Prace magisterskie i licencjackie obronione
w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.


Rok akademicki 2014/2015 (obrona 2015)Ausserhuber Katarzyna: Styl życia kobiet uprawiających fitness na przykładzie Klubu MRS Sporty w Wiedniu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 83 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska


Babicz Otylia: Wczesna i późna fizjoterapia po chirurgicznym leczeniu raka piersi. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 39 s.
Promotor: dr n. med. Janusz Doś

Bachoński Tymoteusz: Znaczenie aktywności fizycznej w resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie na przykładzie MOW w Renicach. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 113 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Nowak

Bajko Grzegorz: Urazy kończyn dolnych u piłkarzy i piłkarek nożnych na przykładzie Klubu Sportowego ZKS "Stilon" Gorzów. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 47 s.
Promotor: dr hab. Leszek Zguczyński

Balicka Emilia: Powstanie i działalność Miejskiego Klubu Sportowego [Orzeł] Polkowice w latach 1996-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 99 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak

Baran Aleksandra: „Ziemia Gorzowska” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2001-2002. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 82 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak

Bartkiewicz Piotr: Dymorfizm płciowy sprawności fizycznej na przykładzie uczniów Gimnazjum Nr 4 w Żarach. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 45 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz

Bartnik Marta: Rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 56 s.
Promotor: dr n. med. Janusz Doś (licencjat)

Bartosz Katarzyna: Zastosowanie masażu w fizjoterapii i sporcie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 46 s.
Promotor: dr Maciej Kochański (licencjat)

Berent Agnieszka: Walory przyrodnicze i turystyczne Ochli i okolic oraz możliwość ich wykorzystania w turystyce i rekreacji. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 53 s.
Promotor: dr Piotr Grochowski

Białas Roksana: Wizerunek i osobowość nauczyciela wychowania fizycznego w opiniach uczniów ZSP nr 2 w Wągrowcu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 108 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska

Bielawski Mateusz: Suplementacja i sposób żywienia w treningu siłowym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 37 s.
Promotor: dr Anna Kasperska (licencjat)

Bloda Ewa: Ocena z wychowania fizycznego, jej rola w motywowaniu ucznia do aktywnego uczestnictwa w szkolnym wychowaniu fizycznym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 41 s.
Promotor: dr Piotr Wójciak (licencjat)

Bober Justyna: Wpływ wychowania fizycznego na kształtowanie osobowości ucznia. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 63 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska

Bociańska Paula: Postępowanie fizjoterapeutyczne w pierwszym roku życia dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 44 s.
Promotor: dr Maciej Kochański (licencjat)

Bogusz Przemysław: Charakterystyka porównawcza rozwoju cech somatycznych dzieci miejskich i wiejskich w wieku 10 lat uczących się w Gorzowie Wielkopolskim i Lubiszynie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 42 s.
Promotor: dr Jerzy Trzeciak (licencjat)

Bolonek Marcin: Uwarunkowania rozwoju klubów fitness w Polsce. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 51 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Nowak (licencjat)

Borowski Damian: Żonglerka jako forma rekreacji. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 81 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Nowak

Bryszewski Daniel: Poziom sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego dzieci dziesięcioletnich ze Szkoły Podstawowej w Boczowie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 42 s.
Promotor: dr Jerzy Trzeciak (licencjat)

Buda Dawid: Oczekiwania wybranych grup społecznych wobec osobowości nauczyciela wychowania fizycznego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 66 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska

Bycka Patrycja: Walory przyrodniczo-turystyczne miasta i gminy Cybinka. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 55 s.
Promotor: dr Piotr Grochowski (licencjat)

Byczyk Natalia: Walory turystyczne i rekreacyjne miasta i gminy Ośno Lubuskie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 67 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki (licencjat)

Chalama Tomasz: Działalność statutowa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Miejsko-Powiatowy „Anioły” w Trzciance w latach 2009-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 98 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek (licencjat)

Chandrysiak Damian: Poziom sprawności fizycznej specjalnej w sportach walki w konkurencji musical forms. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 50 s.
Promotor: dr Tomasz Jędrzejczak

Chandrysiak Maciej: Fitness i choreografia jako metody kształtowania umiejętności ruchowych kobiet. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 77 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Nowak

Chciuk Wojciech: Analiza zdolności fizycznych dziewcząt trenujących piłkę ręczną. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 20 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach

Chudzik Kinga: Walory turystyczne i przyrodnicze miejscowości Glinik. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 42 s.
Promotor: dr Piotr Grochowski (licencjat)

Ciulkiewicz Aneta: Masaż relaksacyjny w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 37 s.
Promotor: dr Maciej Kochański (licencjat)

Cymanowski Karol: Kinesiotaping w stanach bólowych u sportowców na przykładzie koszykarzy amatorskiej ligi koszykówki w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 28 s.
Promotor: dr n. med. Janusz Doś (licencjat)

Czarnodolska Klaudia: Zmiany w poziomie sprawności ogólnej i specjalnej u młodych koszykarek po półrocznym okresie szkolenia. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 62 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek (licencjat)

Czubata Magdalena: Dotyk jako element stymulujący rozwój noworodka. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 43 s.
Promotor: dr Maciej Kochański (licencjat)

Dąbrowska Katarzyna: Walory przyrodnicze i architektoniczne województwa dolnośląskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 66 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki (licencjat)

Dąbrowska Paulina: Rekreacyjne i turystyczne formy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 47 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Nowak (licencjat)

Dembkowska Honorata: Rehabilitacja w wodzie dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 38 s.
Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Derwich Dominika: Aktywność fizyczna osób starszych jako przeciwdziałanie ich stereotypizacji. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 92 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Nowak

Derwisz Jakub: Uwarunkowania uczestnictwa młodzieży w zajęciach sportowego tańca towarzyskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 111 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska

Domańska Karolina: Formy terapii uzupełniającej osób z chorobami o spektrum autystycznym na podstawie autyzmu wczesnodziecięcego i zespołu Aspergera. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 42 s.
Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Domarecki Piotr: Urazowość kończyny dolnej w grach zespołowych na przykładzie piłki ręcznej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 35 s.
Promotor: dr hab. Leszek Zguczyński (licencjat)

Drab Mateusz: Zmiany poziomu wytrzymałości w rocznym cyklu przygotowań zawodnika młodzieżowej reprezentacji Polski w wioślarstwie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015.
Promotor: dr Piotr Basta (licencjat)

Drożdżyńska Agnieszka: Wpływ 6-tygodniowego specyficznego treningu siłowego na organizm kobiety w wieku średnim. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 43 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach

Dwużnik Barbara: Popularyzacja koszykówki w Gorzowie Wielkopolskim na przykładzie programu „Nauka, Sport, Przyszłość”. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 44 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek (licencjat)

Dziakowicz Paweł: Struktura atakowania drużyny piłki nożnej Chelsea Londyn w rozgrywkach Ligi Mistrzów UEFA w sezonie 2014/2015. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 45 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek (licencjat)

Eckstein Bartosz: Popularyzacja kuchni międzynarodowej i regionalnej jako czynnik zwiększający popyt na usługi turystyki kulinarnej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 38 s.
Promotor: dr Jerzy Trzeciak (licencjat)

Fandiejewa Anastazja: Usprawnianie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku przedszkolnym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 36 s.
Promotor: dr n. med. Stanisław Faliszewski (licencjat)

Frąckowiak Karolina: Działalność Stowarzyszenia Kulturalnego Orkiestra Dęta Swarzędz. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 46 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Nowak (licencjat)

Frątczak Mateusz: Urazy u osób trenujących kulturystykę w Klubie "Nautilus" w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 57 s.
Promotor: dr hab. Leszek Zguczyński

Fulara Maciej: Życie i działalność sportowa Mieczysława Ksokowskiego (1952-1999). Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 36 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek (licencjat)

Gaść Paweł: Znaczenie kultury fizycznej w opinii policjantw antyterrorystycznych i żołnierzy zawodowych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 70 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz

Gawron Arkadiusz: Wydolność i sprawność ogólna zawodowych strażaków. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 40 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach

Glensk Aleksandra: Fizjoterapia po alloplastyce stawu biodrowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 47 s.
Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Gołąb Adam: Wydolność tlenowa 13-letnich chłopców trenujących piłkę nożną. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 29 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach

Górczyński Michał: Zjawiska patologiczne w układzie kostno-stawowym wywołane otyłością. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 63 s.
Promotor: dr hab. Leszek Zguczyński (licencjat)

Górnik Magdalena: Rekreacja ruchowa kobiet po 50. roku życia w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 48 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki (licencjat)

Górski Kajetan: Znani gorzowianie w tradycji i promocji turystycznej miasta. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 72 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek (licencjat)

Grabowska Kamila: Leczenie i rehabilitacja chorych ze stwardnieniem rozsianym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 35 s.
Promotor: dr n. med. Janusz Doś (licencjat)

Gradowski Bartłomiej: Styl życia zawodników karate kyokushin. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 48 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Nowak (licencjat)

Grobelna Anna: Powikłania i zaburzenia czynnościowe po leczeniu raka piersi. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 36 s.
Promotor: dr n. med. Janusz Doś (licencjat)

Grobelna Anna: Styl życia osób korzystających z kinezyterapii. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 51 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Nowak

Grzybowski Dawid: Kariera sportowa Roberta Kubicy. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 36 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek (licencjat)

Gudajczyk Monika: Przyczyny niećwiczenia uczniów gimnazjum na lekcji wychowania fizycznego na przykładzie szkół w Karsku i Barlinku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 46 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek (licencjat)

Jabłońska Joanna: Masaż w wybranych dyscyplinach sportowych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 47 s.
Promotor: dr Maciej Kochański (licencjat)

Jabłońska Martyna: Działalność Wydziału Piłkarstwa Kobiecego Polskiego Związku Piłki Nożnej w latach 1989-2010. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 84 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek

Jankowski Sebastian: Życie i działalność sportowa Dariusza Dudki reprezentanta Polski w piłce nożnej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 61 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak (licencjat)

Jaskólska Marta: Działalność w zakresie kultury fizycznej Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie w latach 1989-2010. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 87 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek

Jaszewski Rafał: Charakterystyka i porównanie urazów sportowych u piłkarzy nożnych zespołów pierwszo- i czwartoligowego "Drutex-Bytovia" Bytów. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 62 s.
Promotor: dr hab. Leszek Zguczyński

Jaźwiński Kamil: Wpływ systematycznej aktywności ruchowej na skład ciała kobiet w wieku starszym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 23 s.
Promotor: dr Mariusz Naczk

Joniec Sebastian: Działalność grupy Warszawski KOKS (WK) w latach 2010-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 34 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek (licencjat)

Kakiet Rafał: Życie i działalność sportowa Jerzego Saka. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 42 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek (licencjat)

Kałuzińska Magdalena: Analiza działań defensywnych kobiecej drużyny piłkarskiej TKKF Stilon Gorzów Wielkopolski w sezonie 2014/2015. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 21 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek (licencjat)

Kałużny Paweł: Rozwój organizacyjno-sportowy Klubu Sportowego „Piast” Karsko w latach 2012-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 38 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek (licencjat)

Kaniewski Dawid: Badanie poziomu wybranych zdolności motorycznych i umiejętności technicznych u 9 – 10-letnich piłkarzy nożnych Akademii Piłkarskiej "Kania CUP" i uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 44 s.
Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko

Kardynia Piotr: Rozwój organizacyjno-sportowy Klubu Sportowego "Orzeł" Trzcinna w latach 2009-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 60 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek

Kawecka Karina: Walory turystyczne i przyrodnicze gminy Słońsk – propozycja szlaku rowerowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 56 s.
Promotor: dr Piotr Grochowski

Kaźmierczak Oskar: Powstanie i działalność UKS "Trójka" w Jarocinie w latach 2007-2015. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 65 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak (licencjat)

Kiedrowicz Magdalena: Działalność Chojnickiego Klubu Żeglarskiego w latach 1922-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 76 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek

Kłodziński Paweł: Rozwój półmaratonu Philipsa w Pile w latach 2011-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 61 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek (licencjat)

Kobydecka Klaudia: Rozwój Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego "Kostrzyńska Dziesiątka" w Kostrzynie nad Odrą w latach 1986-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 95 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek

Kolecki Łukasz: Działalność Towarzystwa Sportowego "TS05" Nowy Tomyśl w latach 2005-20015. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 69 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek

Kopiec Inez: Znajomość społeczeństwa na temat zasad pierwszej pomocy. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 26 s.
Promotor: dr Piotr Grochowski (licencjat)

Kostecka Martyna: Motywy aktywności fizycznej kobiet zamieszkujących gminę Brody.
Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 69 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Nowak

Kotecka Karolina: Fizjoterapia zaburzeń chodu u pacjentów po udarze mózgu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 33 s.
Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Koźma Karolina: Rola fizjoterapeuty w zapobieganiu upadkom osób starszych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 37 s.
Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Kruszyna Wojciech: Reklama w turystyce. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 46 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki (licencjat)

Kubiak Bartosz: Wpływ profilu szkoły na sposób odżywiania się młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 48 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Anna Skarpańska-Stejnborn

Kubiś Mateusz: Działalność sekcji piłki nożnej Klubu Sportowego "Steinpol – Ilanka" Rzepin w latach 2000-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 54 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek

Kudrewicz Paweł: Wady postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej – etiologia i ćwiczenia korekcyjne. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 50 s.
Promotor: dr hab. Leszek Zguczyński (licencjat)

Kukuska Robert: Osiągnięcia sportowe Klubu Piłkarskiego "Wisła" Kraków na arenie krajowej i międzynarodowej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 67 s.
Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko

Kulczyńska Izabela: Aktywność fizyczna pracowników Mbank S. A. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 82 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Nowak

Kulikowiec Łukasz: Diagnostyka miednicy u studentów trenujących i nietrenujących. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 47 s.
Promotor: dr hab. Leszek Zguczyński (licencjat)

Kuliński Kamil: Wychowanie fizyczne i sport w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w latach 2004-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 65 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek

Kupczyk Karolina: Masaż kobiet w ciąży i w okresie połogu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 37 s.
Promotor: dr Maciej Kochański (licencjat)

Lasota Karolina: Nordic walking jako forma aktywności fizycznej kobiet i mężczyzn. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 53 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Nowak

Lebowski Artur: Zmiany poziomu wybranych zdolności i umiejętności technicznych u 11 – 12-letnich piłkarzy nożnych UKS "Impuls" Wawrów w półrocznym cyklu szkolenia. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 37 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński

Lewandowski Michał: Charakterystyka sprawności fizycznej oraz rozwoju fizycznego młodych zawodników trenujących gry zespołowe. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 41 s.
Promotor: dr Jerzy Trzeciak (licencjat)

Liegmann Patrycja: Działalność Lubuskiej Rady Olimpijskiej w latach 1993-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 86 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek

Lipa Patrycja: Metoda NDT-Bobath we wczesnej interwencji dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 45 s.
Promotor: dr n. med. Stanisław Faliszewski (licencjat)

Lipnicki Tomasz: Walory sportowo – turystyczne gminy Drawsko Pomorskie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 38 s.
Promotor: dr Piotr Grochowski (licencjat)

Lisowski Kamil: Ocena dzieci w wieku przedszkolnym w aspekcie wad postawy ciała. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 35 s.
Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Łazar Julita: Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież mieszkającą w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 47 s.
Promotor: dr Jerzy Trzeciak (licencjat)

Łękawska Nikola: Życie i działalność w zakresie kultury fizycznej Marka Skrobańskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 115 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek (licencjat)

Łozowska Paulina: Losy absolwentów wychowania fizycznego z Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej po ukończeniu pierwszego stopnia studiów. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 98 s.
Promotor: dr Marzena Tomczak

Machelski Mateusz: Usprawnianie pracy strażaków za pomocą wizualizacji (metoda "sobowtóra"). Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 46 s.
Promotor: dr Ryszard Botwina

Madyniak Alan: Trening, dieta i suplementacja w kulturystyce. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 53 s.
Promotor: dr hab. Leszek Zguczyński

Majka Karol: Wybrane urazy stawu kolanowego u zawodników trenujących piłkę nożną na podstawie badań przeprowadzonych w drużynie MLKS "Tucholanka". Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 45 s.
Promotor: dr hab. Leszek Zguczyński

Malarz Dawid: Działalność klubów żużlowych w Pile w latach 2009-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 63 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek

Mantaj Patrycja: Walory turystyczne, rekreacyjne i sportowe gminy Wysoka. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 65 s.
Promotor: dr Piotr Grochowski

Mazur Katarzyna: Zespół niespokojnych nóg. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 52 s.
Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Mężyńska Katarzyna: Schorzenia i struktura dna miednicy. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 31 s.
Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Michalski Michał: Działalność Klubu Sportowego KPPD "Kolejarz" Wierzchowo w latach 2005-2015. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 54 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek

Mierzwiak Katarzyna: Walory turystyczne i przyrodnicze Sulechowa i okolic oraz możliwość wykorzystania ich w turystyce i rekreacji. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 43 s.
Promotor: dr Piotr Grochowski

Migacz Izabela: Aktywność fizyczna kobiet w ciąży i jej wpływ na przebieg ciąży i porodu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 93 s.
Promotor: dr hab. Leszek Zguczyński (licencjat)

Miszczak Marek: Życie i kariera sportowa Krzysztofa Kocika. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 48 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek (licencjat)

Misztal Natalia: Walory turystyczno-krajobrazowe okolic Jeziora Charzykowskiego. Propozycja własnego szlaku wodno-rowerowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 59 s.
Promotor: dr Piotr Grochowski

Mocarski Witold: Lekcja wychowania fizycznego w opiniach uczniów i nauczycieli wybranych gimnazjów. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 38 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska

Nakielska Karolina: Skuteczność metod i technik fizjoterapeutycznych w oczyszczaniu oskrzeli w POCHP. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 25 s.
Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Nowicka Katarzyna: Badanie zmian poziomu wydolności tlenowej i jej wpływu na poziom efektywności gry 16 – 18-letnich piłkarek nożnych TKKF "Stilon" Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 62 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński

Nowicka Maja: Charakterystyka nauczania i doskonalenia techniki i taktyki gry w tenisa.
Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 37 s.
Promotor: dr Piotr Żurek (licencjat)

Nowicka Marta: Charakterystyka i zastosowanie techniki tenisowej – uderzenia, rotacje, terminologia. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 43 s.
Promotor: dr Piotr Żurek (licencjat)

Nowicki Paweł: Zachowania zdrowotne uczniów gimnazjum w Deszcznie i ich wybrane uwarunkowania socjoekonomiczne. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 49 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Donata Woitas-Ślubowska

Nowik Maksymilian: Walory turystyczne Wysp Kanaryjskich jako regionu turystycznego w Hiszpanii w opinii klientów wybranego biura podróży. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 79 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki (licencjat)

Nuckowska Weronika: Życie i działalność sportowa Jerzego Gerstenkorna. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 83 s.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński

Opłatek Magdalena: Sport osób niepełnosprawnych w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2009-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 90 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak (licencjat)

Ossowski Maciej: Analiza osiągnięć reprezentacji Hiszpanii, Niemiec i Argentyny w piłce nożnej na mistrzostwach świata w latach 2006-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 72 s.
Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko

Pasionek Konrad: Charakterystyka nauczania podstawowego gry w tenisa. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 36 s.
Promotor: dr Piotr Żurek

Pasionek Szymon: Stres i strach jako pozytywne i negatywne bodźce w uprawianiu sportów ekstremalnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 33 s.
Promotor: dr Piotr Żurek

Paszek Daria: Analiza procesu treningowego reprezentacji Polski siatkówki kobiet w 2014 roku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 64 s.
Promotor: dr Jan Łojewski

Paszke Klaudia: Walory turystyczne Piły. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 47 s.
Promotor: dr Piotr Grochowski (licencjat)

Paszko Jolanta: Postępowanie przy podrażnieniu więzadła krzyżowo-guzowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 33 s.
Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Pawlak David: Wpływ ćwiczeń rozciągających na przykurczoną grupę mięśni kulszowo-goleniowych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 34 s.
Promotor: dr hab. Leszek Zguczyński (licencjat)

Pawlik Lucyna: Rozwój turystyki i rekreacji w mieście i gminie Sieraków w latach 2010-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 49 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek (licencjat)

Pawlisiak Andrzej: Urazy stawu kolanowego u zawodników trenujących piłkę nożną w Klubie "Zieloni" Zielin. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 54 s.
Promotor: dr hab. Leszek Zguczyński

Pietras Agnieszka: Determinanty aktywności fizycznej kobiet i mężczyzn. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 62 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Nowak

Pikur Marcin: Uwarunkowania uczestnictwa młodzieży w zajęciach sportowych na przykładzie koszykówki. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 78 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska

Poczaj Robert: Wioślarstwo w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1970-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 81 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak

Polak Filip: Wybrane urazy stawu kolanowego u zawodników trenujących piłkę nożną w Klubie GKS Bełchatów. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 49 s.
Promotor: dr hab. Leszek Zguczyński

Poźniak Katarzyna: Skuteczność gry w ataku i obronie czołowych bramkarzy podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Brazylia 2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 37 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński

Prymakowska Natalia: Zastosowanie metody NDT Bobath w usprawnianiu dzieci z porażeniem połowiczym spastycznym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 39 s.
Promotor: dr n. med. Stanisław Faliszewski (licencjat)

Przybylski Tomasz: Znaczenie "Mr. Olimpia" w działalności Międzynarodowej Federacji Kulturystyki i Fitnessu (IFBB) w latach 1970-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 84 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak (licencjat)

Raj Natalia: „Ziemia Gorzowska” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2008-2009. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 69 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak (licencjat)

Ratajczak Marlena: Styl życia kobiet uprawiających zumbę. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 80 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Nowak

Raźniewski Mateusz: Urazy u zawodników trenujących siatkówkę na podstawie badań przeprowadzonych w zespole "Olimpia" Sulęcin. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 36 s.
Promotor: dr hab. Leszek Zguczyński

Raźny Daniel: Poziom sprawności fizycznej żołnierzy sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w wybranych jednostkach wojskowych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 75 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Nowak (licencjat)

Reus Mateusz: Porównanie sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej u piłkarzy nożnych zespołu MKP "Arka" Nowa Sól oraz "Modrzew" Modrzyca. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 45 s.
Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko

Rębas Karolina: Zagrożenia zdrowego stylu życia w opinii gimnazjalistów. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 56 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Nowak (licencjat)

Romanowski Dawid: Zmiany poziomu progu mleczanowego u zawodników trenujących wioślarstwo w rocznym cyklu treningowym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 39 s.
Promotor: dr Piotr Basta (licencjat)

Rudnikowski Marcin: Wychowanie fizyczne i sport szkolny w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kargowej w latach 1999-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 59 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek

Rzepska Katarzyna: Wychowanie fizyczne i sport w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzeczu w latach 2004-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 48 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek

Rzeźnik Marcin: Analiza osiągnięć reprezentacji Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Argentyny i Rosji w piłce koszykowej w latach 2001-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 78 s.
Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko

Rzyska Magdalena: Porównanie zdolności motorycznych u dziewcząt w grupie wiekowej 10-15 lat. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 44 s.
Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko (licencjat)

Samborski Radosław: Diagnostyka i fizjoterapia osób z urazami stawu kolanowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 57 s.
Promotor: dr n. med. Janusz Doś (licencjat)

Sapór Filip: Walory sportowo-turystyczne gminy Drezdenko. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 83 s.
Promotor: dr Piotr Grochowski (licencjat)

Siemiński Dawid: Nowatorskie formy marketingu zaprojektowanej ścieżki rowerowej na terenie powiatu tucholskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 65 s.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński

Słodka Milena: Leczenie skoliozy w oparciu o metodę PNF. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 49 s.
Promotor: dr n. med. Stanisław Faliszewski (licencjat)

Słomski Patryk: Rozwój Uczniowskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego „Kania” w Toruniu w latach 1985-2013 na tle rozwoju kobiecej piłki nożnej w regionie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 62 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek (licencjat)

Słoń Anna: Chromanie przestankowe-modele diagnostyczne i treningowe. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 39 s.
Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Sobańska Paulina: Walory turystyczno-krajobrazowe Chojnic i okolic, propozycja własnego szlaku rowerowo-kajakowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 73 s.
Promotor: dr Piotr Grochowski

Sobczak Klaudia: Model somatyczny i kariera sportowa Anity Włodarczyk – mistrzyni świata w rzucie młotem. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 150 s.
Promotor: dr Justyna Forjasz

Sorgowicki Marcin: Kultura fizyczna w Trzciance w latach 1945-2002. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 76 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak (licencjat)

Stadnik Paweł: Biuletyn Sekcji Historii Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej jako propagator historii sportu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 57 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek (licencjat)

Staniucha Michał: Geneza i działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie w latach 2008-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 65 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak (licencjat)

Staryszak Mateusz: Z dziejów piłki siatkowej plażowej w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1999-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 81 s.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński

Stocki Maciej: Gazeta „Temat” jako informator i propagator kultury fizycznej w latach 1998-2000. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 41 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak (licencjat)

Struch Jakub: Poziom sprawności fizycznej 14-letnich uczniów trenujących siatkówkę na tle rówieśników nie zajmujących się sportem. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 45 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz

Suchecka Maria: Postępowanie fizjoterapeutyczne u osób z dyskopatią kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 42 s.
Promotor: dr n. med. Janusz Doś (licencjat)

Szadzik Aneta: Fitness w stylu życia kobiet i mężczyzn. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 74 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Nowak

Szawelski Maciej: Wybrane urządzenia pozwalające na reedukację chodu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 35 s.
Promotor: dr Anita Konik (licencjat)

Szczepaniuk Michał: Baza sportowo-rekreacyjna gminy Choszczno oraz wybranych miast powiatu choszczeńskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 54 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Nowak (licencjat)

Szczepańska Magdalena: Wpływ treningu wytrzymałościowego na zawartość wody w organizmie biegaczki – studium przypadku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 50 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz

Szczepańska Sylwia: Analiza najlepszych osiągnięć reprezentacji Polski w piłce nożnej na mistrzostwach świata i Europy oraz igrzyskach olimpijskich w latach 1972-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 62 s.
Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko

Szkudlarek Kinga: Częstotliwość spożycia fast-foodów wśród uczniów klas sportowych i ogólnokształcących. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 60 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Anna Skarpańska-Stejnborn (licencjat)

Szkudlarek Robert: Ewolucja obiektów, przyrządów, przyborów i strojów w gimnastyce rekreacyjnej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 36 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Nowak (licencjat)

Szlendak Adrianna: Analiza 300 strzelonych bramek przez Christiano Ronaldo w Realu Madryt. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 36 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek (licencjat)

Szmytkowski Karol: Motywy wyjazdów turystycznych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 51 s.
Promotor: dr Krzysztof Kwilecki (licencjat)

Szuca Agata: Diagnostyka i leczenie osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego wg koncepcji Ronina MCKenzie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 30 s.
Promotor: dr n. med. Janusz Doś (licencjat)

Szuca Marta: Kultura fizyczna w działalności Stowarzyszenia "Ratajada" w Strzelcach Krajeńskich w latach 1999-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 64 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak

Ślusarczyk Katarzyna: Działalność sekcji lekkoatletycznej Gminnego Klubu Sportowego "Olsza" Olszyna w latach 1997-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 56 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek

Świercz Michał: Rozwój organizacyjno-sportowy Klubu Piłkarskiego „Pogoń” Barlinek w latach 2010-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 41 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek (licencjat)

Tatarczuk Elżbieta: Formy aktywności fizycznej osób po 50. roku życia na przykładzie Zielonej Góry. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 61 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Nowak (licencjat)

Troczyńska Natalia: Aktywność fizyczna w stylu życia osób powyżej 50. roku życia. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 95 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Nowak

Trusewicz Konrad: Geneza i działalność Klubu Sportowego „Wielim” Szczecinek w latach 2000-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 49 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak (licencjat)

Turek Bartłomiej: Rozwój Kolejowego Klubu Sportowego "Lech" Poznań w latach 2006-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 57 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek

Turek Grzegorz: Geneza i rozwój Klubu Siatkarskiego STS „Olimpia” Sulęcin w latach 1992-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 54 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak (licencjat)

Walczyk Beata: Struktura stałych fragmentów gry zakończonych zdobyciem bramki na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej Mężczyzn w Brazylii w 2014 r. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 58 s.
Promotor: dr Eleonora Sikora

Walkowski Michał: Sport na terenie gminy Ostrów Wielkopolski na przykładzie wybranych klubów. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 40 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek (licencjat)

Wasilewski Michał: Życie i działalność sportowa Jerzego Wandelta. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 90 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek

Wieczorek Michał: Wychowanie fizyczne i sport w Szkole Podstawowej Nr 12 z oddziałami integracyjnymi w Pile w latach 2010-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 45 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek (licencjat)

Wierzbicki Paweł: Aktywność fizyczna słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świebodzinie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 47 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Nowak (licencjat)

Witkowski Krzysztof: Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie w latach 1977-2012. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 74 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak

Witzurki Jerzy: Gazeta "66-400.pl" jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w latach 2012-2013. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 60 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Nowak (licencjat)

Włoka Maurycy: Zmiany wydolności tlenowej, składu masy ciała i sprawności fizycznej pod wpływem 12-tygodniowego cyklu treningowego – studium przypadku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 28 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz

Wodrowska Anna: Urazy i kontuzje stawu barkowego w piłce siatkowej oraz sposoby im zapobiegania na podstawie zespołu MLKS "Roltex Zawisza" Sulechów. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 91 s.
Promotor: dr Jan Łojewski

Wojtysiak Marcin: Rozwój Maratonu Rowerowego "Michałki" w gminie Wieleń w latach 2004-2014. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 121 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek

Wróbel Elżbieta: Wybrane testy funkcjonalne narządu ruchu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 41 s.
Promotor: dr n. med. Janusz Doś (licencjat)

Wróblewska Katarzyna: Kinezyterapia po artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 42 s.
Promotor: dr n. med. Janusz Doś (licencjat)

Zalewski Maciej: Aktywność ruchowa na przykładzie Gorzowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej w latach 1999-2015. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 47 s.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek (licencjat)

Zawadzka Dorota: Wpływ ćwiczeń muzyczno-ruchowych na rozwój zdolności motorycznych i społecznych dzieci w wieku przedszkolnym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 54 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Nowak (licencjat)

Zawistowska Artemis: Marketing, organizacja imprezy sportowej na przykładzie XXVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich Ateny 2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 79 s.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński (licencjat)

Zawisza Patryk: Poziom sprawności ogólnej i specjalnej piłkarzy 12-13 – letnich Akademii MOSiR Piła. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 64 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek (licencjat)

Zawiślak Piotr: Wpływ uczestnictwa gimnazjalistów w zróżnicowanych formach zajęć ruchowych na ich wyniki sportowe. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 38 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Nowak (licencjat)

Zdrojewski Adam: Poziom wydolności fizycznej mierzonej testem Hoffa i "ławeczki" u trzecioligowych piłkarzy nożnych "Piast" Karnin. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 27 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński

Zdunek Barbara: Stereotypizacja kobiet uprawiających piłkę nożną. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 89 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Nowak

Zieliński Michał: Diagnostyka i leczenie osób z dolegliwościami bólowymi stawu barkowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2015. 40 s.
Promotor: dr Maciej Kochański (licencjat)