Prace magisterskie i licencjackie obronione w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

Rok akademicki 2007/2008 (obrona 2008)


Agaciak Maciej: Wykorzystanie wizualizacji w szkoleniu strzeleckim żołnierzy. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 72 s.
Promotor: dr Ryszard Botwina

Anklewicz Paweł: Wpływ okresu startowego na poziom zdolności koordynacyjnych juniorów młodszych „Łużyczanki” Lipinki Łużyckie w rundzie wiosennej sezonu 2006/2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 49 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Anatol Skrypko

Aszemberg Tomasz: Życie i działalność sportowa Zdzisława Ambroziaka w latach 1944-2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 178 s.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński

Balcerowicz Beata: Drzewa i krzewy Parku Wolności w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 96 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki

Biała Beata: Działalność Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu w latach 1990-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 104 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Bilińska Aleksandra: Powstanie i działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żaganiu w latach 1976-2006. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 105 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Błaszków Emil: Sprawność fizyczna chłopców w wieku 12 – 17 lat określona testem Eurofit. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 71 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz

Borońska Justyna: Określenie wpływu „czucia piłki” na celność rzutów do kosza u młodych koszykarek w zależności od stosowanych metod. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Bugaj Tomasz: Wpływ wyposażenia specjalnego na poziom przejawiania zdolności motorycznych funkcjonariuszy plutonów specjalnych Straży Granicznej RP. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 77 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz

Cena Regina: Wybrane aspekty choroby depresyjnej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 102 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz

Chatłas Radosław: Powstanie i rozwój Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie w latach 1998-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 103 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Chodera Paweł: Wpływ „czucia wody” na szybkość i efektywność pływania u zawodników klubu pływackiego KS „Orzeł” Elbląg. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Chodkiewicz Marcin: Urazy stawu kolanowego u zawodników uprawiających koszykówkę. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 73 s.
Promotor: dr Barbara Mierzejewska-Krzyżowska

Chwalencki Marcin: Walory przyrodnicze i kulturowe gminy Strzelce Krajeńskie i ich wykorzystanie w turystyce. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 100 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki

Cichos Krzysztofa: Zmiany wytrzymałości prędkościowej u koszykarek MKS AZS KON BET Konin. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 52 s.
Promotor: dr Piotr Żurek

Cierach Agnieszka: „Przegląd Sportowy” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w latach 2005-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 84 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Curyk Michał: Wpływ mistrzów piłkarskich na rozwój popularności piłki nożnej w Polsce i na świecie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008.
85 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Anatol Skrypko

Cygan Łukasz: Powstanie i rozwój Wałeckiego Klubu Akrobatycznego „Żak” w latach 1995-2006. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 117 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Czapla Artur: Rozwój i sprawność fizyczna dziewcząt w wieku 10-13 lat ze Szkoły Podstawowej w Śmiglu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 47 s.
Promotor: dr Piotr Żurek

Czapla Paulina: Rozwój tenisa ziemnego w Szamocinie w latach 1976-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 121 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Czapulak Anna: Walory przyrodnicze Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego i ich wykorzystanie w turystyce i edukacji ekologicznej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 77 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki

Dawidziak Dorota: Ocena poziomu aktywności fizycznej kobiet i mężczyzn za pomocą Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 53 s. (praca licencjacka)
Promotor: dr Maria Nowak

Dłubis Łukasz: Kariera zawodowa Kazimierza Sidorczuka. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 73 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Dominiczak Jakub: Historia Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu w latach 1950 – 2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 84 s.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński

Dorniak Łukasz: Powstanie i rozwój Klubu Sportowego „Polonia” Słubice w latach 1945-1998. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 87 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Drogosz Grzegorz: Pozaszkolna aktywność fizyczna dzieci szkół podstawowych wybranego środowiska miejskiego i wiejskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 73 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska

Drozdowski Paweł: Budowa somatyczna młodocianych piłkarzy nożnych należących do czołowych klubów polskich. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 102 s.
Promotor: dr Justyna Forjasz

Drzewiecki Sebastian: Wpływ treningu w okresie przygotowawczym na poziom zdolności motorycznych na przykładzie piłkarzy nożnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 63 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz

Dudarski Paweł: Życie i działalność Moriheia Ueshiby na tle sytuacji w Japonii (1883-1969). Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 78 s.
Promotor: dr Renata Urban

Duszczak Szymon: Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna 13-letnich chłopców i dziewcząt zamieszkujących miasto Śrem i wieś Nochowo w Wielkopolsce. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 66 s.
Promotor: dr Justyna Forjasz

Dziudziel Karolina: Natężenie ruchu na wybranych szlakach Karkonoskiego Parku Narodowego i wiedza turystyczno-ekologiczna turystów. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 55 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki

Fabiańczyk Jarosław: Geneza i działalność Dębnowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębnie w latach 1997-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 89 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Filipczyk Jacek: Stronne zróżnicowanie techniki u zawodników wysokiej klasy w boksie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 221 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Gabrysiak-Akuła Katarzyna: Powstanie i rozwój Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu w latach 1949-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 114 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Gala Dagmara: Reaktywne formy tlenu, witamina E i wysiłek fizyczny. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 38 s.
Promotor: dr Agnieszka Zembroń-Łacny

Gaudyn Grażyna: Rozwój tańca nowoczesnego w Gorzowie Wlkp. w latach 1992-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 143 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Gierlikowski Marek: Wpływ siły mięśni obręczy barkowej na wynik testów ergometrycznych wioślarzy. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008.
36 s.
Promotor: dr Wioletta Brzenczek-Owczarzak

Gierszewski Karol: Działalność Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Gdańsku w latach 1976-2006. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008.
206 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Glura Piotr: Dozwolone i niedozwolone środki dopingujące w opinii uczniów klasy pierwszej Liceum w Gostyniu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 50 s.
Promotor: dr n. med. Piotr Gajewski

Gogolewski Krzysztof: Rozwój sportu wyczynowego w Skwierzynie w latach 1990-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 125 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Goszczyński Tomasz: Analiza możliwości dostosowania istniejącej infrastruktury turystycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 64 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki

Gościniak Tomasz: Geneza i działalność Klubu Sportowego „Victoria” w Jarocinie w latach 1912-1939. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 84 s.
Promotor: dr Renata Urban

Grela Ryszard: Zarys historii kultury fizycznej w Margoninie w latach 1945-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 103 s.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński

Hamrol Tomasz: Organizacja i zarządzanie Szkołą Podstawową Nr 1 w Wolsztynie w latach 1907-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 88 s.
Promotor: dr Renata Urban

Harber Emilia: Kinezyterapia jako środek leczniczy usprawniający narząd ruchu na przykładzie pacjentów Ośrodka Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego LORO w Świebodzinie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 55 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz

Hirt Małgorzata: Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci w wieku 13 lat z popegeerowskich wsi. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 57 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz

Hołody Janusz: Działalność sportowa Centrum Wyszkolenia Artylerii w Toruniu w okresie XX-lecia międzywojennego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 78 s.
Promotor: dr Renata Urban

Jagodziński Grzegorz: Sport w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku w latach 1946-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008.
Promotor: dr Joanna Kuriańska-Wołoszyn

Jakubczak Maciej: Ruch sportowy na ziemi krobskiej w latach 1931-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 130 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański

Jakubowska Justyna: Przejściowy okres treningowy w ujęciu różnych autorów i jego realizacja w wybranych dyscyplinach sportowych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 103 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Jasek Paulina: Rozwój koszykówki kobiet w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1946-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 114 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Jasiak Rafał: Powstanie i rozwój sportu na wsi Wola Rzędzińska w latach 1948-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 136 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Jasińska Barbara: Samokontrola w cukrzycy typu II z uwzględnieniem wysiłku fizycznego u pacjentów Poradni Diabetologicznej w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 94 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz

Jaworska Monika: Porosty drzew przydrożnych na wybranych drogach wylotowych Gorzowa Wielkopolskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 30 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki

Jędrzejczak Bartosz: Życie i kariera sportowa Zenona Begiera. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 91 s.
Promotor: dr Renata Urban

Juchocka Karolina: Ruch sportowy w Lesznie w okresie transformacji ustrojowej w latach 1990-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008.
94 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański

Jurczak Agnieszka: Wiek i poziom zdolności motorycznych uczniów Gimnazjum Nr 1 w Żarach. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 75 s
Promotor: dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz

Kaczmarek Tomasz: Rozwój fizyczny 13 – 16-letnich chłopców uprawiających kajakarstwo na tle grupy rówieśniczej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 74 s.
Promotor: dr Małgorzata Kuchnio

Kalinowska Angelika: Gry i zabawy na świeżym powietrzu jako zachęta do aktywności ruchowej na przykładzie dzieci z klasy II i III Szkoły Podstawowej w Kruklankach. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 100 s.
Promotor: dr Jolanta Adach

Kapitan Edyta: Działalność Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie w latach 2000-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 76 s.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński

Kaszczuk Jakub: Postawy elbląskiej młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu wobec zjawiska używania narkotyków. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 111 s.
Promotor: dr Grażyna Sopalak

Kaszuba Jarosław: Stronne zróżnicowanie strzałów na bramkę w europejskich pucharach. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 176 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Kiełbasa Ewelina: Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych dla promocji i rozwoju regionu na przykładzie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 63 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki

Kihan Marta: Powstanie i rozwój Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” w latach 1976-2006. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 147 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Klemm Hanna: „Panorama Leszczyńska” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w Lesznie w latach 2004-2006. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 84 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Klinikowska Anna: Powstanie i działalność Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Bydgoszczy w latach 1949-2000. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 106 s
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Kmieciak Agnieszka: Rozwój turystyki na ziemi wrzesińskiej w latach 1956-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 101 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Kołodziejczyk Anna: Gazeta „ABC” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w Lesznie w latach 2002-2006. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 128 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Konieczna Justyna: Porównawcza ocena stanu rozwoju i sprawności fizycznej chłopców w wieku 13-19 lat z Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach w latach 2005 i 2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 61 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Anatol Skrypko

Koralewska Izabela: Wpływ świadomości zdrowotnej na aktywność fizyczną mieszkańców województwa lubuskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 64 s. (praca licencjacka)
Promotor: dr Maria Nowak

Korochoda Michał: Powstanie i działalność UKS „Bolko” w Żarach w latach 1995-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 153 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Kosmala Łukasz: Charakterystyka porównawcza w zakresie sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej juniorów starszych i młodszych drużyny MKS „Victoria” Września. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 77 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Anatol Skrypko

Kosowska Paulina: Walka wręcz w obronie indywidualnej kobiet. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 45 s.
Promotor: dr hab. Piotr Godlewski

Kot Alicja: Rozwój kultury fizycznej w gminie Włoszakowice w latach 1976-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 101 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Kozera Małgorzata: Wpływ niepełnosprawności na poziom zdolności motorycznych na przykładzie uczniów szkoły podstawowej w Romanowie Dolnym i ZSS w Gębicach. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 70 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz

Kozupa Mariusz: Zachowania zdrowotne uczniów Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie Gimnazjum Nr 5. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 71 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska

Krawczyk Rafał: Wady stóp u dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 51 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz

Krawczyk Tomasz: Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w działalności Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze w latach 1926-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 88 s.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński

Krygier Jarosław: Przyszła droga życiowa a zainteresowania młodzieży szkolnej i studenckiej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 120 s.
Promotor: dr Ryszard Botwina

Kula Arkadiusz: Powstanie i rozwój Klubu Sportowego „Sobieski” w Poznaniu w latach 1985-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008.
181 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Kupisz Maria: Wychowanie fizyczne i sport na ziemi wschowskiej w latach transformacji ustrojowej 1990-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 106 s
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański

Kurkiewicz Jakub: Powstanie i działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie w latach 1982-2006. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 88 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Kwiatkowski Maciej: Rozwój i działalność Bokserskiego Klubu Sportowego „Bukowina” Wałcz w latach 1974-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 105 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Kwiatkowski Mariusz: Powstanie i działalność Koła Łowieckiego „Grandel” na ziemi pilskiej w latach 1948-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 78 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Lamcha Łukasz: Stronność w zakresie techniki sportowej u zawodników światowej klasy w piłce siatkowej na podstawie obserwacji Ligi Światowej 2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 161 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Landyszkowski Piotr: Rozwój powszechnych form kultury fizycznej w Lesznie w latach 1990-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 127 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański

Latecki Szymon: Rozwój fizyczny nastoletnich koszykarek trenujących w klubie AZS PWSZ Gorzów . Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 51 s.
Promotor: dr Jerzy Trzeciak

Łuczak Adam: Badania rozwoju cech morfologicznych, sprawności ogólnej i specjalnej juniorów PKS Obra 1912 Kościan. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 60 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński

Łysik Gabriela: Zarządzanie i organizacja Szkołą Podstawową w Bieniowicach w roku 2006-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 72 s.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński

Maciejewski Filip: Walory przyrodnicze powiatu chodzieskiego – propozycja trasy turystycznej w powiecie chodzieskim. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 68 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki

Maćkowiak Jakub: Postawy i zachowania sportowców. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008.
Promotor: dr Grażyna Sopalak

Magdoń Filip: Działalność Klubu „Modrzew” w Skwierzynie w latach 1990-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 111 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Majchrzak Karolina: Poziom globalnej koordynacji ruchowej u trenujących aikido różnego wieku, stażu i zaawansowania. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 138 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Majewski Krzysztof: Historia Klubu Sportowego LOK MDK „Tazar” Chodzież w latach 1986-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 102 s.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński

Marcinek Anna: Wpływ ćwiczeń rehabilitacyjnych na zwiększenie ruchomości w dużych stawach: biodrowym, barkowym i w kręgosłupie u osób niepełnosprawnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 92 s.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła

Marcinów Dariusz: Poziom wybranych charakterystyk sprawności ogólnej funkcjonariuszy Straży Granicznej i ich zmienność w zależności od wieku i płci. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 88 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz

Markiewicz Marek: Charakterystyka morfologiczna młodych zawodników trenujących koszykówkę na tle grupy rówieśniczej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 56 s.
Promotor: dr Małgorzata Kuchnio

Markowski Dawid: Sposoby samostymulacji stosowane przez wysoko zaawansowanych kanadyjkarzy w zależności od ich wieku, klasy sportowej i okresu treningu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 136 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Matusiewicz Ewa: Atrakcyjność i wykorzystanie terenów zielonych do gier i zabaw ruchowych dla dzieci młodszych w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 63 s.
Promotor: dr Jolanta Adach

Matuszewski Michał: Stronne zróżnicowanie techniki sportowej stosowanej przez uczestników Mistrzostw Europy w Norwegii 2008 r. w piłce ręcznej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 130 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Matyka Agnieszka: Powstanie i działalność Klubu Sportowego „Victoria” Sianów w latach 1948-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008.
173 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Matyka Wojciech: Szybkościowe determinanty efektywności działań techniczno-taktycznych trampkarzy młodszych UKP Zielona Góra. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 60 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński

Mężyńska Anna: Wpływ zajęć tanecznych na poziom koordynacyjnych zdolności motorycznych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008.
Promotor: dr Marek Rokita

Mielka Daria: „Tygodnik Polski” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w Pile i województwie pilskim w latach 1981-1983. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 188 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Mikołajewska Agata: Sport szachowy w powiecie konińskim w latach 1945-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 58 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Motwicki Janusz: Próba oceny wpływu aktywności łowieckiej na zdrowie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008.
Promotor: dr n. med. Piotr Gajewski

Mrukowicz Elżbieta: Uwarunkowania aktywności fizycznej mieszkańców wybranych miejscowości województwa lubuskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 45 s. (praca licencjacka)
Promotor: dr Maria Nowak

Musiał Magda: Zmiana długości kręgosłupa po maratonie i jego regeneracja po masażu sportowym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008.
66 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz

Musztyfaga Aleksandra: Wpływ treningu w okresie przygotowawczym na zmiany w wydolności i wytrzymałości ogólnej piłkarzy nożnych KS „Pogoń” Krzeszyce. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 100 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Anatol Skrypko

Najman Michał: Kultura fizyczna w Barlinku w latach 1995-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 105 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Narkun Marcin: Analiza efektywności stałych fragmentów gry w piłce nożnej na przykładzie wybranych zespołów ligi polskiej i angielskiej w sezonie 2007/2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 115 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz

Nowakowski Maciej: Wydolność anaerobowa zawodników trenujących tenis stołowy w porównaniu z osobami uprawiającymi piłkę ręczną, muay thay i studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie – kierunek wychowanie fizyczne. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 43 s.
Promotor: dr Piotr Żurek

Nowakowski Paweł: Wytrzymałość mięśni posturalnych a postawa ciała u dzieci 12-letnich w Szkole Podstawowej Nr 12 w Lesznie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 46 s.
Promotor: dr Barbara Mierzejewska-Krzyżowska

Nowicka-Szmyt Katarzyna: Postawa ciała dzieci z klas IV Szkoły Podstawowej Nr 13 w Lesznie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 50 s.
Promotor: dr Anna Ostrowska

Nowicki Łukasz: Skuteczność indywidualnych akcji prawo i leworęcznych siatkarzy uczestniczących w Pucharze Świata 2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Olejnik Katarzyna: Aktywność fizyczna i prawidłowe odżywianie kobiet w czasie ciąży. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 49 s.
Promotor: dr Barbara Mierzejewska-Krzyżowska

Olejnik Łukasz: Zainteresowanie aktywnością fizyczną i zachowania prozdrowotne wśród 14-letnich dziewcząt i chłopców w gimnazjum w Drzonkowie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 54 s.
Promotor: dr Barbara Mierzejewska-Krzyżowska

Olejnik Marcin: Działalność Klubu Sportowego LKS „Mas-Rol” Spławie w latach 1994-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008.
Promotor: dr Barbara Mierzejewska-Krzyżowska

Oleksy Leszek: Wpływ wybranych zdolności koordynacyjnych na poziom techniki sportowej u 17 – 18-letnich piłkarzy MKS „Pogoń” Barlinek. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 52 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Anatol Skrypko

Omieczyński Michał: Stan rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej dziewcząt w wieku 13 – 15 lat. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 63 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Anatol Skrypko

Ostojski Paweł: Rozwój Towarzystwa Żużlowego w Ostrowie Wielkopolskim w latach 1990-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 137 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Otworowski Damian: Geneza i działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego “Impuls” w Zdunach w latach 1996-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 63 s.
Promotor: dr Joanna Kuriańska-Wołoszyn

Pawlik Paweł: Życie i działalność sportowa Henryka Zielazka. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 189 s.
Promotor: dr Renata Urban

Pawłowski Maciej: Taekwondo w Koszalinie w latach 1995-2006. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 146 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Pieczonka Anna: Lichenoindykacyjna ocena oddziaływania wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na przyrodę ożywioną w środkowej części Puszczy Noteckiej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 53 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki

Pieprz Alicja: Występowanie bólu kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym na podstawie badań przeprowadzonych na studentach ZWKF i PWSZ w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 84 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz

Pietrzak Piotr: Powstanie i działalność Sulęcińskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sulęcinie w latach 1972-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 80 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Pięta Małgorzata: Rozwój sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej dzieci w wieku 7-12 lat uprawiających rekreacyjną grę w tenisa. Porównanie sprawności ogólnej i specjalnej chłopców w wieku 10-12 lat w latach 2004 i 2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 88 s.
Promotor: dr Piotr Żurek

Piórkowski Łukasz: Analiza możliwości dostosowania Drawskiego Parku Krajobrazowego do infrastruktury turystycznej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 93 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki

Piwecki Andrzej Analiza sprawności fizycznej i wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Policji garnizonu lubuskiego w latach 2004-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 90 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz

Pocętek Aldona: Rozwój saneczkarstwa na torach lodowych w Polsce w latach 1947-1989. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 198 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Potopa Tomasz: Aktywność fizyczna osób po przeszczepie nerki. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 51 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz

Przybylski Tomasz: „Czucie kuli”, jego struktura i uwarunkowania u czołowych zawodniczek i zawodników kręglarstwa klasycznego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 92 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Ratajczak Damian: Życie i kariera sportowa Anny Sulimy. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 54 s. (praca licencjacka)
Promotor: dr Renata Urban

Rybak Gracjan: Porównanie zdolności wytrzymałościowych IV-ligowego KS „Promień” Żary i landesklasowego „TV 1861” Forst. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 50 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Anatol Skrypko

Sawościanik Arkadiusz: Dynamika rozwoju wyników sportowych w pływaniu mężczyzn uzyskanych na Igrzyskach Olimpijskich w latach 1988-2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 62 s.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła

Seweryn Anna: Świadomość dzieci i młodzieży o anoreksji. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 43 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz

Sierański Kamil: Urazy i kontuzje w koszykówce na podstawie badań przeprowadzonych w II-ligowym klubie koszykówki. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 65 s.
Promotor: dr Barbara Mierzejewska-Krzyżowska

Sikorski Łukasz: Ruch sportowy w Gnieźnie w latach 1990-2000. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 136 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Skiba Rafał: Dynamika rozwoju wyników w pływaniu na dystansie 1500 metrów stylem dowolnym mężczyzn w świetle Igrzysk Olimpijskich od 1896 do 2004 roku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 43 s.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła

Skrzyński Michał: Stronne zróżnicowanie wybranych elementów techniki koszykarzy NBA. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 115 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Skrzypczak Mikołaj: Zarządzanie placówką oświatową Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach w roku 2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński

Smolińska Ewelina: Pedagogiczne aspekty kształtowania samooceny i wsparcia społecznego na wyniki sportowe. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 95 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska

Stachowski Maciej: Ruch sportowy w Kościanie w okresie transformacji ustrojowej w latach 1990-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 192 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański

Stankiewicz Grzegorz: Działalność Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Orzeł” Wałcz w latach 1996-2006. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 170 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Stanulewicz Magdalena: Wpływ czynników społeczno-środowiskowych na układ oddechowy. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 77 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz

Stanulewicz Piotr: Styl życia a choroby układu krążenia. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 41 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz

Stawowczyk Arkadiusz: Analiza działań ofensywnych drużyny Celtic FC ze szczególnym uwzględnieniem stałych fragmentów gry w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2007/08. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 94 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek

Stechnij Krzysztof: Urazy i uszkodzenia ich przyczyny i skutki u zawodników piłki ręcznej ze szczególnym uwzględnieniem stawu ramiennego i kolanowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 83 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz

Stroński Jakub: Urazy stawu kolanowego u piłkarzy nożnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 73 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz

Strzałkowski Rafał: Życie i kariera sportowa Marka Cholawo w latach 1958-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 72 s.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński

Suliga Dominik: Ocena zmian pod wpływem szkolenia umiejętności siatkarskich studentów pierwszego roku Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 53 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Anatol Skrypko

Suterski Dariusz: Badanie poziomu wydolności anaerobowej-fosfagenowej studentów i sprinterów przy pomocy ergometrycznego testu wykonywanego kończynami dolnymi i górnymi. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 25 s.
Promotor: dr Wioletta Brzenczek-Owczarzak

Szałkowska Jowita: Rozwój sportu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach w latach 1962-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 106 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Szyler Andrzej: Porównanie poziomu zdolności szybkościowych zespołów “Warty” Międzychód i “Peach” Kamiona. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 48 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Anatol Skrypko

Szmit Mariusz: Charakterystyka gry ofensywnej Polski w piłce nożnej w meczach eliminacyjnych do Mistrzostw Europy Austria-Szwajcaria 2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 112 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek

Szrama Dariusz: Organizacja i zarządzanie Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach w 2007 roku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 119 s
Promotor: dr Przemysław Pieczyński

Szwałek Dominik: Geneza i rozwój Towarzystwa Atletycznego Rozum w Krotoszynie w latach 2001-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 94 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Szydło Krzysztof: Analiza działań defensywnych reprezentacji Polski piłki nożnej podczas eliminacji do mistrzostw Europy w 2008 roku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 76 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek

Szymański Maciej: Powstanie i działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile w latach 1982-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 75 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Ścieszka Edyta: Powstanie i działalność Sulęcińskiego Towarzystwa Siatkarskiego „Olimpia” w latach 1954-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 100 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Świerniak Leszek: Analiza stałych fragmentów gry na przykładzie meczów drużyny Manchester United w roku 2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 67 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Anatol Skrypko

Świerszcz Piotr: Dominacja kierunku obrotów w ćwiczeniach akrobatycznych jego związek z ręcznością i innymi uwarunkowaniami u wysoko zaawansowanych sportowców. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 105 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Świrski Daniel: Wpływ postępowania korekcyjnego na poprawę nadmiernie pogłębionej kifozy piersiowej na podstawie pomiarów posturometrem S. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 70 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz

Tatarynowicz Piotr: Życie i działalność sportowa Krzysztofa Rysa. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 166 s.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński

Tokarczyk Tomasz: Analiza skuteczności gry reprezentacji Polski mężczyzn w siatkówce na Mistrzostwach Świata w Japonii 2006. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 71 s.
Promotor: dr Jan Łojewski

Tośta Bartosz: Wpływ pracy przed komputerem i braku aktywności fizycznej na wzrok człowieka. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 59 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz

Trościanka Dominik: Geneza i rozwój sportu w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Szprotawie w latach 1998-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 109 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Ulikowski Michał: Autorski program szkolenia bramkarzy i bramkarek w piłce nożnej w wieku 10-18 lat. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 120 s.
Promotor: dr Eleonora Sikora

Urbaniak Hubert: Historia kościańskiego trójboju siłowego w latach 1992-2006. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 126 s.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński

Walecki Grzegorz: Świadomość rodziców na temat wad postawy dzieci. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 52 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz

Wandych Dagmara: Powstanie i rozwój Głogowskiego Towarzystwa Tenisowego w latach 1992-2006. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 119 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Wawrzyński Łukasz: Działalność Ludowych Zespołów Sportowych na ziemi wolsztyńskiej w latach 1975-2006. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 102 s.
Promotor: dr Renata Urban

Weiss Mateusz: Geneza i działalność Klubu Sportowego „Grom” Wolsztyn w latach 1946-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 112 s.
Promotor: dr Renata Urban

Wilkocki Dawid: Dieta oraz aktywność fizyczna jako czynniki wspomagające leczenie cukrzycy typu 2. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008.
122 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Bernard Zajadacz

Winecka Justyna: Rozwój turystyki na ziemi żarskiej w latach 1945-1998. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 199 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Wiśniewski Bartosz: Powstanie i działalność Sekcji Piłki Nożnej WKS „Zawisza” w Bydgoszczy w latacg1946-2000. 124 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Woźniak Ewa: Biznesplan firmy „Ekosystem” zajmującej się odpadami po działalności turystycznej i sportowo-rekreacyjnej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 106 s.
Promotor: dr hab. Piotr Godlewski

Woźny Paweł: Organizacja i zarządzanie Gimnazjum Nr 8 w Lesznie w roku szkolnym 2007/2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 71 s.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński

Wyrwa Ewelina: Wpływ treningu w okresie przygotowawczym na ogólną sprawność fizyczną u młodych piłkarzy Klubu „Pogoń” Krzeszyce. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 80 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Anatol Skrypko

Zamojski Dawid: Zainteresowanie aktywnością ruchową i sportem gimnazjalistów pochodzących ze środowiska wiejskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 92 s.
Promotor: dr n. med. Piotr Gajewski

Ziemkowski Łukasz: Znaczenie pojęcia „czucia piłki” i „czucia boiska”, jego struktura, uwarunkowania i kształtowanie u wysokozaawansowanych zawodników siatkówki. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 150 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Ziemniak Krzysztof: Charakterystyka wybranych stałych fragmentów gry na przykładzie meczów GKP Gorzów Wlkp. W I lidze piłki nożnej w 2008 roku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 65 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek

Ziółkowski Maciej: Wytrzymałość szybkościowa i ogólna piłkarzy nożnych „Aluminium” Konin w okresie przedstartowym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 66 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Anatol Skrypko

Żeliszewski Łukasz: Szybkościowe wyznaczniki techniki i efektywności gry trampkarzy młodszych Gorzowskiego Klubu Piłkarskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 66 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński

Żychski Jędrzej: Dynamika rozwoju wyników sportowych w pływaniu kobiet uzyskanych na Igrzyskach Olimpijskich w latach 1988-2004. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 83 s.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła

Żynda Tomasz: Poziom sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej młodych piłkarzy nożnych z rocznika 1994. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2008. 48 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Anatol Skrypko