. IX Konferencja Naukowa, Poznań 24 maja 2001 r. Pod red. Ryszarda Strzelczyka i Krzysztofa Karpowicza. Poznań: AWF 2003, s. 359-363
3 pkt. rozdział
 
2004
Adach Jolanta: Gry terenowe w edukacji dzieci i młodzieży. W: Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane perspektywy. (Red. nauk.) Kowalski Dariusz, Kwiatkowski Michał, Zduniak Andrzej. Lublin ; Poznań: Wydaw. O`CHIKARA 2004, s. 282
 
2006
Adach Jolanta: Aktywność ruchowa osób w podeszłym wieku. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 10, Cz. 2. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2006, s. 205-211
6 pkt. rozdział
 
Wójciak Piotr, Adach Jolanta: Aktywność ruchowa zawodowych strażaków. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 10, Cz. 2. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2006, s. 318-324
6 pkt. rozdział
 
Adach Jolanta: Preferowane formy aktywności ruchowej studentów PWSZ w Sulechowie. W: Teoria i praktyka rekreacji ruchowej. Red. Danuta Nałęcka, Mieczysław Bytniewski. Biała Podlaska: PWSZ Instytut Turystyki i Rekreacji 2006, s. 214-220
6 pkt. rozdział
 
2007
Adach Jolanta: Łyżwiarstwo – aktywność na zimę. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 11. Cz. 2. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2007, s. 147-151
3 pkt. rozdział
 
2008
Adach Jolanta: Aktywność ruchowa dzieci w wieku 6-7 lat. W: Edukacja bez granic – mimo barier. Przestrzeń tworzenia. T. 1. Red. nauk. Bury Przemysław, Czajkowska-Ziobrowska Dominika. Poznań: Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 2008, s. 314-317. (Seria: Edukacja XXI wieku Nr 13)
 
2009
Adach Jolanta: Zależność rekreacji ruchowej od wieku na przykładzie uczniów gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. W: Rekreacja ruchowa w edukacji i promocji zdrowia. T. 1. Red. Zofia Kubińska, Danuta Nałęcka. Biała Podlaska: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II 2009, s. 125-135
3 pkt. rozdział
 
Adach Jolanta: Rekreacja ruchowa w stylu życia lekarzy. W: Rekreacja ruchowa w edukacji i promocji zdrowia. T. 2. Red. Zofia Kubińska, Danuta Nałęcka. Biała Podlaska: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II 2009, s. 136-145
3 pkt. rozdział
 
2010
Adach Jolanta, Adach Olga, Chodkiewicz Grzegorz: Jazda na rowerze jako bezpieczna forma rekreacji dla osób w każdym wieku. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 14. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2010, s. 215-226. (Seria: Monografie) 
3 pkt. rozdział
 
Adach Olga, Adach Jolanta:  Atrakcyjność polskich parków narodowych w oczach mieszkańców Poznania. Problemy Ekologii Krajobrazu 2010, 27 s.15-21
6 pkt. Lista MNiSW 
 

2011
 
Adach Jolanta, Adach Olga: Recreational physical activity in a lifestyle of soldiers. W: Physical activity and health promotion in the military environment. Edited by Alicja Kaiser, Andrzej Tomczak. Warszawa: Polish Scientific Physical Education Association Section of Physical Education in the Army 2011, s. 11-20
7 pkt rozdział w j. angielskim
 
2012 
Adach Jolanta, Adach Olga: Uczestnictwo w rekreacji ruchowej pracowników Filharmonii Zielonogórskiej. Człowiek i Zdrowie 2012, 6(2) s. 179-185
2 pkt. Lista „B” MNiSW

2014
Adach Jolanta: Wdrażanie do aktywności rekreacyjnej dzieci w okresie wczesnoszkolnym poprzez zabawy i gry ruchowe. W: Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Pod red. Leonarda Nowaka i Anatola Skrypko. Gorzów Wlkp.: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 2014, s. 104-114
4 pkt. rozdział

2015
Adach Jolanta: Aktywność rekreacyjna na tle stylu życia żołnierzy po powrotach z misji pokojowych. W: Behawioralne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych. Red. Alicja Kaiser. Warszawa: PTNKF Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku 2015, s. 101-112. (Seria: Monografie Nr 7)
4 pkt. rozdział