2000
Forjasz Justyna, Trzeciak Jerzy: Charakterystyka morfologiczna wioślarzy kadry narodowej juniorów Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Materiały Naukowe Nr 5. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2000, s. 319–326
2 pkt. recenzowane wydawnictwo zbiorowe
 
Forjasz Justyna, Trzeciak Jerzy: Porównawcza charakterystyka zmian cech somatycznych w badaniach ciągłych studentów wychowania fizycznego. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Materiały Naukowe Nr 5. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2000, s. 264–269
2 pkt. recenzowane wydawnictwo zbiorowe
 
2001
Forjasz Justyna, Wójtowicz Maria: Porównawcza charakterystyka wybranych cech somatycznych wioślarzy badanych w latach 1995 i 2000. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 6. Red. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2001, s. 47-50
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
Forjasz Justyna: Polscy juniorzy na tle uczestników Mistrzostw Świata juniorów w sporcie wioślarskim. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 6. Red. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2001, s. 355-357
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
2002
Forjasz Justyna: Budowa ciała zawodniczek uprawiających sport wioślarski w świetle typologii A. Wankego. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 7. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2002, s. 258–260
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
Trzeciak Jerzy, Forjasz Justyna: Zmiany cech somatycznych w czasie nauki i w okresie wakacyjnym młodzieży studiującej wychowanie fizyczne. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 7. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2002, s. 219–224
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
Forjasz Justyna: Zróżnicowanie somatyczne wioślarzy ze względu na kategorię łodzi wyścigowych. W: Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych. Praca pod red. Sławomira Drozdowskiego i Tadeusza Wojtkowiaka. Poznań: AWF 2002, s. 55–58. X Konferencja Naukowa, Poznań 23 maja 2002 r.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
2003
Forjasz Justyna, Trzeciak Jerzy, Kuchnio Małgorzata: Zmiany parametrów morfologicznych wioślarzy na przestrzeni 5 lat = Changes of morphological parameters of rowers within the period of five years. W: Biokulturowe uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia. Pod red. Joanny Rodziewicz-Gruhn. Częstochowa: WSP ; Polskie Towarzystwo Antropologiczne 2003, s. 45-49. Międzynarodowa Konferencja "Uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia", Częstochowa 10-11 grudnia 2001
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
Forjasz Justyna: Budowa ciała zawodniczek kadry Polski na tle uczestniczek Mistrzostw Świata w sporcie wioślarskim = Body physique of Polish national team female competitors compared with the body build of female participants in the World Rowing Championhips. W: Biokulturowe uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia. Pod red. Joanny Rodziewicz-Gruhn. Częstochowa: WSP ; Polskie Towarzystwo Antropologiczne 2003, s. 41-43. Międzynarodowa Konferencja "Uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia", Częstochowa 10-11 grudnia 2001
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
Trzeciak Jerzy, Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna: Podściółka tłuszczowa u dzieci i młodzieży w wieku 3 – 21 lat z Gorzowa Wielkopolskiego = Adiposus layer at children and youth aged 3 – 21 from Gorzów Wielkopolski. W: Biokulturowe uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia. Pod red. Joanny Rodziewicz-Gruhn. Częstochowa: WSP ; Polskie Towarzystwo Antropologiczne 2003, s. 157-160. Międzynarodowa Konferencja "Uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia", Częstochowa 10-11 grudnia 2001
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
Trzeciak Jerzy, Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna: Różnice w wynikach badanych prób sprawności motorycznych i ich zmianach u mężczyzn i kobiet = Differences in results of motor fitness research and their change in men and women. W: Biokulturowe uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia. Pod red. Joanny Rodziewicz-Gruhn. Częstochowa: WSP ; Polskie Towarzystwo Antropologiczne 2003, s. 365-370. Międzynarodowa Konferencja "Uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia", Częstochowa 10-11 grudnia 2001
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
2004
Forjasz Justyna, Wójtowicz Maria: Próba uchwycenia modelu budowy ciała wioślarzy kadry narodowej juniorów. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T.8. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2004, s. 238-241
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
Forjasz Justyna: Zmiany parametrów morfologicznych wioślarzy na przestrzeni lat 2000-2002. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 8. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2004, s. 233-237
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 
2005
Forjasz Justyna: Budowa somatyczna młodych wioślarzy i wioślarek polskich. W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pod red. Joanny Rodziewicz-Gruhn i Eligiusza Małolepszego 2005, z. 6, s. 145-153. (Kultura Fizyczna)
6 pkt. rozdział
 
Forjasz Justyna: Budowa somatyczna młodych wioślarzy polskich. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 9. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2005, s. 539-546
6 pkt. rozdział
 
Trzeciak Jerzy, Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna: Skład ciała młodzieży o różnym poziomie aktywności ruchowej. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 9. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2005, s. 632-636
 
Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna, Trzeciak Jerzy: Typ rozkładu podściółki tłuszczowej u dzieci i młodzieży z Gorzowa Wielkopolskiego. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 9. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2005, s. 563-569
6 pkt. rozdział
 
Forjasz Justyna, Kuchnio Małgorzata, Trzeciak Jerzy: Zmiany parametrów morfologicznych wioślarzy na przestrzeni lat 1998-2003. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 9. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2005, s. 532-538
6 pkt. rozdział
 
2006
Forjasz Justyna: (Praca doktorska) Morfologiczne uwarunkowania powodzenia w sporcie wioślarskim. Promotor: dr hab. Ewa Maria Ziółkowska-Łajp. Poznań: AWF 2006
 
Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna, Trzeciak Jerzy: Tendencje zmian wysokości ciała i masy ciała u dzieci i młodzieży z Gorzowa Wlkp. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 10, Cz. 1. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2006, s. 163-169
6 pkt. rozdział
 
Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna: Wybrane próby sprawności motorycznej a cechy somatyczne młodzieży (19-21 lat) o różnym poziomie aktywności ruchowej. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 10, Cz. 1. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2006, s. 266-271
6 pkt. rozdział
 
Trzeciak Jerzy, Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna: Zależność między charakterystykami somatycznymi i motorycznymi młodzieży studiującej wychowanie fizyczne. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 10, Cz. 1. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2006, s. 324-328
 
Trzeciak Jerzy, Wasilkiewicz Krzysztof, Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna: Dymorfizm płciowy w zmianach komponentów ciała młodzieży studiującej wychowanie fizyczne. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 10, Cz. 1. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2006, s. 329-333
 
Forjasz Justyna, Kuchnio Małgorzata: Profil budowy ciała wioślarzy kadry Polski juniorów. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 10, Cz. 2. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2006, s. 50-55
6 pkt. rozdział
 
Forjasz Justyna, Kuchnio Małgorzata, Trzeciak Jerzy: Morfologiczna charakterystyka zawodników uprawiających piłkę wodną. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 10, Cz. 2. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2006, s. 56-61
6 pkt. rozdział
 
Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna, Trzeciak Jerzy: Tendencje zmian wysokości ciała i masy ciała u dzieci i młodzieży z Gorzowa Wlkp. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 10, Cz. 2. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2006, s. 348-354
6 pkt. rozdział
 
Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna, Trzeciak Jerzy: Różnice w budowie morfologicznej dzieci gorzowskich i węgorzyńskich w wieku 7-13 lat. W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. T. 1. Pod red. Jerzego Saczuka. Biała Podlaska: Zamiejscowy Wydz. Wychow. Fiz. 2006, s. 160-167
6 pkt. rozdział
 
Forjasz Justyna, Kuchnio Małgorzata, Trzeciak Jerzy: Rozwój fizyczny dzieci miejskich i wiejskich w wieku 10-12 lat z województwa łódzkiego. W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. T. 1. Pod red. Jerzego Saczuka. Biała Podlaska: Zamiejscowy Wydz. Wychow. Fiz. 2006, s. 191-200
6 pkt. rozdział
 
Trzeciak Jerzy, Forjasz Justyna, Kuchnio Małgorzata: Charakterystyka morfologiczna młodzieży wiejskiej kandydującej na studia wychowania fizycznego w Gorzowie Wlkp. W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. T. 1. Pod red. Jerzego Saczuka. Biała Podlaska: Zamiejscowy Wydz. Wychow. Fiz. 2006, s. 208-214
6 pkt. rozdział
 
Forjasz Justyna, Kuchnio Małgorzata, Trzeciak Jerzy: Charakterystyka porównawcza sprawności motorycznej dzieci miejskich i wiejskich w wieku 10-12 lat z województwa łódzkiego. W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. T. 2. Pod red. Jerzego Saczuka. Biała Podlaska: Zamiejscowy Wydz. Wychow. Fiz. 2006, s. 108-115
6 pkt. rozdział
 
Trzeciak Jerzy, Forjasz Justyna, Kuchnio Małgorzata: Poziom sprawności motorycznej kandydatów na studia wychowania fizycznego w Gorzowie Wlkp. pochodzących ze środowiska wiejskiego. W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. T. 2. Pod red. Jerzego Saczuka. Biała Podlaska: Zamiejscowy Wydz. Wychow. Fiz. 2006, s. 156-162
6 pkt. rozdział
 
Forjasz Justyna, Kuchnio Małgorzata: Profil budowy ciała wioślarek kadry Polski juniorów. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Pod red. Sławomira Drozdowskiego i Tadeusza Wojtkowiaka. Poznań: AWF 2006, s. 53-57. XIII Konferencja Naukowa, Poznań 19 maja 2005.
 
Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna, Trzeciak Jerzy: Ontogenetyczna zmienność rozkładu podściółki tłuszczowej a typ budowy ciała u dzieci i młodzieży z Gorzowa Wlkp. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Pod red. Sławomira Drozdowskiego i Tadeusza Wojtkowiaka. Poznań: AWF 2006, s. 81-86. XIII Konferencja Naukowa, Poznań 19 maja 2005.
6 pkt. rozdział
 
2007
Trzeciak Jerzy, Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna: Związek budowy ciała ze sprawnością motoryczną u dzieci gorzowskich w wieku 7-13 lat = The connection between body structure and motor fitness in children from Gorzów Wlkp. in the age between 7 and 13. Ann. UMCS Sect. D 2007, 62 suppl. 18, N 6, s. 379-382
2 pkt. Lista MNiSW
 
Trzeciak Jerzy, Forjasz Justyna, Kuchnio Małgorzata: Struktura czynnikowa zmienności morfologicznej w zespole wioślarzy = Feature structure of morphologic variability in group of rowers. Ann. UMCS Sect. D 2007, 62 suppl. 18, N 6, s. 383-386
2 pkt. Lista MNiSW
 
Forjasz Justyna, Kuchnio Małgorzata: Budowa ciała 11-letnich chłopców kandydatów do klasy wioślarskiej na tle grupy rówieśniczej. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 11. Cz. 2. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2007, s. 69-73
3 pkt. rozdział
 
Trzeciak Jerzy, Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna: Dymorfizm w wybranych cechach somatycznych kandydatów na studia wychowania fizycznego pochodzących ze środowiska miejskiego i wiejskiego. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 11. Cz. 2. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2007, s. 129-134
3 pkt. rozdział
 
Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna, Trzeciak Jerzy: Różnice w sprawności motorycznej dzieci gorzowskich i węgorzyńskich w wieku 7 – 13 lat. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 11. Cz. 1 Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2007, s. 57-63
3 pkt. rozdział
 
Forjasz Justyna, Kuchnio Małgorzata, Trzeciak Jerzy: Zróżnicowanie typologiczne wioślarzy według systemu A. Wankego. W: W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 11. Cz. 1 Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2007, s. 235-240
3 pkt. rozdział
 
2008
Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna: Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci gorzowskich w wieku 7-10 lat w świetle badań długofalowych. W: Aktywność fizyczna i odżywianie się jako uwarunkowania promocji zdrowia. Red. Ewa Szczepanowska, Marek Sokołowski. Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania 2008, s. 61-67. (Monografie ; Nr 2/08)
3 pkt. rozdział
 
Forjasz Justyna, Kuchnio Małgorzata: Rozwój fizyczny 11-letnich chłopców uczestniczących w zajęciach z wioślarstwa. W: Aktywność fizyczna i odżywianie się jako uwarunkowania promocji zdrowia. Red. Ewa Szczepanowska, Marek Sokołowski. Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania 2008, s. 69-77. (Monografie ; Nr 2/08)
3 pkt. rozdział
 
2009
Forjasz Justyna, Kuchnio Małgorzata: Factor structure of morphological variability in male and female rowers. Studies in Physical Culture and Tourism 2009, 16(3) s. 249-257
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 4,75
 
Forjasz Justyna, Kuchnio Małgorzata: Typologia budowy ciała wioślarzy. W: Wspomaganie rozwoju i edukacji człowieka poprzez turystykę, sport i rekreację. Red. nauk. Radosław Muszkieta, Marek Napierała, Aleksander Skaliy, Walery Żukow. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki 2009, s. 197-206
3 pkt. rozdział
 
Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna: Dymorfizm płciowy w budowie morfologicznej i sprawności motorycznej u dzieci w wieku szkolnym młodszym. W: Wspomaganie rozwoju i edukacji człowieka poprzez turystykę, sport i rekreację. Red. nauk. Radosław Muszkieta, Marek Napierała, Aleksander Skaliy, Walery Żukow. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki 2009, s. 391-399
3 pkt. rozdział
 
2010
Forjasz Justyna, Kuchnio Małgorzata: Wpływ rekreacyjnego uprawiania piłki nożnej na budowę ciała 17-letnich chłopców. W: Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej. Red. Joanna Łuczak , Stanisław Bronowicki. Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania 2010, s. 61-69. (Seria: Monografie 4/10)
3 pkt. rozdział
 
Kuchnio Małgorzata, Forjasz Justyna: Aktywność ruchowa a obrzęki u kobiet po mastektomii. W: Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej. Red. Joanna Łuczak , Stanisław Bronowicki. Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania 2010, s. 255-259. (Seria: Monografie 4/10)
3 pkt. rozdział
 
Skarpańska-Stejnborn Anna, Pilaczyńska-Szcześniak Łucja, Basta Piotr, Forjasz Justyna, Arlet Jarosław: Effects of supplementation with Neptune Krill Oil (Euphasia Superba) on selected redox parameters and pro-inflammatory markers in athletes during exhaustive exercise. Journal of Human Kinetics 2010, 25 s. 49-57
9 pkt. Lista MNiSW ; IF 0,321 ; IC 11,73

2011
Forjasz Justyna: Somatic build of rowers in the period from 1995 to 2005. Human Movement 2011, 12(1) s. 46-56
9 pkt. Lista MNiSW ; IC 5,92
 
Forjasz Justyna: Anthropometric typology of male and female rowers using k-means clustering. Journal of Human Kinetics 2011, 28 s. 155-164
13 pkt. Lista MNiSW ; IF 0,329 ; IC 11,36

2013
Brzenczek-Owczarzak Wioletta, Naczk Mariusz, Arlet Jarosław, Forjasz Justyna, Jędrzejczak Tomasz, Adach Zdzisław: Estimation of the efficacy of inertial training in older women. Journal of Aging and Physical Activity 2013, 21(4) s. 433-443
25 pkt. Lista MNiSW ; IF 1,411

2015
Forjasz Justyna
, Nowak Maria Alicja: The physical development, eating habits and physical activity of children attending music school. Polish Journal of Sport and Tourism 2015, 22(3) s. 172-181
14 pkt. Lista "B" MNiSW ; IC 8,21

2016
Nowak Maria Alicja, Troczyńska Natalia, Forjasz Justyna, Nowak Leonard: Chosen aspects of lifestyles of physically active women aged 45-59 and 60-74. Health Problems of Civilization 2016, 10(3) s. 30-37. DOI:  10.5114/hpc.2016.61364
9 pkt. Lista "B" MNiSW ; IC 90,41
http://www.termedia.pl/CHOSEN-ASPECTS-OF-LIFESTYLES-OF-PHYSICALLY-ACTIVE-WOMEN-AGED-45-59-AND-60-74,99,28019,0,1.html;
 
2017
Naczk Mariusz, Naczk Alicja, Adach Zdzisław, Forjasz Justyna, Jędrzejczak Tomasz, Arlet Jarosław, Brzenczek-Owczarzak Wioletta: Trening inercyjny jako forma profilaktyki przeciążeń narządu ruchu u niepełnosprawnych kobiet. W: Zielona gospodarka to zdrowie i jakość życia : przegląd badań i wdrożeń w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Pod red. Andrzeja Jędrczaka, Mariusza Naczka, Sylwii Myszograj. Gorzów Wlkp.: Lubuska Sieć Innowacji 2017, s. 175-186. ISBN 978-83-946380-0-9
5 pkt. rozdział
0,5 arkusza wydaw.