1983
Stronczyński Włodzimierz, Norek Krystian: Niektóre wyznaczniki efektywności strzałów na bramkę podczas piłkarskich Mistrzostw Świata w Hiszpanii – 1982. Sport Wyczynowy 1983, 21 (10) s. 7-11
1 pkt. KBN
 

Norek Krystian, Stronczyński Włodzimierz: Efektywność działań ofensywnych piłkarzy ręcznych w wybranych fazach gry. Sport Wyczynowy 1983, 21 (11) s. 13-16
1 pkt. KBN
 

1984
Norek Krystian, Stronczyński Włodzimierz: Skuteczność ataku w czasie gry w piłkę ręczną. Treniorska Mis'l (Sofia) 1984, 18 (11) s. 36-39
1 pkt.
 

1987
Stronczyński Włodzimierz: (Praca doktorska) Psychologiczne determinanty skuteczności gry piłkarza nożnego. Promotor: doc. dr G. Olszewska. Poznań: AWF 1987, 329 s
 

1988
Stronczyński Włodzimierz: Osobowościowe uwarunkowania skutecznego działania zawodników w grach zespołowych. W: Poradnik psychologiczny dla instruktorów i trenerów sportowych gier zespołowych. Poznań: AWF 1988, s. 52-60. (Seria: Skrypty nr 78)
 

1990
Bajdziński Michał, Stronczyński Włodzimierz: Das Gefühlniveau der Stosskraft und Efektivität des Fussballspielers. W: Bewegungskoordination im Sport. Red. Włodzimierz Starosta. Warszawa ; Gorzów Wielkopolski: Akademie für Körperkultur in Poznań Auswärtige Fakultät in Gorzów Wielkopolski ; Sportinstitut in Warschau 1990, s. 28-33. Beiträge von der Internationalen Wissenschaftlichen Konferenz, Gorzów Wielkopolski 27 - 29 April 1990.
3 pkt. rozdział w jęz. innym niż angielski
 

Bajdziński Michał, Stronczyński Włodzimierz: Poziom czucia siły uderzenia a efektywność gry piłkarza nożnego. W: Koordynacja ruchowa w sporcie. Warszawa ; Gorzów Wielkopolski: AWF w Poznaniu ZWWF w Gorzowie ; Instytut Sportu 1990, s. 38-43. Materiały z Konferencji Międzynarodowej, Gorzów Wielkopolski 27-29.04.1990.
 
Stronczyński Włodzimierz: Czucie siły uderzenia w aspekcie efektywności techniki i motoryki piłkarza nożnego. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 1990, z. 35(1986) s. 223-231
1 pkt. KBN
 

1992
Stronczyński Włodzimierz: Kim jesteś piłkarzu? Trening 1992, (3-4) s.62-70
0,5 pkt. KBN
 

1994
Stronczyński Włodzimierz: The football - players' abilities of the muscles' strain differentiation in the aspect of "dynamically" and "amortising" symmetrization techniques. W: Sport Kinetics `93. Ed. Wiesław Osiński, Włodzimierz Starosta. Poznań ; Warszawa: AWF ; Instytut Sportu 1994, s. 285-292. Proceedings of the 3rd International Conference
3 pkt. wydawnictwa zbiorowe typu proceedings
 

Starosta Włodzimierz, Stronczyński Włodzimierz: Die Veranderlichkeit des Niveaus Kinasthetischer Empfindungen bei der Beherrschung der Sporttechnik. W: Sport Kinetics `93. Ed. Wiesław Osiński, Włodzimierz Starosta. Poznań ; Warszawa: AWF ; Instytut Sportu 1994, s. 529-535. Proceedings of the 3rd International Conference
3 pkt. wydawnictwa zbiorowe typu proceedings
 

1995
Stronczyński Włodzimierz, Stuła Aleksander: Gry i zabawy ruchowe w szkoleniu piłkarskim. Poznań: AWF 1995, s. 101. (Seria: Skrypty nr 100)
 

1997
Starosta Włodzimierz, Stronczyński Włodzimierz: Zmienność poziomu wrażeń kinestetycznych w opanowywaniu techniki sportowej piłkarzy. Trening 1997, (4) s. 33–47
0,5 pkt. KBN
 

Maciejewski Dariusz, Stronczyński Włodzimierz: Simmetrirovanie kak element soveršenstvovanija techniki broskov v korzinu u vysokokvalificirovannych basketbolistok. W: Zbornik z Medzinárodnej Vedeckej Konferencie Telesný Rozvoj a Pohybová Výkonnost Deti a Mládeže. Prešov:Vedecká Spoločnost pre Telesnú Výchovu a Šport Východoslovenská Pobočka Prešov 1997, s. 337–341
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 

Stronczyński Włodzimierz, Starosta Włodzimierz: Sposobnost ritmizacii dviženij v obučenii techniki sportivnych igr detej i molodeži. W: Zbornik z Medzinárodnej Vedeckej Konferencie Telesný Rozvoj a Pohybová Výkonnost Deti a Mladeže. Usporiadal Milan Turek. Prešov: Vedecká Spoločnost pre Telesnú Výchovu a Šport Východoslovenská Pobočka Prešov 1997, s. 291–294. Prešov, Slovakia 7 - 9 Novembra 1996.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 

Stronczyński Włodzimierz, Bajdzińska Ewa, Bajdziński Michał, Kos Henryk: Związki poziomu wybranych zdolności koordynacyjnych z efektywnością gry u zaawansowanych siatkarzy. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Poznań: AWF 1997, s. 55. V Konferencja Naukowa, Poznań 22 maja 1997 r. Streszczenia.
 

Stronczyński Włodzimierz: The ability of motion rhythmization as an element which is a requisite of techno-tactical effectiveness of well qualified -ball players. W: Sport Kinetics '97. Theories of Human Motor Performance and their Reflections in Practice, Magdeburg, Germany, September 3-6 1997. Magdeburg: Otto von Guericke Universität Magdeburg 1997, s. 206-207. Abstracts.
 

1998
Stronczyński Włodzimierz, Musiałowski Tomasz: The ability to symmetrical and asymmetrical movement rhythmization in relation to throw effectiveness of handball players. W: Movement Coordination in Team Sport Games and Martial Arts. Ed. by Jerzy Sadowski, Włodzimierz Starosta. Biała Podlaska: Academy of Physical Education in Warsaw The Institute of Sport and Physical Education in Biała Podlaska 1998, s. 268–270. Biała Podlaska, Poland 24 - 26 September 1998.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 

Stronczyński Włodzimierz
: The influence of the ability in movement rhythmization on the "dynamic" and "amortization" technique of football players. W: Movement Coordination in Team Sport Games and Martial Arts. Ed. by Jerzy Sadowski, Włodzimierz Starosta. Biała Podlaska: Academy of Physical Education in Warsaw The Institute of Sport and Physical Education in Biała Podlaska 1998, s. 264–267. Biała Podlaska, Poland 24 - 26 September 1998.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe


Płaczek Janusz, Stronczyński Włodzimierz, Kwilecki Krzysztof: Chosen co- ordination conditioning of football technique of extra - mural students - coaches - tobe. W: Movement Coordination in Team Sport Games and Martial Arts. Ed. by Jerzy Sadowski,Włodzimierz Starosta. Biała Podlaska: Academy of Physical Education in Warsaw The Institute of Sport and Physical Education in Biała Podlaska 1998, s. 116–118. Biała Podlaska, Poland 24–26 September 1998
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe          
 

Stronczyński Włodzimierz
, Płaczek Janusz: The level of the selected coordinating abilities and game efficacy of footballers. W: Movement Coordination in Team Sport Games and Martial Arts. Ed. by Jerzy Sadowski, Włodzimierz Starosta. Biała Podlaska: Academy of Physical Education in Warsaw The Institute of Sport and Physical Education in Biała Podlaska 1998, s. 271-273. Biała Podlaska, Poland 24 – 26 September 1998
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe          
 

Stronczyński Włodzimierz
, Starosta Włodzimierz: Theoretical rules of categorization of movement rhytmization elements and their implications for team games and other branches. W: Movement Coordination in Team Sport Games and Martial Arts. Ed. by Jerzy Sadowski, Włodzimierz Starosta. Biała Podlaska: Academy of Physical Education in Warsaw The Institute of Sport and Physical Education in Biała Podlaska 1998, s. 274–280. Biała Podlaska, Poland 24–26 September 1998.
12 pkt. rozdział w jęz. ang.


Maciejewski Dariusz, Radzińska Mariola, Stronczyński Włodzimierz, Trzeciak Jerzy: Morphological conditions of jumping ability kinetic coordination in female basketball players. W: Sport Kinetics `97. Theories of human motor performance and their reflections in practice. Vol. 2 : Posters. [Ed. ] Peter Blaser. Hamburg: Verlag Czwalina 1998, s. 45-47. Magdeburg, September 3 - 6, 1997.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 

Stronczyński Włodzimierz, Starosta Włodzimierz: Zdolność rytmizacji ruchów w nauczaniu techniki gier sportowych dzieci i młodzieży. Trening 1998, (4) s. 87–97
0,5 pkt. KBN
 

Maciejewski Dariusz, Stronczyński Włodzimierz: Niektóre koordynacyjne uwarunkowania skuteczności gry u koszykarek wysoko kwalifikowanych. W: Zdolności koordynacyjne w grach zespołowych i sportach walki. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Biała Podlaska 24-26 września 1998. Biała Podlaska: AWF w Warszawie Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 1998, s. 29. Streszczenia.
 

Płaczek Janusz, Stronczyński Włodzimierz: Wybrane koordynacyjne uwarunkowania techniki piłkarskiej u studentów zaocznych studiów trenerskich. W: Zdolności koordynacyjne w grach zespołowych i sportach walki. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Biała Podlaska 24-26 września 1998. Biała Podlaska: AWF w Warszawie Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 1998, s. 38. Streszczenia.
 

Stronczyński Włodzimierz: Wpływ zdolności rytmizacji ruchów na technikę dynamiczną i amortyzującą piłkarzy nożnych. W: Zdolności koordynacyjne w grach zespołowych i sportach walki. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Biała Podlaska 24-26 września 1998. Biała Podlaska: AWF w Warszawie Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 1998, s. 75. Streszczenia.
 

Stronczyński Włodzimierz, Bajdziński Michał, Kos Henryk: Skuteczność gry piłkarzy nożnych w zależności od różnicowania wielkości siły - dokładności siłowej. W: Zdolności koordynacyjne w grach zespołowych i sportach walki. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Biała Podlaska 24-26 września 1998. Biała Podlaska: AWF w Warszawie Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 1998, s. 76. Streszczenia.
 

Stronczyński Włodzimierz, Musiałowski T.: Poziom zdolności symetrycznej rytmizacji ruchów a skuteczność rzutowa piłkarzy ręcznych. W: Zdolności koordynacyjne w grach zespołowych i sportach walki. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Biała Podlaska 24-26 września 1998. Biała Podlaska: AWF w Warszawie Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 1998, s. 77. Streszczenia.
 

Stronczyński Włodzimierz, Płaczek Janusz: Poziom wybranych zdolności koordynacyjnych a skuteczność gry piłkarzy nożnych. W: Zdolności koordynacyjne w grach zespołowych i sportach walki. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Biała Podlaska 24-26 września 1998. Biała Podlaska: AWF w Warszawie Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 1998, s. 78. Streszczenia.
 

Stronczyński Włodzimierz, Starosta Włodzimierz: Teoretyczne zasady kategoryzacji składowych rytmizacji i ich aplikacje dla gier zespołowych oraz innych dyscyplin sportowych. W: Zdolności koordynacyjne w grach zespołowych i sportach walki. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Biała Podlaska 24-26 września 1998. Biała Podlaska: AWF w Warszawie Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 1998, s. 79. Streszczenia.
 

Starosta Włodzimierz, Stronczyński Włodzimierz: Variability of the level of kinesthesia in mastering sports technique process (based on the example of soccer). Studies in Physical Culture and Tourism 1998, 5, s. 77-88
4 pkt. inne czasopismo recenzowane w jęz. ang.
 

Stronczyński Włodzimierz: Movement rhythmicity as an conditioning technical and tactical effectiveness in highly skilled volleyball players. W: Sport Kinetics `97. Theories of human motor performance and their reflections in practice. Vol. 2 : Posters. [Ed.] Peter Blaser. Hamburg: Verlag Czwalina 1998, s. 101-103. Magdeburg, September 3 - 6, 1997.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 

1999
Stronczyński Włodzimierz: The influence of the movement rhythm on the "individual" and "quick" techniques in junior and senior footballers. W: Sport Kinetics `99 [Ed.] Vojko Strojnik, Anton Ušaj. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport 1999, s. 336 - 338. 6. Conference, Ljubljana, Slovenia September 1st - 4th 1999. Proceedings I.
3 pkt. wydawnictwa zbiorowe typu proceedings
 

Stronczyński Włodzimierz: The influence of the intelligence on the level of selected coordination abilities of the football players of medium level of the sport advancement. W: Sport Kinetics `99 [Ed.] Vojko Strojnik, Anton Ušaj. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport 1999, s. 339-341. 6. Conference, Ljubljana, Slovenia September 1st - 4th 1999. Proceedings I.
3 pkt. wydawnictwa zbiorowe typu proceedings
 

Stronczyński Włodzimierz, Płaczek Janusz: The football players` condition and co - ordination ability changes at different of the training process. W: Sport Kinetics `99. [Ed.] Vojko Strojnik, Anton Ušaj. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport 1999, s. 342-344. 6. Conference Ljubljana, Slovenia, September 1st – 4th, 1999. Proceedings I.
3 pkt. wydawnictwa zbiorowe typu proceedings
 

2000
Stronczyński Włodzimierz, Łojewski Jan: Wpływ zdolności rytmizacji ruchów na skuteczność techniczno-taktyczną siatkarek wysoko kwalifikowanych. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. Red. Drozdowski Sławomir, Wachowski Eugeniusz. Poznań: AWF 2000, s. 189-192. VII Konferencja naukowa, Poznań 27 maja 1999 r.
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe
 

2001

Stronczyński Włodzimierz, Starosta Włodzimierz: Teoretyczne zasady kategoryzacji składowych rytmizacji ruchów i ich implikacje dla gier zespołowych oraz innych dyscyplin sportowych = Theoretical principles of the categorisation of the components of rhythymization and their applications in team games as well as in other sports disciplines. Medycyna Sportowa 2001, 17 (4) s. 168 -173
2 pkt. KBN ; IC 2,33
 

Stronczyński Włodzimierz, Stuła Aleksander, Wasilkiewicz Krzysztof: Uwarunkowanie rozwoju poziomu wybranej techniki piłkarskiej od niektórych zdolności koordynacyjnych. W: Współczesna piłka nożna – teoria i praktyka. Materiały naukowe dotyczące problematyki szkolenia sportowego w piłce nożnej. Red. Aleksander Stuła. Gorzów Wlkp.: IWF poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 2001, s. 191-201
3 pkt. rozdział
 

2002
Łojewski Jan, Gornow Tomasz, Stronczyński Włodzimierz: Analiza skuteczności gry w przyjęciu i obronie zespołu Polski w Lidze Światowej 2000 r. ze szczególnym uwzględnieniem pozycji libero. W: Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych. Pod red. Sławomira Drozdowskiego i Tadeusza Wojtkowiaka. Poznań: AWF 2002, s. 119–123. X Konferencja Naukowa, Poznań 23 maja 2002 r.
3 pkt. rozdział
 

Stronczyński Włodzimierz, Starosta Włodzimierz: Sposobnost´ ritmizacii dviženij v obučenii techniki sportivnyh igr detej i molodëži: W: Fizičeskoe vospitanie i zdorov´e molodëži: Sbornik naučnyh trudov. Pod red. A. Skripko, W. Starosty. Institut Sporta v Varšave, Institut Sovremennyh Znanij v Minske. Minsk: OOO “Reklama-Faksbelar” 2002, s. 90-98
3 pkt rozdział
    

2003
Stronczyński Włodzimierz, Stuła Aleksander: The correlation between the sense of rhythm in music and improvement of specific football techniques. W: Sport Kinetics 2003. Part. 1. New ideas in sport sciences: current issues and perspectives. Ed. by Włodzimierz Starosta, Wiesław Osiński. Warsaw; Poznan; Leszno: Wydaw. Państw. Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie 2003, s. 279–282. 8th International Scientific Conference. 11th Conference Physical Education and Sport in Scientific Researches. (Library series: Vol. 15)
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe          


Lorenz Rüdiger, Stuła Aleksander, Stronczyński Włodzimierz: Niemiecki system identyfikacji i kształcenia talentów piłkarskich = The german system of identification and instruction of football talent. W: Nowoczesna gra w piłkę nożną. Teoria i praktyka. Materiały naukowe dotyczące problematyki szkolenia sportowego w piłce nożnej. Red. Aleksander Stuła. Gorzów Wlkp.: Zam. Wydz. Kult. Fiz. poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 2003, s. 181–187
3 pkt. rozdział
 

Stronczyński Włodzimierz, Stuła Aleksander, Wasilkiewicz Krzysztof: Współczesny model piłkarza nożnego w aspekcie budowy somatycznej = The model of contemporary soccer examines by somatic built of the body. W: Nowoczesna gra w piłkę nożną. Teoria i praktyka. Materiały naukowe dotyczące problematyki szkolenia sportowego w piłce nożnej. Red. Aleksander Stuła. Gorzów Wlkp.: Zam. Wydz. Kult. Fiz. poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 2003, s. 77–88
3 pkt. rozdział
 

Stronczyński Włodzimierz, Stuła Aleksander: Znaczenie zdolności rytmizacji ruchów i poczucia rytmu muzycznego dla rozwoju techniki piłkarskiej = The importance of the movement rhythmization ability and the sense of musical rhythm for football technique development. W: Dyspozycje osobnicze do gier sportowych. Red. nauk. Jan Chmura i Edward Superlak. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 2003, s. 61–65. (Monografie Nr 4/2003)
3 pkt. rozdział          


Starosta Włodzimierz, Stronczyński Włodzimierz: Wrażenia kinestetyczne i zdolność rytmizacji ruchów w nauczaniu techniki sportowej dzieci i młodzieży. W: Starosta Włodzimierz: Motoryczne zdolności koordynacyjne (znaczenie, struktura, uwarunkowania, kształtowanie). Warszawa: Instytut Sportu 2003, s. 391-408
3 pkt. rozdział
 

2004
Stronczyński Włodzimierz, Stuła Aleksander: Analiza gry bramkarzy piłki nożnej na podstawie wybranych meczów Bundesligii niemieckiej w sezonie 2003/2004 = The analysis of goalkeepers` game on the basis of selected matches of German Bundesleague in 2003/2004 football season. W: Obserwacja i ocena działań zawodników w zespołowych grach sportowych. Red. nauk. Józef Bergier. Wrocław: Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych 2004, s. 87-94. (Monografie Nr 5/2004)
3 pkt. rozdział
 

2005
Stronczyński Włodzimierz, Stuła Aleksander: The level of selected speed abilities in the aspect of footballers’ technique. W: Coordination Motor Abilities in Scientific Research. Biała Podlaska: Józef Piłsudski Academy of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Education in Biała Podlaska 2005, s. 139-143. (Library series: Vol. 20)
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe 


Stuła A., Stronczyński W.,Rokita M.: Chosen co-ordination and speed abilities and efficiency of young ranking players’game. W: Sport Kinetics 2005. Part 2. Scientific Fundaments of Human Movement and Sport Practice. Ed. by Włodzimierz Starosta, Salvatore Squatrito. Bologna: Centro Universitario Sportivo Bolognese 2005, s. 564-566. Proceedings of 9th Sport Kinetics International Conference, Rimini, Italy 16-18 September 2005. (Library series: Vol. 21)
3 pkt. wydawnictwa zbiorowe typu proceedings
 

Stronczyński Włodzimierz, Stuła Aleksander: Wpływ inteligencji i wybranych zdolności koordynacyjnych na skuteczność gry młodych piłkarzy nożnych. W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka. T. 2. Red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski. Warszawa: AWF 2005, s. 198-199
2 pkt. recenzowane wydawnictwa zbiorowe

2006
Chomicz Paweł, Stronczyński Włodzimierz, Wasilkiewicz Krzysztof, Stuła Aleksander, Trzeciak Jerzy: The differences in the range of the chosen quickness skills in young football players representing different age categories = Różnice między wybranymi zdolnościami koordynacyjnymi i kondycyjnymi u młodych piłkarzy nożnych w różnym wieku. Ann. UMCS Sect. D 2006, 60 suppl. 16, N 1, s. 269-272
5 pkt. Lista MNiI
 

2009
Stronczyński Włodzimierz, Starosta Włodzimierz: Teoretyczne zasady klasyfikacji elementów składowych rytmizacji ruchów i ich znaczenie dla różnych dyscyplin sportu a szczególnie gier zespołowych. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 2009, (5) s. 22-25
1 pkt. Lista MNiSW
 

2010
Starosta Włodzimierz, Stronczyński Włodzimierz: Znaczenie rytmu w nauczaniu i doskonaleniu techniki ruchów. Warszawa – Białystok: Wydaw. INTERGRAF 2010, 488 s. (Biblioteka IASK: Vol. 30)
12 pkt. autorstwo monografii


2011
Płaczek Janusz, Stronczyński Włodzimierz: Działania defensywne w grze wysokokwalifikowanych zespołów piłki nożnej (doniesienie z badań). W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 15. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydawnictwo Promocyjne "Albatros" 2011, s. 457-467. (Seria: Monografie) 
3 pkt. rozdział
 

Stronczyński Włodzimierz, Starosta Włodzimierz, Lamcha Łukasz: Ocena związku zdolności rytmizacji ruchów z poziomem techniki piłkarzy nożnych. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 15. Red. nauk. Danuta Umiastowska. Szczecin: Wydawnictwo Promocyjne "Albatros" 2011, s. 479-487. (Seria: Monografie) 
3 pkt. rozdział
 

2013
Stronczyński Włodzimierz
, Skrypko Anatol, Trzeciak Jerzy, Stronczyński Jan: Issledovane zavisimosti meždu aerobnoj vynoslivostû, dvigatelnymi sposobnostâmi i morfologičeskimi dannymi futbolistov = Study of the correlations of aerobic endurance, motor abilities and morphological ability of football players. Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury 2013, (3) s. 74-77
10 pkt. Lista "B" MNiSW
 
 
Stronczyński Włodzimierz: (rozprawa habilitacyjna) Stymulacja polisensoryczna w nauczaniu i doskonaleniu  techniki gry w piłkę nożną dzieci i młodzieży. Poznań: Akademia Wychowania  Fizycznego 2013, 251 s. (Seria: Monografie Nr 405) ISBN 978-83-61414-81-0
20 pkt. autorstwo monografii
 

Stronczyński Włodzimierz, Skrypko Anatol: Izmeneniâ urovnâ dvigatel’nyh sposobnostej ûnyh futbolistov v dvuhletnem trenirovočnom cikle. W: Aktual’nye voprosy professional’noj podgotovki vysokokvalificirovannyh sportsmenov različnogo vozrasta : sbornik naučnyh trudov Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Pod red. V. P. Guby, A. N. Horunžego. Moskva-Smolensk: Tipografiâ OOO Print-Ekspress 2013, s. 306-312
5 pkt. rozdział w jęz. ros.


Starosta Włodzimierz, Lamcha Łukasz, Stronczyński Włodzimierz: Rytm w wykonaniu zagrywki i jego wpływ na skuteczność gry czołowych siatkarzy świata. W: Ruch a zdrowie : wybrane problemy. Pod red. Doroty Kozłowskiej, Krzysztofa Ludwika Sobolewskiego. Białystok: Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki 2013, s. 124-129
4 pkt. rozdział
 

Stronczyński Włodzimierz, Starosta Włodzimierz, Lamcha Łukasz, Kłodawski Adrian: Efektywność gry „jeden przeciwko jednemu” młodych piłkarzy nożnych z uwzględnieniem wpływu wybranych zdolności ruchowych i umiejętności technicznych. W: Ruch a zdrowie : wybrane problemy. Pod red. Doroty Kozłowskiej, Krzysztofa Ludwika Sobolewskiego. Białystok: Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki 2013, s. 135-140
4 pkt. rozdział
 

Rynkiewicz Mateusz, Żurek Piotr, Kos Henryk, Stronczyński Włodzimierz, Rynkiewicz Tadeusz: Body composition of male and female elite Polish sumo wrestlers in different weight category. Journal of Combat Sports and Martial Arts 2013, 4(2) s. 153-157
7 pkt. Lista „B”MNiSW ; IC 6,90


2014
Maciejewski Dariusz, Kopaczewski Janusz, Stronczyński Włodzimierz: Skuteczność rzutów do celu piłkami o różnym rozmiarze i masie u dziewcząt trenujących koszykówkę i nietrenujących. W: Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Pod red. Leonarda Nowaka i Anatola Skrypko. Gorzów Wlkp.: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 2014, s. 162-178
4 pkt. rozdział


Sikora Eleonora, Stronczyński Włodzimierz: Stymulowanie rozwoju koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci w wieku wczesnoszkolnym przy zastosowaniu zabaw i ćwiczeń. W: Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Pod red. Leonarda Nowaka i Anatola Skrypko. Gorzów Wlkp.: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 2014, s. 179-198
4 pkt. rozdział


Stronczyński Włodzimierz, Sikora Eleonora, Dziabas Patryk: Porównanie poziomu podstawowych cech morfologicznych i wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych u dzieci trenujących i nietrenujących w wieku wczesnoszkolnym. W: Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Pod red. Leonarda Nowaka i Anatola Skrypko. Gorzów Wlkp.: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 2014, s. 199-213
4 pkt. rozdział


2015
Stronczyński Włodzimierz, Lamcha Łukasz, Łojewski Jan, Skrypko Anatol, Dąbkowska P.: Związek skuteczności działań techniczno-taktycznych siatkarzy z poziomem zdolności kondycyjnych, cech morfologicznych i wydolności fizycznej. W: Sportivnye igry v fizičeskom vospitanii, rekreacii i sporte. Materialy IX Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Pod red. A. V. Rodina. Smolensk: Smolenskaâ Gosudarstvennaâ Akademiâ Fizičeskoj Kultury, Sporta i Turizma 2015, s. 150-157
4 pkt. rozdział


Starosta Włodzimierz, Stronczyński Włodzimierz: Zmienność poziomu wrażeń kinestetycznych i zdolność rytmizacji ruchów w nauczaniu techniki sportowej dzieci i młodzieży. W: Kinestezja – nowa metoda doskonalenia najwyższej jakości ruchów. [Red. Włodzimierz Starosta]. Warszawa: Instytut Sportu, Almamer Szkoła Wyższa 2015, s. 199-214. (Biblioteka MSMS; Vol. 38)
4 pkt. rozdział


2017
Stronczyński Włodzimierz, Sikora Eleonora, Skrypko Anatol, Nowicka Katarzyna: Badanie przydatności testu Hoffa do określania poziomu wydolności tlenowej na zespole 16 – 18-letnich piłkarek nożnych. W: Sportivnye igry v fizičeskom vospitanii, rekreacii i sporte : Materialy XI Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Smolensk, 24-26 ânvarâ 2017 goda. Pod obŝ. red. A. V. Rodina. Smolensk: Smolenskaâ Gosudarstvennaâ Akademiâ Fizičeskoj Kultury, Sporta i Turizma 2017, s. 205-209. ISBN 978-594578-136-8
5 pkt. rozdział
 
 
Stronczyński Włodzimierz, Sikora Eleonora, Skrypko Anatol, Nowicka Katarzyna: Wpływ wydolności tlenowej na poziom efektywności gry młodych piłkarek nożnych. W: Sportivnye igry v fizičeskom vospitanii, rekreacii i sporte : Materialy XI Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Smolensk, 24-26 ânvarâ 2017 goda. Pod obŝ. red. A. V. Rodina. Smolensk: Smolenskaâ Gosudarstvennaâ Akademiâ Fizičeskoj Kultury, Sporta i Turizma 2017, s. 209-214. ISBN 978-594578-136-8
5 pkt. rozdział
 
 
Starosta Włodzimierz, Stronczyński Włodzimierz: Znaczenie rytmu i arytmii ruchów w grze w tenisa. W: Starosta Włodzimierz, Żurek Piotr: Kształtowanie mistrzostwa sportowego w tenisie : ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Instytut Sportu-Państwowy Instytut Badawczy 2017, s. 338-348. ISBN 978-83-62045-40-2. (IASK Library series: Vol. 41)
5 pkt. rozdział


2018
Starosta Włodzimierz, Stronczyński Włodzimierz, Lamcha Łukasz:  Rhythm in serves and its influence on play effectiveness of volleyball world elite athletes. W: 14th International Scientific Conference of Sport Kinetics 2018 "Movement in Human Life and Health": proceedings. Poreč, Croatia, 24th-27th , June 2018. Eds. Mario Baić, Włodzimierz Starosta, Patrik Drid, Jan M. Konarski, Tomislav Krističević, Nebojša Maksimovič. Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb 2018, s. 57-65 : rys., bibliogr., poz. 16, summ. (Seria: International Association of Sport Kinetics (IASK) vol. 43).
p-ISBN 978-86-6353-026-3
https://bib.irb.hr/datoteka/945370.Proceedings_of_14th_International_Scientific_Conference_of_Sport_Kinetics_2018.pdf