Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Wioślarstwo, krajoznawstwo, wychowanie fizyczne –

zbiory dr Ryszarda Kobendzy podarowane Bibliotece ZWKF w Gorzowie Wlkp.

 

 

Wydawnictwa ciągłe

- APS Akademicki Przegląd Sportowy 1962 nr 12

- APS Akademicki Przegląd Sportowy 1987 nr 8

- APS Akademicki Przegląd Sportowy 1988 nr 3; 5; 6; 9

- APS Akademicki Przegląd Sportowy 1989 nr 7; 8

- APS Akademicki Przegląd Sportowy 1989 : Kobendza R. :  Sekcja wioślarska AZS Kraków 1911-1939

- APS Akademicki Przegląd Sportowy 1990 nr 5; 6; 7

- APS Akademicki Przegląd Sportowy 1992 nr 2

- APS Akademicki Przegląd Sportowy 1993 nr 8

- APS Akademicki Przegląd Sportowy 1994 nr 7; 9

- APS Akademicki Przegląd Sportowy 1995 nr 7; 8

- APS Akademicki Przegląd Sportowy 1999 nr 4

- APS Akademicki Przegląd Sportowy 2000 nr 7; 8; 9

- APS Akademicki Przegląd Sportowy 2001 nr 1; 4; 6; 7; 9; 12

- APS Akademicki Przegląd Sportowy 2002 nr 3; 4; 5; 12

- Alsterspiegel Ruder-Club „Allemannia von 1866”, 2000, Mai/Juni

- APS Akademicki Przegląd Sportowy 1988, 8/62/88

- ARC-Mitteilungen 1998 nr 1

- Aura – miesięcznik poświęcony ochronie środowiska 1973 nr 6

- „Białe Ślady” – Komisja Turystyki Narciarskiej 1975 nr 4

- Biblioteczka Sędziego Wioślarskiego – z. 1 : Regulaminy Kolegium Sędziów 1970

- Biblioteczka Sędziego Wioślarskiego – z. 2 : Materiały plenarnej narady sędziów związkowych PZTW, Wrocław, 21-22 lutego 1970 r.

- Biblioteczka Sędziego Wioślarskiego – z. 4 : Z prac Kolegium Sędziów PZTW 1971

- Biblioteczka Sędziego Wioślarskiego – z. 6 : Przed Sejmikiem PZTW - 1973

- Biblioteczka Sędziego Wioślarskiego – z. 7 : Sezon wioślarski 1982

- Biblioteczka Sędziego Wioślarskiego – z. 8 : Regulaminy Kolegium Sędziów 1984

- Biblioteczka Sędziego Wioślarskiego – z. 7 : Sezon wioślarski 1982

- Biblioteczka Sędziego Wioślarskiego – z. 9 : Z prac Kolegium Sędziów 1985

- Biblioteczka Sędziego Wioślarskiego – z. 10 : Księga adresowa PZTW 1986

- Biblioteczka Sędziego Wioślarskiego – z. 12 : Materiały szkoleniowe Kolegium Sędziów 1988

- Biblioteczka Sędziego Wioślarskiego – z. 13 Materiały szkoleniowe Kolegium Sędziów 1991

- Biblioteczka Sędziego Wioślarskiego – z. 14 : 100 lat FISA 1892-1992

- Biblioteczka Sędziego Wioślarskiego – z. 16 : 75-lecie PZTW 1994

- Biblioteczka Sędziego Wioślarskiego – z. 17 : Księga adresowa Kolegium Sędziów PZTW 1995

- Biblioteczka Sędziego Wioślarskiego – z. 18 : Ogólnopolska narada szkoleniowa sędziów PZTW, Poznań 18-19 marca 1995

- Biuletyn Informacyjno-szkoleniowy – Stowarzyszenie Trenerów Polskich 1988 nr 1

- Biuletyn Informacyjny : Akademicki Związek Sportowy – Szczecin 1946-1971

- Biuletyn Informacyjny GKKFiT 1969 nr 10

- Biuletyn Informacyjny GKKFiT 1974 nr 9

- Biuletyn Informacyjny – Instytut Turystyki 1973 nr 1

- Biuletyn Informacyjny – Komunikaty COIT 1971 nr 4

- Biuletyn Informacyjny 1960 , (31 sierpnia) – Sekretariat Woj. Komitetów KFiT w Szczecinie

- Biuletyn PZTW 1961 nr 5

- Biuletyn PZTW 1979 nr 5-6

- Biuletyn PZTW 1980 nr 2-3

- Biuletyn PZTW 1981 nr 1,2,3; 4; 5-6

- Biuletyn PZTW 1990 nr 4

- Biuletyn PZTW 1991 nr 1

- Biuletyn PZTW 1992 nr 3

- Biuletyn Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody 1972, maj, październik

- Biuletyn Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody 1973, kwiecień, maj

- Biuletyn Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody 1974, marzec, kwiecień

- Bulletin de la Fédération Internationale du Sport Universitaire 1989 No 16

- Bulletin de la Fédération Internationale du Sport Universitaire 1990 No 18

- Bulletin No. 2 – Linz-Ottensheim im März 1990

- Concept Magazyn 2001

- Czas – tygodnik społeczny -1976 nr (80) 32

- Den internationale Københavns-Regatta og „Danish Open” 1984

- „Die Germania  Clubnachrichten der Frankfurtem Rudergesellschaft Germania 1869 e.V. 1988 nr 3

- Die RCT-Brücke, 2000 nr 2

- Dolle`n Schmiere Ruderverein „Weser” von 1885 e.V. Hameln, 2000, 2 April/Mai/Juni

- Dowgird Z.: Turystyka świąteczna pracowników handlu. W: Zesz. Nauk. WSWF we Wrocławiu 1969, s. 77-91

- Dysk Olimpijski 1968 nr 4; 11 ; 1969 nr 1; 3; 5 ;1970 nr 4 ; 1971 nr 1-5; 7; 11 (wspólna oprawa)

- Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V. Clubmitteilungen 1988 nr 4

- FISA Bulletin 1980

- FISA Info 1991, nr 1; 2; 3; 5

- FISA Info 1992, nr 1; 2; 4; 5; 6

- FISA Info 1993, nr 5; 6

- FISA Info 1995, nr 2; 3; 4; 5; 6

- FISA Info 1996, nr 1

- FISA News 1997 No 1 April/Avril

- FISA News 1997 No 2 July/Juillet

- FISA News 1997 No 3 December

- FISA News 1998 No 1 April/Avril

- FISA News 1998 May

- FISA News 1998 No 2 August

- FISA News 1998 No 3 December

- FISA News 1999 No 1 August

- Gazeta Gdańska, lata 1930-1939 – ksero art. nt. wioślarstwa w Gdańsku

- Gazeta Olimpijska 2008 nr 61

- Gorzowskie Wiadomości Samorządowe 2005 nr 10

- Gościniec 1969 nr 1 – 6 ; 1970 nr 7 – 18 ; 1971 nr 19 - 30 ; 1972 nr 31 – 41 ; 1973 nr 48 (wspólna oprawa)

- Heidelberg – das Magazyn 2001

- IMT ilustrowany magazyn turystyczny Światowid 1973 nr 768 - 776; 1974 nr 778 - 782; 785 - 789 (wspólna oprawa)

- Informator nr 1/86 : Trenerskie prace dyplomowe 1984 : (oprac. bibliograficzne)

- Informator 1999 : kluby, imprezy, szkoły, związki, stowarzyszenia, AWF-y, inne

- International Newsletter Adaptive Rowing 1993, R.2, nr 1

- Jantarowe Szlaki : biuletyn turystyczno-krajoznawczy Pomorza. 1974 nr 6 (czerwiec)

- Jantarowe Szlaki : biuletyn turystyczno-krajoznawczy Pomorza. 1975 nr 5 (maj)

- Kanu Sport 1975 nr 1-11

- Kanu Sport 1976 nr 1-12

- Kanu Sport 1977 nr 1-12

- Kanu Sport 1978 nr 2; 9; 10

- Kobendza R.L.: Czynniki warunkujące zakres wiadomości krajoznawczych uczestników szkolnych obozów wędrownych. W: Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu, z. 26, 1977, s. 355-363

- Kobendza R.L.: Niemieckie kluby wioślarskie na ziemiach polskich w latach 1872-1939. W: Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu, z. 41, 1992, s. 147-160

- Kobendza R.L.: Origins of rowing and its various branches in Poland. W: Studies in Physical Culture and Tourism 1996, nr 4, s. 51-64.

- Kobendza R.L: Próby integracji działalności polskich towarzystw wioślarskich w latach 1901-1914. W: Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu, z. 40, 1991, s. 207-219

- Kontakty : tygodnik łomżyński 1991 nr 50 (579)

- Kultura Fizyczna 1952 nr 11; 12 ; 1953 nr 1,5,6 ; 1954 nr 2,7,9,11 ; 1955 nr 5,7,9,10,11 ; 1957 nr 6,7,8 (wspólna oprawa)

- Kultura Fizyczna 1970 nr 4;  1971 ; 1972 nr 1 - 10; (wspólna oprawa)

- Kultura Fizyczna 1973 ; 1974 nr 1; 2; 3; 4; 5; 7; 12 (wspólna oprawa)

- La Provincia in Casa 2001 nr 3

- Lider 1997 nr 7-8; 9

- Lider 2001 nr specjalny - grudzień

- Lübecker Ruderklub, 2000 nr 4

- Magazyn Olimpijski 2000 nr 6

- Magazyn Olimpijski 2001 nr 5

- Magazyn Olimpijski 2003 nr 6

- Metropol 2001, Freitag 24. august

- Mitteilungsblatt der Berliner Ruder-Gesellschaft e. V., 2000, Juni-Juli

- Morze 1975 nr 1; 4

- Musee Olympique Lusanne le Journal, mars 2001

- Narty & Tenis – gory, windsurfing, snowboard. 1996 nr 3

- Neue Luzerner Zeitung 2001 nr 188 – fraitag 17. august

- Notatki Płockie – kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego 1985 nr 3/124

- Notatki Płockie – kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego 1986 nr 2/127 ; nr 3/128

- Notatki Płockie – kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego 1987 nr 1/130 ; nr 2/131

- Nowa Solidarność 1998 nr 15

- Olimpijczyk 1997 nr 2 (kwiecień-maj-czerwiec)

- Olimpijczyk 1998 nr 2 (kwiecień-maj-czerwiec_

- Polski Związek Towarzystw Wioślarskich Biuletyn 1962 nr 2

- Polski Związek Towarzystw Wioślarskich Biuletyn Informacyjny 1979 nr 2-3

- Polski Związek Towarzystw Wioślarskich Biuletyn Informacyjny 1991 nr 2; 6; 7; 8; 9

- Polski Związek Towarzystw Wioślarskich Biuletyn Informacyjny 1993 nr 1

- Polski Związek Towarzystw Wioślarskich Biuletyn Informacyjny 1994 nr 1; 2; 3

- Polski Związek Towarzystw Wioślarskich Biuletyn Informacyjny 1995 nr 1

- Polski Związek Towarzystw Wioślarskich Informator szkoleniowy 1987 nr 6

- Polski Związek Towarzystw Wioślarskich Komunikat 1959 nr 5; 6

- Polski Związek Towarzystw Wioślarskich Komunikat 1960 nr 3; 4

- Polski Związek Towarzystw Wioślarskich Komunikat 1961 nr 2; 3; 4

- Polski Związek Towarzystw Wioślarskich Komunikat 1962 nr 3

- Polski Związek Towarzystw Wioślarskich Komunikat 1963 nr 1

- Polski Związek Towarzystw Wioślarskich Komunikat 1964 nr 2

- Polski Związek Towarzystw Wioślarskich Komunikat 1967 nr 2

- Poznaj Swój Kraj 1959 nr 3; 7-8 ; 1961 nr 11 ; 1962 nr 1; 2; 3; 4; 5; 6-7; 12 ; 1964 nr 1; 3; 5; 8; 10 ; 1965 nr 4; 10 ; 1968 nr 3 ; 1970 nr 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 (wspólna oprawa)

- Poznaj Swój Kraj 1971 nr 1- 10 ; 1972 nr 1- 10 ; 1973 nr 1 – 10 ; 1974 nr 1; 2; 4; 5; 6; 7; 10 (wspólna oprawa)

- Przed Wachtą – kwart. studentów WSM w Szczecinie 1974 nr 4

- Regaty

- Revue Olympique 1986, No 221

- Rowing 1994, November-December

- Rowing 2000; 15 September-1 October

- Ruder – Club von 1880 e.V. Rudern – Tanzen, 2000, nr 2

- Rudern 1989 nr 1

- Rudern 1995 nr 1; 2

- Rudersport 1979 ; 32

- Rudersport 1995, nr 12 ; 24 ; 25

- Rudersport 2001; 16

- Rudersport – Almanach 1968

- Rudersport – Almanach 1969

- Rudersport – Almanach 1973

- Rudersport – Almanach 1975

- Rudersport – Almanach 1976

- Rudersport – Almanach 1978

- Rudersport – Almanach 1981

- Rudersport – Almanach 1984

- Rudersport – Almanach 1995

- Skulls 1998 nr 145

- Sport Nowela 1998 nr 3

- Sport Wodny 1926

- Sport Wodny 1927

- Sport Wodny 1928

- Sport Wodny 1929

- Sport Wodny z dodatkiem Sport Zimowy 1930

- Sport Wodny z dodatkiem Sport Zimowy 1931

- Sport Wodny z dodatkiem Sport Zimowy 1932

- Sport Wodny z dodatkiem Sport Zimowy 1933

- Sport Wodny 1934

- Sport Wodny 1935

- Sport Wodny z dodatkiem Sport Zimowy 1936

- Sport Wodny 1937

- Sport Wodny 1938

- Sport Wodny 1939 nr 1-10

- Sport Wyczynowy 1967

- Sport Wyczynowy 1968 nr 1 – 10 ; 1972 nr 1 - 6  (wspólna oprawa)

- Sport Wyczynowy 1978 nr 6-7

- Sport Wyczynowy 1991 nr 11-12

- SRCF Clubnachrichten des Spandauer Ruder-Club „Friesen”, 2000, Juni/Juli

- Światowid – magazyn turystyczny 1962 nr 1; 10; 31; 35; 36; 38 - 51-51 ; 1969 nr 49 ; 1970 nr 26; 49; 50; 51 ; 1971 nr 3; 14; 22 ; 1972 nr 9; 45; 47; 50; 51 (wspólna oprawa)

- Tempo (dodatek do Przeglądu Sportowego) 8 sierpnia 2008

- Trakt : pismo społeczno-kulturalne. Gorzów 1992, czerwiec-lipiec

- Vodni Sporty 1975 nr 3-6; 9;11; 12

- Vodni Sporty 1976 nr 1-12

- Vodni Sporty 1977 nr 3; 4; 7-12

- Vodni Sporty 1978 nr 1-6; 8

- WKFiT w Szczecinie Biuletyn Informacyjny 1968 nr 12

- Warmia i Mazury – miesięcznik kulturalny 1974 nr 5

- Wassersport 1935, nr 40 ; 45-51/52 / 1936, nr 1-22

- Wassersport Vereinigung Cassel e.V. : Clubhaus und Vereinsgelände, Kassel Auedamm 1990 nr 1

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 1967

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 1969

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 1978

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 1980

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 1982

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 1983

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 1984

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 1985

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 1986

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 1987

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 1989

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 1992

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 1993

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 1994

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 1995

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 1996

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 1997

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 1998

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 1999

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 2000

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 2001

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 2002

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 2003

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 2004

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 2006

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 2007

- Wioślarski Informator Sportowy na rok 2008

- Wioślarski Regulamin Sportowy 1966

- Wioślarski Regulamin Sportowy 1975

- Wioślarz 1999 nr 1; 2

- Wioślarz 2000 nr 1; 2; 4

- Wioślarz 2001 nr 1; 3

- Wioślarz 2002 nr 2

- Wioślarz 2003 nr 3

- Wioślarz 2004 nr 1; 2; 3; 4

- Wioślarz 2006 nr 1; 2

- Wioślarz 2007 nr 1

- Wioślarz Polski 1925

- World Rowing 1999 nr 2

- World Rowing 2000 nr 3

- Word Rowing Championship Sydney 2000

- World Rowing Magazine 1996 July; November

- World Rowing Magazine 1997 May; December

- World Rowing Magazine 1998 December

- World Rowing Magazine 1999 Spring; Sumer; Winter

- World Rowing Magazine 2000 Summer; Winter

- World Rowing Magazine 2001 Summer; Autumn

- World Rowing Magazine 2002 Spring; Summer; Autumn

- World Rowing Magazine 2003 Summer; Autumn

- World Rowing Magazine 2004 Spring; Summer; Autumn

- World Rowing Magazine 2005 Spring; Summer

- World Rowing Magazine 2007 April

- Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna1983 nr 7

- Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna 1985 nr 6

- Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna 1988 nr 5

- Wychowanie Fizyczne i Sport 1975 nr 4

- Wychowanie Fizyczne i Sport 1980 nr 2

- Wychowanie Fizyczne i Sport 1981 nr 3

- Wychowanie Fizyczne i Sport 1998, nr 2 – Słownik biograficzny

- Wychowanie Fizyczne w Szkole 1953 nr 1–6 ; 1954 nr 2–6 ; 1955 nr 1–6 ; 1956 nr 1–2 ; 1957 nr 1-5 (wspólna oprawa)

- Wychowanie Fizyczne w Szkole 1954 nr 1

- Wychowanie fizyczne w Szkole 1956 nr 3 ; nr 6

- Zeszyt Naukowo-Metodyczny AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej 1974 nr 4

- Zeszyty Historyczne AZS 1998 nr 2

- Ziemia Gorzowska  1977 (marzec 1978)

- Żagle 1974 nr 8; 9; 12

- Żagle 2003 nr 1

 

Wydawnictwa okolicznościowe

- Accessori per barche da canottaggio regata tipo olimpico

- 3 Akademickie Mistrzostwa Świata w Wioślarstwie, Poznań-Malta 26-31 maj 1992

- Ateny 2004 : Reprezentacja olimpijska ; Reprezentacja paraolimpijska

- Bienvenue au Rotsee 1978

- Budowa wiosła

- Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie – rok założenia 1920. 12000

- Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie : sezon 2001 – program startów i imprez rekreacyjnych

- Campionato Mondiale Canottaggio, Milano 24/31 Agosto 2003

- Centralna inauguracja „Dni Olimpijczyka”, Słubice, 25-26 kwietnia 1997 r.

- Centralny kalendarz imprez i zadań klubów uczelnianych. Warszaw 1980

- Championnats du monde à l`aviron 1991, Vienne

- Championnats du monde d`aviron 1981, München `81 26.VIII.- 6.IX.

- Championnats du Monde à l`Aviron Juniors et Poids Légers, Milano 1988

- Championnats du monde 1993, Roudnice

- Championnats du monde juniors et non-olympiques 1996, Strathclyde, Ecosse

- Club – Nachrichten des Münchener Ruder – Clubs von 1880. 1/89

- Clubmitteilungen Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V. 1986 nr 1

- Clubschlüssel – Bremer Ruder-Club „Hansa”

- Congrés FISA 1977 dokumentation. München 1981

- Coppa delle Nazioni 2002, Campionato del Mondo U23

- 40 ar med rosport 4. juni 1983 Jubileumsskrift

- 48. kasseler ruder-regatta. Regatta des deutschen ruderverbandes 2. und 3. juni 1984

- IV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim “Ergowiosła `95”, Wrocław-Brzeg Dolny, 29.01.1995

- DDR-Jugendmeisterschaften der AK 12-17/18 LK II – vom. 26. bis 28. Juni 1987

- Deutsche Ruder-Vereinigung Warschau 1916. program zur III. Kriegs-Ruder-Regatta am 1. September 1918 auf der Weidisel

- Deutscher Ruder-Sport-Verband der Deutschen Demokratischen Republik. Wettkampfprogramm der Spartakiade-Wettkämpfe – Rudern – 7.7.1987-13.7.1987

- II Bieg Jacwongów, Gołdap `80 : informatory. Gołdap, 3. II. 1980 r.

- II Międzynarodowe Mistrzostwa na ergometrze wioślarskim Ergowiosła `93. Wrocław, 7.02.1993

- 25 lat poznańskiego wioślarstwa : jubileusz 25-lecia Klubu Wioślarskiego z 1904 r.

- XXV lat Szczecińskiego OZLA

- XXVII Mednoradna Regata Bleb 7. – 8. VI 1980 - program

- Ergebnisse der Junioren-Weltmeisterschaften 1995, Poznań

- Ferens W.: Charakter działalności polskich towarzystw sportowych w końcu XIX wieku w Królestwie Polskim. Kultura Fizyczna 1970, nr 11-12, s. 498-499.

- FISA World Rowing Championships Poznań Malta 2003

- Gaj P.: Program zgrupowania wraz z instrukcją. Woj. Federacja Sportu w Szczecinie

- IV Gorzowskie Regaty Wioślarskie, 31 maja 1987 - program

- Greater Glasgow Scotland 1995

- Informacja o przygotowywaniu toru regatowego dla wioślarzy w 2000 r. dla potrzeb IO w Pekinie

- Internationale FISA – Jubiläums-Sternfahrt FISA-Veteranen-Langstrecken-Regatta, 17.-19. Juli 1992

- Internationale Grosse Grünauer Ruderregatta 1989

- Internationale Langstrecken-Regatta “Quer durch Berlin” auf der Spree in Berlin 21. September 1985

- 72 Internationale Langstrecken-Regatta “Quer durch Berlin” auf der Spree. Samstag, den 13. October 2001

- Internationale 37. Ratzeburger ruderregatta auf dem Küchensee 3. – 4. Juni 1995 : programm

- Jednodniówka wydana z okazji 85 lecia Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego, 2 kwietnia 2005 r.

- Jubileusz 40-lecia Akademickiego Związku Sportowego w Gdańsku, 27.VI.-2.VII.1961

- Jubileusz 1878-1948 : LXX WTW. Warszawa 1948

- XLII Memoriał Br. Czecha i H. Marusarzówny, Zakopane, 11-15 marca 1987 r. –

Program zawodów

- Kalendarz i regulamin centralnych imprez masowych Zarządu Głównego AZS. Warszawa 1982

- Kalendarz imprez 1983 r.

- 57. Kasseler Ruder-regatta. Regatta des Deutschen Ruderverbandes. 12. und 13. juni 1993

- Klub Międzyuczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechnika Wrocławska 1984

- Klub Wioślarski „Rejów” : złote gody. Skarżysko-Kamienna 1976 r.

- Klub Wioślarski z roku 1904 Poznań. Program LXXX Mistrzostwa Polski Seniorów Mistrzostwa PZTW Weteranów, 26-27 czerwca 2004

- Kobendza R.L.: Szwedzi o pobycie w Międzyzdrojach w lecie 1972 r. (maszynopis)

- Komunikat nr 2; nr 4; nr 8 Centralnych Regat Kwalifikacyjnych, Bydgoszcz 1-2 maj 1993

- Koninklijke/Holland Beker Internationale Roeiwedstrijden Bosbaan Amsterdam 22-23-24 Juni/June 1984

- VIII Krótkodystansowe Gorzowskie Regaty Wioślarskie dla uczczenia jubileuszu 75-lecia PZTW. Gorzów Wlkp. 18.IX.1994

- Krzepiński A.: Zakres obowiązków pracowników PZTW (zatwierdzony w czerwcu 1995 r.)

- Lucerne 2001 FISA Word Rowing Championships 18-26 August

- Macon – France 8 & 9 Juni 1991 Championnats Internationaux de France Juniors. Garçons – Filles nés en 1973-74; nés en 1975-76

- Malta – centrum sportowo-rekreacyjne Poznania : wczoraj – dzisiaj – jutro

- 40. Mednarodna Veslaška Regata Bled 10., 11. 6. 1995 – Rezultati – Finale

- IX Memoriał Juliusza Krawieckiego – program Regat Wioślarskich, Płock, 3-4 października 1992 r.

- V Meeting International Universitaire a L`Aviron Milano, 18/19 juin 1983. Finale m.1000 feminils, m.2000 masculines

- Międzynarodowe przepisy wioślarskie : Statut i regulaminy FISA, wydanie 1979

- Międzynarodowe Akademickie Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa m. Poznania w Wioślarstwie. Wyniki regat, 28.05.1994

- Międzynarodowe Mistrzostwa Polski AZS i Klubów Uczelnianych AZS w Wioślarstwie. Szczecin, 25-26 czerwca 1983

- Międzynarodowe Regaty Seniorów i Juniorów Młodszych w Wioślarstwie. Wyniki przedbiegów, 30.04.1994

- Mistrzostwa Polski Juniorów 16-18 lat, 16-17 lipca 1994 r. Poznań – Malta `94

- Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Juniorów (Senior B), Poznań-Malta 17-19.07.1992

- Mistrzostwa Polski Seniorów Poznań-Malta , 11-12 sierpnia 1979

- 69 Mistrzostwa Polski Seniorów i Mistrzostwa Polski Młodzików. Wyniki finałów, Poznań-Malta, 1.08.1993

- Mistrzostwa Polski Seniorów w Wioślarstwie, Szczecin, 8-10.VIII.1980

- Mistrovstvi Světa ve Veslováni – program. Račice 1993

- Moroz H.: Założenia perspektywicznego programu rozwoju wioślarstwa na lata 1986-1996 – projekt. Warszawa 1986

- München `81 26.VIII. – 6.IX. Das programm zur Ruder-Weltmeisterschaft München `81

- Muzeum Kultury Fizycznej i Turystyki

- Muzeum Sportu i Turystyki : działalność w 1989 r. Warszawa 1990

- Olympia Regattaverein München, Samstag 8.5.2004. Ergebnisse rennen 1-13 + B

- 85. Internationale Hügel-Regatta auf dem Baldeneysee Essen 28./29. Mai 1988

- 86. Internationale Hügelregatta auf dem Baldeneysee Essen 25. – 27. Mai 1990

- 50 lat sekcji wioślarskiej Klubu Sportowego AZS Politechnika Wrocławska 1945-1995

- 5 ͤ  Journee Mondiale des Rameurs Veterants 9 & 10 september 1978

- LVII Mistrzostwa Polski Seniorów w wioślarstwie 1983 : tor regatowy Szczecin-Dziewoklicz

- Pod trzema gwiazdami 1904-1994. Klub Wioślarski z roku 1904 w Poznaniu

- Polski Komitet Olimpijski 1971

- Polskie znaczki i kasowniki wioślarskie

- Potsdamer Ruder-Gesellschaft e.V. : Vereinsmitteilungrn Meisterschaftsreport `97

- Poznań `95 – Mistrzostwa Świata Juniorów w Wioślarstwie, 1-6 august 1995; z. 1; 3

- Program Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, 16-17 lipca 1994 r.

- Program Otwartych Regat Wioślarskich z okazji 110-lecia WTW Włocławek oraz Mistrzostwa Makroregionu Centralnego Dziewcząt i Chłopców rozegranych na jez. Wikaryjskim k. Włocławka 1986

- Program Regat Jubileuszowych Klubu Wioślarskiego z roku 1904 w Poznaniu, 19-20 października 1979 r.

- Program Regat Jubileuszowych PTW „Budowlani”, Płock 2-3 października 1982

- Program regat wioślarskich „100 lat wioślarstwa krakowskiego”. Kraków, 3-9 wrzesień 1984

- Program rozwoju kultury fizycznej i turystyki w Gorzowie Wlkp. do 1995 roku. Gorzów Wlkp. 1992

- Program rozwoju sportu w latach 2001-2010  - projekt, 2001

- Program Sesji 85-lecia PZTW i 100-lecia KW z r. 1904 (Poznań-Maltańskie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne 15.X.2004)

- Proposition Championnats du Monde pour homes et femmes et Championnats de la FISA pour poids Legers 1977

- Propozycja składu reprezentacji narodowej w wioślarstwie na Puchar Europy Juniorów, 4-5 sierpnia 2007 Varese (Włochy). Poznań 29 czerwca 2007

- Protokół nr 5-7/93 z zebrania Zarządu PZTW, które odbyły się w dn. 24.07.93 r. w Warszawie w siedzibie Związku

- Protokół pełny Biegów 58 Mistrzostw Polski Seniorów w Wioślarstwie od 8 do 10 lipca 1983 r.

- Protokół Sejmiku sprawozdawczego PZTW odbytego w dniu 13 marca 1983

- Protokół sprawozdawczego Sejmiku PZTW odbytego w dniach 22-23 lutego 1986

- Protokół z obrad sprawozdawczo-wyborczego Sejmiku PZTW 1976

- Protokół z obrad Sejmiku sprawozdawczo-wyborczego PZTW w dniach 19 – 20 stycznia 1985

- Protokół z przebiegu obrad 72 Sejmiku PZTW odbytego 16.01.1994

- Protokół z Sejmiku sprawozdawczego PZTW 27-28 lutego 1988

- Protokół z Sejmiku sprawozdawczego PZTW w dniu 8 grudnia 1990

- Puchar Polski w wioślarstwie XIII Memoriał Juliusza Krawieckiego 28/29 września 1996 r. : program regat

- Punktacja oraz analiza regat centralnych w sezonie 1970. PZTW 1971

- Punktacja oraz materiały analityczne regat centralnych w sezonie 1971. PZTW 1971

- Ramowy plan szkolenia i treningu wioślarskiego dla uczennic i uczniów wieku lat 12-14. Warszawa 1968

- Ramowy program przygotowania Reprezentacji Kraju Kobiet 19-22 lata do Pucharu Narodów (Paryż, 23-24.07.94)

- Regates Internationales D`aviron Fontainebleau Avon 1ͤʳ Mai 1984 – resultates et classements

- Regaty olimpijskie – wyniki Atlanta `96 ; Strathclyde `96

- Regulamin Zarządu PZTW 1989

- Regulaminy Komisji Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich

- Reprezentacja  Na Wioślarskie Mistrzostwa Świata Lucerna 2001.

- Résultats des championnats du monde juniors 1993, Aarungen (Nor.)

- Rotsee 90 Internationale Ruderregatta Lucern 13. – 15. Juli 1990 - programmheft

- Rudergesselschaft Kassel 1927 e.V. Vereinsmitteilungen 1990 nr 3

- Ruderklub am Wannsee e.V. 1997 nr 616

- Rudern in der Halle… beim 8. International Ergo-Rowing Championship of Berlin am Sonnabend, dem 20. Dezember 1997

- Ruderregatta Luzern-Rotsee 11./12. Juli 1981 - hauptprogramm

- 75 jahre „Jung 82” gegründet am 18. Juni 1925 – 2000

- Schwarzer Z.: Najstarszy podręcznik wioślarski w języku polskim. Kultura Fizyczna 1967,  nr , 7

s. 331-333.

- Schwedter Herbst-Ruderregatta und 2. Schwedter Team Sprintcup 1996. Vom: 12.Oktober bis 13. Oktober 1996

- Sekcja Wioślarska (Klub Wioślarski AZS-MKSW Szczecin) – działalność w roku 1979. 30-lecie akademickiego wioślarstwa w Szczecinie 1950-1980

- 70. Lübecker Ruder-Regatta 2. und 3. Mai 1998

- Sport, rekreacja, turystyka w Poznaniu : poznańskie ośrodki sportu i rekreacji, cz. 1

- Sprawozdanie i ocena startu polskich osad na regatach międzynarodowych, Ratzeburg 5-6.06.1993 r.

- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZTW z działalności za okres od 17 grudnia 1994 do 13 stycznia 1996 r.

- Sprawozdanie Zarządu PZTW przedstawione na Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy w dniu 19.III.1961 roku

- Sprawozdanie Zarządu PZTW za r. 1993 przedłożone na Sejmiku Sprawozdawczym w dnie 16.01.1994 r. w Warszawie

- Sprawozdanie Zarządu PZTW za r. 1994 przedłożone na 73 Sejmiku sprawozdawczym 17.12.1994

- Sprawozdanie PZTW za r. 1995 przedłożone na Zebraniu sprawozdawczym Zarządu PZTW w dniu 13.01.1996

- Sprawozdanie Zarządu PZTW przedłożone na Sejmiku Sprawozdawczo-Wyborczym PZTW w dniu 14.12.1996 r. w Warszawie

- Sprawozdanie Zarządu PZTW za okres 1965-1968 przedstawione na Sejmik Wioślarski w dniu 23 marca 1969

- Sprawozdanie Zarządu PZTW na Sejmik Sprawozdawczo-wyborczy 1976-1980. Warszawa 1981

- Sprawozdanie Zarządu PZTW za kadencję 1981-1984 na Sejmik Sprawozdawczo-wyborczy w dniach 19-20 stycznia 1985

- Sprawozdanie Zarządu PZTW za okres 1.03.1982 – 29.01.1983 przedłożone na Sejmiku Sprawozdawczym w dniu 13.03.1983

- Sprawozdanie Zarządu PZTW za rok 1985 przedłożone na Sejmiku Sprawozdawczo-wyborczym w dniach 22 i 23 lutego 1986

- Sprawozdanie Zarządu PZTW za rok 1986 przedłożone na Sejmiku Sprawozdawczym w dniach 21 i 22 lutego 1987

- Sprawozdanie Zarządu PZTW za rok 1988 przedłożone na Sejmiku Sprawozdawczo-wyborczym w dniach 10 i 11 grudnia 1988

- Sprawozdanie Zarządu PZTW za rok 1997 przedłożone na Sejmiku Sprawozdawczym PZTW w dniu 10 stycznia 1998 w Warszawie

- Sprawozdanie Zarządu PZTW za okresom 9 grudnia 1990 r., przedłożone na Sejmiku Sprawozdawczym w dniu 7 grudnia 1991 r. w Warszawie

- Sprawozdanie Zarządu PZTW za okres od 7 grudnia 1991 r. do 24 października 1992 r., przedłożone na Sejmiku Sprawozdawczo-wyborczym w dniu 24 października 1992 r. w Warszawie

- Sprawozdanie Zarządu PZTW za rok 1998 przedłożone na Sejmiku Sprawozdawczym PZTW w dniu 16 stycznia 1999 r. w Warszawie

- Sprawozdanie Zarządu PZTW za rok 2000 z uwzględnieniem głównych kierunków działania w okresie 1997-2000 przedłożone na Sejmiku Sprawozdawczo-wyborczym PZTW w dniu 20 stycznia 2001 w Warszawie

- Stämpfli-Flash Racine boats. 1993

- Starty reprezentacji w 1993

- Starty wioślarzy AZS w Międzynarodowym Meetingu w Mediolanie zamykającym 5-letni cykl regat przed wprowadzeniem Akademickich Mistrzostw Świata w wioślarstwie 1983

- Statut FISA, regulamin regatowy FISA, Regulamin regat mistrzowskich FISA, Przepisy wykonawcze

- Statut PZTW. Warszawa 1981

- 100 jahre Ludwigshafener Ruderverein von 1878 - 1978

- 100 jahre Schweinfurter Ruder-Club Frankę von 1882 e.V. 1983 nr 92

- 103 jahre Schweinfurter Ruder-Club Frankę von 1882 e.V. 1985 nr 106

- 120 lat Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1878.

- Stratford on Avon Regatta, Saturday, 21st June, 1969

- Struktura strategiczna wioślarstwa (projekt 1995)

- Svetovno Prevenstvo v Veslanju Bled – Jugoslavija 2.- 10. 9. 1989

- Szczecińksa Liga Amatorskiej Koszykówki, I Wielki Finał. Wojewódzki Dom Sportu Szczecin, 26 lutego 1995r.

- Szczeciński Ośrodek Szermierczy – Przemówienie z okazji otwarcia ośrodka szczecińskiego

- Sześćdziesiąt lat AZS. Kraków 1968

- 66. Offenbacher Ruder-Regatta 1988 verbunden mit den Internationalen Deutschen Hochschul-Meisterschaften. Samstag, den 2. Juli 1988 – Sonntag, 3. Juli 1988

- Technology for the `72 Olympics

- The International Copenhagen-Regatta 1982 and Open Danish Championships in Rowing

- III Konferencja Naukowa nt. „Humanistyczne podstawy kultury fizycznej” : aktualny stan badań. Poznań 1978

- XXXII Sulkavan Suursoudut 8.-11.7.1999

- 35. Wanderruderertreffen des Deutschen Ruderverbandes In Bremę-Vegesack 1. bis 3. September 2000

- 36. Wanderrudertreffen 2001 – Rüdersdorf bei Berlin vom 7.-9. 9. 2001

- Über 110 jahre Rudern in Gieβen : Gieβener Ruder-Gesellschaft 1877-1987

- Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 1992 r. : projekt

- Välkomna till Hjelmsjöns Undomsregatta 17-18 juni 1995

- WFS w Gorzowie – XIII Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży : klasyfikacja i ocena 1986

- 101. Wiener Internationale Ruderregatta 1994, Wien, 2.-3. Juli 1994

- Wioślarska reprezentacja Polski na Igrzyska Olimpijskie w Atenach 2004

- Wioślarski regulamin sportowy 1975. PZTW

- Wioślarski regulamin sportowy 1980. PZTW

- XXIII World Canoe Championships, Poznań 22-26.08.1990. Bulletin 1990 nr 3

- World Championships Rowing Bosban Amsterdam 20/28 Aug 1977. Bulletin 1

- World Masters Games Brisbane-Australia, 26 september – 8 october, 1994

- World Rowing Championships Nottingham 1975 nr 1; 2;3

- World Rowing Championships, September 11-18, 1994 Indianapolis. Bulletin 2

- World Rowing Championships Tampere-Finland 20.-27.8.1995

- 3rd World University Rowing Championships = 3 Akademickie Mistrzostwa Świata w Wioślarstwie, Poznań 26-31 maj 1992

- Wyniki regat centralnych i mistrzostw świata 1974. Warszawa 1974

- Wyniki regat wioślarskich – sezon 1973. Warszawa 1974

- Zakres obowiązków Kierownika Wyszkolenia – szefa Związku 1993.

- Zakres obowiązków Trenera Kadry Olimpijskiej 1993

- Załączniki do Sprawozdania Zarządy PZTW na Sejmik Sprawozdawczo-wyborczy 19-20 stycznia 1985

- Zasady kwalifikacji do kadry „Sydney 2000” (projekt 1997)

- Zbiór materiałów i dokumentów : Walne Zgromadzenie PKOL 31 marca 1989

 

Wydawnictwa zwarte

 

- Akademicka kultura fizyczna : (oprac. z okazji Jubileuszu 75-lecia działalności AZS) : bibliografia za lata 1950-1983. Warszawa 1984

- Baczewski A.: Walka prawna o odzyskanie siedziby Warszawskiego TW, odebranej mu przez władze w 1952 r. Warszawa 1998

- Bar R.: Organizacja turystyki w Polsce : funkcje współczesnej turystyki : skrypt szkoleniowy. Gdańsk 1972

- Białostockie, łomżyńskie, suwalskie : wsie letniskowe. Warszawa 1976

- Bibliografia czasopism płockich 1810-1966 : odbitka z „Rocznika Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” T.IX, Z. 1-2. Wrocław 1970

- Bielczyk Z.: Biegajmy na nartach. Warszawa 1986

- Bielczyk Z.: Narciarstwo. Warszawa 1950

- Bielczyk Z.: Technika i metodyka nauczania biegu na nartach w zarysie. Warszawa 1977

- Bielczyk Z.: Zasady organizowania wycieczek i obozów. Warszawa 1970

- Błażejewski K.: Wiosłem z Brdy wyrosłe : Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie 1920-2000. Bydgoszcz 2000

- Borkowski J.: Wioślarstwo regatowe. Warszawa 1957

- Centralny kalendarz imprez i zadan Klubów Uczelnianych AZS. Warszawa 1980

- Chmielewski Z.: Polska sportowa. Warszawa 1980

- Chmielewski Z.: Problemy współczesnego olimpizmu. Warszawa 1976

- Czarnowski A.: Wędrówki górskie młodzieży szkolnej. Warszawa 1974

- 40 jahre Ratzeburger Ruderclub e.V. 1953-1993

- Demianow I.J.: Technika wiosłowania. Warszawa 1970

- Denek K.: Współczesny obóz wędrowny młodzieży. Warszawa 1978

- Denisiuk L.: Elementy teorii i historii wychowania fizycznego. Warszawa 1969

- Długoszewski W.: Wioślarstwo. Kraków 1935

- Drozdowski Z.: Wskazówki antropometryczne dla trenerów. Poznań 1974

- Drozdowski Z.: Wskazówki do ćwiczeń antropometrycznych w zakresie studiów wychowania fizycznego. Poznań 1987

- Dubom R.: Miraże zdrowia : utopie, postęp i zmiany biologiczne. Warszawa 1962

- Dziesięć diamentów w wioślarskiej koronie : 70-lecie RTW „Bydgostia-Kabel”. Bydgoszcz 1998

- Ernährung, training und wettkampf-vorbereitung. : ein leitfaden für junge sportler. Düsseldorf 1995

- Fibak W.: Grajmy w tenisa. Warszawa 1978

- Garczarczyk S.: XXX lat Gwardyjskiego Klubu Sportowego Olimpia Poznań. Poznań 1975

- Garczarczyk S.: Zaczynali na Placu Livoniusa : Start-Posnania 1907. Poznań 1978

- Gochniewski A.: 50 lat „Gedanii” 1922-1972

- Godlewska D.: Informator o zasobie archiwalnym. Łomża 1986

- Gomolec L.: Powiat śremski w okresie Wiosny Ludów (maszynopis)

- Grzelak W.: Łódką z biegiem Wisły : wspomnienia z wycieczki wioślarskiej. Warszawa 1926

- Harmata J.: Vademecum turysty narciarza. Warszawa 1971

- Herberoder E.: Rudern : lehrbuch für ausbildung und training. Berlin 1967

- Hundert jahre Deutscher Ruderverband. 1983

- Informationen über schiffbare Wasserstraβen in Brandenburg und Berlin – Hinweise für die Sportschifffahrt-

- Informator o obiektach PTTK. Warszawa 1977

- Informator PTTK o wczasach I obozach turystycznych w sezonie letnim 1976. Warszawa 1976

- Informator prac doktorskich i habilitacyjnych z zakresu kultury fizycznej. Kraków 1974

- Informator prac doktorskich i habilitacyjnych z zakresu kultury fizycznej. Kraków 1975

- Informator usługowo-turystyczny województwa bielskiego. Katowice 1977

- International Rowing Federation – retrospective study 1892-1984

- Inwentaryzacja krajoznawcza : metodyczne materiały szkoleniowe na seminarium. Wrocław 1977

- Iskier przewodnik sportowy. Warszawa 1976

- Janowski J.: Wioślarstwo? Ależ to proste! Warszawa 1997

- Jarzembowski R.: Włocławski sport. Włocławek 1992

- Jarzembowski R.: Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie 1886-1991. Włocławek 1991

- Jastrzębski W.: 100 lat sportu na Kujawach i Pomorzu. Bydgoszcz 1993

- Jaśkowiak F.: Puszcza Zielonka. Poznań 1972

- Jędruch S.: Odpowiedzialność prawna trenerów, instruktorów i nauczycieli wf. Warszawa 1989

- Jubileusz 65-lecia Klubu Wioślarskiego „Wisła” Grudziądz 1935-2000. 18 listopada 2000

- Kamiński A.: Azetesiacy pod żaglami. Warszawa 1978

- Karolczak-Biernacka B.: Proces badawczy. Warszawa 1979

- Kasprzak S.: Turystyczne zagospodarowanie lasu. Warszawa 1977

- Kielich T.: 110 lat wioślarstwa włocławskiego 1886-1996

- King P.: Art and a century of cañadian rowing. Toronto 1981

- Kłyszejko W.: Koszykówka. Warszawa 1949

- Kobendza R.L.: Aspekty krajoznawcze imprez turystycznych młodzieży a metodyka ich przygotowania i przeprowadzenia na przykładzie szkolnych obozów wędrownych. Gorzów Wlkp. 1977 (maszynopis)

- Kobendza R.L.: Biogramy : Tomasz Kucharski, Robert Sycz, Karol Łazar, Teodor Korecka. Gorzów Wlkp. 2000 (maszynopis)

- Kobendza R.L.: Biogramy działaczy wioślarstwa : Hieronim Konrad Cegielski, Jerzy Zygmunt Bojańczyk, Jerzy Tadeusz Borkowski, Stefan Borkowski, Jan Budiwid-Bujwid, Henryk Będziński, Mieczysław Hara, Roman Jarzembski, Juliusz Krawiecki, Edward Kobyliński, Henryk Kozłowski, Alfred Loth, Stanisław Osiecki, Józef Rewkowski

- Kobendza R.L.: Biogramy wybitnych wioślarzy : Kajetan Broniewski, Jan Krenz-Mikołajczak, Jerzy Ustupski, Roger Verey. Gorzów Wlkp. 2000-2002

- Kobendza R.: Działalność pozasportowa polskich towarzystw wioślarskich w latach 1878-1939. Gorzów Wlkp. 1989 (maszynopis)

- Kobendza R.L.: Działalność sekcji wioślarskiej Akademickiego Związku Sportowego w Wilnie w latach 1923-1939. Warszawa 1989

- Kobendza R.L.: Dzieje wioślarstwa w Śremie Wlkp. Gorzów Wlkp. 1980 (maszynopis)

- Kobendza R.L.: Kształcąca funkcja obozów wędrownych. 1975 (maszynopis)

- Kobendza R.L.: O wioślarstwie dzieci i młodzieży. Gorzów Wlkp. 1983 (maszynopis)

- Kobendza R.L.: 50 lat działalności sekcji wioślarskiej Klubu Sportowego „Posnania” w latach 1956-2006. Gorzów Wielkopolski 2007

- Kobendza R.: Pionierska działalność sekcji piłki ręcznej ZS „Zryw” TWF w Szczecinie na rzecz rozwoju piłki ręcznej na Pomorzu Zachodnim. Gorzów 2004 (maszynopis)

- Kobendza R.L.: Polskie towarzystwa i kluby wioślarskie ; Zarys rozwoju wioślarstwa w Polsce. Gorzów Wlkp. 1999 (maszynopis)

- Kobendza  R.: Powstawanie akademickich ośrodków wioślarskich w Polsce. 1984 (maszynopis)

- Kobendza R.: Poznawcza i wychowawcza funkcja turystyki młodzieżowej w świetle badania przebiegu szkolnych obozów wędrownych : (wystąpienie na obronę pracy doktorskiej AWF Wrocław 10.VI.1975 r.) (maszynopis)

- Kobendza R.L.: Przebieg przygotowania do zawodu marynarza w świetle wymogów programu nauczania w liceum morskim. : 56 lat szkolnictwa morskiego w Polsce. 1975-1976 (maszynopis)

- Kobendza R.L.: Rozwój i działalność pierwszej sekcji wioślarskiej AZS w Krakowie w latach 1911-1939 (maszynopis). Gorzów Wlkp. 1983

- Kobendza R.L.: Rozwój wioślarstwa polskiego do 1939 r. Gorzów Wlkp. 1985 (maszynopis)

- Kobendza R.: Rozwój wioślarstwa w bydgoskim środowisku pocztowców (maszynopis). Gorzów Wlkp. 1984

- Kobendza R.L.: Rozwój wioślarstwa w polskim szkolnictwie średnim w latach międzywojennych. Gorzów Wlkp. 1992 (maszynopis)

- Kobendza R.L.: Rozwój wioślarstwa w polskim środowisku szkolnym w latach 1891-1939. Gorzów Wlkp. 1992 (maszynopis)

- Sekcja Wioślarska AZS w Warszawie 1917-1939. Warszawa 1991

- Kobendza R.L.: Uprawiamy wioślarstwo w szkolnictwie. Gorzów Wlkp. 1985 (maszynopis)

- Kobendza R.L.: W kręgu jubileuszu Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego; Klubu Wioślarskiego z roku 1904; Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Kalisz 2005

- Kobendza R.L.: Wioślarstwo w szkolnictwie w latach 1983-1990 (maszynopis). Gorzów Wlkp. 1983, 1985, 1990

- Kobendza R.L.: Wioślarstwo w szkołach podstawowych Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 1985 (maszynopis)

- Kobendza R.L.: Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Historycznej PZTW podczas Akademii Jubileuszowej z okazji 85-lecia Związku. Kalisz, 5 XI 2004 (maszynopis)

- Kobendza R.: Zarys działalności KS AZS-AWF w Gorzowie Wlkp. w zakresie wioślarstwa w latach 1979-1986. Gorzów Wlkp. 1987 (maszynopis)

- Kobendza R.L.: Zarys działalności Sekcji Wioślarskiej AZS w Poznaniu w latach 1919-1939. Warszawa 1989 (maszynopis)

- Kobendza R.L.: Zarys rozwoju wioślarstwa w Polsce; Migawki obchodów jubileuszy PZTW; Kaliskiego Tow. Wioślarskiego i Klubu Wioślarskiego z 1904 r. ; I Polski Spływ Wioślarski z Gorzowa do Berlina w 2001. Gorzów Wlkp. 1994 ; 2001

- Kobeszko W.: Klub Sportowy AZS-AWF w Gorzowie Wlkp. : XV lat 1972-1987. Gorzów Wlkp. 1987

- X Kongres Olimpijski, Warna 5-7 X 1973. Warszawa 1974

- IV Krajowy sympozjon Biometeorologii sportu, Poznań, 18-19 stycznia 1974 r. Poznań 1976

- Kronika towarzystw regionalnych 1990

- Kruczek Z.: Zarys dziejów turystyki studenckiej w Polsce. Poznań 1976

- Kucharski B.: Między Odrą a Drawą : szlaki turystyczne. Warszawa 1988

- Kujawa J.: Towarzystwo Wioślarzy „Polonia” w Poznaniu. Poznań 1988 (maszynopis)

- Kultura fizyczna i sport szkół podstawowych i ponadpodstawowych na rok szkolny 1985/86. Gorzów 1985

- Landessportbund Hessen e.V. 40 jahre Sportkreis Offenbach von 1948-1988

- XX lat sportu kolejowego w Szczecinie 1945-1965. Szczecin 1966

- XXV lat AZS Zakopane 1949-1974. Zakopane 1974

- 35 lecie Zakopiańskiego Klubu SZS-AZS. Kraków 1986

- Łęcki W.: Dokąd w wolną sobotę? : samochodem w okolice Poznania. Poznań 1975

- Łęcki W.: Gostyń, Jarocin i okolice. Poznań 1974

- Łęcki W.: Trasa Piastowska. Poznań 1976

- Łobożewicz T.: Obozy wędrowne. Warszawa 1979

- Maciaszek M.: Kształtowanie umiejętności dydaktycznych nauczyciela. Warszawa 1963

- Maciejewski A.: Bydgoscy olimpijczycy oraz medaliści Mistrzostw Świata i Europy. Bydgoszcz, 1996.

- Masłowski K.: Narciarstwo klasyczne. Warszawa 1981

- Masłowski K.: Skręt, rytm, tempo : nowoczesne narciarstwo dla każdego. Warszawa 1976

- Messner Z.: Wskazówki metodyczne dla uczestników Rocznego Zaocznego kursu ekonomiczno-organizacyjnego dla kierowników wycieczek zagranicznych. Katowice 1969

- Michalski C.: 75 lat Akademickiego Związku Sportowego w Polsce. Kraków 1983.

- Ministerstwo Edukacji Narodowej o wychowanie fizycznym. Warszawa 2000

- Moskała E.: Schroniska PTTK ; Góry Izerskie, Karkonosze, Rudawy Janowickie. Kraków 1966

- Moszczeńska W.: Metodologii historii zarys krytyczny. Warszawa 1977

- Muzeum Kultury Fizycznej i Turystyki – Studia i Materiały. Warszawa 1971

- Muzeum Sportu i Turystyki : Działalność w 1989 roku. Warszawa 1990

- Muzeum Sportu i Turystyki : Działalność w 1990 roku. Warszawa 1991

- Narciarski regulamin sportowy. Cz. 1 – regulamin sędziów. Warszawa 1974

- Narciarskie odznaki turystyczne. Warszawa 1963

- Narciarskie odznaki turystyczne. Warszawa 1970

- Nawrocki Z.: Jeździmy na łyżwach. Warszawa 1949

- Nijakowski F.: Metodyka nauki wiosłowania : wioślarstwo. Poznań 1964

- Nowak L.: Informator rzeczowy zawartości katalogu prac dyplomowych i magisterskich za lata 1970-1984. Gorzów 1984

- Nowak L.: Renesansowe koncepcje wychowania fizycznego w Polsce. Gorzów 1987

- Nowicka M.: Normy wybranych cech somatycznych. Poznań 1987

- Nowotniak W.: Województwo szczeciński : (informator turystyczny). Szczecin 1968

- Nyka J.: Alpinizm. Warszawa 1976

- Ogólnopolska Narada Krajoznawcza Gdańsk-Gdynia 17-18 maja 1970 r. – z. 1, 2 : Pedagogika krajoznawstwa.  .

- Ogólnopolska Narada Krajoznawcza Gdańsk-Gdynia 17-18 maja 1970 r. – z. 3 : Kompleksowe wykorzystanie badań dla krajoznawstwa

- Ogólnopolska Narada Krajoznawcza Gdańsk-Gdynia 17-18 maja 1970 r. – z. 4 : Regionalizm krajoznawczy

- Ogólnopolska Narada Krajoznawcza Gdańsk-Gdynia 17-18 maja 1970 r. – z. 5, 6 : Popularyzacja krajoznawstwa

- Olejniczak T.: Zabawy i gry ruchowe. Poznań 1977

- Organizacja badań nad rozwojem kultury fizycznej i turystyki – cz. 1. Szczecin 1972

- Osiński Z.: Łyżwiarstwo szybkie i figurowe. Warszawa 1977

- Pańków S.: Archiwa. Warszawa 1975

- Person A.: Z rakietą w ręku

- Piasecki Eugeniusz: Materiały z Sesji Naukowej poświęconej twórcy poznańskiej uczelni wychowania fizycznego, Poznań, 13 i 14 listopad 1973. Poznań 1975

- 50 lecie KS „Gedania” : sesja naukowa. Gdańsk 1973

- 50 lat Klubu Sportowego „Łączność” Bydgoszcz : zarys historii. Bydgoszcz 1984

- 50 lat Towarzystwa Wioślarskiego w Płocku. Płock 1973 (ksero)

- Podstawy fizyczne i mechaniczne : wiadomości o sprzęcie. PZTW 1969

- Polish olympic team Moscow 80. Warszawa 1980

- Polski Komitet Olimpijski : 80 lat PKOL. Warszawa 2000

- Poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego. Warszawa 1955

- Porady trenerów. Warszawa 1978

- Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy „Tryton” w latach 1912-2002. Poznań 2002

- Pół wieku Akademickiego Związku Sportowego. Warszawa 1962

- Programy specjalizacji trenerskich. Warszawa 1975

- Progulska K.: Camping dla wszystkich. Warszawa 1976

- Przepisy paszportowe, dewizowe, celne dla osób wyjeżdżających za granicę i otrzymujących paczki z zagranicy, stan prawny na dzień 15 kwietnia 1974 r. Warszawa 1974

- Przepisy porządkowe i regatowe Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Płock 1910 (ksero)

- Przewodnik metodyczny do przedmiotu obozy zimowe : kierunek nauczycielski. Warszawa 1980

- Przewodnik metodyczny do przedmiotu sporty zimowe : kierunek: rehabilitacja ruchowa. Warszawa 1980

- Przewodnik metodyczny do teorii i praktyki biegów narciarskich : kierunek trenerski (dostosowany do 465 godzin zajęć w planie studiów). Warszawa 1980

- Przybyś R.: Beskidy zapraszają zimą. Katowice 1972

- Regulamin odznaki krajoznawczej PTTK : zasady zdobywania. Warszawa 1976

- Regulamin X Ogólnopolskiego Rajdu Narciarskiego „Wędrówki Północy”. Suwałki 1978

- Regulamin łyżwiarski. Warszawa 1950

- Rola i zadania studenckiego ruchu turystycznego w rozwoju turystyki i wypoczynku w Polsce. Poznań 18-19. 12. 1976. Warszawa 1977

- Rola krajoznawstwa w aktywizacji społeczno-kulturalnej regionu. Kielce 1969

- Rosiński M.: Poradnik dla kierowników obozów wędrownych. Szczecin 1970

- Salach W.: 200 ćwiczeń z odważnikami. Warszawa 1953

- Sawicki J.: Ryzyko w sporcie. Warszawa 1968

- Schröder A.: Die entwicklung des rudersports in Brandenburg – dargestellt am beispiel der BSG Einheit. Brandenburg, den 17.02.1989

- Schwarzer Z.: Towarzystwa i kluby wioślarskie na ziemiach polskich w okresie zaborów jako ośrodki życia sportowego, społecznego i narodowego. W: Tradycje a współczesny rozwój kultury fizycznej w Polsce. Wrocław AWF 1993, s. 19-48 (ksero)

- VII Seminarium Teoria wyniku sportowego – cz. 2. Poznań 1976

- Sesja Naukowa Społeczna i kulturalna rola krajoznawstwa : Problemy krajoznawstwa dolnośląskiego. Wrocław 1977

- 75 jahre Ruderklub Kurhessen e.V. 1986 : Ruderklub Kurhessen e.V. Kassel 1911-1986

- Siemaszko H.W.: Obuczenije igre v basketbol. Moskwa 1951

- Siwiński W.: Teoriopoznawcze i metodologiczne problemy andragogiki kultury fizycznej. Poznań 1989

- Skilehrplan, cz. 1 – Grundschule. München 1977

- Skilehrplan, cz. 2 – Umsteigeschwingen. München 1977

- Skilehrplan, cz. 3 – Parallelschwingen. München 1977

- Skilehrplan, cz. 4 – NordischerSkilauf. München 1976

- Skilehrplan, cz. 5 – Teorie. Skimethodik. München 1977

- Skilehrplan, cz. 7 – Kinderskilauf. München 1977

- Skonka C.: Organizacja i metodyka prelekcji krajoznawczych : poradnik dla prelegentów i organizatorów prelekcji krajoznawczych. Warszawa 1968

- Sport robotniczy. T. 1 : 1921-1939. Warszawa 1962

- Sport robotniczy. T. 2 : 1918-1939. Warszawa 1964

- Sport w najbliższym dziesięcioleciu : zarys dyskusji. Warszawa 2001

- „Sprawny do pracy i obrony” : regulamin, cz. 1. Warszawa 1951

- Sprawozdanie za rok 1935/36 Poznańskiego Towarzystwa Wioślarzy „Tryton”

- Sprawozdanie za rok 1936/37 Poznańskiego Towarzystwa Wioślarzy „Tryton”

- Sprawozdanie Zarządu PZTW za rok 2004 z uwzględnieniem zasadniczych kierunków działania w okresie 2001-2004 przedłożone na Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy PZTW w dniu 15 stycznia 2005 r. w Warszawa. Warszawa 2004

- Sprawozdanie Zarządu PZTW za lata 2005 i 2006 przedłożone na Sejmiku Sprawozdawczym PZTW w dniu 20 stycznia 2007 w Warszawie

- Srebrny jubileusz WKS „Zawisza” 1946-1971 : 25 lat w służbie polskiego sportu. Bydgoszcz 1971 (maszynopis)

- Starosta W.: Łyżwiarstwo. Warszawa 1965

- Stawiarki W.: Piłka ręczna 7-osobowa. Warszawa 1973

- 100 jahre Bremer Ruderverein von 1882 e. V.

- 100 jahre FrankfurterRegatt-Verein 1888-1988

- 100 jahre Offenbacher Ruderverein 1874 e.V.

- 100 jahre Regensbueger Ruder- und Tennis-Klub 1890-1990 e.V.

- 100 jahre 1884-1984 Festschrift bamberger rudergesellschaft

- Sto jahre schweinfurter Ruder-Club Frankę von 1882 – 1982

- 110 jahre rudersport in Potsdam 1883-1993

- Stolica polskiego wioślarstwa : historia Wielkiej Wioślarskiej o Puchar Brdy. Bydgoszcz 2006

- Struktura programu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo w powszechnej szkole średniej. Warszawa 1978

- Studenci w 100-leciu turystyki polskiej. Kraków 1976

- Stupnicki R.: Centylowe siatki sprawności fizycznej polskiej młodzieży wg testów EUROFIT. Warszawa 2002

- Suchorski J.: Jeździectwo. Warszawa 1979

- IV Sympozjun Teoretyczne podstawy treningu sportowego w pływaniu. Poznań 1987

- Szafkowski Z.: Lekkoatletyka na Pomorzu Szczecińskim 1945-1997. Gorzów Wlkp. 1997

-Szczotka F.: Elementarne metody statystyki i ich zastosowania w naukach o wychowaniu fizycznym. Warszawa 1968

- Szymański L.: Higiena i wychowanie fizyczne w szkolnictwie ogólnokształcącym w Królestwie Polskim 1815-1915. Wrocław 1979

- Szymański P.: Z falami Prosny : szkic monograficzny wydany z okazji 110-lecia Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Kalisz 2004

- Szyryńska E.: Historia Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1878-1978. Warszawa 1979

- Test znajomości regionu szczecińskiego. Ankieta dla kierowników obozów wędrownych. 1971 (maszynopis)

- Tomkowski Z.: Podstawowe zagadnienia społeczno-polityczne Polski Ludowej : (materiały pomocnicze). Katowice 1970

- Trześniowski R.: Opowieść o pasjonującym życiu wiejskiego chłopca. Warszawa 2004

- Turystyka a ochrona środowiska naturalnego. Materiały pokonferencyjne. Zielona Góra 1975

- Twardowski Z.: Żeglarstwo sportowe, cz. 1, 2, 3. Gdańsk 1978-1979

- Tworzenie się kolektywu w życiu sekcji Klubu AZS w Krakowie. Kraków 1965

- Ulatowski T.: Teoria i metodyka sportu. Warszawa 1981

- Ulatowski T.: Teoria sportu. Cz. 1, 2. Warszawa 1992

- Urbanyi Z.: Z wiosłem w herbie : na 650-lecie Bydgoszczy. Bydgoszcz 1996

- Ustawa Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Płock 1904 (ksero)

- Ustawa z dnia 3 lipca 1984 „O kulturze fizycznej”. Warszawa 1984

- W przyjaźni siła : wspólny trening ciężarowców polskich i radzieckich. Warszawa 1979

- Wańkowicz S.: XXV lat Wileńskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Wilno 1935

- Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie wczoraj i dziś. Warszawa 1978

- Wassersport – Wanderatlas – Elbe

- Wichrowski H.: Sekcja Wioślarska Klubu Wioślarskiego „Wisła” Grudziądz 1945-1985. Grudziądz 1995 (maszynopis)

- Windsurfing. Warszawa 1980

- Wioślarstwo - z. 1. Warszawa 1969

- Wioślarstwo poznańskie : dokumenty 1904-1916 (maszynopis)

- Wioślarstwo niemieckie w Warszawie 1916 (maszynopis)

- Wkład poznańskiej AWF w rozwój teoretycznych podstaw kultury fizycznej. Warszawa-Poznań 1975

- Województwo gorzowskie zaprasza. Gorzów Wlkp. 1976

- Wohl A.: Socjologia kultury fizycznej : zarys problematyki. T. 1, 2. Warszawa 1979-1981

- Wójtowicz A.: Narciarstwo zjazdowe. Gorzów 1989

- Wybrane materiały z Krajowej Narady Szkolnego Ruchu Krajoznawczo-Turystycznego w Płocku. Warszawa 1968

- Wykaz zespołów akt w archiwach na terenie Wielkopolski. Poznań 1976

- Wyniki badań Wioślarstwo III. Ocena treningu wioślarskiego w sezonie 1973. Poznań 1975

- Wypoczynek, turystyka, wędrówki : okręg Frankfurt nad Odrą. Frankfurt nad Odrą 1973

- Wyrzykowski K.: Tytani szos. Warszawa 1978

- Wytyczne nauczania narciarstwa. Warszawa 1970

- Z działalności PTSM. Warszawa 1976

- Z działałalności PTSM. Warszawa luty 1977

- Z działałalności PTSM. Warszawa lipiec 1977

- Z działałalności PTSM. Warszawa  1977

- Z dziejów kultury fizycznej w Polsce : materiały na Plenum GKKFiT z okazji 100-lecia sportu polskiego. Warszawa 1967

- Z dziejów wioślarstwa w Polsce. Gorzów  Wlkp ; Warszawa 2005

- Z kart 80-letniej historii Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. 1999

- Zakrzewski S.: Od Sonji Henie do Gabi Seyfert. Warszawa 1972

- Zarys techniki i metodyki narciarstwa. Warszawa 1966

- Zarys rozwoju historycznego wychowania fizycznego

- Zbiór materiałów i dokumentów CRZZ, ZMS, PTTK i TKKF. Warszawa 1966

- Zeszyty Naukowe AWF Wrocław 1975, z. 19 – Organizacja i funkcja szkół i klas o profilu sportowym w Polsce, Legnica, w dniach 20-21 września 1974 r.

- Zgodziński B.: 3 dni w Poznaniu. Poznań 1976

- Zieleśkiewicz W.: Encyklopedia sportu : Gwiazdy zimowych aren.  Warszawa 1992

- Zieliński L.: Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Warszawa 2000

- Zieliński R.: Informator celno-dewizowy dla turystów, wg stanu prawnego na dzień 15 kwietnia 1967 r. Warszawa 1967

- Zielonogórska lekka atletyka 1976-1991. Zielona Góra 1991

- Zimnicki M.: Historia wioślarstwa gdańskiego 1922-1973. 1974

- Ziółkowska T.: Niemieckie zrzeszenia gimnastyczne i sportowe w Poznańskiem w latach 1815-1918 (wybrane fragmenty). Poznań 1973

- Zuchora K.: Wychowanie fizyczne naszych dni. Warszawa 1974

- Zuchowa K.: Wychowanie w kulturze fizycznej. Warszawa 1980

- Żywiec. Katowice 1978

 

 

 

Prace magisterskie

 

- Błachut W.: Uczestnictwo młodzieży w zajęciach sportowych jako wskaźnik upowszechnienia kultury fizycznej – na przykładzie Kolejowego Klubu Sportowego „Warta” w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp. 1979

- Dolata A.: Rezultaty poznawcze uczestników zakładowych obozów wędrownych w świetle cech demograficznych młodzieży. Gorzów Wlkp. 1977

-Kiełbratowska C.: Problemy higieny, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w łyżwiarstwie figurowym. Gorzów Wlkp. 1976

- Łuckiewicz J.: Geneza i rozwój tenisa stołowego na ziemi szczecińskiej w latach 1945-1975. Gorzów Wlkp. 1979

- Namankiewicz A.: Problemy higieny i ochrona zdrowia w żeglarstwie. Gorzów Wlkp. 1976

- Ruczyński W.: Problemy higieny, bezpieczeństwa i ochrona zdrowia w judo. Gorzów Wlkp. 1976

- Szarkowska Z.: Rozwój i działalność szkolnego sportu kajakowego w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1953-1978. Gorzów Wlkp. 1981

- Terefenko I.: Dobór taktyki walki zapaśniczej w stylu wolnym. Gorzów Wlkp. 1983