Prace magisterskie i licencjackie obronione w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

 

Rok akademicki 2008/2009 i 2009/2010 (obrona 2009)


Andersz Aleksandra: Rozwój rekreacyjnych form gimnastycznych w Polsce w latach 1983-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 87 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Andrzejczak Michał: Poziom przygotowania fizycznego tenisistów w wieku 13-16 lat w porównaniu z uprawiającymi inne dyscypliny sportu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 39 s.
Promotor: dr Piotr Żurek

Bacik Sebastian: Powstanie i działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie w latach 1958-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 94 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Bajerski Bartosz: Walory turystyczne Nakła i okolic – dotychczas wyznaczone szlaki turystyczne i propozycja trasy Nordic Walking. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 42 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki

Bania Piotr: „Tygodnik Polski” jako informator, propagator i organizator kultury fizycznej w latach 1986-1989. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 209 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Baran Patryk: Skuteczność gry prawo i leworęcznych zawodniczek siatkówki podczas Igrzysk Olimpijskich w 2008 r. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 251 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Baryczkowska Magdalena: Sprawność ogólna i specjalna dzieci 9 – 10-letnich szkół wiejskich i miejskich uczęszczających na naukę pływania. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 52 s.
Promotor: dr Maciej Tybiszewski

Bednarek Adam: Zagrożenie lasów w Nadleśnictwie Karwin szkodnikami pierwotnymi. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 65 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki

Biernacki Radosław: Kultura fizyczna w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w latach 2000-2008. 106 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Bil Karol: Realizacja podstawy programowej z gimnastyki w szkołach podstawowych miasta Wałcz w roku szkolnym 2007/2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 81 s.
Promotor: dr Maciej Tybiszewski

Blatkiewicz Anna: Charakterystyka dendroflory na terenie dawnych dworków Puszczy Noteckiej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 76 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki

Bobrowska Renata: Kierowanie zespołem siatkówki w trakcie gry w opinii studentów (specjalizacji instruktorskiej i trenerskiej) ZWKF w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 63 s.
Promotor: dr Jan Łojewski

Brewiński Jakub: Charakterystyka wybranych stałych fragmentów gry w wybranych meczach lig zachodnioeuropejskich oraz polskiej w latach 2008-2009. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 48 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek

Brzozowski Roman: Poziom globalnej koordynacji ruchowej i hierarchia jej składowych oraz skoczność u zawodników uprawiających triathlon. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 70 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Cejza Przemysław: Szkolny Klub Sportowy „Jantar” Racot w latach 1982-2008 i jego wkład w propagowanie idei olimpijskiej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 104 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański

Chmielewski Łukasz: Zakres wiadomości na temat wspomagania dozwolonego i niedozwolonego wśród młodzieży na przykładzie Gimnazjum w Lesznie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 63 s.
Promotor: dr n. med. Piotr Gajewski

Ciesiński Michał: Ocena wydolności tlenowej mężczyzn w średnim wieku oraz młodych mężczyzn. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 33 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach

Cwynar Kamil: Pozaszkolna aktywność fizyczna młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej w Głogowie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 71 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska

Cybulska Anna: Wpływ okresu przejściowego na poziom sprawności ogólnej i specjalnej u siatkarek zespołu TV Oberkirch. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 55 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek

Cyran Patrycja: Życie i działalność sportowa Kazimierza Górskiego w latach 1921-2006. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 102 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Czaja Przemysław: Stronne zróżnicowanie celności strzałów piłkarzy nożnych podczas Igrzysk Olimpijskich 2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 77 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Czubak Katarzyna: Ocena efektywności gry koszykarek ekstraklasowego zespołu KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. w sezonie 2007/2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 65 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Anatol Skrypko

Ćwirko Monika: Życie i kariera sportowa Bogusława Jareckiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 90 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Dembiński Tomasz: Metody obrazowania połączeń w układzie nerwowym z zastosowaniem transportu aksonalnego znaczników fluorescencyjnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 50 s.
Promotor: dr Leszek Zguczyński

Derbin Marcin: Metoda obrazowania połączeń w układzie nerwowym z zastosowaniem znacznika peroksydazy chrzanowej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 56 s.
Promotor: dr Leszek Zguczyński

Drożdżal Łukasz: Ocena działań wysokokwalifikowanych zawodników wybranych zespołów uczestniczących w finałach Mistrzostw Europy Austria – Szwajcaria 2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 71 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek

Dziemba Jakub: Ruch sportowy w Wolsztynie w okresie transformacji ustrojowej 1990-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 134 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański

Gąsior Arkadiusz: Rozwój działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 66 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Gniatkowski Andrzej: Rozwój motoryczny w ontogenezie i wybrane fragmenty kariery sportowej zawodników leworęcznych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 86 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Gołdyka Bartłomiej: Możliwości i granice oddziaływań wychowawczych trenera w realiach współczesnego świata i sportu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 130 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska

Górski Daniel: Walory turystyczne Żar i okolic. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 48 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki

Górski Konrad: Działalność Klubu Włocławskiego w latach 1989-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 197 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Graczyk Anna: Historia tańca towarzyskiego w województwie gorzowskim w latach 1975-1998. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 115 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Gramala Karol: Zawody sportowo-pożarnicze w powiecie pleszewskim w latach 1998-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 80 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Grochowski Krzysztof: Ocena poziomu aktywności fizycznej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego za pomocą Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ). Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 53 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Groć Marcin: Powstanie i rozwój organizacyjny Polskiego Ludowego Klubu Sportowego „Gwda” w latach 1993-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 108 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Grzegrzółka Dariusz: Analiza działań defensywnych wybranych reprezentacji narodowych w piłce nożnej podczas Mistrzostw Europy Austria – Szwajcaria 2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 65 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek

Guzik Anna: Motywy uprawiania fitness gimnastycznego przez mieszkańców Szczecinka. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 79 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Gwardzik Monika: Wizualizacja w treningu aerobiku tanecznego. Część i całość w uczeniu struktury ruchu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009.
142 s.
Promotor: dr Ryszard Botwina

Hass Michał: Rozwój piłki nożnej kobiet w Gorzowie Wlkp. w latach 2000-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Iwachów Agnieszka: Zależność pomiędzy wysklepieniem stóp a wybranymi zdolnościami motorycznymi młodzieży skwierzyńskiej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 120 s.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła

Iwańczyk Dorota: Życie i działalność sportowa Stanisława Kurysia. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 75 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Jakubiak Bogusz: Rozwój ruchu sportowego w Dębnie w latach 1990-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 132 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański

Jodko Bartosz: Rozwój ruchu sportowego w Myśliborzu w okresie transformacji ustrojowej w latach 1990-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 122 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański

Janowicz Jakub: Aktywność fizyczna ludzi starszych należących do Klubu Seniora „Pogodna Jesień” w Bojanowie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 60 s.
Promotor: dr Anna Ostrowska

Jaskowski Marcin: Różnice w sprawności fizycznej dzieci wiejskich i miejskich w wieku 11-12 lat wybranych szkół podstawowych w Kłodawie i Gorzowie Wlkp. oraz ich uwarunkowania. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 38 s.
Promotor: dr Robert Piekarski

Jurkiewicz Tomasz: Rozwój ruchu sportowego w Lipianach 1945-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 149 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański

Juszczak Paweł: Analiza porównawcza sprawności fizycznej piłkarzy nożnych w wieku 13 lat reprezentujących kadrę województwa lubuskiego w latach 2007/2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 48 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Anatol Skrypko

Kamieński Przemysław: Rozwój fizyczny oraz dymorfizm płciowy 5-6 – letnich dzieci z Lubska. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 58 s.
Promotor: dr Małgorzata Kuchnio

Kapelińska Anna: Poziom wybranych zdolności motorycznych piłkarzy wodnych na przykładzie zawodników Klubu GKPW’59 w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 55 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz

Karpiński Maciej: Wychowanie fizyczne i sport w Gimnazjum im. Ks. Jana Długosza we Włocławku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 74 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański

Kasołka Sławomir: Sport w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Pleszewie w latach 1945-1989. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 123 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Kaszuba Marcin: Stronne zróżnicowanie techniki pływania uczestników mistrzostw świata w 2008 roku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Kądziela Piotr: Wpływ związków zawierających siarkę na zmiany aktywności dysmutazy ponadtlenkowej i stężenia produktów peroksydacji lipidów w teście siłowym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 48 s.
Promotor: dr Joanna Ostapiuk-Karolczuk

Kierzek Piotr: Analiza skuteczności gry I-ligowego zespołu piłkarzy ręcznych AZS-AWF Gorzów Wlkp. w sezonie rozgrywkowym 2007/2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 46 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Anatol Skrypko

Klijewska Justyna: Powstanie i działalność Klubu Miłośników Turystyki Rowerowej „Dynamo” Krzyż Wielkopolski w latach 1999-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 106 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Knap Tomasz: Życie i działalność w zakresie kultury fizycznej dra Zbigniewa Szafkowskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Kobus Joanna: Mechanizmy uzależnienia od nikotyny. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 68 s.
Promotor: dr Leszek Zguczyński

Kolanko Weronika: Rozwój Sekcji Biegowej „Florian” przy Klubie Sportowym „Kolejarz” w Chojnicach w latach 1985-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 83 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Komoszyńska Sylwia: Rola aktywności fizycznej w procesie starzenia się organizmu na przykładzie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Polkowicach. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 81 s.
Promotor: dr Barbara Mierzejewska-Krzyżowska

Konieczna Karolina: Obciążenia treningowe w okresie przygotowawczym wysokokwalifikowanych zawodniczek w kolarstwie szosowym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 47 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek

Koperska Joanna: Zależność pomiędzy budową morfologiczną stóp a wskaźnikiem Body Mass Index u młodzieży z Chojnic. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 153 s.
Promotor: dr Irena Nadolska-Ćwikła

Kosacki Radosław: Zmiana poziomu mocy beztlenowej w rocznym cyklu treningowym członków reprezentacji Polski juniorów w wioślarstwie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 55 s.
Promotor: dr Piotr Basta

Kotrych Monika: Ruch sportowy w Oleśnicy w okresie transformacji ustrojowej 1990-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 79 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański

Kozłowski Łukasz: Olimpiady specjalne w Grudziądzu w latach 1993-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 128 s.
Promotor: dr Renata Urban

Krajewski Radosław: Dynamika zmian poziomu interleukiny 6 ( IL-6 ) u osób nietrenujących poddanych długotrwałemu wysiłkowi fizycznemu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 46 s.
Promotor: dr Agnieszka Zembroń-Łacny

Krawczyk Damian: Kariery szkolne młodzieży studiującej w PWSZ w Lesznie w latach 2003-2006 i AWF w Gorzowie Wlkp. (SUM) w latach 2006-2008 i ich społeczno-środowiskowe uwarunkowania. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 74 s.
Promotor: dr Przemysław Pieczyński

Kubicki Tomasz: Walory turystyczne okolic Torunia. Aktualna sieć szlaków turystycznych i propozycja szlaku kajakowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 72 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki

Kurek Radosław: Walory turystyczne Gór i Pogórza Kaczawskiego – dotychczas wyznaczone szlaki turystyczne oraz nowe propozycje. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 68 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki

Kurkowska Kamila: Powstanie i rozwój uczniowskich klubów sportowych w Lesznie w latach 1995-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009.
186 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Kuś Maciej: Ruch sportowy w Strzelcach Krajeńskich w okresie przemian ustrojowych 1990-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 89 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański

Kwella Jarosław: Ocena skuteczności treningu w okresie przygotowawczym na podstawie zmian w wydolności oraz wytrzymałości ogólnej u piłkarzy nożnych w klubie piłkarskim Orzeł Mrzeżyno. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 72 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Anatol Skrypko

Kwilecki Arkadiusz: Zainteresowania rekreacyjno-turystyczne mieszkańców Szklarskiej Poręby. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 96 s.
Promotor: dr Maciej Tybiszewski

Kwiliński Emil: Ruch sportowy w Barlinku w okresie transformacji ustrojowej 1990-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 73 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański

Lisztwan Marcin: Rozwój piłki nożnej w Koszalinie w latach 1975-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 77 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański

Łasocha Paweł: Geneza i rozwój piłki siatkowej w Świnoujściu w latach 1958-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 136 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Łazowski Krzysztof: Reprezentacja Polski w piłce siatkowej na igrzyskach olimpijskich. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 136 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Mackiewicz Grzegorz: Powstanie i działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Wałczu w latach 1992-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 95 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Maćkowiak Hieronim: Motywy aktywności fizycznej a rodzaj wysiłku fizycznego podejmowanego przez mieszkańców małych miejscowości. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 74 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Majchrowski Cezary: Stronne zróżnicowanie wybranych elementów techniki pływania u czołowych uczestniczek i uczestników Igrzysk Olimpijskich w 2008 roku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 116 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Malinowski Grzegorz: Świadomość szkodliwości stosowania używek u uczniów szkół gimnazjalnych w latach 2006-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 88 s.
Promotor: dr Anna Ostrowska

Marciniak Iwona: Urządzenia i przyrządy stosowane w szkoleniu dzieci i młodzieży w siatkówce plażowej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 48 s.
Promotor: dr Jan Łojewski

Matuszewska Iwona: Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży z Szamotuł. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 106 s.
Promotor: dr Anna Ostrowska

Matysiak Tomasz: Sposoby żywienia grup młodzieżowych i zawodników starszych w piłce nożnej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 40 s.
Promotor: dr Barbara Mierzejewska-Krzyżowska

Mazurczyk Łukasz: Walory turystyczne gminy Miłki na Mazurach. Szlaki turystyczne – aktualna sieć i propozycje jej uzupełnienia. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 77 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki

Mądrzak Maciej: Zmiana poziomu wytrzymałości w okresie przygotowawczym rocznego cyklu treningowego członków reprezentacji Polski juniorów w wioślarstwie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 48 s.
Promotor: dr Piotr Basta

Mielcarek Filip: Rozwój Gorzowskiego Klubu Piłkarskiego w latach 1996-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 140 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Migdałek Piotr: Stan sprawności specjalnej siatkarskiej u dziewcząt uprawiających siatkówkę w gimnazjum. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009.
71 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Anatol Skrypko

Milczarek Magdalena: Rozwój kultury fizycznej w gminie Wijewo w latach 1982-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 113 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Mleczak Łukasz: Ruch sportowy w Trzciance w okresie transformacji ustrojowej 1990-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 139 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański

Morawski Piotr: Analiza skutecznych uderzeń do bramki w akcjach ofensywnych zespołu Arsenal Londyn w sezonie 2007/2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 62 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Anatol Skrypko

Mordel Monika: Lokalizacja poczucia kontroli u osób zajmujących się sportem. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 86 s.
Promotor: dr Marzena Tomczak

Mrok Marcin: Wiedza rodziców na temat wad postawy dzieci uczęszczających na zajęcia korekcyjne na wsi i w mieście. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 61 s.
Promotor: dr Barbara Mierzejewska-Krzyżowska

Muzyka Karol: Problemy polskiej lekkoatletyki na przykładzie Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Park” Zduńska Wola. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009.
Promotor: dr Grażyna Sopalak

Nawrocki Arkadiusz: Wpływ N-acetylocysteiny na poziom erytropoetyny u zawodników poddanych stopniowemu wysiłkowi fizycznemu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 33 s.
Promotor: dr Agnieszka Zembroń-Łacny

Niewolna Natalia: „Czucie piłki” – znaczenie, struktura, metody badań oraz jego wybrane przejawy i uwarunkowania na przykładzie studentów ZWKF w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 108 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz

Nowak Kamila: Współczesne tendencje rozwoju rewalidacji i edukacji osób niepełnosprawnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 92 s.
Promotor: dr Mariola Radzińska

Nowak Konrad: Rozwój ruchowy niemowlęcia w pierwszym roku życia. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 63 s.
Promotor: dr Leszek Zguczyński

Nowak Marcin: Wpływ standardowego wysiłku wioślarskiego na wybrane parametry biochemiczne u zawodników uprawiających wioślarstwo. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 39 s.
Promotor: dr Anna Skarpańska-Stejnborn

Olechno Wioleta: Problem otyłości. Otyłość wśród dwunastoletnich uczniów z Brzeźnicy. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 68 s.
Promotor: dr Anna Ostrowska

Pająk Monika: Związki pomiędzy sprawnością fizyczną ogólną i specjalną u kajakarzy. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 80 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz

Parfianowicz Łukasz: Walory turystyczno – przyrodnicze Żagania i okolic. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 87 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki

Pasternak Wojciech: Analiza obciążeń w dwuletnim cyklu treningowym zawodników LKS „Lubusz” Słubice uprawiających lekkoatletyczne biegi średnie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 57 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz

Patroś Bogusław: Motywy rezygnacji dzieci i młodzieży ze sportowego szkolenia żeglarskiego na przykładzie aktualnej działalności MKS „Szkuner” Myślibórz. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 69 s.
Promotor: dr Joanna Kuriańska-Wołoszyn

Piechota Maciej: Rozwój piłki siatkowej w powiecie pilskim w latach 1999-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 119 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Piechut Aleksandra: Geneza i rozwój sekcji akrobatyki sportowej w Klubie Sportowym „Żak” w Wałczu w latach 1974-2009. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 80 s.
Promotor: dr Maciej Tybiszewski

Piotrowiak Michał: Zastosowanie kwasu α-liponowego w sporcie. Działanie antyoksydacyjne. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 35 s.
Promotor: dr Agnieszka Zembroń-Łacny

Piotrów Marta: Poziom sprawności fizycznej uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złotowie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 81 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz

Piwowarczyk Jakub: Sukcesy sportowe prawo i leworęcznych tenisistów światowej elity. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Pozorski Tomasz: Stronne zróżnicowanie strzałów na bramkę podczas Mistrzostw Europy 2008 w piłce nożnej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 166 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Psuja Joanna: Koszykówka na Igrzyskach Olimpijskich w latach 1936-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 135 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Raczkowiak Grzegorz: Charakterystyka stałych fragmentów gry w piłce nożnej wybranych reprezentacji narodowych i zespołów klubowych w latach 2006-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 151 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Anatol Skrypko

Raginia Agata: Walory turystyczne Wschowy i okolic. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 59 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki

Rasch Katarzyna: Porównanie wybranych zdolności motorycznych 16-letnich chłopców trenujących i nietrenujących pływanie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 55 s.
Promotor: dr Jacek Stasiak

Ruszczak Agata: Bóle szyjne kręgosłupa. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009.
Promotor: dr Barbara Mierzejewska-Krzyżowska

Sadłowska Dobrosława: Wpływ uznawanych wartości na poziom aktywności fizycznej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 80 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Sawicki Maciej: Ruch sportowy w Bolesławcu w okresie transformacji ustrojowej 1990-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 108 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański

Sekuła Kamil: Analiza porównawcza skuteczności gry reprezentacji Polski mężczyzn w siatkówce na Mistrzostwach Świata w Japonii 2006 i Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie 2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 61 s.
Promotor: dr Jan Łojewski

Sendrowicz Iwona: Urazy sportowe ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 77 s.
Promotor: dr Anna Ostrowska

Siekierski Mateusz: Wpływ wysiłku o narastającej intensywności na poziom wybranych przejawów kondycyjnych i koordynacyjnych zdolności motorycznych na przykładzie studentek III roku ZWKF w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 67 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz

Sierszulska Róża: Realizacja zajęć z gimnastyki sportowej w ramach Ruchu Olimpiad Specjalnych na przykładzie Domów Pomocy Społecznej w województwie wielkopolskim. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 82 s.
Promotor: dr Tomasz Jędrzejczak

Siwonia Mirosław: Historia szczecineckiego triathlonu w latach 1995-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 74 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Skowrońska Katarzyna: Determinanty popularności w grupie rówieśniczej. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 85 s.
Promotor: dr Marzena Tomczak

Skrentny Marcin: Trening, dieta, suplementacja i odnowa biologiczna stosowane w kulturystyce. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 68 s.
Promotor: dr Barbara Mierzejewska-Krzyżowska

Skuza Michał: Zmiany w makrocyklu treningowym wybranych charakterystyk wytrenowania kajakarzy Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu w latach 2006 i 2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 131 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz

Sowa Arkadiusz: Działalność Miejskiego Klubu Sportowego „Polonia” Słubice w latach 1998-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009.
132 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Spiesz Kamil: Powstanie i rozwój uczniowskich klubów sportowych w Zgorzelcu w latach 1998-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 128 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Stachniak Marcin: Urazowość w lekkoatletyce ze szczególnym uwzględnieniem stawu kolanowego. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 77 s.
Promotor: dr Anna Ostrowska

Stempień Agnieszka: Sprawność fizyczna uczniów w wieku 15 lat. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 77 s.
Promotor: dr Barbara Mierzejewska-Krzyżowska

Stera Tomasz: Zachowania, poglądy i postawy w zakresie rekreacji ruchowej i sposobu żywienia studentów ZWKF w Gorzowie Wlkp. 61 s.
Promotor: dr Donata Woitas-Ślubowska

Strzelecki Dawid: Osiągnięcia polskiego tenisa w turniejach wielkoszlemowych oraz Pucharze Davisa w latach 1990-2005. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 112 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański

Suchorowiec Paweł: Działalność Warmińsko – Mazurskiego Związku Zapaśniczego w latach 1999-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 140 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Synowiec Bartłomiej: Charakterystyka gry w siatkówkę osób niepełnosprawnych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 45 s.
Promotor: dr Jan Łojewski

Sypniewski Ryszard: Porównanie poziomu ogólnych zdolności motorycznych u osób uprawiających sporty walki i studentów AWF. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 49 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz

Szemiel Łukasz: Życie i kariera sportowa Dariusza Michalczewskiego (1968-2008). Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 130 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Szenfeld Marcin: Wpływ poziomu wykształcenia na podejmowanie aktywności fizycznej przez pracowników Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek w Jarocinie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 77 s.
Promotor: dr Maria Nowak

Szkudlarek Piotr: 50 lat Klubu Sportowego „Victoria” Ostrzeszów 1945-1995. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 87 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański

Szpera Piotr: Geneza i działalność Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „Trawers” przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim w latach 2000-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 93 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Szumna Ewa: Życie i działalność w sporcie Józefa Kowalkiewicza. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 138 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Szymanik Jakub: Proporcje zawodników prawo i leworęcznych w Mistrzostwach Świata w Piłce Ręcznej Niemcy 2007 r. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 58 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Szymczak Paweł: Najwybitniejsi mistrzowie Polskiej Akademii Jujitsu w latach 1990-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 77 s.
Promotor: dr Renata Urban

Śniegowski Łukasz: Działalność Gminnego Klubu Sportowego „Tęcza” Topólka w latach 1999-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 124 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Leonard Nowak

Tokarczyk Łukasz: Wychowanie fizyczne i sport w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zelowie w latach 1976-2000. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 92 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański

Tomaszewska Weronika: Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Śmiglu 1991-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 111 s.
Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański

Tomczak Katarzyna: Postrzeganie zdrowia i podejmowanie działań prozdrowotnych na przykładzie studentów II roku AWF. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 76 s.
Promotor: dr Danuta Godlewska

Topola Kamil: Sport w Trzciance w latach 1945-1989. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 115 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Tuz Marta: Stan rozwoju fizycznego i wybranych zdolności motorycznych grupy dziewcząt trenujących koszykówkę i nietrenujących w wieku 14 lat. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 48 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Anatol Skrypko

Urban Tadeusz: Uwarunkowania wyboru tańca towarzyskiego jako formy aktywności ruchowej dzieci i młodzieży w czasie wolnym. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 56 s.
Promotor: dr Joanna Kuriańska-Wołoszyn

Urbański Bartłomiej: Powstanie i działalność Klubu Sportowego „Olimpijczyk” we Włocławku w latach 1999-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 124 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Ustrzycka Marta: Mistrzostwa Świata w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi w latach 1995-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 140 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Warchoł Marek: Rozwój Gminnego Klubu Sportowego „Meprozet” Stare Kurowo w latach 1948-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009.
166 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek

Wasilek Andrzej: Analiza i porównanie skuteczności gry I-ligowego zespołu piłkarzy ręcznych AZS AWF Gorzów Wlkp. w pierwszej i drugiej rundzie w sezonie 2007/08. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 52 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Anatol Skrypko

Wierzbicki Krzysztof: Poziom obciążeń treningowych u lekkoatletów o różnym tempie osiągania maksymalnych rezultatów. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 78 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz

Więcławek Kamil: Powstanie i działalność Klubu Sportów i Sztuk Walki w Turku w latach 1992-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009.
140 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Winiecki Marcin: Analiza działań ofensywnych drużyny KKS „Lech” Poznań w latach 2006-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 168 s.
Promotor: dr Włodzimierz Stronczyński

Wlaźlak Michał: Analiza gry defensywnej na przykładzie meczów drużyny KKS „Lech” Poznań w sezonie 2006-2007. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 68 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek

Wleklik Tomasz: Zakres wiadomości na temat wspomagania dozwolonego i niedozwolonego wśród młodzieży na przykładzie Liceum w Lesznie. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 62 s.
Promotor: dr n. med. Piotr Gajewski

Wojciechowski Daniel: Ocena sprawności fizycznej osób upośledzonych umysłowo za pomocą zmodyfikowanego testu Eurofit. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 44 s.
Promotor: dr Tomasz Jędrzejczak

Wojciechowski Tomasz: Wizualizacja jako element doskonalący rzuty za trzy punkty w koszykówce. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 109s.
Promotor: dr Ryszard Botwina

Wojtkowiak Stanisław: Historia i szkolenie strzelców wyborowych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 87 s.
Promotor: dr Maciej Tybiszewski

Wolski Mateusz: Święto sportu wiejskiego na ziemi kujawsko-pomorskiej w latach 1960-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 111 s.
Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann

Wróbel Maciej: Świadomość niebezpieczeństw wynikających z miejsca zamieszkania wśród uczniów Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Świnoujściu. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 64 s.
Promotor: dr n. med. Piotr Gajewski

Zaniewski Marcin: Czy można podzielić dyscypliny sportowe na męskie i żeńskie? Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 138 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Zaręba Marcin: Wykorzystanie walorów naturalnych okolic Wałcza dla treningu biegowego – wg wspomnień członków Wunderteamu Jana Mulaka. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 104 s.
Promotor: dr hab. prof. AWF Ludwik Lipnicki

Zastocki Piotr: Poziom sprawności ogólnej strażaków na przykładzie Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 58 s.
Promotor: dr Maciej Tybiszewski

Zielonka Maciej: Analiza zdobywanych bramek podczas turnieju finałowego Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2008 roku rozgrywanego na boiskach w Austrii i Szwajcarii. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 51 s.
Promotor: dr Janusz Płaczek

Zięcik Karol: Skuteczność gry prawo i leworęcznych zawodników piłki ręcznej podczas Igrzysk Olimpijskich 2008 r. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 106 s.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

Zoga Remigiusz: Geneza i rozwój Miejskiego Klubu Sportowego „Tęcza” Krosno Odrzańskie w latach 1992-2008. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 147 s.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj

Żeletko Przemysław: Próba analizy czynników środowiskowych mających wpływ na wypadkowość w wybranych grupach dziecięcych. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 118 s.
Promotor: dr n. med. Piotr Gajewski

Żołnowski Tomasz: Wiedza młodzieży ze szkół Gryfina na temat narkotyków. Gorzów Wlkp.: ZWKF 2009. 54 s.
Promotor: dr n. med. Piotr Gajewski