Prace doktorskie znajdujące się w Bibliotece

 

Bakota Daniel : Kultura fizyczna w województwie częstochowskim w latach 1975 – 1998. – Promotor: dr hab. prof. AJD Eligiusz Małolepszy; rec., rec. dr hab. Marek Ordyłowski, dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wlkp. 2012, 523 k.

 

Barabasz Zbigniew : Kultura fizyczna studentów w dobie transformacji systemowej po 1989 roku w uniwersytetach w Polsce. - Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Obodyński . Gorzów Wlkp. ZWKF 2007, 208 k.

 

Bezulska Anna : Korelacja czucia głębokiego u dwóch pokoleń mężczyzn. – Promotor: prof. dr hab. Jan Celichowski; rec., rec. prof. dr hab. Artur Jaskólski, prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Juras. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wlkp. 2013, 90 k.

 

Biczysko Grażyna : Kultura fizyczna w Związku Harcerstwa Polskiego do września 1939 r. – Promotor: dr hab. Marek Szczerbiński; rec. prof. dr hab. Bernard Woltmann. Poznań AWF 2002

 

Bieńczyk Grzegorz : Turystyka kwalifikowana w działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w latach 1950 -1990 .– Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj; rec. prof. dr hab. Bernard Woltmann.  Gorzów Wlkp. ZWKF 2006, 256 k.

 

Brożek Zuzanna : Wzory zachowań rekreacyjnych nauczycieli w profilaktyce wypalenia zawodowego. – Promotor: dr hab. prof. AWF Maria Kwilecka. Gorzów Wlkp. 2008, 289, [6] k.

 

Bruska-Steffen Bożena : Rozwój lekkoatletyki w Polsce w latach w Polsce 1919-1939. - Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj; rec. prof. dr hab. Bernard Woltmann. Poznań AWF 1981, 403 k.

 

Chmiel Aleksy : Turystyka w Polsce Ludowej 1944-1989. – Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj; rec. prof. dr hab. Bernard Woltmann.  Gorzów Wlkp. ZWKF 2005, 641 k.

 

Cwojdziński Grzegorz : Rozwój kręglarstwa na ziemiach polskich do 1975 roku. - Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann; rec. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, prof. dr hab. Leonard Szymański. Poznań AWF 1997, 399 k.

 

Czaczka Piotr : Sport na wsi opolskiej w latach 1945-1989. Cz. 1 i 2. – Promotor: dr hab. prof. DSW Marek Ordyłowski. -  Wrocław; AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wlkp. 2012, cz. 1 – 234 k. , cz. 2 – 138 k.

 

Dębowski Bogdan : Turystyka w Polsce w latach 1989-2004. – Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wlkp. 2008, 608 k.

 

Drozdek-Małolepsza Teresa : Dzieje Towarzystwa Gimnastycznego :Sokół” okręgu częstochowskiego w latach 1906-1939. - Promotor: dr hab. Zdzisław Pawluczuk; rec. prof. dr hab. Bernard Woltmann. Gdańsk AWF 1998, 238 k.

 

Duda-Bobko Iwona : Turystyka w ukraińskiej części Roztocza w latach 1945-2012. – Promotor: prof. dr hab. Stanisław Zaborniak; rec., rec. prof. dr hab. Marek Ordyłowski, prof. dr hab. Leonard Szymański. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wlkp. 2015, 317 k.

 

Gardzińska Adrianna : Rozwój turystyki na Podhalu w latach 1945-1989. – Promotor: prof. dr hab. Stanisław Zaborniak; rec., rec. dr hab. Ewa Kałamacka, prof. AWF, dr hab. Maciej Łuczak, prof. AWF. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wlkp. 2016, 488 k.

 

Gąsiorowski Andrzej : Polska kultura fizyczna na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-1939. - Promotor: prof. dr hab. Ryszard Wroczyński; rec. prof. dr hab. Bernard Woltmann. Olsztyn-Warszawa [b.w.]1975, 437, [22] k.

 

Godlewski Piotr : Rozwój zapaśnictwa w Polsce w latach 1918-1939. - Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann, rec., rec. prof. dr hab. Jerzy Gaj, prof. dr hab. Leonard Szymański. Poznań AWF 1987, 375 k.

 

Golanko Renata : Kultura fizyczna w województwie bialskopodlaskim w latach 1975-1995. – Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann; rec., rec. dr hab. Henryk Mierzwiński, dr hab. Teresa Ziółkowska. Poznań AWF 1999,

 

Górski Piotr : Rozwój bargingu turystycznego w Europie i jego początki w Polsce. – Promotor: prof. dr hab. Antoni Komorowski; rec, rec. dr hab. prof. AWF Krzysztof Kasprzak, dr hab. prof. AWF Marek Szczerbiński. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wlkp. 2010, 237 k. + Załączniki 113 k.


Grabianowski Maciej : Skuteczność akcji ofensywnych wysoko zaawansowanych koszykarzy leworęcznych i praworęcznych w świetle symetrii i asymetrii techniki ruchu. – Promotor: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Starosta; rec., rec. prof. dr hab. Janusz Czerwiński, prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wlkp. 2016, 278 k.


Grańska Barbara : Kultura fizyczna polskiej mniejszości narodowej w Nadrenii – Westfalii w latach 1899 – 1939. – Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann; rec., rec. dr hab. prof. nadzw. Andrzej Gąsiorowski, dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek.  Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wlkp. 2012, 271 k.


Gruszka Magdalena : Kultura fizyczna studentów w państwowych wyższych szkołach zawodowych w dobie transformacji ustrojowej w Polsce w latach 1989-2009. – Promotor: prof. dr hab. Stanisław Zaborniak; rec., rec. prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz, prof. dr hab. Leonard Szamański. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wlkp. 2017, 267 k.

 

Grzybowski Tomasz : Rozwój piłki siatkowej w Polsce w latach 1945-1989. - Promotor: prof. nadzw. dr hab. Tomasz Jurek; rec., rec. prof. nadzw. dr hab. Stanisław Zaborniak, prof. dr hab. Leonard Szymański. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wlkp. 2014, 374 k.
(2 egz.)


Hawrysz Franciszek : Rozwój kultury fizycznej w Legnicko-Głogowskim Zagłębiu Miedziowym w latach 1945-1975. - Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański; rec. prof. dr hab. Bernard Woltmann. Wrocław AWF 1984, 440 k.Janczar Robert : Wykorzystanie walorów przyrodniczych, historycznych oraz kulturowych Puszczy Wkrzańskiej dla potrzeb turystyki i rekreacji. - Promotor: dr hab. Ludwik Lipnicki ; rec., rec. dr hab. Wiesław Alejziak prof. AWF, dr hab. Robert Kościelniak prof. UP. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF 2017, 368 k.


Janiak Arkadiusz : Rozwój lekkoatletyki na ziemi kaliskiej w latach 1919 - 2008. - Promotor: dr hab. prof. URz Stanisław Zaborniak ; rec., rec. dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek, dr hab. prof. AWF Paweł Kowalski. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF 2011, 341 k.


Janik Edward : Rozwój koszykówki w Polsce w latach 1945-1973. – Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann; rec., rec. prof. dr hab. Jerzy Gaj, dr Kajetan Hądzelek. Poznań AWF 1971

 

Jaszczur-Nowicki Jarosław : Infrastruktura sportowa województwa elbląskiego w latach 1975-1995. - Promotor: prof. dr hab. Leszek Gondek; rec. prof. dr hab. Bernard Woltmann. Gdańsk AWF 1997, 217, [18] k.

 

Jurek Tomasz : Rozwój sportu na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1975. - Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann; rec., rec. prof. dr hab. Jerzy Gaj, prof. dr hab. Leonard Szymański. Wrocław AWF 1989, 488 k.

 

Kałamacka Ewa : Kultura fizyczna w programach i działalności Związku Młodzieży Chrześcijańskiej – Polska YMCA w latach 1923-1939. - Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Toporowicz; rec. prof. dr hab. Bernard Woltmann. Kraków AWF 1992, 450 k.


Karpiński Dariusz : Dzieje i zawartość polskiej prasy sportowej o tematyce bokserskiej (1956-2006). – Promotor: dr hab. Marek Szczerbiński; rec., rec. dr hab. prof. UR Paweł Król, dr hab. Krzysztof Jankowski. Gorzów Wlkp. ZWKF 2016, 331 k., + załącznik 447 k.


Kita Artur : Geneza i rozwój piłki nożnej kobiet w Polsce do 2010 roku. – Promotor: dr hab. prof. AJD Eligiusz Małolepszy; rec., rec. dr hab. Jerzy Urniaż, dr hab. prof. nadzw. Wojciech Przybylski. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wlkp. 2013, 457 k.


Kołodziej Rafał : Działalność Polskiego Związku Narciarskiego w latach 1919-1989. – Promotor: dr hab. prof. AWF Kałamacka Ewa. Gorzów Wlkp. 2009, 453 k.

 

Korban Roman : Dzieje gimnastyki i sportu polonijnego w Chicago (USA) w latach 1887-1974. - Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann; rec., rec. prof. dr hab. Jerzy Gaj, prof. dr hab. Wacław Szyszkowski.  Poznań AWF 1981, 280 k.

 

Kotarba Mariusz : Geneza i rozwój biathlonu w Polsce do roku 2006. – Promotor: dr hab. prof. nadzw. Jan Kęsik. Wrocław AWF 2011, 300 k.


Kowalczyk Artur : Rozwój kajakarstwa wyczynowego w Polsce w latach 1928-1989. – Promotor: dr hab. prof. nadzw. Leonard Nowak; rec., rec. dr hab. prof. nadzw. Maciej Łuczak, dr hab. prof. nadzw. Eligiusz Małolepszy. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wlkp. 2010, 661 s.


Krasowski Robert : Sport szkolny na Sądecczyźnie w latach 1945-1989. – Promotor: dr hab. prof. nadzw. Stanisław Zaborniak; rec., rec. dr hab. prof. nadzw. Leonard Nowak, dr hab. prof. nadzw. Maciej Łuczak. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wlkp. 2013, 420 k. 


Krawczyk Magdalena : Szkolne wychowanie fizyczne na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1998. - Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann; rec., dr hab. prof. AWF Leonard Nowak, prof. dr hab. Mirosław Ponczek. Katowice AWF 2006, 286 k.

 

Król Paweł : Kultura fizyczna w województwie tarnobrzeskim w latach 1975-1988. – Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Obodyński; rec. prof. dr hab. Bernard Woltmann. Poznań AWF 1994,

 

Kruk Marek : Szkolny Związek Sportowy w Polsce w latach 1957-1989. – Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek; rec., rec. dr hab. Jerzy Eider prof. US, dr hab. Eligiusz Małolepszy prof. AJD. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wlkp. 2018, 351 k.


Krystek Dawid : Kultura fizyczna w województwie leszczyńskim w latach 1975-1998. – Promotor: dr hab. prof. AWF Maciej Łuczak; rec., rec. dr hab. prof. AWFiS Piotr Godlewski, dr hab. prof. AJD Eligiusz Małolepszy. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wlkp. 2015, 533 k.


Krzewiński Ignacy : Rozwój polskiej lekkoatletyki w latach 1945-1968, cz. 1 i 2. - Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann. Wrocław AWF1992, cz 1 – 411 k.; cz.2 – 412 k.

 

Krzysztofowicz Jerzy : Zarys historii kultury fizycznej w województwie koszalińskim w latach 1945-1975, cz1 i 2. - Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj; rec. prof. dr hab. Bernard Woltmann. Poznań AWF 1980, cz. 1 – 329 k., cz. 2- 330-604 [10] k.

 

Kulczycki Ryszard : Rozwój tenisa stołowego w Polsce w latach 1918-1989. - Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann; rec., prof. dr hab. Jerzy Gaj, prof. dr hab. Leszek Gondek. Poznań AWF 1997.

 

Kulpiński Jacek : Kultura fizyczna w województwie bielskim 1975-1998. - Promotor: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Nowakowski; rec., rec. prof. nadzw. dr hab. Ewa Kałamacka, prof. nadzw. dr hab. Jolanta Żyśko. Gorzów Wlkp. ZWKF 2014, 593 k. (2 egz.)

 

Kunysz-Rozborska Magdalena : Kultura fizyczna studentów wyższych szkół pedagogicznych i akademii rolniczych w dobie transformacji systemowej w Polsce w latach 1989 – 2008.- Promotor: dr hab. prof. UR Wojciech J. Cynarski; rec., rec. prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz, dr hab. prof. AJD Eligiusz Małolepszy. Gorzów Wlkp. ZWKF 2015, 188 k.

 

Kusa Dorota : Rozwój lekkoatletyki w ramach Śląskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w latach 1922-1992. – Promotor: prof. dr hab. Henryk Rechowicz; rec. prof. dr hab. Bernard Woltmann. Katowice AWF 1998.

 

Kwilecka Maria : Rytmika okresowa sprawności fizycznej ogólnej dziewcząt. - Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Drozdowski. Poznań WSWF 1970, 94 k.

 

Lenik Justyna : Rozwój lekkoatletyki na Podkarpaciu w latach 1894-2004. - Promotor: dr hab. prof. URz Stanisław Zaborniak. Gorzów Wlkp. ZWKF 2008, 535 k.

 

Lenik Paweł : Koszykówka w Polsce w latach 1973-2004. – Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Obodyński. Gorzów Wlkp. ZWKF 2008, 454 k.

 

Łuczak Maciej : Rozwój szermierki w Polsce w latach 1918-1939. – Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj; rec. prof. dr hab. Bernard Woltmann. Poznań AWF 1989,

 

Mahmoud Hassan Nagi : Geneza i rozwój piłki nożnej w wybranych krajach Zatoki Arabskiej do 1980 r. - Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Grot; rec., rec. dr hab. Jerzy Marczewski, prof. dr hab. Bernard Woltmann. Poznań AWF 1984, 211 k.

 

Moska Waldemar : Propozycje optymalnych rozwiązań organizacyjnych w polskim sporcie, w oparciu o retrospekcję historyczną i współczesny model obcy. - Promotor: prof. dr hab. Leszek Gondek; rec. prof. dr hab. Bernard Woltmann. Gdańsk AWF 1995, 187 k.

 

Naczk Alicja : Wpływ treningu inercyjnego na właściwości siłowo-szybkościowe mięśni kończyn górnych i dolnych. – Promotor: dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach; rec., rec. prof. dr hab. Jan Chmura, dr hab. Katarzyna Kisiel-Sajewicz. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wlkp. 2013, 88 k.

 

Naczk Mariusz : Narastanie siły i relaksacja w mięśniach zginaczach oraz prostownikach stawów łokciowego i kolanowego podczas dowolnych skurczów izometrycznych u młodych mężczyzn. – Promotor: dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach. ZWKF Gorzów Wlkp. 2008, 74 k.

 

Nadobnik Jarosław : Ocena walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Dobiegniew. - Promotor: prof. dr hab. Lucjan Agapow. Gorzów Wlkp. ZWKF [2008], 207 k.

 

Niewczas Marta : Kultura fizyczna studentów w dobie transformacji systemowej po 1989 roku w państwowych wyższych szkołach technicznych w Polsce. - Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Obodyński. Gorzów Wlkp. ZWKF 2009, 173 k. (2 egz.)


Nitka Marta : Kultura fizyczna w Żywieckim Okręgu "Sokoła" w latach 1893-1947. – Promotor: dr hab. prof. UR Andrzej Nowakowski; rec., rec. dr hab. prof. US Renata Urban, dr hab. prof. AJD Eligiusz Małolepszy. Gorzów Wlkp. ZWKF 2017, 366 k.

 

Nowak Leonrad : Problematyka kultury fizycznej w polskiej prasie zagranicznej Środkowej Europy w latach 1918-1939. - Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann; rec., prof. dr hab. Jerzy Gaj, prof. dr hab. Andrzej Kwilecki.  Poznań AWF 1981, 326 k.

 

Nowik Jerzy : Kultura fizyczna w województwie białostockim w latach 1944-1975. -  Promotor: dr hab. Artur Pasko prof. UwB, promotor pomocniczy: dr Teresa Drozdek-Małolepsza ; rec., rec. prof. dr hab. Marek Ordyłowski, prof. dr hab. Stanisław Zaborniak Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim 2019, 484 k.Obodyński Marcin
: Kultura fizyczna studentów w dobie transformacji systemowej po 1989 roku w wyższych szkołach medycznych w Polsce. - Promotor: dr hab. prof. URz Wojciech Cynarski. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim 2011, 175 k.


Olejniczak Teresa : Znaczenie zabaw i gier ruchowych w działalności i poglądach wybranych polskich pedagogów XIX i XX wieku. - Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Toporowicz ; rec. prof. dr hab. Bernard Woltmann. Poznań AWF 1981, 183 k.


Pezdan-Śliż Iwona : Kultura fizyczna w województwie rzeszowskim w latach 1975-1998. – Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann. Gorzów Wlkp. 2010, 549 k.


Piech Joanna : Kultura fizyczna studentów w wybranych państwowych wyższych szkołach w okresie transformacji ustrojowej po 1989 roku w Polsce. – Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Drozd ; rec., rec. prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz, dr hab. Artur Pasko prof. UwB. Gorzów Wlkp.: AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wlkp. 2017, 226 k.


Pieczyński Przemysław : Polonijna kultura fizyczna w Północnej Francji w latach 1910-1940. - Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann; rec., rec. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, dr hab. Leonard Nowak.  Gorzów Wlkp. WWF 2002, 324 k.

 

Pilecka Dorota : Geneza i rozwój Olimpiad Specjalnych w Polsce w latach 1985-2015. -  Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jurek ; rec., rec. dr hab. Paweł Król prof. URz, dr hab. Renata Urban prof. USz. Gorzów Wielkopolski: AWF w Poznaniu Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. 2019, 394 s.

 

Piotrowski Jan Paweł : Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w latach 1950 – 1989. – Promotor: prof. dr hab.  Jerzy Gaj; rec., rec. prof. dr hab. Mirosław Ponczek, dr hab. prof. AWF Marek Kazimierczak. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wlkp. 2011, 582 k. (3 egz.)

 

Płaczek Janusz : Rozwój koszykówki w Polsce w okresie międzywojennym. - Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann; rec., rec. prof. dr hab. Jerzy Gaj, dr Kajetan Hądzelek. Gorzów Wlkp. WWF 1989, 260 k.

 

Płomiński Arkadiusz : Kultura fizyczna w województwie sieradzkim w latach 1975 – 1998. – Promotor: prof. nadzw. dr hab. Eligiusz Małolepszy ; rec., rec. prof. nadzw. dr hab. Maciej Łuczak, dr hab. Artur Pasko. Gorzów Wlkp. ZWKF 2014, 417 k.Płonka Artur : Skoki narciarskie w Polsce w latach 1945 – 1989.- Promotor: prof. dr hab. Stanisław Zaborniak; rec., rec. dr hab. Renata Urban, dr hab. prof. OSW Jerzy Urniaż. Gorzów Wlkp. ZWKF 2015, 296 k.


Podciechowska Karolina : Okresy sensytywne w rozwoju motorycznych zdolności koordynacyjnych u 7-11-letnich gimnastyczek artystycznych i dziewcząt nietrenujących. – Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta. Gorzów Wlkp. ZWKF 2008, 228 k.

 

Podgórski Henryk : Kultura fizyczna w Kielcach na tle przemian społeczno-ekonomicznych w latach 1863-1939. - Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Grot ; rec. prof. dr hab. Bernard Woltmann. Gorzów Wlkp. WWF 1975, 332 k.

 

Połaniecka Agnieszka : Kultura fizyczna w województwie słupskim w latach 1975 – 1998. – Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek; rec., rec. dr hab. prof. nadzw. Waldemar Moska, dr hab. prof. AWF Maciej Łuczak.  Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wlkp. 2011, 328 k.

 

Przednowek Karolina H. : Lekkoatletyka w Polsce w latach 1969 – 1989. – Promotor: prof. dr hab. Stanisław Zaborniak; rec., rec. prof. dr hab. Janusz Iskra, dr hab. prof. AWF Paweł Kowalski. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wlkp. 2016, 456 k.


Przydział Marta : Rozwój turystyki na Rzeszowszczyźnie w latach 1945 – 1989. – Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann. Gorzów Wlkp. ZWKF 2010, 359 k.

 

Puczyński Włodzimierz : Bioklimat ziemi koszalińskiej i jego rola w kształtowaniu rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej. – Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Bogucki. Poznań WSWF 1971, 191 k.

 

Rejman Aneta : Rozwój sportu szkolnego na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1989. – Promotor: dr hab. prof. AWF Ewa Kałamacka. Gorzów Wlkp. 2009, 439 k.

 

Rynkiewicz Mateusz : Asymetria techniki wiosłowania, jej wybrane uwarunkowania i zmienność u wysoko zaawansowanych zawodników kajakarstwa. - Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta ; rec., rec. prof. dr hab. Józef Drabik, prof. dr hab. Marek Zatoń. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF 2011, 190 k.


Rzeszutko-Polak Agata : Turystyka w polskiej części Roztocza w latach 1945-2004.- Promotor: prof. dr hab. Stanisław Zaborniak ; rec., rec. prof. dr hab. Leonard Szymański, prof. nadzw. dr hab. Eligiusz Małolepszy. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF 2013, 380 k.


Schwarzer Zbigniew : Ruch sportowy na Dolnym Śląsku w latach 1945-1980 i jego wkład w osiągnięcia sportu polskiego. - Promotor: prof. dr hab. Leonard Szymański ; rec. prof. dr hab. Bernard Woltmann. Wrocław AWF 1987, 280 k.


Skalik Michał : Zespołowe gry sportowe kobiet w Polsce w latach 1945-1989. – Promotor: dr hab. Eligiusz Małolepszy prof. nadzw., promotor pomocniczy: dr Aleksy Chmiel ; rec., rec. dr hab. Jerzy Urniaż prof. OSW, dr hab. Ryszard Wryk prof. UAM. Gorzów Wlkp.: AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wlkp. 2017, 417 k.Skrzęta Małgorzta : Turystyka na Rzeszowszczyźnie w latach 1989-2014. – Promotor: prof. dr hab. Stanisław Zaborniak, promotor pomocniczy: dr Marta Przydział ; rec., rec. prof. dr hab. Marek Ordyłowski, dr hab. Ewa Roszkowska prof. AWF. Gorzów Wlkp.: AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wlkp. 2018, 362 k.


Sochacka Katarzyna : Lekkoatletyka w Polsce w latach 1989-2012. - Promotor: prof. dr hab. Stanisław Zaborniak; rec., rec. prof. dr hab. Janusz Iskra, dr hab. prof. AWF Paweł Kowalski. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wlkp. 2017, 461 k.

 

Stępniak Robert : Triathlon w Polsce w latach 1984-2004. - Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek. Gorzów Wlkp. ZWKF 2009, 256 k.

 

Szafkowski Zbigniew : Rozwój sportu na Pomorzu Szczecińskim w latach 1945-1975. - Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann ; rec., rec. prof. dr hab. Tadeusz Białecki, prof. dr hab. Jerzy Gaj. Poznań AWF 1980 Szeremeta Katarzyna : Sprawność funkcjonalna osób uczestniczących w zajęciach Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce południowo-wschodniej. – Promotor: prof. dr hab. Wojciech Czarny, promotor pomocniczy: dr Renata Grzywacz ; rec., rec. dr hab. Katarzyna Cieślik prof. AWF, prof. dr hab. Sławomir Kozieł. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim 2018, 122 k.


Szmyd Łukasz : Rozwój turystyki w regionie świętokrzyskim w latach 1945 – 1989. – Promotor: dr hab. prof. URz Stanisław Zaborniak. Gorzów Wlkp. ZWKF 2010, 555 k.

 

Świder Paweł : Kultura fizyczna na terenie województwa krośnieńskiego w latach 1975-1998. - Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Obodyński ; rec. prof. dr hab. Bernard Woltmann.  Gorzów Wlkp. ZWKF 2007, 451 k. (2 egz.)

 

Tabaczek-Bejster Iwona : Działalność programowa i sportowa wodnych służb ratowniczych w Polsce w latach 1945-1989. – Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann; rec., rec. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek. Gorzów Wlkp. ZWKF 2007, 432 k. (2 egz.)

 

Targosz Radosław : Mieczysław Orłowicz (1881-1959). Etos pioniera turystyki, działacza i publicysty sportowego. - Promotor: prof. dr hab. Józef Lipiec ; rec. prof. dr hab. Bernard Woltmann. Kraków AWF 2003, 241 k.

 

Tomiak Marzena Alicja : Rozwój turystyki w Trójmieście w latach 1945-1989. – Promotor:  prof. nadzw. dr hab. Tomasz Jurek ; rec., rec. prof. nadzw. dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. nadzw. dr hab. Marek Ordyłowski. Gorzów Wlkp. ZWKF 2014, 414 k.

 

Trybuś Leszek : Rozwój turystyki na ziemi lubuskiej w latach 1945-1975. – Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltamnn ; rec., rec. prof. dr hab. inż. Jerzy Bogucki, prof. dr hab. Leonard Szymański. Poznań AWF 1987,

  

Twardowski Zygmunt : Zarys dziejów żeglarstwa polskiego w latach 1922-1939. - Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj ; rec. prof. dr hab. Bernard Woltmann. Gdańsk AWFiS 1985, cz. 1 i 2 , 214 k. + 461 k.

 

Tyszkowski Sławomir : Rozwój judo w wybranych krajach europejskich w czasach najnowszych. - Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gaj ; rec. prof. dr hab. Bernard Woltmann. Poznań AWF 1986, 295 k.

 

Urniaż Jerzy : Sport kwalifikowany w województwie olsztyńskim w latach 1945-1975. - Promotor: dr hab. Andrzej Gąsiorowski ; rec. prof. dr hab. Bernard Woltmann. Gdańsk AWF 1997, 353 k.

 

Wasztyl Ryszard : Rozwój sportu robotniczego w Krakowie w latach 1918-1939. – Promotor: doc. dr Kazimierz Toporowicz. Kraków AWF 1982, 267 k.

 

Wieczorek Grzegorz : Życie i działalność sportowa w kraju i na obczyźnie generała Kazimierza Globisza (1893-1981). – Promotor: dr hab. prof. AWF Tomasz Jurek . Gorzów Wlkp. ZWKF 2007, 328 k. (2 egz.)

 

Woltmann Bernard : Polska kultura fizyczna na Krajnie Złotowskiej i Zachodnich Kaszubach pod panowaniem niemieckim (1919-1939). - Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Grot ; rec., rec. prof. dr hab. Jerzy Gaj, prof. dr hab. Janusz Pajewski.  Poznań WSWF 1970, 308 k.

 

Wołoszyn Arkadiusz : Kryteria oceny przydatności zbiorników wodnych dla potrzeb żeglarstwa śródlądowego – ich weryfikacja i zastosowanie w ocenach wybranych jezior Pojezierza Dobiegniewskiego. – Promotor: dr hab. Wanda Staniewska - Zątek. Gorzów Wlkp. ZWKF 2007, 227 + 5 k. (2 egz.)

 

Wójciak Piotr : Wpływ ćwiczeń rozciągających mięśnie stawu biodrowego na postawę ciała dzieci w wieku 10 – 12 lat. – Promotor: dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim 2010, 108 k.

 

Wójcik Zbigniew : Sport jeździecki na Warmii i Mazurach w latach 1945-1975. – Promotor: dr hab. Andrzej Gąsiorowski. Gorzów Wlkp. 2009, 434 k. (2 egz.)

 

Zaborniak Stanisław : Lekkoatletyka na ziemiach polskich w latach 1867-1918. - Promotor: prof. dr hab. Bernard Woltmann ; rec., rec. dr hab. Tomasz Jurek, prof. dr hab. Kazimierz Toporowicz. Gorzów Wlkp. ZWKF 2003, 460 k. (2 egz.)

 

Zaleska-Posmyk Izabela : Wpływ wysiłku o narastającej intensywności na poziom wybranych zdolności motorycznych u mężczyzn. – Promotor: dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz ; rec., rec. prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk, prof. nadzw. dr hab. Paweł Kowalski. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim 2012, 91 k.

 

Zwoliński Lucjan : Zmiany okresowe (1947-1967) w rozwoju fizycznym oraz sprawność fizyczna dzieci miasta Gorzowa Wlkp. - Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Drozdowski. Poznań WSWF 1970, 71 + dodatki : wykresy, tabele

 

Zygalski Jerzy : Proces zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego strefy nadmorskiej Ziem Odzyskanych w latach 1945-1956. – Promotor: dr hab. prof. nadzw. Piotr Godlewski ; rec., rec. prof. dr hab. Antoni F. Komorowski, dr hab. prof. nadzw. Wiesław  Alejziak. Gorzów Wlkp. AWF w Poznaniu ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim 2013, 281 k. (3 egz.)