Prace magisterskie i licencjackie obronione
w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

Rok akademicki 2013/2014 (obrona 2014)


Andrzejewska Milena: Rehabilitacja w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego ze szczególnym uwzględnieniem fizykoterapii. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 42 s.
Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Arcisz Zuzanna: Fizjoterapia po udarze mózgu w okresie powrotu funkcji. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 46 s.
Promotor: dr n. med. Stanisław Faliszewski (licencjat)

Ardeli Justyna: Rozwój Klubu Zapaśniczego „Agros” Żary w latach 1973-2012. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 86 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Bach Bartłomiej: Badanie opinii uczniów szkoły podstawowej na temat zainteresowań sportowych poza lekcją wychowania fizycznego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 47 s.
Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko

Bajko Grzegorz: Goalball jako forma usprawniania osób niewidzących i niedowidzących. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 33 s.
Promotor: dr Tomasz Jędrzejczak (licencjat)

Bajsztok Mateusz: Wpływ suplementacji odżywkami białkowymi na organizm. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 45 s.
Promotor: dr Joanna Ostapiuk-Karolczuk (licencjat)

Balkiewicz Krzysztof: Badania czynników somatycznych i kondycyjnych bramkarzy Ekstraklasy i I Ligi w piłce ręcznej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 54 s.
Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko

Banach Joanna: Aktywność fizyczna osób starszych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 65 s. Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Bara Michał: Wczesna stymulacja dziecka z zaburzeniami rozwoju według koncepcji NDT-Bobath. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 44 s.
Promotor: dr n. med. Stanisław Faliszewski (licencjat)

Bareła Rafał: Sprawność fizyczna ogólna drużyn III-ligowych siatkówki MKS „Budowlani” Gozdnica, UKS „Jedynka” Szprotawa w okresie startowym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 52 s.
Promotor: doc. dr Jan Łojewski

Bartoszewski Damian: Metoda fizjoterapeutyczna leczenia skolioz idiopatycznych jednołukowych do 400 wg Cobba. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 47 s.
Promotor: dr n. med. Stanisław Faliszewski (licencjat)

Beker Kinga: Styl życia dziewcząt uprawiających akrobatykę sportową. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 74 s.
Promotor: dr hab. Maria Nowak

Beleć Jarosław: Socjopedagogiczne podłoże problemów życiowych żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 65 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska

Biała Joanna: Wzorzec zawodnika wystawiającego w siatkówce. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 107 s.
Promotor: doc. dr Jan Łojewski

Białek Paweł: Życie i działalność sportowa Zygmunta Marcinkowskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 73 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Białkowski Samuel: Powiat strzelecko-drezdenecki atrakcją turystyczną. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 71 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki (licencjat)

Bilewicz Adam: Suplementacja sportowców kwasem α-liponowym – fakty i kontrowersje. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 36 s.
Promotor: dr Joanna Ostapiuk-Karolczuk (licencjat)

Blatkiewicz Natalia: Postępowanie fizjoterapeutyczne u dzieci z asymetrią do pierwszego roku życia. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 54 s.
Promotor: dr n. med. Stanisław Faliszewski (licencjat)

Bocheński Rafał: Rola odnowy biologicznej w dyscyplinie sportowej : siatkówka. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 43 s.
Promotor: dr Maciej Kochański (licencjat)

Bogucka Żaneta: Wybrane zachowania zdrowotne sportowców i niesportowców uczniów Gimnazjum w Lipkach Wielkich. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 47 s.
Promotor: dr hab. Donata Woitas-Ślubowska

Brychczyński Michał: Rozwój organizacyjno-sportowy Klubu Sportowego „Sokół” Pniewy w latach 2010-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 35 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek (licencjat)

Brzana Tomasz: Wybrane aspekty stylu życia kibiców piłki nożnej Klubu Sportowego “Stilon” Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 107 s.
Promotor: dr hab. Maria Nowak (licencjat)

Bubniak Radosław: Dynamika rozwoju sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej po czteromiesięcznym okresie treningowym chłopców w wieku 8 lat w UKS Chemik Sport Akademia w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 61 s.
Promotor: doc. dr Janusz Płaczek

Buczek Agnieszka: Walory przyrodnicze i turystyczne Barlinka. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 53 s.
Promotor: dr Piotr Grochowski (licencjat)

Budkowski Wojciech: Działalność sekcji koszykówki kobiet Klubu Sportowego Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2001-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 82 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Bujak Agnieszka: Wpływ wysiłku fizycznego na poziom wybranych uszkodzeń włókien mięśniowych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014.
Promotor: dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn

Burda Angelika: Powstanie i działalność Klubu Sportowego Taekwondo w Bydgoszczy w latach 1999-2010. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 54 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak (licencjat)

Chodkiewicz Adam: Poziom zdolności kondycyjnych oraz umiejętności technicznych koszykarzy seniorskiego Klubu „Sokół” Międzychód. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 61 s.
Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko

Chojka Paulina: Postępowanie fizjoterapeutyczne przygotowujące kobiety do porodu w przebiegu ciąży fizjologicznej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 43 s.
Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Czubieniak Barbara: Terapia zajęciowa i jej znaczenie w usprawnianiu osób niepełnosprawnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 57 s.
Promotor: dr Tomasz Jędrzejczak (licencjat)

Dawidowicz Katarzyna: Życie i działalność sportowa Jerzego Dawidowicza. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 49 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek (licencjat)

Dąbrowska Alicja: Porównanie skuteczności zawodników atakujących reprezentacji Polski z innymi zawodnikami świata na podstawie obserwacji Ligi Światowej mężczyzn w piłce siatkowej w latach 2012-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 62 s.
Promotor: doc. dr Jan Łojewski

Dębiec Mirosław: Taktyczno-techniczne przygotowanie bramkarzy w piłce nożnej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 53 s.
Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko (licencjat)

Dolińczyk Krzysztof: Charakterystyka tenisa jako formy rekreacji ruchowej oraz usprawniania fizycznego i integracji społecznej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 33 s.
Promotor: dr Piotr Żurek (licencjat)

Dominiak Mariusz: Rozwój wioślarstwa w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2000-2012. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 97 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Domińska Agnieszka: Zastosowanie masażu w sporcie i rekreacji. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 54 s.
Promotor: dr Maciej Kochański (licencjat)

Drogomirecki Krzysztof: Kultura fizyczna w Marynarce Wojennej RP w latach 1989-2011. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 70 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Dura Mateusz: Analiza stałych fragmentów gry na przykładzie meczów drużyny FC Bayern Monachium w 2013 roku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 57 s.
Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko

Fabjanowska Natalia: Fizjoterapia w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 71 s.
Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Ferlin Angelika: Porównanie nawyków żywieniowych klas liceum i technikum. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 58 s.
Promotor: dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn

Ferlin Angelika: Postępowanie rehabilitacyjne w lędźwiowych zespołach bólowych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 50 s.
Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Flis Natalia: Rola rodziców w procesie usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 31 s.
Promotor: dr n. med. Stanisław Faliszewski (licencjat)

Fomiczewski Łukasz: Wpływ standardowego wysiłku wioślarskiego na poziom całkowitych antyoksydantów. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 20 s.
Promotor: dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn

Gałecki Bartosz: Wychowanie fizyczne i sport w Zespole Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile w latach 2010-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 52 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek (licencjat)

Gawron Daria: Poziom aktywności fizycznej kobiet czynnych i biernych zawodowo na terenie Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 58 s.
Promotor: dr Joanna Ostapiuk-Karolczuk

Gawryłkowicz Paulina: Zastosowanie masażu i innych bodźców fizykalnych w zespołach bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 57 s.
Promotor: dr Maciej Kochański (licencjat)

Gąsiorowska Sylwia: Rozwój kajakarstwa w KS „Admira” Gorzów w latach 1998-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 62 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Goszczyk Małgorzata: Aktywność dziewcząt, ich rodziców i dziadków. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 65 s.
Promotor: dr hab. Maria Nowak

Goździewski Rafał: Walory przyrodnicze i turystyczne doliny Dolnej Warty. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 41 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki (licencjat)

Górczyński Michał: Budowa somatyczna dzieci trenujących pływanie z uwzględnieniem stanu odżywienia i podejmowanej aktywności fizycznej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 73 s.
Promotor: dr Justyna Forjasz

Górski Piotr: Poziom rozwoju cech somatycznych wśród koszykarzy z Zespołu Szkół Budowlanych w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 48 s.
Promotor: dr Jerzy Trzeciak

Grabek Maciej: Organizacja i wyniki sportowe Półmaratonu Philipsa w Pile w latach 2010-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 65 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek (licencjat)

Grabowska Kamila: Stan obniżenia nastroju jako ochrona sportowca przed przetrenowaniem. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 50 s.
Promotor: dr Joanna Ostapiuk-Karolczuk (licencjat)

Graczyk Renata: Turystyka i rekreacja w gminie Pełczyce w latach 2007-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 46 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek (licencjat)

Grygierczyk Marek: Motywy aktywności fizycznej kobiet i mężczyzn w wieku 16-19 lat. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 44 s.
Promotor: dr hab. Maria Nowak

Grzebyta Aleksandra: Metoda McKenzie w zespole bólowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 49 s.
Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Guszpit Joanna: Metody neurofizjologiczne w zespole dziecka wiotkiego z uszkodzeniem CUN. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 49 s.
Promotor: dr n. med. Stanisław Faliszewski (licencjat)

Hadam Karolina: Masaż medyczny i bodźce fizykalne w zaburzeniach lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 42 s.
Promotor: dr Maciej Kochański (licencjat)

Hajdasz Anna: Wpływ rekreacyjnego uprawiania nordic walking na wydolność i sprawność ogólną osób w wieku średnim. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 30 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach

Hojka Paweł: Miejski Klub Sportowy „Czarni-Browar” Witnica w latach 1998-2010. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 66 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Ignaczak Piotr: Lance Armstrong – anatomia upadku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 38 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek (licencjat)

Izdebski Leszek: Rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 40 s.
Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Jackowski Jacek: Genetycznie zmodyfikowane rekordy świata. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 49 s.
Promotor: dr Joanna Ostapiuk-Karolczuk (licencjat)

Jagiełka Paulina: Wychowanie fizyczne i sport szkolny w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej w latach 2002-2012. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 84 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Jakubiak Andrzej: Charakterystyka somatotypologiczna i motoryczna studentów wybranych uczelni. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 50 s.
Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko

Jankowski Tomasz: Porównanie poziomu sprawności ogólnej i specjalnej w zimowym okresie przygotowawczym piłkarzy – juniorów młodszych zespołu „Pogoń” Barlinek. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 68 s.
Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko

Jaroszyk Joanna: Samoocena zdrowia uczestniczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku i jej związki z zachowaniami zdrowotnymi oraz domenami zdrowia. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 67 s.
Promotor: dr hab. Donata Woitas-Ślubowska

Jarzembowska Paulina: Zastosowanie masażu w sporcie wyczynowym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 29 s.
Promotor: dr Maciej Kochański (licencjat)

Jasiak Alicja: Postępowanie rehabilitacyjne po alloplastyce stawu kolanowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 58 s.
Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Jelińska Agata: Sposób żywienia i stan odżywienia oraz ich wybrane uwarunkowania w grupie 10-12 – letnich koszykarek. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 51 s.
Promotor: dr hab. Donata Woitas-Ślubowska

Jendruch Michalina: Aktywizacja ruchowa osób w Dziennym Domu Seniora w Pniewach. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 67 s.
Promotor: dr hab. Maria Nowak (licencjat)

Jenek Piotr: Walory turystyczno-przyrodnicze przy jeziorze Łubowo. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 41 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki (licencjat)

Kaczmarek Wojciech: Walory przyrodnicze wybranego regionu Puszczy Noteckiej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 62 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki (licencjat)

Kamińska Katarzyna: Uczniowski Klub Sportowy „Culmen” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chełmnie w latach 1998-2012. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 112 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Karaś Paulina: Ogólnopolskie oficjalne zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi w Janczewie w latach 1993-2006. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 88 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak (licencjat)

Kicała Damian: Kinezjologia edukacyjna jako metoda wspierania uczniów z zaburzeniami integracji percepcyjno-motorycznej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 54 s.
Promotor: dr Tomasz Jędrzejczak (licencjat)

Klabuhn Marcin: Zmiany sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej u 9-10 – letnich chłopców uprawiających grę w piłkę nożną pod wpływem półrocznego cyklu treningowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 95 s.
Promotor: dr Eleonora Sikora

Kłos Martyna: Rozwój somatyczny dzieci ze środowiska wiejskiego z uwzględnieniem stanu odżywienia. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 72 s.
Promotor: dr Justyna Forjasz (licencjat)

Knotowicz Aleksandra: Aktywność fizyczna uczennic III klasy gimnazjum miejskiego
i wiejskiego i jej związki z pozytywnymi miernikami zdrowia. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 51 s.
Promotor: dr hab. Donata Woitas-Ślubowska (licencjat)

Kochmańska Anna: Rehabilitacja następstw urazów ścięgna Achillesa. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 34 s.
Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Kociszewski Damian: Sprawność motoryczna dzieci gimnazjalnych w wieku 14-16 lat trenujących piłkę ręczną i nietrenujących. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 56 s.
Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko

Kołodziejczyk Daria: Wpływ stosunków sąsiedzkich na aktywność fizyczną i samoocenę zdrowia mieszkańców wybranych środowisk lokalnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 4 s.
Promotor: dr hab. Donata Woitas-Ślubowska

Konieczna Sylwia: Styl życia tancerzy zespołu „Trans” z Międzyrzecza. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 59 s.
Promotor: dr hab. Maria Nowak (licencjat)

Korniak Karol: Działalność Myśliborskiego Stowarzyszenia Miłośników Piłki Siatkowej w latach 2003-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 104 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Kosmowska Paulina: Akrobatyka sportowa na Ziemi Lubuskiej w latach 1954 – 2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 77 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Kościelniak Marcin: Historia triathlonu w Polsce w latach 2004-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 73 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak (licencjat)

Kotowski Oskar: Porównanie zdolności motorycznych po sześciomiesięcznym okresie treningowym u chłopców 11-12 – letnich w klubie KP Starogard Gdański. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 61 s.
Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko

Kowalska Monika: Lichenobiota upraw modrzewiowych na terenie Nadleśnictwa Wałcz. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 56 s.
Promotor: dr Piotr Grochowski

Kozłowska Anna: Masaż leczniczy w zespołach bólowych odcinka kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 41 s.
Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Kozłowska Hanna: Turystyczno-rekreacyjne walory województwa pomorskiego na przykładzie Trójmiasta. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 84 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki (licencjat)

Krawczak Magdalena: Walory przyrodnicze i turystyczne Myśliborza. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 51 s.
Promotor: dr Piotr Grochowski (licencjat)

Krawczyk Rafał: Zastosowanie osocza bogatopłytkowego w terapii urazów. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 40 s.
Promotor: dr Joanna Ostapiuk-Karolczuk (licencjat)

Królikowska Anna: Analiza porównawcza zachowań zdrowotnych gimnazjalistów miejskich i wiejskich. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 50 s.
Promotor: dr hab. Donata Woitas-Ślubowska

Kruczyk Patrycja: Arteterapia, czyli zastosowanie leczniczych właściwości sztuki jako metoda oddziaływania terapeutycznego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 58 s.
Promotor: dr Tomasz Jędrzejczak (licencjat)

Krzak Anna: Zachowania żywieniowe wybranej grupy uczniów gimnazjum w opinii rodziców oraz poziom wiedzy żywieniowej rodziców i ich dzieci. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 56 s.
Promotor: dr Joanna Ostapiuk-Karolczuk

Kubacki Bartosz: Rozwój organizacyjno-sportowy Towarzystwa Sportowego „Celuloza” Kostrzyn nad Odrą w latach 2010-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 37 s. Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek (licencjat)

Kubiś Mateusz: Uznawane wartości życiowe aktywnych fizycznie kobiet i mężczyzn. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 62 s.
Promotor: dr hab. Maria Nowak

Kuchowicz Tomasz: Rozwój i osiągnięcia Klubu Bokserskiego „Sokół” Słupca w latach 2001-2012. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 52 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek.

Kuliński Piotr: Działalność Górniczego Klubu Sportowego Bełchatów w latach 1977-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 68 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Kuls Ewa: Saneczkarstwo w Igrzyskach Olimpijskich w Soczi na tle rozwoju dyscypliny. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 136 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek (licencjat)

Kurcz Karolina: Udar niedokrwienny mózgu w okresie ostrym choroby. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 35 s.
Promotor: dr n. med. Stanisław Faliszewski (licencjat)

Kurosz Katarzyna: Uwarunkowania aktywności fizycznej mieszkańców Barlinka. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 37 s.
Promotor: dr hab. Maria Nowak

Lejwoda Bernadeta: Działalność Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Zbąszyniu w latach 2007-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 77 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Leszkowicz Karol: Aktywność fizyczna jako element profilaktyki osteoporozy. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 36 s.
Promotor: dr Tomasz Jędrzejczak (licencjat)

Lewandowska Justyna: Geneza i działalność Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego w latach 1999-2012. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 46 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak (licencjat)

Lipka Joanna: Dyszno – rodzinna wieś Alexandra von Humboldta. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 62 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki (licencjat)

Lisek Judyta: Działalność Międzynarodowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Leśna” w Dobiegniewie w latach 2011-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 104 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek (licencjat)

Łątka Kamil: Przygotowanie motoryczne i techniczne piłkarzy nożnych „Warty” Kołczyn przed sezonem rozgrywek. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 30 s.
Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko (licencjat)

Łopusiński Marcin: Rozwój organizacyjno-sportowy klubu sportowego LKS „Prime Food Brda” Przechlewo w latach 2010-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 53 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek (licencjat)

Maciejewska Katarzyna: Znaczenie aktywności fizycznej u kobiet w okresie ciąży. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 61 s.
Promotor: dr Tomasz Jędrzejczak (licencjat)

Maćkowiak Mateusz: Chodzieski Klub Sportowy „Polonia” Chodzież w latach 2006-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 55 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Małecki Paweł: Rozwój kolarstwa w Ludowym Klubie Sportowym POM Strzelce Krajeńskie w latach 2009-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 100 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Masłowski Michał: Biochemiczny monitoring treningu jako narzędzie zapobiegające przetrenowaniu młodych zawodników piłki nożnej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 48 s.
Promotor: dr Joanna Ostapiuk-Karolczuk (licencjat)

Matusiak Miron: Fizjoterapia w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego. Ocena funkcji stawu biodrowego po endoprotezoplastyce. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 44 s.
Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Matuszczak Szymon: Analiza zdolności motorycznych zawodników Klubu Sportowego „Lubuszanin” Drezdenko na podstawie zimowego okresu przygotowawczego w 2014 roku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 54 s.
Promotor: dr Eleonora Sikora

Matykiewicz Monika: Specyficzna działalność biur podróży. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 52 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki (licencjat)

Mazik Daria: Geneza i działalność Klubu Sportowego „Stelmet Falubaz” Zielona Góra w latach 2003-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 73 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak (licencjat)

Mąka Anna: Formy spędzania czasu wolnego i rekreacja ruchowa pracowników Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014.
52 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki (licencjat)

Migacz Izabela: Rola wysiłku fizycznego w regulacji endokrynnej funkcji tkanki tłuszczowej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 68 s.
Promotor: dr Joanna Ostapiuk-Karolczuk (licencjat)

Milewski Daniel: Działalność Miejskiego Klubu Sportowego „Polonia” Słubice w latach 2008-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 68 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak (licencjat)

Milkowska Nikoletta: Animaloterapia w wybranych chorobach dzieci. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 43 s.
Promotor: dr Tomasz Jędrzejczak (licencjat)

Mituła Kamil: Wpływ systematycznego treningu sportowego na występowanie urazów ciała u osób uprawiających piłkę nożną. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 67 s.
Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko

Morman Paulina: Urazy rdzenia kręgowego. Rola rehabilitacji zawodowej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 71 s.
Promotor: dr n. med. Stanisław Faliszewski (licencjat)

Murek Michał: Rozwój Miejskiego Klubu Sportowego „Fortuna” Wieleń w latach 2010-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 39 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek (licencjat)

Nadarzyński Szymon: Przypadki stosowania dopingu w lekkoatletyce. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 43 s.
Promotor: dr Joanna Ostapiuk-Karolczuk (licencjat)

Nawrot Aleksandra: Związki między aktywnością fizyczną, stanem odżywienia, sposobem żywienia i stanem zdrowia wybranej grupy kobiet uczęszczających na aerobic. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 44 s.
Promotor: dr hab. Donata Woitas-Ślubowska

Niemiec Jacek: Rozwój organizacyjno-sportowy Ludowego Klubu Sportowego „Graf” Bukówko w latach 2011-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 25 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek (licencjat)

Nowicki Bartosz: Wpływ gimnastyki korekcyjnej na leczenie skolioz u dzieci na podstawie Szkoły Podstawowej w Łączniku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 48 s.
Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Olek Wojciech: Aktywność fizyczna a zdrowie w świetle wybranych pozytywnych mierników zdrowia chłopców III klas gimnazjów miejskich i wiejskich. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 52 s.
Promotor: dr hab. Donata Woitas-Ślubowska (licencjat)

Orchowska Karolina: Samoocena zdrowia uczestników Stowarzyszenia Seniorów „Złoty Kłos” w Gorzowie Wlkp. i jej związki z wybranymi zachowaniami zdrowotnymi. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 47 s.
Promotor: dr hab. Donata Woitas-Ślubowska

Paluch Beata: Udział polskiej reprezentacji w badmintonie na mistrzostwach Europy, świata i igrzyskach olimpijskich w latach 2000-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014.
50 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak (licencjat)

Paradysz Paula: Historia Biegu Piastów w Jakuszycach w latach 1976-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 231 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Perkowski Rafał: Wzorzec zawodnika przyjmującego w siatkówce. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 92 s.
Promotor: doc. dr Jan Łojewski

Piątek Łukasz: Sport i kultura fizyczna w latach 1989-2013 w Szkole Podstawowej im. Gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 50 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek (licencjat)

Pietrzyk Krzysztof: Analiza stałych fragmentów gry na przykładzie wybranych drużyn w meczach Ligi Mistrzów sezonu 2012/13 oraz 2013/14. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 86 s.
Promotor: doc. dr Janusz Płaczek

Pietrzyk Patryk: Otyłość chorobą XXI wieku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 71 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki (licencjat)

Piszczygłowa Łukasz: Dynamika zmian poziomu zdolności kondycyjnych w okresie przygotowawczym piłkarzy nożnych GKP Pszczew. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 61 s.
Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko

Pluta Marcin: Moc mięśni kończyn dolnych i prędkości biegowej chłopców w wieku 12 i 13 lat. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 21 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach (licencjat)

Płaczek Barbara: Wysiłek fizyczny receptą na długowieczność. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 62 s.
Promotor: dr Joanna Ostapiuk-Karolczuk (licencjat)

Posadzy Katarzyna: Walory turystyczno-przyrodnicze oraz rozwój turystyki i rekreacji w Skwierzynie w latach 2011-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 52 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek (licencjat)

Próchnicka Paulina: Walory turystyczne Andaluzji regionu Hiszpanii. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 42 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki (licencjat)

Przełomiec Agnieszka: Narciarstwo jako forma usprawniania osób niepełnosprawnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 36 s.
Promotor: dr Tomasz Jędrzejczak (licencjat)

Przybylski Marcin: Walory przyrodnicze oraz turystyczne Drawieńskiego Parku Narodowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 34 s.
Promotor: dr Piotr Grochowski (licencjat)

Przymuszała Artur: Wybrane aspekty stylu życia uprawiających sporty walki w Miejskim Ludowym Klubie Sportowym “Spidr” Złotów. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 57 s.
Promotor: dr hab. Maria Nowak (licencjat)

Ptak Daria: Kompleksowa rehabilitacja w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 49 s.
Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Radziszewska Magdalena: Postępowanie fizjoterapeutyczne w mózgowym porażeniu dziecięcym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 31 s.
Promotor: dr n. med. Stanisław Faliszewski (licencjat)

Ratajczak Martyna: Charakterystyka aktywności fizycznej członków Klubu „Pure Fitness” w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 52 s.
Promotor: dr hab. Maria Nowak

Rejch Małgorzata: Rehabilitacja po urazie rdzenia kręgowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 42 s.
Promotor: dr n. med. Stanisław Faliszewski (licencjat)

Rybarczyk Paweł: Działalność Lubuskiego Klubu Sportowego „Lubusz” Słubice w latach 2006 – 2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 54 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Sacharczuk Iwona: Zastosowanie odnowy biologicznej u niepełnosprawnych sportowców. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 50 s.
Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Seweryn Edyta: Atrakcje turystyczne wyspy Honsiu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 52 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki (licencjat)

Siemieniec Paulina: Charakterystyka sprawności fizycznej dziewcząt i chłopców w wieku 10-13 lat w Szkole Podstawowej Nr 28 w Poznaniu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 45 s.
Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko

Skajda Martyna: Rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 39 s.
Promotor: dr Tomasz Jędrzejczak (licencjat)

Skowronek Joanna: Ogród Dendrologiczny w Glinnej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014.
49 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki (licencjat)

Skrzypek Maciej: Geneza i działalność Klubu LKS “Czarni” Lwówek Śląski w latach 1945 – 2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 54 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Stasiukiewicz Dominik: Walory turystyczne i przyrodnicze powiatu międzychodzkiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 42 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki (licencjat)

Strobiń Paula: Działalność w zakresie turystyki i rekreacji gorzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 2013 roku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 66 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek (licencjat)

Stroiwąs Małgorzata: Ścieżka zdrowia miasta Poznań jako element edukacji prozdrowotnej mieszkańców. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 54 s.
Promotor: dr Piotr Grochowski (licencjat)

Suchecka Joanna: Porównanie występowania urazów w grupach juniorów i seniorów u zawodników trenujących piłkę siatkową. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 63 s.
Promotor: dr hab. Leszek Zguczyński (licencjat)

Strugarek Rafał: Badanie zdolności motorycznych młodych piłkarzy nożnych klubu „Polonia” Słubice. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 35 s.
Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko (licencjat)

Surzykiewicz Damian: Rozwój sportu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Henrykowie w latach 2008 – 2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014.
69 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Szablewski Tomasz: Historia Włocławskiego Klubu Piłkarskiego “Włocłavia” Włocławek w latach 2008-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 71 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Szczepańska Jowita: Gimnastyka sportowa jako forma usprawniania osób upośledzonych umysłowo. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 79 s.
Promotor: dr Tomasz Jędrzejczak (licencjat)

Szczepańska Magdalena: Postępowanie fizjoterapeutyczne w najczęstszych kontuzjach u biegaczy długodystansowych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 39 s.
Promotor: dr Tomasz Jędrzejczak (licencjat)

Szcześniak Miłosz: Walory przyrodniczo-turystyczne miasta i gminy Margonin. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 48 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki (licencjat)

Szkudlarek Żaneta: Historia biegu ulicznego “Gubińska Mila im. Jurka Gąsiora” w Gubinie w latach 1996 – 2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 79 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Szmyt Justyna: Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 34 s.
Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Szulżyk Paulina: Wpływ aktywności fizycznej na poprawę sprawności fizycznej i funkcjonalnej osób starszych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 53 s.
Promotor: dr Tomasz Jędrzejczak (licencjat)

Szumski Marcin: Aktywność ruchowa studentów turystyki i rekreacji w czasie wolnym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 47 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki (licencjat)

Szwedowski Tymon: Współczesne wzory kultury fizycznej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 51 s.
Promotor: dr hab. Maria Nowak (licencjat)

Ślązak Joanna: Wpływ endoprotezoplastyki stawu biodrowego na aktywność ruchową osób wieku starszego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 52 s.
Promotor: dr Jerzy Trzeciak

Światłoń Małgorzata: Porównawcza ocena rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej chłopców w wieku 13-16 lat z Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 42 s.
Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko

Świerkowska Monika: Postępowanie fizjoterapeutyczne w najczęstszych urazach siatkarzy. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 34 s.
Promotor: dr Tomasz Jędrzejczak (licencjat)

Taczała Marietta: Rozwój motoryczny i morfologiczny dzieci w wieku 14-16 lat w Gimnazjum Nr 27 w Szczecinie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 102 s.
Promotor: dr Jerzy Trzeciak

Tarasewicz Joanna: Zmiany wartości tętna spoczynkowego w 3-letnim cyklu treningowym na przykładzie zawodnika kajakarstwa – studium przypadku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 50 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz

Tecław Tomasz: Stosowanie trenażerów i urządzeń w strefie fitness. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 65 s.
Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko (licencjat)

Trzupek Dominika: Lekkoatletyka w działalności Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” w latach 1999-2012. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 109 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Tucholska Małgorzata: Ocena i usprawnianie wcześniaków. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 61 s.
Promotor: dr n. med. Stanisław Faliszewski (licencjat)

Wachowiak Paulina: Zachowania zdrowotne gimnazjalistów ze szkoły sportowej i ich wybrane uwarunkowania socjoekonomiczne. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 61 s.
Promotor: dr hab. Donata Woitas-Ślubowska

Walczak Alicja: Biochemiczna charakterystyka biegów średniodystansowych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 44 s.
Promotor: dr Joanna Ostapiuk-Karolczuk (licencjat)

Walczak Piotr: Wychowanie fizyczne i sport w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. w latach 1998-2012. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 127 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Wąwoźny Adam: Porównanie poziomu zdolności motorycznych dzieci 4 – 6-letnich zajmujących się piłką nożną i niezajmujących się piłką nożną. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 61 s.
Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko

Wilk Bartłomiej: Społeczne determinanty aktywności fizycznej młodzieży w wieku 17-19 lat. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 53 s.
Promotor: dr hab. Maria Nowak

Wirkus Ireneusz: Czas wolny 12-latków Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orzeł” Kołczygłowy. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 37 s.
Promotor: dr hab. Maria Nowak (licencjat)

Wiśniewski Damian: Działalność Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” w Górze w latach 1946-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 67 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Wojtasik-Kocoń Karolina: Poziom rozwoju fizycznego siatkarzy Gorzowskiego Towarzystwa Przyjaciół Siatkówki w Gorzowie Wielkopolskim sezon 2013/2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 82 s.
Promotor: dr Jerzy Trzeciak

Wolarek Maciej: Analiza osiągnięć reprezentacji mężczyzn w siatkówce na igrzyskach olimpijskich w latach 1968-2012. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 58 s.
Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko (licencjat)

Wolszleger Karol: Działalność Gorzowskiego Stowarzyszenia Sportu i Rekreacji „Jamniuk” Gorzów w latach 2003-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 106 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Woronowicz Paweł: Postępowanie fizjoterapeuty przy najczęstszych urazach siatkarskich. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 39 s.
Promotor: dr n. med. Janusz Doś (licencjat)

Woszczyło Radosław: Dynamika zmian sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej w okresie przygotowawczym grupy młodzieżowej klubu GKP Pszczew. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 60 s.
Promotor: doc. dr Janusz Płaczek

Woźny Arkadiusz: Rozwój Klubu Sportowego „Amica” Wronki w latach 1992-2006. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 80 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Wójcik Damian: Sprawność fizyczna chłopców w wieku 10 lat w środowisku miejskim i wiejskim. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 29 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach

Wrotecka Magdalena: Sprawność fizyczna i funkcjonalna osób bezdomnych w mieście Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 20 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach

Wrzesiński Krzysztof: Geneza i działalność Sieradzkiego Klubu Sportowego Karate Kyokushinkai w latach 1991-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 76 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak (licencjat)

Wyrwa Łukasz: Porównanie skuteczności wybranych działań technicznych zawodników przyjmujących w piłce siatkowej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 43 s.
Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko (licencjat)

Wyrwicka Beata: Tenis i tenis stołowy jako formy rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 38 s.
Promotor: dr Piotr Żurek (licencjat)

Wyrzykowski Michał: Wychowanie fizyczne i sport w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance w latach 2012-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 53 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach (licencjat)

Wysocka Angelika: Tenis ziemny i stołowy jako forma usprawniania osób niepełnosprawnych intelektualnie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 35 s.
Promotor: dr Tomasz Jędrzejczak (licencjat)

Wysocka Beata: MPDz – postać czterokończynowa spastyczna – studium przypadku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 51 s.
Promotor: dr n. med. Stanisław Faliszewski (licencjat)

Zdrojewska Agnieszka: Niechęć do aktywności fizycznej młodzieży gimnazjalnej jako współczesny problem. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 30 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki (licencjat)

Zonakowski Krzysztof: Działalność Klubu Sportowego Akademickiego Związku Sportowego AWF Gorzów Wlkp. w latach 2004-2012. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 87 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak (licencjat)

Żłobińska Karolina: Nordic walking w profilaktyce chorób (…).Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 49 s.
Promotor: dr Tomasz Jędrzejczak (licencjat)

Żołna Marcin: Erytropoetyna i doping krwią. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2014. 40 s.
Promotor: dr Joanna Ostapiuk-Karolczuk (licencjat)