1997
Górska Magdalena: Miejsce aktywności ruchowej w życiu kobiet wiejskich i ich dzieci. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Materiały Naukowe Nr 2. Szczecin: Wydaw. Promocyjne "Albatros" 1997, s. 38–41
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe


1998
Nowak Maria, Górska Magdalena, Kuriańska Joanna: Przykład realizacji ćwiczeń kształtujących przy muzyce na lekcji gimnastyki. W: Gimnastyka – taniec w teorii oraz praktyce wychowania fizycznego i sportu. Red. nauk. Zbigniew Szot, Danuta Fostiak, Mariusz Lipowski. Gdańsk: AWF, Sekcja Polska Stow. Motoryki Sport. 1998, s. 220–224. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Metodycznej, Gdańsk 20 – 21 listopada 1997.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe


2000
Nowak Maria, Górska Magdalena, Kuriańska Joanna: Oczekiwania wobec studiów wychowania fizycznego a plany zawodowe studentów. W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Cz. 2. Pod red. Tadeusza Mieczkowskiego. Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec. 2000, s. 217-223. Materiały z III konferencji naukowej 22–25 kwietnia 1999 r. (Materiały. Konferencje Nr 50)
3 pkt. rozdział


2001
Górska-Doś Magdalena: Uwarunkowania aktywności ruchowej kobiet po mastektomii. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 6. Red. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2001, s. 115-120
3 pkt. rozdział


Górska-Doś M.: Świadomość zdrowotna a wybrane zagadnienia zdrowotne kobiet po mastektomii.W: Biospołeczne skutki mastektomii. Materiały II Krajowej Konferencji, Poznań: AWF 2001, s. 41-48
3 pkt. rozdział


Doś J., Woźniewski M., Górska-Doś M.: Podstawowe zasady kompleksowej fizycznej terapii udrażniającej w leczeniu obrzęków limfatycznych kończyn. W: Biospołeczne skutki mastektomii. Materiały II Krajowej Konferencji, Poznań: AWF 2001, s. 59-68
3 pkt. rozdział


2004
Doś J., Górska-Doś M., Szuba A.: Miejsce fizjoterapii w leczeniu przewlekłych obrzęków chłonnych. W: Materiały metodyczne na I Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Człowiek Przewlekle Chory i Niepełnosprawny – Interdyscyplinarne Aspekty Opieki”, Szczecin 14-15 maja 2004. Szczecin: PAM 2004, s. 35-36


Doś J, Górska-Doś M.: Wybrane metody fizjoterapii w leczeniu owrzodzeń żylnych podudzi. W: Materiały konferencyjne – I Ogólnopolskie Sympozjum Profilaktyki, Edukacji i Leczenia Ran Przewlekłych, Toruń 23 września 2004, TZMO S.A. 2004, s. 47-48


Górska-Doś M., Doś J.: Physiotherapy in the clubs of women after mastectomy. W: Socio-Biological Outcomes of Mastectomy. [Kom. red. Ewa Ziółkowska-Łajp, Urszula Czerniak, Dariusz Wieliński]. Poznań: AWF 2004, s. 5-8. (Seria: Monografie Nr 359)


2005
Doś Janusz, Górska-Doś M., Szuba A.: The integrated and interdisciplinary treatment of chronic lymphedema. Annales Academiae Medicae Bialostocensis 2005, 50 suppl. 1 s. 141-144
5 pkt. Lista MNiI ; IC 8,58


2008
Górska-Doś Magdalena: (praca doktorska) Zróżnicowanie aktywności ruchowej i innych zachowań zdrowotnych kobiet leczonych z powodu raka piersi zrzeszonych i niezrzeszonych w grupach samopomocowych. Poznań: AWF 2008. Promotor: dr hab. Aleksandra Kładna.


2009
Mrozkowiak Mirosław, Doś Janusz, Górska-Doś Magdalena: Deskrypcja długości i szerokości stóp populacji żeńskiej w obciążeniu masą własną, w wieku od 4 do 18 lat, w świetle mory projekcyjnej (doniesienie z badań). W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 13. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydaw. Promocyjne „Albatros” 2009, s. 95-104
3 pkt. rozdział


Doś Janusz, Gutowski Piotr, Górska-Doś Magdalena: Występowanie oraz czynniki ryzyka obrzęku chłonnego u kobiet po operacji raka piersi. Annales Academiae Medicae Stetinensis 2009, 55(2) s. 30-34
6 pkt. Lista MNiSW ; IC 9,00


2010
Doś Janusz, Górska-Doś Magdalena: Monitorowanie efektów terapii przeciwobrzękowej. Onkologia Polska 2010, 13 Supl.1 s. 13. Streszczenie


2013
Karafa Marian, Karafova Anna, Górska-Doś Magdalena, Doś Janusz:  Zastosowanie kompleksowej terapii przeciwobrzękowej przy przewlekłej niewydolności żylnej (PNŻ). Rehabilitacja w Praktyce 2013, (5) s. 52-55
4 pkt. Lista "B" MNiSW