Publikacje z bazy Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu

2015
Chochowska Małgorzata, Ogrodowczyk Rafał, Klonowska Joanna, Wytrążek Marcin: Terapia punktów spustowych w napięciowych bólach głowy. Rehabilitacja w Praktyce 2015, (5) s. 61-67
6 pkt. Lista "B" MNiSW; IC 50,99


2017
Chochowska Małgorzata: Blizna po cesarskim cięciu problem nie tylko estetyczny. Praktyka Lekarska 2017, luty(139), s. 18-20


Rujna Krzysztof, Chochowska Małgorzata: Masaż głęboki w leczeniu zespołu bólu mięśniowo-powięziowego u kanadyjkarzy. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2017, wrzesień(86) s. 20-29


Chochowska Małgorzata, Marcinkowski Jerzy T., Klimberg Aneta: Terapia manualna w pracy z blizną po operacji cięcia cesarskiego. Hygeia Public Health 2017, 52(2) s. 151-156
http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2017/hyg-2017-2-151.pdf
8 pkt. Lista "B" MNiSW


2019
Ratajska Maria, Chochowska Małgorzata, Kulik Anita, Bugajski Paweł: Myofascial release in patients during the early postoperative period after revascularisation of coronary arteries. Disability and Rehabilitation 2019, May 03 [Published online]. DOI: 10.1080/09638288.2019.1593518

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09638288.2019.1593518?needAccess=true
70 pkt. WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ; IF 2,054