Akademicki Przegląd Sportowy
Antropomotoryka
Baltic Journal of Health and Physical Activity ( poprzedni  tytuł  Research Yearbook)
Biology of Sport  on-line
Cross. Sport. Turystyka
Folia Turistica
Kultura Fizyczna- on line
Lider- on line
Magazyn Trenera
Medycyna Sportowa
Niepełnosprawność
Physical Culture and Sport and Research ( poprzedni tytuł Roczniki Naukowe AWF w Warszawie )
Polish Journal of Sport and Tourism  ( poprzedni tytuł Rocznik Naukowy ZWWF w Białej Podlaskiej) 
Postępy Rehabilitacji
Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja
Przegląd Sportowy
Rehabilitacja w Praktyce
Rocznik Naukowy AWiS w Gdańsku
Sport dla Wszystkich
Sport Wyczynowy- on line
Studies in Physical Culture and Tourism
Studies in Sport Humanites
Trener- on-line

Turystyka i Rekreacja

Współczesna Dietetyka

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne